Виховна робота

Рекомендації інженерно–педагогічним працівникам щодо роботи з учнями, схильними до агресивної поведінки

Перелік основних правил щодо спілкування педагогів з агресивними учнями:
– демонструвати модель неагресивної поведінки;
– розмовляти спокійним тоном, щоб не «підключатись» до збудження учня і не провокувати підсилення агресивних імпульсів;
– перед тим, як приймати рішення, переконатись, чи достатньо у вас інформації про причини агресії, насильство окремих учнів;
– карати за конкретні вчинки, покарання не мають принижувати гідність дитини;
– необхідно розвивати в учнів вміння брати на себе відповідальність за свої вчинки;
– розширювати поведінковий репертуар дитини; навчати конструктивним способам розв’язання конфліктів;
– проводити роботу щодо формування навичок емоційної саморегуляції;
– розвивати уміння і потребу співчувати;
– навчати виражати гнів у соціально сприйнятливих формах.
Окремої психолого-педагогічної уваги потребують учні, які найчастіше попадають в розряд жертв агресії, насильства.

Підготовлено заст. директора з ВР Л.Г.Сидорчук.
(грудень 2020 р.)

750 переглядів