Публічна інформація

28 вересня 2017 року набрав чинності новий Закон України “Про освіту” від 5 вересня 2017 року №2145-VІІІ. Відповідно до статті 30 Закону оприлюднюємо інформацію щодо діяльності навчального закладу.

Статут ЗО (установчі документи)

Структура та органи управління закладу освіти

Освітня програма Шепетівського професійного ліцею

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в ЗО

Відомості про гуртожитки, вільні місця, розмір плати за проживання

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Мова (мови) освітнього процесу

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати: прайс-лист

Правила військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Антикорупційне законодавство

Свідоцтво про атестацію Шепетівського професійного ліцею

Колективний договір між адміністрацією та уповноваженим представником ради трудового колективу Шепетівського професійного ліцею на 2023-2028 роки

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами (Перукар)

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами (загальний)

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

Фінансові документи, звіти [2022 рік]

Кошторис на 2023 рік

План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2023 рік

Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2023 рік

Кошторис на 2023 рік (вид бюджету місцевий)

План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2023 рік (вид бюджету місцевий)

Кошторис на 2023 рік (вид бюджету місцевий)

План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2023 рік (вид бюджету місцевий)

Баланс на 01 січня 2023 року

Звіт про фінансові результати за 2022 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2022 рік

Звіт про власний капітал за 2022 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2022 рік

Баланс на 01 січня 2023 року

Звіт про фінансові результати за 2022 рік

Звіт про власний капітал за 2022 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2022 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2022 рік

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф №7) на 01.01.2023

Звіт про надходження та використання коштів заг. фонду (ф №2м) за 2022 рік

Звіт про надходження та використання коштів заг. фонду (форма №2м) за 2022 рік

Звіт про надходження та використання коштів заг. фонду (форма №2м) за 2022 рік

Звіт про надходження та використання коштів заг. фонду (форма №2м) за 2022 рік

Звіт про надходження та використання коштів заг. фонду (форма №2м) за 2022 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) за 2022 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) за 2022 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) за 2022 рік

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м) за 2022 рік


Фінансові документи, звіти [2019 рік]


Фінансові документи, звіти [2018 рік]

01. Баланс на 1 січня 2018 року

02. Звіт про фінансові результати за 2017 рік

03. Звіт про рух грошових коштів

04. Звіт про власний капітал

05. Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік

06. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2017 рік (форма №2д, №2м)

07. Звіт про налходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 2017 рік (форма №4-3д, №4-3м)

08. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2017 рік (форма №4-1д, №4-1м)

09. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2017 рік (форма №4-2д, №4-2м)

10. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 січня 2018 рік (форма №7д, №7м)

11. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 січня 2018 рік (форма №7д, №7м)

12. Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на 01.01.2018 р.

13. Довідка про підтвердження залишків коштів заг. та спец.фондів держ. або місцевих бюджетів на реєстраційних (спец.реєстраційних) рахунках станом на 01.01.2018 р.

14. Пояснювальна записка за 2017 рік

15. Реєстр про залишки коштів …. станом на 01.01.2018 р.

16. Довідка про дебуторську та кредиторську заборгованість за операціями … на 01.01.2018 рік

17. Баланс на 1 січня 2018 року (державний)

18. Звіт про фінансові результати за 2017 рік (державний)

19. Звіт про власний капітал за 2017 рік (державний)

20. Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік (державний)

Прийом, контингент

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Шепетівського професійного ліцею на 2018 рік

Контингент учнів Шепетівського професійного ліцею станом на 01.01.2018 р.


Фінансові документи, звіти [2017 рік]

01. Штатний розпис, тарифікаційний список

02. Баланс, форма 1

03. Звіт про результати фінансової діяльності (ф9д, 9м)

04. Звіт про рух грошових коштів

05. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

06. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

07. Пояснювальна записка

08. Звіт про рух необоротних активів

09. Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування

10. Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями

11. Довідка про підтвердження залишків загального та спеціального фондів

12. Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати …

13. Баланс, форма 1 (обласний)

14. Звіт про результати фінансової діяльності

15. Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги

16. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

17. Звіт про рух необоротних активів

18. Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування

19. Пояснювальна записка

20. Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями

21. Баланс, форма 1

22. Звіт про результати фінансової діяльності

24. Звіт про рух необоротних активів


996 переглядів