Публічна інформація

28 вересня 2017 року набрав чинності новий Закон України “Про освіту” від 5 вересня 2017 року №2145-VІІІ. Відповідно до статті 30 Закону оприлюднюємо інформацію щодо діяльності навчального закладу.

Статут Шепетівського професійного ліцею

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Свідоцтво про атестацію Шепетівського професійного ліцею

Колективний договір між адміністрацією і профспілковим комітетом

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

ПЛАН РОБОТИ ШЕПЕТІВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ

План роботи ліцею на 2020-2021 н.р.

План роботи ліцею на 2021-2022 н.р.

Фінансові документи, звіти [2019 рік]

Фінансові документи, звіти [2018 рік]

01. Баланс на 1 січня 2018 року

02. Звіт про фінансові результати за 2017 рік

03. Звіт про рух грошових коштів

04. Звіт про власний капітал

05. Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік

06. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2017 рік (форма №2д, №2м)

07. Звіт про налходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 2017 рік (форма №4-3д, №4-3м)

08. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2017 рік (форма №4-1д, №4-1м)

09. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2017 рік (форма №4-2д, №4-2м)

10. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 січня 2018 рік (форма №7д, №7м)

11. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 січня 2018 рік (форма №7д, №7м)

12. Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на 01.01.2018 р.

13. Довідка про підтвердження залишків коштів заг. та спец.фондів держ. або місцевих бюджетів на реєстраційних (спец.реєстраційних) рахунках станом на 01.01.2018 р.

14. Пояснювальна записка за 2017 рік

15. Реєстр про залишки коштів …. станом на 01.01.2018 р.

16. Довідка про дебуторську та кредиторську заборгованість за операціями … на 01.01.2018 рік

17. Баланс на 1 січня 2018 року (державний)

18. Звіт про фінансові результати за 2017 рік (державний)

19. Звіт про власний капітал за 2017 рік (державний)

20. Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік (державний)

Прийом, контингент

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Шепетівського професійного ліцею на 2018 рік

Контингент учнів Шепетівського професійного ліцею станом на 01.01.2018 р.

Фінансові документи, звіти [2017 рік]

01. Штатний розпис, тарифікаційний список

02. Баланс, форма 1

03. Звіт про результати фінансової діяльності (ф9д, 9м)

04. Звіт про рух грошових коштів

05. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

06. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

07. Пояснювальна записка

08. Звіт про рух необоротних активів

09. Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування

10. Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями

11. Довідка про підтвердження залишків загального та спеціального фондів

12. Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати …

13. Баланс, форма 1 (обласний)

14. Звіт про результати фінансової діяльності

15. Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги

16. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

17. Звіт про рух необоротних активів

18. Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування

19. Пояснювальна записка

20. Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями

21. Баланс, форма 1

22. Звіт про результати фінансової діяльності

24. Звіт про рух необоротних активів

158 переглядів