Звіти

15.01.2024

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ЗА 2023 РІК

ЗВІТ

Т.в.о. директора Шепетівського професійного ліцею

за 2023рік

Алли ЧЕРНУШИЧ

29.06.2023

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ЗА 2022/2023 н.р.

Протягом 2022-2023 навчального року робота колективу Шепетівського  професійного  ліцею була направлена на виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про правовий режим воєнного стану (ст..15 п 44)»,  наказів,рекомендацій Міністерства освіти і науки та Департаменту освіти  і науки Хмельницької  обласної державної адміністрації, інших законодавчих та нормативних документів.

Ліцей  здійснював свою діяльність відповідно до Статуту Шепетівського  професійного  ліцею та розроблених планів роботи  навчального закладу на 2022-2023 рік.

17.01.2023

Звіт директора за 2022 рік

ЗВІТ

Т.в.о. директора Шепетівського професійного ліцею

за 2022рік

Алли ЧЕРНУШИЧ

04.07.2022

Звіт директора за 2021/2022н.р.

Протягом 2021/2022навчального року зусилля педагогічного колективу були направлені на пошук інноваційних шляхів підвищення результативності навчально-
виробничої діяльності та здійснення намічених стратегічним та річним планами показників його розвитку.
Виконувалась програма розвитку закладу освіти, а саме:
– продовжується модернізація та комп’ютеризація закладу освіти;
– поширений вільний доступ до мережі Internet;
– широко застосовувались електронні засоби навчання;
– поступово продовжують оснащатися навчальні кабінети та виробничі майстерні сучасним обладнанням;
– впроваджувались інноваційні технології у освітній процес;
– систематично підвищувався якість підготовки здобувачів освіти ліцею.

30.12.2020

Звіт директора за 2020 рік

У 2020 році педагогічний колектив Шепетівського професійного ліцею працював над створенням сприятливих умов становлення особистості кожного здобувача освіти як громадянина України. Головним завданням працівників ліцею була турбота про постійне підвищення якості навчально-виховного процесу, розвиток творчого потенціалу кожного учасника освітнього процесу в цілому, активне впровадження інноваційних технологій.

27.12.2019

Звіт директора за 2019 рік

Звіт директора Шепетівського професійного ліцею Окунєвського О.А. про роботу по організації навчально-виробничого процесу і створенню умов для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітників за 2019 рік.

15.12.2018

Звіт директора за 2018 рік

Звіт директора Шепетівського професійного ліцею Окунєвського О.А. про роботу по організації навчально-виробничого процесу і створенню умов для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітників за 2018 рік.

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ЗА 2023 РІК

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ЗА 2022/2023 н.р.

Звіт директора за 2022 рік

Звіт директора за 2021/2022н.р.

Звіт директора за 2020 рік

Звіт директора за 2019 рік

Звіт директора за 2018 рік

Інші документи