Звіти

04.07.2022

Звіт директора за 2021/2022н.р.

Протягом 2021/2022навчального року зусилля педагогічного колективу були направлені на пошук інноваційних шляхів підвищення результативності навчально-
виробничої діяльності та здійснення намічених стратегічним та річним планами показників його розвитку.
Виконувалась програма розвитку закладу освіти, а саме:
– продовжується модернізація та комп’ютеризація закладу освіти;
– поширений вільний доступ до мережі Internet;
– широко застосовувались електронні засоби навчання;
– поступово продовжують оснащатися навчальні кабінети та виробничі майстерні сучасним обладнанням;
– впроваджувались інноваційні технології у освітній процес;
– систематично підвищувався якість підготовки здобувачів освіти ліцею.

30.12.2020

Звіт директора за 2020 рік

У 2020 році педагогічний колектив Шепетівського професійного ліцею працював над створенням сприятливих умов становлення особистості кожного здобувача освіти як громадянина України. Головним завданням працівників ліцею була турбота про постійне підвищення якості навчально-виховного процесу, розвиток творчого потенціалу кожного учасника освітнього процесу в цілому, активне впровадження інноваційних технологій.

27.12.2019

Звіт директора за 2019 рік

Звіт директора Шепетівського професійного ліцею Окунєвського О.А. про роботу по організації навчально-виробничого процесу і створенню умов для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітників за 2019 рік.

15.12.2018

Звіт директора за 2018 рік

Звіт директора Шепетівського професійного ліцею Окунєвського О.А. про роботу по організації навчально-виробничого процесу і створенню умов для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітників за 2018 рік.

Звіт директора за 2021/2022н.р.

Звіт директора за 2020 рік

Звіт директора за 2019 рік

Звіт директора за 2018 рік

Інші документи