102. Історія України |факультатив| 23-24

Завести зошит для дистанційного навчання, в якому виконувати завдання

Тема1. Вступ до історії України.

07.09. 23.Урок 1. Історія України як наука. Періодизація історії України..

Опрацювати відео , матеріал

Виписати періодизацію історії України та класифікацію джерел з історії України.

14.09. 23.Урок 2. Джерела з історії України: речові , усні, писемні, візуальні.

Опрацювати інформацію

Виписати класифікацію джерел з історії України.

Тема 2. Стародавня історія України

21.09.23.Урок 3. Давні мешканці України. Найдавніші землероби та скотарі на території України.

Переглянути відеоматеріал , проаналізувати інформацію

Підготувати повідомлення про трипільську культуру.

28.09.23.  Урок 4. Ранній залізний вік на українських землях.

Ознайомитись з джерелом, інформацією

Напишіть інформаційне повідомлення на тему «Ранній залізний вік на українських землях»

05.10.23. Урок 5.  Світ кочовиків.

Ознайомитись з інформацією, переглянути відеолекцію 

Дати відповідь на питання:  

  1. Хто такі кочівники? 2. Що було основою господарства кочівників? 3. Як це впливало на спосіб їхнього життя?

Виконати тест

Тема 3. Русь-Україна (Київська держава)

12.10. 23. Урок 6. Київська держава за перших князів.

Опрацювати  відеоматеріал, переглянути презентацію

Запишіть відповіді на питання:

1.   Як відбувався розвиток Київського князівства за правління Аскольда?

2.   Порівняйте діяльність князів Олега та Ігоря. Визначте спільне і відмінне.

3.   Як пояснюють дослідники походження назви «Русь»?

4. Поясніть значення понять: «Русь», «печеніги», «полюддя», «грецький вогонь».

19.10. 23. Урок 7. Київська Русь за часів правління Володимира Великого, Ярослава Мудрого та його наступників.

Переглянути  відеоурок, опрацювати матеріал

Написати повідомлення на тему «Князювання Володимира Великого (980-1015рр.)», «Правління Ярослава Мудрого 1019-1054р.р.»

26.10.23. Урок 8. Роздробленість Русі-України (Київської держави).

Переглянути  відеолекцію, опрацювати матеріал

Класифікуйте  позитивні й негативні сторони роздробленості Русі.

01.11. 23. Урок 9. Суспільно-політичне та господарське життя. Тематичний контроль.

Переглянути відеоматеріал, презентацію

Пройти тест

Тема 4. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава). Монгольська навала.

13.11. 23. Урок 10. Розбудова Галицько-Волинської держави (королівства Руського) в 1238-1264рр.

Опрацювати матеріал, прослухати відеолекцію

Написати ессе на тему «Причини, що  виклали  роздробленість Київської Русі».

Скласти хронологічну таблицю  «Періодизація розвитку Галицько-Волинської держави»

17.11. 23. Урок 11. Монгольська навала на південно-західні землі Русі.

Опрацювати інформацію, карту

Прослухати відеоурок

Пройти тест

20.11.23. Урок 12. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) за нащадків Данила Романовича.

Опрацювати інформацію, прослухати відеоурок 

Виконати завдання з картою

Пройти тест

08.12. 23. Урок 13. Суспільно-політичне та господарське життя. Культура й духовність.

Прослухати відеоурок, опрацювати інформацію, матеріал

Пройти тест

Тема 5. Руські удільні князівства у складі іноземних держав у другій половині ХІV – першій половині ХVІ століття. Кримське ханство.

11.12.23. Урок 14. Змагання Польщі та Литви за Галицько-Волинську спадщину. Кревська унія.

Опрацювати інформацію, прослухати відеоматеріал  

Написати повідомлення на тему «Кревська унія та її політичні наслідки»

18.12.23. Урок 15. Велике князівство Руське Свидригайла. Остаточна ліквідація  Волинського та Київського удільних князівств.

Опрацювати відеоурок, ознайомитись з інформацією 

Дайте відповідь на питання:

1. Чим було зумовлене відновлення Волинського і Київського удільних князівств у 40-ві рр. ХV ст.?

2. За яких обставин було остаточно ліквідовано Волинське та Київське удільні князівства?

29.12.24. Урок 16. Утворення Кримського ханства.

Переглянути презентацію, прослухати відеолекцію

Напишіть повідомлення на тему «Як  утворення Кримського ханства вплинуло на подальшу долю України?»

16.01.24.Урок 17. Виникнення козацтва. Суспільно-політичне життя. Культура й духовність.

Переглянути презентацію, опрацювати  матеріал, прослухати відеолекцію

1. Скориставшись словником, з’ясуйте, якими справами на Січі займалися довбиш, гармаш, товмач, кантаржій, шафар ?

2. Опишіть  історичний портрет Д. Вишневецького (Байди).

Тема 6. Українські землі у  складі Речі Посполитої  в другій половині ХVІ століття

19.01. 24. Урок 18. Люблінська унія та її вплив на українські землі. Зміни в соціальній  структурі українського суспільства.

Опрацювати матеріал, переглянути відеоурок

1. Простежте  на карті  назви й центри воєводств, створених польською владою на українських землях, отриманих за Люблінською унією.

2.   Напишіть повідомлення на тему  «Позитивні та негативні наслідки Люблінської унії для українських земель»

25.01.24.Урок 19. Виникнення  Запорізької Січі. Повстання 1590-х рр. Братський рух.

Переглянути відеоурок , прослухати відеолекцію, відео

Підготувати повідомлення на тему «Братський рух у боротьбі за політичну консолідацію українського суспільства»

29.01.24. Урок 20. Утворення УГКЦ. Культура й духовність. Тематичний контроль.

Опрацювати джерело, прослухати відеоматеріал

Пройти тест

Тема 7. Українські землі у  складі Речі Посполитої  в першій половині ХVІІ століття

01.02.24. Урок 21. Морські походи козаків. Участь українського козацтва у війнах Речі Посполитої проти Московського царства та Османської імперії.

Опрацювати матеріал, прослухати відеоурок, ознайомитись з інформацією

Дайте відповіді на питання:

1.Яку роль відіграло козацтво в Хотинській війні?

2.Чим зумовлено зростання ролі козацтва у війнах Речі Посполитої?

3.Які здобутки війн Речі Посполитої у війнах з Московією першої половини XVII ст.?

08.02.24. Урок 22. Козацькі повстання 1620-1639 рр.

Опрацювати відеолекцію, ознайомитись з відеоуроком, охарактеризувати відеорепортаж

1.Підготувати презентацію на тему «Козацькі повстання 1620-1639 рр.»

2.Пройти тест

15.02.24. Урок 23. «Ординація Війська Запорозького..» Культура. Відновлення вищої православної церковної ієрархії 1620 р. Духовність.

Опрацювати джерело, прослухати відеолекцію

Пройти тест

Тема 8. Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ століття

22.02.24. Урок 24. Національно-визвольна війна українського народу.

Прослухати відеолекцію, опрацювати джерело

1.Підготувати таблицю «Життєвий шлях гетьмана Б. Хмельницького»

2.Виписати в зошит «Періодизацію Національно-визвольної війни українського народу середини XVII століття»

06.03.24. Урок 25. Зміни в суспільно-політичному житті.

Проаналізуйте відеолекцію

1.Зазначте, які зміни відбулися в суспільно-політичному житті в ході Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ століття

2.Виконати вправу

13.03.24. Урок 26. Утворення української козацької держави  – Війська Запорозького.

Опрацювати відеоматеріал, переглянути відеоурок

1.Опишіть символіку держави Б. Хмельницького.

2.Уявіть, що вам у далекому 1648 р. потрібно переконати мешканців вашого населеного пункту визнати владу Української козацької держави. Які аргументи ви б використали?

3.Виконати вправу

20.03.24. Урок 27. Внутрішньо –  та зовнішньополітична діяльність уряду Богдана Хмельницького.

Опрацювати джерело, переглянути відео

1.Скласти пазли

2.Пройти тест

Тема 9. Козацька Україна наприкінці 50-80 рр. ХVІІ століття

02.04.24. Урок 28. Внутрішньо –  та зовнішньополітична  діяльність гетьманів козацької України 50-80 р. ХVІІ ст.

Опрацювати матеріал, прослухати відеолекцію, переглянути презентацію

1.Виконати вправу

2.Складіть таблицю «Гетьмани України у 50-80 р. ХVІІ століття»

09.04.24. Урок 29. Занепад Правобережжя.

Опрацювати   інтерактивний довідник, проаналізувати відеолекцію

1.Подумайте та визначте головну суперечність політики польського уряду в справ і відродження козацтва на Правобережжі. Проілюструйте її на конкретних прикладах.

2.Виконати вправу

21.05.24. Урок 30. Запорозька Січ у складі Гетьманщини.

Опрацювати інформацію, ознайомитись з опорним конспектом

1.Підготуйте інформаційну довідку з теми:  «Політика царського уряду на поступове обмеження впливу і ролі Запорозької Січі – як осередку козацьких вільностей і демократичних традицій»

2.Виконати вправу

23.05.24. Урок 31. Адміністративно-територіальний устрій Слобідської України. Тематичний контроль.

Опрацювати джерело, переглянути відеоурок

1.Підготувати інформаційне повідомлення «Виникнення і розвиток Слобідської України»

2.Пройти тест

Тема 10. Українські землі наприкінці  ХVІІ  – в першій половині  ХVІІІ століття.

30.05.24. Урок 32. Гетьманщина в 1687- 1709 рр. Повстання під проводом Семена Палія (1702 – 1704рр.) Північна війна і Україна.

Переглянути відеоурок, прослухати інформацію, проаналізувати відеолекцію, ознайомитись з презентацією

1. Підготуйте повідомлення про повстання під проводом Семена Палія.

2.Виконати вправу

  Урок 33. Внутрішньополітична діяльність гетьманів козацької України 20-30 рр. ХVІІІ ст. Обмеження автономії. Гетьманщина.

Прослухати відеоурок, ознайомитись з інформацією, опрацювати відеколекцію

1.Прослідкувати за допомогою карти  кордони  Гетьманщини в часи правління І.Мазепи, р. Коломак, м.Батурин.

2.Виконати вправу

Урок 34. Діяльність Першої Малоросійської колегії. «Правління Гетьманського уряду» (1734 – 1750рр.)

Опрацювати матеріал, ознайомитись з конспектом, прослухати відеолекцію

1.Складіть у зошиті порівняльну таблицю «Гетьманство І. Скоропадського та Д. Апостола». Укажіть спільні та відмінні риси.

2.Складіть історичний портрет наказного гетьмана П. Полуботка. 

3.Виконати вправу

Урок 35. Культура. Києво-Могилянська академія. Духовність. Підсумкове узагальнення знань та умінь здобувачів освіти.

Проаналізувати інформацію, переглянути відеолекцію

Пройти тест 1, тест 2.

136 переглядів

102. Математика |факультатив| 23-24

04.09.2023

Урок 1. Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел.

Перглянути відео.

Виконати вправу 1 і вправу 2.

11.09.2023

Урок 2. Порівняння натуральних чисел.

Перглянути відеоурок.

Виконати тест.

18.09.2023

Урок 3. Арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості. Квадрат і куб натурального числа.

Перглянути відеоурок 1 і відеоурок 2.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

25.09.2023

Урок 4. Звичайні дроби. Десяткові дроби. Дії з дробами.

Переглянути відеоурок 1 і відеоурок 2.

Виконати вправу 1, вправу 2 та вправу 3.

03.10.2023

Урок 5. Відсотки. Задачі на відсотки.

Переглянути відеоурок 1 і відеоурок 2.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

10.10.2023

Урок 6. Середнє арифметичне.

Переглянути відеоурок 1 та відеоурок 2.

Виконати тест.

17.10.2023

Урок 7. Подільність чисел.

Переглянути відеоурок.

Виконати тест та вправу.

24.10.2023

Урок 8. Відношення і пропорції.

Переглянути відеоурок 1 та відеоурок 2.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

18.11.2023

Урок 9. Задачі на відношення і пропорції.

Переглянути відео.

Виконати тест.

13.11.2023

Урок 10. Модуль числа. Порівняння чисел.

Переглянути відеоурок 1 та відеоурок 2.

Виконати тест та вправу.

17.11.2023

Урок 11. Арифметичні дії з раціональними числами.

Опрацювати відеоурок.

Виконати тестові завдання.

22.11.2023

Урок 12. Арифметичні дії з раціональними числами.

Опрацювати відеоурок.

Виконати вправу.

29.11.2023

Урок 13. Лінійні рівняння з одним невідомим.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу.

04.12.2023

Урок 14. Лінійні рівняння з одним невідомим.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу.

11.12.2023

Урок 15. Розв’язування задач за допомогою рівнянь та систем лінійних рівнянь.

Переглянути відео.

Виконати тест.

15.12.2023

Урок 16. Степінь з натуральним показником.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

18.12.2023

Урок 17. Формули скороченого множення.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

26.12.2023

Урок 18. Розкладання многочленів на множники.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

15.01.2024

Урок 19. Внесення множника під знак кореня. Винесення множника з-під знака кореня.

Переглянути відео 1 та відео 2.

Виконати вправу.

18.01.2024

Урок 20. Звільнення від ірраціональності у знаменнику або чисельнику дробу.

Переглянути відео.

Виконати вправу.

23.01.2024

Урок 21. Розв’язування квадратних рівнянь.

Переглянути відео.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

30.01.2024

Урок 22. Лінійна функція та її графік.

Переглянути відео.

Виконати вправу.

113 переглядів

102. Українська мова та література |факультатив| 23-24

Електронна пошта викладача kamforovich8@gmail.com

05.09.23 Урок 1. Тема. Алфавіт. Наголос.

Переглянути відео

Переглянути відео

Виконати тренувальні вправи:

https://learningapps.org/view1261880

https://learningapps.org/view4013931

12.09.23 Урок 2. Тема. Основні випадки уподібнення приголосних звуків

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправ

Виконати онлайн-тест

19.09.23 Урок 3. Тема. Спрощення в групах приголосних.

Переглянути відео

Виконати тренувальну вправу

Виконати тренувальну вправу

26.09.23 Урок 4. Тема. Загальна характеристика календарно-обрядових, суспільно-побутових та родинно-побутових пісень. Пісні Марусі Чурай “Віють вітри”, “За світ встали козаченьки”

Переглянути відеоурок

Пройти онлайн-тест

Пройти тест онлайн

02.10.23 Урок 5. Тема. Основні випадки чергування у-в, і-й

Переглянути відео

Виконати тренувальну вправу

Виконати тест з метою самоперевірки

09.10.23 Урок 6. Тема. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е],[и],[о] в коренях слів.

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу

Виконати онлайн-тест

16.10.23 Урок 7. Тема. Історичні пісні “Ой Морозе, Морозенку”, “Чи не той то хміль…”

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальний тест з метою самоперевірки

Виконати онлайн-тест

23.10.23 Урок 8. Тема. Тематика, образи, зміст народних дум і балад. “Дума про Марусю Богуславку”. Балада “Ой летіла стріла”

Переглянути відеоурок

Виконати тест онлайн

01.11.23 Урок 9. Тема. Правила вживання м’якого знака

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивну вправу

Виконати інтерактивну вправу

Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

08.11.23 Урок 10. Тема. Сполучення йо, ьо

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу

Пройти онлайн-тест

20.11.23 Урок 11. Тема. Давня українська література.”Повість минулих літ” (уривки про заснування Києва. Про помсту княгині Ольги)

Переглянути відео

Опрацювати теоретичний матеріал

Виконати тестові завдання

29.11.23 Урок 12. Тема. “Слово про похід Ігорів”

Прослухати аудіоподкаст з підготовки до ЗНО

Виконати інтерактивну вправу 1

Виконати інтерактивну вправу 2

Виконати тести з метою самоперевірки

01.12.23 Урок 13. Тема. Григорій Сковорода. “Всякому місту звичай і права”, “Бджоа та шершень”, “De Libertate“, афоризми

Переглянути відеоурок

Виконати онлайн-тест

07.12.23 Урок 14. Тема. Правила вживання апострофа

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу 1, тренувальну вправу 2, тренувальну вправу 3

Виконати тест онлайн

13.12.23 Урок 15. Тема. Подвоєння букв на позначення подовжених мяких приголосних і збігу однакових приголосних звуків

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу 1, вправу 2, вправу 3, вправу 4

Виконати тест онлайн

19.12.23 Урок 16. Тема. Правипис префіксів та суфіксів

Переглянути відео 1, відео 2

Виконати тренувальну вправу 1, вправу 2, вправу 3, вправу 4

Пройти тест

25.12.23 Урок 17. Тема. Найпоширеніші випадки чергування приголосних і голосних звуків

Переглянути відеоурок

тренувальну вправу 1, тренувальну вправу 2, тренувальну вправу 3, тренувальну вправу 4

15.01.24 Урок 18. Тема. Правопис великої літери

Переглянути відеоурок

Виконати тестові завдання

18.01.24 Урок 19. Тема. Лапки у власних назвах

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу 1, тренувальну вправу 2

Виконати тести з метою самоперевірки

23.01.24 Урок 20. Тема. Написання слів іншомовного походження

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальні вправи:

https://learningapps.org/2291079

https://learningapps.org/view6415023

https://learning.ua/mova/shostyi-klas/pravopys-sliv-inshomovnoho-pokhodzhennia

Виконати тест онлайн

30.01.24 Урок 21. Тема. Іван Котляревський . “Енеїда”

Переглянути відео 1, відео 2, відео 3

Переглянути мультфільм “Енеїда” (за поемою “Енеїда” Івана Котляревського)

Виконати тести

05.02.24 Урок 22. Тема. Іван Котляревський “Наталка Полтавка”

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивну вправу 1

Виконати інтерактивну вправу 2

Виконати тестові завдання

13.02.24 Урок 23. Тема. Основні правила переносу слів із рядка в рядок

Переглянути відеоурок

Виконати тестові завдання

20.02.24 Урок 24. Тема. Написання складних слів разом і через дефіс

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу 1, тренувальну вправу 2, тренувальну вправу 3

27.02.24 Урок 25. Тема. Правопис складноскорочених слів

Переглянути відеоурок

Виконати тестові завдання

04.03.24 Урок 26. Тема. Правопис відмінкових закінчень іменників, прикметників

Опрацювати теоретичний матеріал

Виконати тест 1, тест 2

07.03.24 Урок 27. Тема. Написання н та нн у прикметниках та дієприкметниках

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу

Пройти тест онлайн

01.04.24 Урок 28. Тема. Правопис не з різними частинами мови

Переглянути відео

Виконати тренувальну вправу 1, тренувальну вправу 2, тренувальну вправу 3

15.04.24 Урок 29. Тема. Тарас Шевченко “Катерина”, “Заповіт”

Переглянути відео 1, відео 2

Виконати тестові завдання

13.05.24 Урок 30. Тема. Тарас Шевченко “Сон (“У всякого своя доля…”), “І мертвим, і живим…”, “Кавказ”

Переглянути відеоурок 1, відеоурок 2, відеоурок 3

Виконати тестові завдання

20.05.24 Урок 31. Тема. Лексичне значеня слова. Багатозначні й однозначні слова

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу 1, тренувальну вправу 2, тренувальну вправу 3, тренувальну вправу 4

27.05.24 Урок 32. Тема. Пряме та переносне значення слова

Переглянути відеоурок

Виконати тест 1, тест 2

230 переглядів

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x