105. Математика |факультатив| 23-24

07.09.2023

Урок 1. Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел.

Перглянути відео.

Виконати вправу 1 і вправу 2.

14.09.2023

Урок 2. Порівняння натуральних чисел.

Перглянути відеоурок.

Виконати тест.

21.09.2023

Урок 3. Арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості. Квадрат і куб натурального числа.

Перглянути відеоурок 1 і відеоурок 2.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

28.09.2023

Урок 4. Звичайні дроби. Десяткові дроби. Дії з дробами.

Переглянути відеоурок 1 і відеоурок 2.

Виконати вправу 1, вправу 2 та вправу 3.

06.10.2023

Урок 5. Відсотки. Задачі на відсотки.

Переглянути відеоурок 1 і відеоурок 2.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

13.10.2023

Урок 6. Середнє арифметичне.

Переглянути відеоурок 1 та відеоурок 2.

Виконати тест.

20.10.2023

Урок 7. Подільність чисел.

Переглянути відеоурок.

Виконати тест та вправу.

27.10.2023

Урок 8. Відношення і пропорції.

Переглянути відеоурок 1 та відеоурок 2.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

02.11.2023

Урок 9. Задачі на відношення і пропорції.

Переглянути відео.

Виконати тест.

10.11.2023

Урок 10. Модуль числа. Порівняння чисел.

Переглянути відеоурок 1 та відеоурок 2.

Виконати тест та вправу.

22.11.2023

Урок 11. Арифметичні дії з раціональними числами.

Опрацювати відеоурок.

Виконати тестові завдання.

27.11.2023

Урок 12. Арифметичні дії з раціональними числами.

Опрацювати відеоурок.

Виконати вправу.

05.12.2023

Урок 13. Лінійні рівняння з одним невідомим.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу.

11.12.2023

Урок 14. Лінійні рівняння з одним невідомим.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу.

14.12.2023

Урок 15. Розв’язування задач за допомогою рівнянь та систем лінійних рівнянь.

Переглянути відео.

Виконати тест.

19.12.2023

Урок 16. Степінь з натуральним показником.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

29.12.2023

Урок 17. Формули скороченого множення.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

18.01.2024

Урок 18. Розкладання многочленів на множники.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

25.01.2024

Урок 19. Внесення множника під знак кореня. Винесення множника з-під знака кореня.

Переглянути відео 1 та відео 2.

Виконати вправу.

29.01.2024

Урок 20. Звільнення від ірраціональності у знаменнику або чисельнику дробу.

Переглянути відео.

Виконати вправу.

31.01.2024

Урок 21. Розв’язування квадратних рівнянь.

Переглянути відео.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

86 переглядів

105. Історія України |факультатив| 23-24

Завести зошит для дистанційного навчання, в якому виконувати завдання

Тема1. Вступ до історії України

05.09. 23. Урок 1. Історія України як наука. Періодизація історії України.

Опрацювати матеріал

Виписати періодизацію історії України та класифікацію джерел з історії України.

12.09. 23.Урок 2. Джерела з історії України: речові , усні, писемні, візуальні.

Ознайомитись з інформацією

Виписати класифікацію джерел з історії України.

Тема 2. Стародавня історія України

19.09.23.Урок 3. Давні мешканці України. Найдавніші землероби та скотарі на території України.

Опрацювати  матеріал, переглянути відеолекцію

Підготувати повідомлення про трипільську культуру.

26.09.23. Урок 4. Ранній залізний вік на українських землях.

Опрацювати  матеріал, проаналізувати відеолекцію

Напишіть інформаційне повідомлення на тему «Ранній залізний вік на українських землях»

04.10.23. Урок 5.  Світ кочовиків.

Ознайомитись з інформацією, переглянути відеолекцію

Дати відповідь на питання:  

  1. Хто такі кочівники? 2. Що було основою господарства кочівників? 3. Як це впливало на спосіб їхнього життя?

Пройти тест

Тема 3. Русь-Україна (Київська держава)

11.10. 23. Урок 6. Київська держава за перших князів.

Опрацювати  відеоматеріал, переглянути презентацію

Запишіть відповіді на питання:

1.   Як відбувався розвиток Київського князівства за правління Аскольда?

2.   Порівняйте діяльність князів Олега та Ігоря. Визначте спільне і відмінне.

3.   Як пояснюють дослідники походження назви «Русь»?

4. Поясніть значення понять: «Русь», «печеніги», «полюддя», «грецький вогонь».

18.10.23. Урок 7. Київська Русь за часів правління Володимира Великого, Ярослава Мудрого та його наступників.

Переглянути  відеоурок , опрацювати матеріал 

Написати повідомлення на тему «Князювання Володимира Великого (980-1015рр.)», «Правління Ярослава Мудрого 1019-1054р.р.»

25.10.23. Урок 8. Роздробленість Русі-України (Київської держави).

Переглянути  відеолекцію, опрацювати матеріал

Класифікуйте  позитивні й негативні сторони роздробленості Русі.

07.11.23. Урок 9. Суспільно-політичне та господарське життя. Тематичний контроль.

Переглянути відеоматеріал, проаналізувати презентацію

Пройти тест

Тема 4. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава). Монгольська навала.

10.11.23. Урок 10. Розбудова Галицько-Волинської держави (королівства Руського) в 1238-1264рр.

Опрацювати матеріал, прослухати відеолекцію

1.Написати ессе на тему «Причини, що  виклали  роздробленість Київської Русі»,

2.Скласти хронологічну таблицю  «Періодизація розвитку Галицько-Волинської держави»

16.11.23. Урок 11. Монгольська навала на південно-західні землі Русі.

Опрацюйте інформацію, проаналізуйте карту, прослухайте відеоурок 

Пройти тест

23.11.23. Урок 12. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) за нащадків Данила Романовича.

Опрацювати інформацію, прослухати відеоурок 

Виконайте завдання з картою, пройти тест

29.11.23. Урок 13. Суспільно-політичне та господарське життя. Культура й духовність.

Прослухати відеоурок, опрацювати інформацію, проаналізувати джерело

Пройти тест

Тема 5. Руські удільні князівства у складі іноземних держав у другій половині ХІV – першій половині ХVІ століття. Кримське ханство.

07.12.23. Урок 14. Змагання Польщі та Литви за Галицько-Волинську спадщину. Кревська унія.

Опрацювати інформацію, прослухати відеоматеріал, поаналізувати відео

Написати повідомлення на тему «Кревська унія та її політичні наслідки»

12.12.23. Урок 15. Велике князівство Руське Свидригайла. Остаточна ліквідація  Волинського та Київського удільних князівств.

Опрацювати відеоурок, ознайомитись з інформацією ,

Дайте відповідь на питання:

1. Чим було зумовлене відновлення Волинського і Київського удільних князівств у 40-ві рр. ХV ст.?

2. За яких обставин було остаточно ліквідовано Волинське та Київське удільні князівства?

19.12.23. Урок 16. Утворення Кримського ханства.

Перегляньте презентацію, прослухайте відеолекцію

Напишіть повідомлення на тему «Як  утворення Кримського ханства вплинуло на подальшу долю України?»

28.12.23. Урок 17. Виникнення козацтва. Суспільно-політичне життя. Культура й духовність.

Перегляньте презентацію, опрацюйте  матеріал, прослухайте  відеолекцію

1. Скориставшись словником, з’ясуйте, якими справами на Січі займалися довбиш, гармаш, товмач, кантаржій, шафар ?

2. Опишіть  історичний портрет Д. Вишневецького (Байди).

Тема 6. Українські землі у  складі Речі Посполитої  в другій половині ХVІ століття

17.01.24. Урок 18. Люблінська унія та її вплив на українські землі. Зміни в соціальній  структурі українського суспільства.

Опрацювати матеріал, переглянути відеоурок  

1.Простежте  на карті  назви й центри воєводств, створених польською владою на українських землях, отриманих за Люблінською унією.

2.Напишіть повідомлення на тему  «Позитивні та негативні наслідки Люблінської унії для українських земель»

22.01.24. Урок 19. Виникнення  Запорізької Січі. Повстання 1590-х рр. Братський рух.

Переглянути відеоурок, прослухати відеолекцію, відео

Підготувати повідомлення на тему «Братський рух у боротьбі за політичну консолідацію українського суспільства»

24.01.24. Урок 20. Утворення УГКЦ. Культура й духовність. Тематичний контроль.

Опрацювати джерело, прослухати відеоматеріал

Пройти тест

Тема 7. Українські землі у  складі Речі Посполитої  в першій половині ХVІІ століття

31.01.24. Урок 21. Морські походи козаків. Участь українського козацтва у війнах Речі Посполитої проти Московського царства та Османської імперії.

Опрацювати матеріал, відеоурок, ознайомитись з інформацією

Дайте відповіді на питання:

1. Яку роль відіграло козацтво в Хотинській війні?

2.  Чим зумовлено зростання ролі козацтва у війнах Речі Посполитої?

3.  Які здобутки війн Речі Посполитої у війнах з Московією першої половини XVII ст.?

  

 

83 переглядів

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x