101. ЕРОЕ 3.1

Електронна бібліотека Шепетівського професійного ліцею

ЕРОЕ  –  3.1 Нескладний монтаж, ремонт, наладка та технічне обслуговування електроустаткування, електромонтажні роботи кабельних мереж, виконання  нескладних регламентних робіт (140 год.)

Додаткові сайти для опрацювання матеріалу:

15.03.2022 – архів уроків

ЕРОЕ  –  3.1.1 Виконувати такелажні роботи із застосуванням кранів та інших вантажопідіймальних машин 12.год

15.03.22. Урок 1. Візуальне визначення маси переміщуваного вантажу; місця стропування типових виробів; правила стропування, підіймання і переміщення вантажів.

https://cutt.ly/FA7E8GY

15.03.22. Урок 2. Умовна сигналізацію для машиністів кранів (кранівників).

https://cutt.ly/6A7OHiZ

15.03.22. Урок 3. Ознаки і норми бракування вантажозахоплювальних пристроїв

https://cutt.ly/iA7R4el

15.03.22. Урок 4. Призначення та застосування вантажозахоплювальних пристосувань – стропів, ланцюгів, канатів та ін.; граничні  норми  навантаження вантажопідіймального крана та стропів

https://cutt.ly/wA7TuHp

15.03.22.  Урок 5. Необхідна довжина і діаметр стропів для переміщення вантажів; допустимі навантаження стропів і канатів

https://cutt.ly/KA7Y0Wa

15.03.22. Урок 6. Вимоги нормативних актів з охорони праці та навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами і механізмами, правила застосування засобів колективного та індивідуального захисту.

https://cutt.ly/IA7Uwjg

15.03.22 Урок 7. Принципи раціональної і ефективної організації роботи на робочому місці

https://cutt.ly/zA7UajM

15.03.22. Урок 8. Інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників

https://cutt.ly/LA7UcSq

Опрацювавши теоретичний матеріал, законспектуйте основні тези по кожному уроку.

16.03.2022 – архів уроків

16.03.22. Урок 9. Порядок дій при виникненні небезпечних, непередбачених ситуацій, план ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС) під час роботи з кранами

https://center-ltd.com.ua/plan-lokalizatsiyi-ta-likvidatsiyi-avarijnyh-sytuatsij-ta-avarij-plas/

16.03.22. Урок 10. Які бувають причини аварій при експлуатації вантажопідіймальних кранів?

https://pidru4niki.com/1748101239014/bzhd/bezpeka_pidiymalno-transportnogo_obladnannya

16.03.22. Урок 11. Які просторої і прилади безпеки використовуються на кранах?

https://pidru4niki.com/1315091039016/bzhd/pristroy_priladi_bezpeki

16.03.22. Урок 12. Письмова робота: «Правила стропування, підіймання і переміщення вантажів»

Тестування

ЕРОЕ  –  3.1.2 Виконувати нескладні роботи на відомчих електростанціях, трансформаторних електропідстанціях, проводити ревізію трансформаторів, вимикачів, роз’єднувачів і приводів до них 60 год

16.03.22. Урок 13. Класифікація електроустановок за напругою (до і більше 1000 В)

https://studfile.net/preview/16378694/page:31/

https://studfile.net/preview/5415708/page:53/

16.03.22. Урок 14. Класифікація машин та апаратів за  ступенем їх захисту від дії несприятливих факторів.

https://studfile.net/preview/5591602/page:2/

16.03.22 Урок 15. Конкретні  вимоги ПУЕ до електроустановок, які обслуговують електромонтери з обслуговування та ремонту електрообладнання

https://art-energetyka.com.ua/Правила-улаштування-електроустановок.pdf

16.03.22. Урок 18. Періодична перевірка знань персоналу з ПТЕес та ПБЕЕС. Класифікаційні групи з техніки безпеки і порядок їх присвоєння

https://oppb.com.ua/articles/poryadok-navchannya-elektrotehnichnogo-ta-elektrotehnologichnogo-personalu-na-pidpryyemstvi

Опрацювавши теоретичний матеріал, законспектуйте основні тези по кожному уроку.

17.03.2022 – архів уроків

17.03.22. Урок 17. Класифікація захисних засобів та вимоги до них. Визначення захисних засобів, основні та допоміжні захисні засоби до і вище 1000В

https://pidru4niki.com/2000031539032/bzhd/yaki_elektrichni_zasobi_nalezhat_osnovnih_dopomizhnih_elektrozahisnih_zasobiv

17.03.22. Урок 18. Технічні заходи стосовно безпеки робіти з частковим або повним зняттям напруги

https://leg.co.ua/knigi/pravila/pravila-bezpechnoyi-ekspluataciyi-elektroustanovok-spozhivachiv-4.html

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0093-98#Text (4. Технічні заходи, що створюють безпечні умови  виконання робіт)

17.03.22. Урок 19. Проведення відключень в установках напругою до 1000 В  і вище

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0093-98#Text (4.2. Вимикання (зняття напруги)

17.03.22. Урок 20. Вимоги безпеки при використанні мегомметрів та вимірювальних штанг

https://instructions.sumdu.edu.ua/doc/100/d2dc7c93-f706-eb11-86d7-d4856459ca35.pdf

17.03.22. Урок 21. Частини електроустановки, щопідлягають заземленню. Вимоги до заземлювальних пристроїв

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0093-98#Tex (4.5. Встановлення заземлень. Загальні вимоги)

17.03.22. Урок 22. Вимоги безпеки праці при виконанні конкретних робіт з професії в обсязі ІІІ кваліфікаційної групи.

https://www.sop.com.ua/article/905-iii-grupa-z-elektrobezpeki

Присвоєння третьої групи з електробезпеки Для присвоєння III групи з електробезпеки електротехнічні працівники, адміністративно-технічні, інспектувальні, чергові, ремонтні та оперативно-ремонтні працівники повинні мати мінімальний стаж роботи в електроустановках з попередньою (ІІ) групою: з вищою технічною чи спеціальною електротехнічною середньою освітою — не менше одного місяця; які закінчили спеціалізовані ПТУ та без спеціальної освіти — не менше 2-х місяців. Для практикантів університетів і коледжів такий стаж для присвоєння 3 групи з електробезпеки має становити не менше 3-х місяців, а для практикантів профтехучилищ — 6 місяців. Як допустити до роботи користувача побутовими електротехнічними пристроями III кваліфікаційна група допуску з електробезпеки присвоюється працівникам, які: уміють чітко усвідомлювати небезпеку, пов’язану з роботою в електроустановках; знають і уміють застосувати на практиці правила безпеки в обсязі, потрібному для роботи, яка виконується; знають будову і улаштування електроустановок; уміють практично надавати домедичну допомогу потерпілим у разі нещасних випадків, зокрема застосовувати способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця.  Увага! Особам молодшим за 18 років, не дозволяється присвоювати ІІІ групу з електробезпеки. Згідно з п. 2.2.3 ПБЕЕС оперативні працівники, які обслуговують електроустановки одноосібно, та старші в зміні чи бригаді оперативні працівники, за якими закріплені електроустановки, повинні мати 4 групу з електробезпеки в електроустановках напругою понад 1000 В і 3 групу з електробезпеки — в електроустановках напругою до 1000 В. Отже, працівники, які обслуговують електроустановки напругою до 1000 В, повинні мати третю групу з електробезпеки. При цьому вони повинні пройти навчання і перевірку знань, згідно з вимогами п. 2.1.1 ПБЕЕС. Працівнику, який пройшов перевірку знань ПБЕЕС, видається посвідчення з електробезпеки, яке він зобов’язаний мати при собі під час виконання службових обов’язків. Документ видає комісія з перевірки знань підприємства після того, як працівник успішно пройде перевірку знань. Посвідчення засвідчує право працівника на самостійну роботу в електроустановках на зазначеній посаді за фахом. Зверніть увагу! За відсутності посвідчення з електробезпеки або у разі, якщо в ньому вказані прострочені терміни перевірки знань працівник до роботи не допускається.

Джерело: https://www.sop.com.ua/article/905-iii-grupa-z-elektrobezpeki

17.03.22. Урок 23. Тестове завдання « Електробезпека в електроустановках до 1000В для 3 група допуска

https://forms.gle/ZAceiV4fpVeo6wn9A

17.03.22. Урок 24. Основні методи розрахунку кіл постійного струму (контурних струмів, вузлових потенціалів, еквівалентного джерела). Втрата напруги у проводах

http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/70.03.pdf (ТЕМА І0 РОЗРАХУНОК ПРOСТИХ КІЛ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ)

18.03.2022 – архів уроків

18.03.22. Урок 25. Розрахунок перерізу проводів за даною величиною максимально допустимої втрати напруги

https://electrikhelp.com/electrical-equipment/calculation-of-wires-for-loss-of-voltage-selection-of-the-cable-and-wire-crosssection/

18.03.22. Урок 26.  Взаємоіндукція. Взаємна індуктивність. Вихрові струми та їх використання.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Вихрові_струми

https://uk.wikipedia.org/wiki/Взаємоіндукція

18.03.22. Урок 27. Рівномірне і нерівномірне, симетричне й несиметричне навантаження, роль нульового проводу

https://studfile.net/preview/5581341/

18.03.22. Урок 28.  Дослідження кіл з послідовним з’єднанням активного та реактивних опорів

https://studfile.net/preview/4499628/page:8/

18.03.22. Урок 29. Активна, реактивна й повна потужності у трифазній мережі

https://studfile.net/preview/9615092/page:15/

18.03.22. Урок 30. Вимірювання потужності та енергії. Схеми включення ватметрів та лічильників

https://msn.khnu.km.ua/pluginfile.php/94275/mod_resource/content/0/rozdil_9.pdf

18.03.22. Урок 31. 1Лаб роб: «Вимірювання потужності у три та чотири провідних трифазних мережах змінного струму.»

Лабораторна робота № 8

Контроль лабораторна робота №1 за 18.03

переписати в зошит для лабораторних робіт

18.03.22. Урок 32. Методи підключення трифазного лічильника

https://samelectryk.in.ua/електрообладнання/електролічильники/458-типові-схеми-підключення-трифазного-електролічильника.html

накреслити на листок А4 оформити з рамкою та штампом фото вислати

18.03.22. Урок 33.  Трифазні трансформатори. Групи з’єднання обмоток. Паралельна робота трансформаторів

https://studfile.net/preview/5411146/page:44/

Обов’язково написати конспект кожного уроку

21.03.2022 – архів уроків

Покликання на zoom-конференцію. Ідентифікатор конференції: 810 402 1528. Код доступа: 2021

Уроки о 10.30

21.03.22. Урок 34Автотрансформатори, будова, принцип дії, основні характеристики автотрансформаторів  та  сфери застосування.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Автотрансформатор

21.03.22. Урок 35. 2Лаб.  робота « Дослідження однофазного трансформатора»

https://naurok.com.ua/doslidzhennya-odnofaznogo-transformatora-54457.html

В зошиті з лабораторних робіт описати лабораторну роботу.

21.03.22. Урок 36. Тиристори, симістори, їх різновиди, особливості, параметри. Маркування напівпровідникових приладів, сфера застосування

https://uk.wikipedia.org/wiki/Симістор

https://uk.wikipedia.org/wiki/Тиристор

21.03.22. Урок 37. Будова та електротехнічні характеристики, принцип роботи безконтактних магнітних апаратів і комутаційних пристроїв

http://dptnz.com/211/et_33.pdf

https://studfile.net/preview/7727691/page:26/

21.03.22. Урок 38. Електронні і напівпровідникові реле.

http://um.co.ua/7/7-8/7-85654.html

https://studfile.net/preview/7727691/page:22/

21.03.22. Урок 39. Фоторезистори, їх умовне позначення та схема включення

https://uk.wikipedia.org/wiki/Фоторезистор

https://mix.sumdu.edu.ua/textbooks/29962/1016204/index.html

21.03.22. Урок 40. Фотоелементи із зовнішнім фотоефектом. Будова, умовне позначення та схема включення, принцип дії. Основні параметри та  характеристики фотоелементів.

https://allreferat.com.ua/uk/fizuka_himiya_astronomiya/referat/52

21.03.22. Урок 41. Маркування оптоелектронних пристроїв, сфера їх застосування https://mix.sumdu.edu.ua/textbooks/29962/1016204/index.html

22.03.2022 – архів уроків

22.03.22. Урок 42. Інтегральні цифрові та аналогові мікросхеми

https://uk.wikipedia.org/wiki/Аналогова_інтегральна_схема

https://uk.wikipedia.org/wiki/Мікросхема

22.03.22. Урок 43. Призначення та принцип дії випрямляча

https://uk.wikipedia.org/wiki/Випрямлення_змінного_струму

22.03.22. Урок 44. 3Лаб роб:»Дослідження роботи мостової схеми випрямлення змінного струму

https://naurok.com.ua/laboratorna-robota-9-tema-doslidzhennya-roboti-mostovo-shemi-vipryamlennya-zminnogo-strumu-129556.html

22.03.22. Урок 45. Призначення підсилювачів. Види підсилювачів залежно від смуги частот, в якій вони працюють. Одно- та багатокаскадн іпідсилювачі

https://uk.wikipedia.org/wiki/Електронний_підсилювач

https://studfile.net/preview/7078977/page:11/

22.03.22. Урок 46. Генератори гармонічних коливань високої частоти. Електрична схема трансформаторного L-C-генератора

https://studfile.net/preview/10072179/page:12/

22.03.22. Урок 47. Провідниковіматеріали з малим питомим опором. Сплави наосновіміді, бронзи і латуні: склад, електричні та механічнівластивості, марки, застосування.

https://studfile.net/preview/7130770/page:6/

22.03.22. Урок 48. Провідниковіматеріали з великим питомим опором. Жаростійкіпровідниковісплави: ніхроми, фероніхроми, фехралі і хромелі. Склад, основнівластивості, марки, застосування

Провідникові матеріали з великим питомим опором

https://studfile.net/preview/7130770/page:6/

22.03.22. Урок 49. Провідникові вироби. Ізоляція провідникових виробів із скляної, лавсанової, капронової, фторопластикової плівок. Основніпараметри, марки, використання

http://obrobka.pp.ua/3379-provdnikov-materali-ta-virobi.html

23.03.2022 – архів уроків

23.03.22. Урок 50. Основні властивості напівпровідникових матеріалів. Поняття про електронну провідність, власна і домішковапровідності, діркова провідність, донорні і акцепторні суміші, поняття про pn переходи та їх властивості

https://kc.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/11/2018/04/Лекц_я-5.-Сучасн_-нап_впров_дников_-матер_али.-ч.2.pdf

23.03.22. Урок 51. Основні властивості магнітних матеріалів. Основні властивості магнітних матеріалів, початкова й максимальна магнітні провідності, індукція насичення, остаточна магнітна індукція,  коерцитивна сила; вимоги до них, призначення, використання

https://uk.wikipedia.org/wiki/Магнітні_матеріали

23.03.22. Урок 52. Магнітом’які матеріали. Призначення, властивості, використання. Технічно чисте залізо, електротехнічна сталь: склад, основні характеристики, марки, використання.

https://studfile.net/preview/5064359/page:5/

23.03.22. Урок 53. Магнітотверді  матеріали.Призначення, властивості, застосуванняОсновні магнітністалі: вольфрамова, хромова, кобальтова. Склад, основні характеристики, марки, застосування.

https://studfile.net/preview/5064359/page:5/

23.03.22. Урок 54. Газоподібні діелектрики.Електропровідність газів, поняття про іонізацію. Елегаз, його властивості та застосування.

https://studfile.net/preview/5064359/page:10/

23.03.22. Урок 55. Рідинні діелектрики. Синтетичні рідинні діелектрики: совол, совтол, октол  та ін. Склад, основні параметри, марки, застосування.

https://studfile.net/preview/5064359/page:11/

24.03.2022 – архів уроків

24.03.22. Урок 56. Тверді органічні діелектрики.Електроізоляційні емалі: гліфтові, епоксидні; склад, основні параметри, застосування.

https://studfile.net/preview/7285330/page:14/

24.03.22. Урок 57. 4. Лаб робота « Визначення властивості провідникових матеріалів»

https://studfile.net/preview/5679146/page:9/

24.03.22. Урок 58. Монтаж апаратів напругою до 1000 В. Прийом апаратів, підготовкаїх до монтажу

https://studfile.net/preview/7144029/page:18/

24.03.22. Урок 59. Правила взаємного розташування різних апаратів на панелях. Розмітка та обробка панелей.

https://studfile.net/preview/7144029/page:19/

24.03.22. Урок 60. Монтаж апаратів ручного керування. Правила монтажу рубильників, пакетних вимикачів, ключів кнопок керування та ін

https://studfile.net/preview/7144029/page:19/

накреслити схему

https://kvpubd.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/01/kulanina-%D1%94.v.-tehnologiya-elektomontazhnih-robit.-gr-12.-urok-15-16_15.01.pdf

24.03.22. Урок 61. Монтаж контролерів  і командоконтролерів. Перевірка і  регулюванняроботиконтактів

https://studfile.net/preview/7144029/page:19/

24.03.22. Урок 62. Монтаж апаратів  автоматичного керування і захисту

https://studfile.net/preview/7144029/page:19/

https://studfile.net/preview/3740629/page:9/

24.03.22. Урок 63. Монтаж контакторів. Регулювання початкового і кінцевого  натягу, провалу і розводки, а також одночасностіз амикання контактів. Регулювання магнітної системи (ходу якоря, щільності прилягання частин магнітопроводу).

https://studfile.net/preview/7144029/page:19/

25.03.2022 – архів уроків

25.03. 22. Урок 64. Послідовність робіт при ремонті реостатів, контактних частин, ізолювальних деталей і механізмів керування, складання схеми з’єднань

25.03. 22. Урок 65. Загальні відомості про будову та монтаж підстанцій

https://studfile.net/preview/5673205/

25.03. 22. Урок 66. Обходи та огляди обладнання

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1143-06#Text (4.31)

25.03. 22. Урок 67. Технічна документація. Технічний паспорт підстанції

http://www.maksvel.com.ua/index.php/pidhotovka-dokumentiv-dlia-zdachi-obiektu

https://forms.gle/9TXqtrmHkpLdUxvF6  2. Лабораторна  робота «Дослідження однофазного трансформатора»

28.03.2022 – архів уроків

28.03.22. Урок 68. Добова відомість контролю за роботою обладнання

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1143-06#Text

(4.31. Огляд трансформаторів (без їх вимкнення) проводять у такі строки:)

28.03.22. Урок 69. Комплектні трансформаторні підстанції

Трансформаторні підстанції

28.03.22. Урок 70. Обладнання  КТП

Накреслити схему КТП визничити комплектацію обладнання підстанції

28.03.22. Урок 71. Можливі неполадки обладнання КТП

Ремонт та обслуговування комплектних трансформаторних підстанцій КТП (ТП)

http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/8060/1/Експлуатація%20та%20монтаж%20електрообладнання%202018.pdf

28.03.22. Урок 72. тест: «Технічне обслуговування та ремонт електроустаткування підстанцій підсумок ЕРОЕ 3.1.2.

https://forms.gle/ziyYko4xkQ9b6zS99

ЕРОЕ  –  3.1.3 Брати участь у прокладанні трас і проводки

28.03.22. Урок 73. Технічна документація для ведення  електромонтажних робіт, робочий та контрольно-вимірювальний інструмент при виконанні електромонтажних робіт.

Технічна документація проведення електромонтажних робіт

28.03.22. Урок 74. Основні операції технологічного процесу при виконанні електромонтажних робіт

https://vpu7.com.ua/documents/e-library/spec-tech-eroe/23.pdf

https://www.svpu-profi.lg.ua/pdf/library/tehnolog_electromont_robit.pdf (підручник)

28.03.22. Урок 75. Проводи та кабелі напругою понад 1000 В

https://5watt.ua/uk/blog/statti/klasifikaciya-kabeliv

Провода і кабелі: класифікація, маркування, вибір перерізу і галузь …

29.03.2022 – архів уроків

29.03.22. Урок 76. Вибір інструменту  та механізмів для пробивних  і кріпильних робіт залежно від конструкційного матеріалу

https://leg-co-ua.translate.goog/info/instrumenty-i-mehanizmy/instrument-dlya-montazha-kabelnyh-setey.html?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc

https://www.svpu-profi.lg.ua/pdf/library/tehnolog_electromont_robit.pdf

29.03.22. Урок 77. Виконання пробивних робіт ручним і  механізованим інструментом. Забивання дюбелів і закладення кріпильних деталей

https://www.svpu-profi.lg.ua/pdf/library/tehnolog_electromont_robit.pdf

29.03.22. Урок 78. Способи прокладання силового кабелю всередині будівель

https://samelectryk.in.ua/монтаж-електропроводки/612-як-провести-кабель-по-фасаду-будівлі-і-які-вимоги-потрібно-враховувати.html

29.03.22. Урок 79. Прокладання силового кабелю в траншеях

http://poradum.com/texnika/prokladka-kabelyu-v-transhe-pravila-i-teoriya-praktika-i-realnist.html

https://www-avtomats-com-ua.translate.goog/3971-cable_laying_in_the_ground.html?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc

29.03.22. Урок 80. Підготовка трас кабельних ліній

https://www-avtomats-com-ua.translate.goog/3971-cable_laying_in_the_ground.html?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc

http://poradum.com/texnika/prokladka-kabelyu-v-transhe-pravila-i-teoriya-praktika-i-realnist.html

29.03.22. Урок 81. Прокладання в кабельних спорудах

https://jak.koshachek.com/articles/prokladka-kabeliv-u-kabelnih-sporudah.html

30.03.2022 – архів уроків

30.03.22. Урок 82. Способи оброблення та з’єднання проводів і кабелів

https://danube.pto.org.ua/index.php/component/k2/item/160-tema-4-4-elektromontazhni-materiali-detali-ta-virobi

https://zakon.isu.net.ua/sites/default/files/normdocs/ilovepdf_com-244-467.pdf

(глава 2.3 ст 309)

http://ni.biz.ua/3/3_8/3_87317_soedinenie-i-prisoedinenie-provodov-i-kabeley.html

30.03.22. Урок 83. Опресування та пайка мідних і алюмінієвих жил

https://vpu7.com.ua/documents/e-library/spec-tech-eroe/28-29.pdf

30.03.22. Урок 84. Кінцеве забиття кабелів. Типи забиття кабелю в сталевих воронках

https://remontu.com.ua/kincevi-zakladennya-kabeliv

30.03.22. Урок 85. Монтаж кабельних кінцевих воронок

https://studfile.net/preview/5673214/page:3/

30.03.22. Урок 86. Послідовність операцій при монтажі кабельних кінцевих воронок

https://studfile.net/preview/5673214/page:5/

30.03.22. Урок 87. Зварювання сталевих конструкцій, шин із кольорового металу і  наконечників

https://www.youtube.com/watch?v=FhG1XFTOqF0

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/7504/1/M08059.pdf

31.03.2022 – архів уроків

31.03.22. Урок 88. Ізолювання з’єднань, відгалужень і кінців жил. Ізолювання однопроводових відкритих з’єднань у коробках, у муфтах наконечників.

https://vseosvita.ua/library/metodicna-rozrobka-uroku-virobnicogo-navcanna-na-temu-zednanna-ta-vidgaluzenna-zil-provodiv-ta-kabeliv-profesia-elektromonter-z-remontu-ta-obslugovuva-399245.html

31.03.22. Урок 89. Схеми зовнішніх і внутрішніх з’єднань. Правила виконання схем.

https://studfile.net/preview/5026034/page:6/

31.03.22 Урок 90. Тест: «Прокладання силового кабелю

https://forms.gle/MKaDcQynvmoQCqUV9

ЕРОЕ  –  3.1.4 Виконувати складні регламентні роботи з обслуговування електроустаткування під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації та регламентні роботи середньої складності (50 годин)

31.03.22. Урок 91. Позначення елементів і їх виводів. Позначення нумерації проводів, джгутів і кабелів.

https://stud.com.ua/84224/tehnika/ekvivalentna_shema

31.03.22. Урок 92. Приклади схем з’єднання. Електричні схеми підключення, загальні схеми і схеми розташування, їх призначення і застосування

https://studfile.net/preview/5207879/page:8/

Накреслити схему

31.03.22. Урок 93. Правила прокладання проводів у приміщеннях, під землею та підвісних тросах

https://5watt.ua/uk/blog/statti/sposobi-prokladki-kabelyu-prokladka-po-povitryu

https://ancon-stroy.zp.ua/?p=512

31.03.22. Урок 94. Профілактичне випробуванням підвищеною напругою постійного струму

https://best-diy-site.com/5962756-

04.04.2022 – архів уроків

4.04.22. Урок 95. Види пошкоджень кабельних ліній

https://forca.com.ua/knigi/navchannya/optimizaciya-poshuku-misc-poshkodzhen-na-liniyah-elektroperedachi_3.html

4.04.22. Урок 96. Тросові методи виявлення пошкоджень КЛ

https://forca.com.ua/knigi/navchannya/optimizaciya-poshuku-misc-poshkodzhen-na-liniyah-elektroperedachi_2.html

4.04.22. Урок 97. Дистанційні методи виявлення пошкоджень КЛ

https://forca.com.ua/knigi/navchannya/optimizaciya-poshuku-misc-poshkodzhen-na-liniyah-elektroperedachi_2.html

4.04.22. Урок 98. Поточний ремонт КЛ

https://leg-co-ua.translate.goog/instrukcii/raspredelitelnye-seti/remont-kabelnyh-liniy.html?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc

4.04.22. Урок 99. Перевірка і маркування електричних кіл. Прилади  і пристрої для контролю  справності ізоляції і цілісності електричних кіл

https://docs.dtkt.ua/download/pdf/1225.943.1

4.04.22. Урок 100. Перевірка цілісності жил проводів і кабелів, обмоток електричних машин і трансформаторів, кіл  електроапаратів

https://docs.dtkt.ua/download/pdf/1225.943.1

4.04.22. Урок 101. Перевірка якості монтажу та складання протоколу  випробувань

4.04.22. Урок 102. Письмова робота: «Технологія монтажу кабельних ліній електропередач» (тест)  

https://forms.gle/2PiYh1faf3iVr5SA6

Додатково матеріал для опрацювання

http://eprints.kname.edu.ua/11294/1/МНЕЕконслек2009.pdf

6.2. Силові кабельні лінії (ПТЕЕС)

6.2.1. Вимоги цього підрозділу поширюються на силові кабельні лінії (КЛ) напругою від 0,4 до 35 кВ.

6.2.2. Під час здачі в експлуатацію КЛ напругою понад 1000 В повинні бути оформлені та передані замовникові:

– виконавче креслення траси із зазначенням місць установлення з’єднувальних муфт у масштабі 1:200 і 1:500 залежно від розвитку комунікацій в даному районі траси;

– відкоригований проект КЛ;

– креслення профілю КЛ у місцях перетину з дорогами та іншими комунікаціями для КЛ напругою 35 кВ і для особливо складних трас КЛ напругою 6 – 10 кВ;

– акти стану кабелів на барабанах і, за необхідності, протоколи розбирання й огляду зразків;

– сертифікати, що засвідчують відповідність кабелів і проводів вимогам нормативних документів;

– кабельний журнал;

– інвентарний опис усіх елементів КЛ;

– акти будівельних і прихованих робіт із зазначенням перетинів і зближень кабелів з усіма підземними комунікаціями;

– акти про монтаж кабельних муфт;

– акти приймання траншей, блоків, труб, каналів під монтаж;

– акти про монтаж пристроїв для захисту КЛ від електрохімічної корозії, а також результати корозійних випробувань згідно з проектом;

– протокол вимірювання опору ізоляції та випробування підвищеною напругою КЛ після її прокладання;

– акти огляду кабелів, прокладених у траншеях і каналах перед закриттям;

– протокол нагрівання кабелів на барабанах перед прокладанням, якщо температура повітря нижче від нуля градусів;

– акти перевірки і випробування автоматичних стаціонарних установок систем пожежогасіння та пожежної сигналізації.

При здачі в експлуатацію КЛ напругою до 1000 В повинні бути оформлені і передані замовнику: кабельний журнал, відкоригований проект ліній, акти, протоколи випробувань та вимірювань.

6.2.3. Кожна КЛ повинна мати паспорт з документацією, зазначеною в пункті 6.2.2, диспетчерський номер та назву.

Відкрито прокладені кабелі, а також усі кабельні муфти повинні мати бирки з позначеннями:

– на кінці й на початку ліній на бирках повинні бути вказані марка кабелю, напруга, переріз, номери або найменування ліній;

– на бирках з’єднувальних муфт – номер муфти, дата монтажу.

Бирки повинні бути стійкими до впливу навколишнього середовища.

Бирки потрібно закріпляти по всій довжині КЛ через кожні 50 м на відкрито прокладених кабелях, а також на поворотах траси і в місцях проходження кабелів через вогнестійкі перегородки й перекриття (з обох боків).

6.2.4. Трасу кабельних ліній, прокладену по орних землях і незабудованій місцевості, позначають покажчиками, установленими на відстані не менше 500 метрів один від одного, а також у місцях зміни напрямку траси.

Усі місця проходів кабелів крізь стіни, перегородки та перекриття на підстанціях повинні бути ущільнені негорючим матеріалом.

6.2.5. Для кожної КЛ під час уведення в експлуатацію повинні бути встановлені найбільші допустимі струмові навантаження. Навантаження КЛ повинні бути визначені за даними нагріву кабелю на ділянці траси з найгіршими тепловими умовами, якщо довжина ділянки становить не менше ніж 10 м. Підвищення цих навантажень допускається на підставі теплових випробувань за умови, що нагрів жил не перевищуватиме допустимий за державними стандартами або технічними умовами. Нагрів кабелів необхідно перевіряти на ділянках трас з найгіршими умовами охолодження.

6.2.6. У кабельних спорудах необхідно організувати систематичний контроль за тепловим режимом роботи кабелів, температурою повітря і роботою вентиляційного устаткування.

Температура повітря всередині кабельних тунелів, каналів і шахт улітку не повинна перевищувати температуру зовнішнього повітря більш ніж на 10° C.

6.2.7. На період ліквідації післяаварійного режиму допускається перевантаження струмом:

– кабелів напругою до 10 кВ включно з ізоляцією з поліетилену та полівінілхлоридного пластику – на 15 %;

– кабелів з гумовою ізоляцією і вулканізованого поліетилену – на 18 % від тривалого допустимого навантаження тривалістю не більше ніж 6 год. на добу протягом 5 діб, але не більше ніж 100 год. на рік, якщо навантаження в інші періоди не перевищує тривало допустимого.

Кабелі напругою до 10 кВ включно з паперовою ізоляцією допускають перевантаження протягом 5 діб у межах, указаних в ПУЭ.

Для кабелів, що експлуатуються понад 15 років, перевантаження струмом не повинне перевищувати 10 %.

Перевантаження кабелів з просоченою паперовою ізоляцією напругою 20 і 35 кВ забороняється.

6.2.8. У разі однофазного замикання на землю в мережах з ізольованою або компенсованою нейтраллю необхідно негайно повідомити про це оперативний персонал на живильній підстанції або електропередавальній організації і далі діяти за їх вказівками.

У мережах генераторної напруги, а також на КЛ напругою 35 кВ робота в указаному режимі допускається не більше ніж 2 год. У виняткових випадках з дозволу оперативного персоналу електропередавальної організації цей час може бути збільшений до 6 год.

6.2.9. Вимірювання навантажень КЛ і напруг у різних точках мережі необхідно проводити в терміни, що встановлює особа, відповідальна за електрогосподарство.

На основі цих вимірювань уточнюють режими і схеми роботи кабельних мереж.

6.2.10. Огляди КЛ необхідно проводити один раз у терміни, указані в таблиці 6.1, згідно з графіком, затвердженим особою, відповідальною за електрогосподарство.

Таблиця 6.1. Періодичність огляду КЛ напругою до 35 кВ

Об’єкт оглядуПеріодичність огляду, місяці
1. Траси кабелів, прокладених у землі3
2. Траси кабелів, прокладених під удосконаленим покриттям на території міст12
3. Траси кабелів, прокладених у колекторах, тунелях, шахтах і на залізничних мостах6
4. Кабельні колодязі6

Огляд кабельних муфт зовнішньої установки напругою понад 1000 В необхідно проводити при кожному огляді електрообладнання.

Огляд трас підводних кабелів необхідно проводити в терміни, установлені особою, відповідальною за електрогосподарство.

Спеціалістами повинні періодично проводитись вибіркові контрольні огляди трас КЛ та кабельних колодязів.

У період повеней і після злив, а також у разі вимкнення КЛ релейним захистом необхідно проводити позачергові огляди.

Про порушення на КЛ, виявлені під час оглядів, повинні бути зроблені записи в журналі дефектів та неполадок. Порушення повинні бути усунені в найкоротший строк.

6.2.11. Кабельні лінії, для захисту яких застосовувались вогнезахисні матеріали, повинні проходити профілактичний огляд стану кабелів і проводів та вогнезахисних матеріалів, що на них нанесені.

6.2.12. Огляд тунелів (колекторів), шахт і каналів на підстанціях з постійним оперативним обслуговуванням необхідно проводити не рідше ніж один раз на місяць, огляд цих споруд на підстанціях без постійного оперативного обслуговування – за виробничими інструкціями в терміни, установлені особою, відповідальною за електрогосподарство.

6.2.13. Розташування в кабельних приміщеннях будь-яких тимчасових і допоміжних споруд (майстерень, інструментальних, комор тощо), а також зберігання в них будь-яких матеріалів і обладнання забороняється.

6.2.14. Терміни перевірки працездатності пристроїв пожежної сигналізації та пожежогасіння у кабельних спорудах установлюються виробничими інструкціями.

6.2.15. Підприємство, на балансі якого перебувають КЛ, повинно контролювати виконання службами електрифікованого рейкового транспорту заходів із зменшення значень блукаючих струмів у землі відповідно до стандарту ГОСТ 9.602-89.

6.2.16. У районах з електрифікованим рейковим транспортом або там, де є агресивні ґрунти, КЛ може бути прийнята в експлуатацію лише після здійснення її антикорозійного захисту.

У цих районах на КЛ необхідно проводити вимірювання блукаючих струмів, складати і систематично корегувати діаграми потенціалів кабельної мережі (або її окремих ділянок), карти ґрунтових корозійних зон. У населених пунктах, де організовано спільний антикорозійний захист для всіх підземних комунікацій, складання діаграм потенціалів не вимагається.

Потенціали кабелів необхідно вимірювати у зонах блукаючих струмів, місцях зближення силових кабелів з трубопроводами і кабелями зв’язку, що мають катодний захист, а також на ділянках кабелів, обладнаних пристроями для захисту від корозії. На кабелях із шланговим захисним покриттям необхідно контролювати стан антикорозійного покриття відповідно до вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.509:2005.

6.2.17. Тунелі, колектори, канали та інші кабельні споруди необхідно утримувати в чистоті. Металеву неоцинковану броню кабелів, прокладену в кабельних спорудах, і металеві конструкції з неметалізованим покриттям, на яких прокладені кабелі, необхідно періодично покривати негорючими антикорозійними лаками і фарбами.

Кабельні споруди, до яких потрапляє вода, повинні бути обладнані засобами для відводу ґрунтових і поверхневих вод.

6.2.18. Роботи в межах охоронних зон КЛ проводяться відповідно до вимог Правил охорони електричних мереж.

Організацію роботи на КЛ необхідно проводити з урахуванням вимог ПБЕЕ та цих Правил.

6.2.19. Кабельні лінії повинні проходити профілактичні випробування згідно з табл. 5 додатка 1.

Необхідність у позачергових випробуваннях КЛ, наприклад після ремонтних робіт або розкопувань, пов’язаних з розкриттям трас, а також після автоматичного вимкнення КЛ, визначається особою, відповідальною за електрогосподарство споживача, на балансі якого перебуває ця лінія.

6.2.20. Для попередження електричних пробоїв на вертикальних ділянках кабелів з паперовою ізоляцією напругою 20 – 35 кВ унаслідок висихання ізоляції їх необхідно періодично замінювати або встановлювати на них стопорні муфти.

Кабельні лінії напругою 20 – 35 кВ з нестічною просочувальною масою або з пластмасовою ізоляцією додаткового нагляду за станом ізоляції вертикальних ділянок та їх періодичну заміну не вимагають.

6.2.21. Зразки пошкоджених кабелів і пошкоджені кабельні муфти повинні проходити лабораторні дослідження для визначення причин пошкоджень та розробки заходів з їх запобігання.

6.2.22. Споживач, що експлуатує електричні мережі, повинен періодично оповіщати організації і населення району, де проходять кабельні траси, про порядок виконання земляних робіт поблизу цих трас.

05.04.2022 – архів уроків

Додаткова інформація https://www.ensto.com/globalassets/brochures/brochures/overhead-lines/ukraine/—-4-04-.pdf

5.04.22.Урок 103. Монтаж  опор повітряних ліній електропередач (ПЛ)

http://4ua.co.ua/physics/qb3ac78b5c43b88421306c27_0.html

5.04.22.Урок 104. Монтаж  проводів повітряних ліній електропередач

https://jak.koshachek.com/articles/montazh-povitrjanih-linij-elektroperedachi.html

5.04.22.Урок 105. Прийняття в експлуатацію ПЛ після їх спорудження

5.04.22.Урок 106. Огляд ПЛ

5.04.22.Урок 107. Перевірка та вимірювання в ПЛ

https://forca.com.ua/knigi/pravila/normi-viprobuvannya-elektroobladnannya_24.html

5.04.22.Урок 108. Ремонт ПЛ

Тест https://forms.gle/Fa1fA4rz5xxd3R7H6

06.04.2022 – архів уроків

6.04.22. Урок 109. Призначення та класифікація розподільних пристроїв (РП)

https://uk.wikipedia.org/wiki/Розподільна_установка

6.04.22. Урок 110. Послідовність дій персоналу при обслуговуванні розподільних пристроїв.(РП)

https://oppb.com.ua/news/osnovni-organizaciyni-ta-tehnichni-vymogy-pid-chas-ekspluataciyi-rozpodilnyh-ustanovok-ta

6.04.22. Урок 111. (РП)Розподільні пристрої напругою вище1000В

https://oppb.com.ua/news/ukomplektuyte-elektroustanovky-zasobamy-zahystu-zgidno-iz-vstanovlenymy-normamy

6.04.22. Урок 112. Монтаж та обслуговування РП напругою понад 1000В

6.04.22. Урок 113-114. Типи, різновиди конструктивних виконань вимикачів, роз’єднувачів, короткозамикачів, відділювачів, реакторів, розрядників, принцип їх роботи.

Камери збірні одностороннього обслуговування КСО-393 У3

Пристрій комплектний розподільчий КМВ-9 (КМ-1Ф)

Пристрій комплектний розподільчий КМВ-9 (КМ-1Ф)

Вимикачі навантаження ВН-РА-000

Роз’єднувачі високовольтні РВ-10/630, 10/1000

Розподільні установки та підстанції

07.04.2022 – архів уроків

07.04.22. Урок 115-116. Типи, різновиди конструктивних виконань контролерів, ошинування розподільних пристроїв, принцип їх роботи

http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/34.01.pdf (сторінка 41)

07.04.22. Урок 117. Ремонтні операції: чистка електрообладнання, перевірка дії рухомих частин апаратури, контроль над станом ізоляції, підтягування кріпильних болтів

http://um.co.ua/10/10-14/10-141533.html

07.04.22 Урок 118. Характерні пошкодження високовольтних апаратів та причини їх виникнення

http://ni.biz.ua/5/5_6/5_60758_povrezhdeniya-elektricheskih-apparatov.html

07.04.22. Урок 119. Капітальний ремонт масляних вимикачів: від’єднання вимикача від шин і прово, зливання мастила, розбирання вимикача

http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/34.01.pdf

07.04.22. Урок 120. Огляди і ремонт механізму приводу масляного вимикача, фарфорових, опорних, прохідних ізоляторів і ізоляторів тяги, внутрішньобаківної ізоляції, дугогасильної камери, нерухомого і рухомого контактів, ізоляційних циліндрів, мастилопокажчиків, прокладок та інших деталей.

07.04.22. Урок 121. Особливості ремонту повітряних вимикачів

http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/34.01.pdf

7.04.22. Урок 122. Капітальний ремонт роз’єднувачів. Перевірка роботи приладів роз’єднувача.  Заміна контактів

http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/34.01.pdf

https://samelectryk.in.ua/електропостачання/високовольтне-обладнання/481-для-чого-потрібні-високовольтні-роз-єднувачі-і-яких-видів-вони-бувають.html

11.04.2022 – архів уроків

11.04.22. Урок 123. Ремонт запобіжників, очистка від пилу і бруду фарфорових ізоляторів, патрона, контроль щільності  контактних поверхонь, заміна контактів, перевірка контактного з’єднання з ошинуванням, перевірка плавкої вставки та заповнення кварцовим піском

http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/8060/1/Експлуатація%20та%20монтаж%20електрообладнання%202018.pdf

11.04.22. Урок 124. Відомості про ремонт розрядників, особливостіцього ремонту

http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/8060/1/Експлуатація%20та%20монтаж%20електрообладнання%202018.pdf

11.04.22. Урок 125. Ремонт ошинування розподільних пристроїв: очищення ізоляції, заміна фарфорових ізоляторів, усунення дефектів на контактних поверхнях. Інструмент, пристрої, прилади.

http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/8060/1/Експлуатація%20та%20монтаж%20електрообладнання%202018.pdf

11.04.22. Урок 126. Обслуговування КРП

http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/8060/1/Експлуатація%20та%20монтаж%20електрообладнання%202018.pdf

https://eduforme.org/pluginfile.php/1262/mod_resource/content/2/10.8obslug.pdf

11.04.22. Урок 127. Випробовування і після ремонтне налагодження апаратів

http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/8060/1/Експлуатація%20та%20монтаж%20електрообладнання%202018.pdf

11.04.22. Урок 128. Фронтальне опитування матеріалу-тест

https://forms.gle/zvUXNR1e29v57vAH6

11.04.22. Урок 129. Відомості про причини неполадок електричних машин

http://ep3.nuwm.edu.ua/2214/1/721022%20zah.pdf

https://vpu34vin.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/спец-ел-11.pdf

11.04.22. Урок 130. Електричні машини змінного струму. Можливі неполадки

https://danube.pto.org.ua/index.php/component/k2/item/198-tema-7-11-osnovni-vidi-nespravnostej-v-elektrichnikh-mashinakh-zminnogo-strumu

http://www.tantal.com.ua/archives/184

12.04.22.Урок131. Електричні машини постійного струму. Можливі неполадки

https://danube.pto.org.ua/index.php/component/k2/item/199-tema-7-12-osnovni-vidi-nespravnostej-v-elektrichnikh-mashinakh-postijnogo-strumu

12.04.2022 – архів уроків

Додаткова інформація

https://vpu17.dp.ua/navchalna-robota/navchalno-metodichne-ta-informatsiyne-zabezpechennya/141-elektroenergetika-elektrotekhnika-ta-elektromekhanika/osnovi-proektuvannya-ta-konstruyuvannya-elektroustanovok/осн.проект.самост..pdf

12.04.22.Урок131. Електричні машини постійного струму. Можливі неполадки

https://danube.pto.org.ua/index.php/component/k2/item/199-tema-7-12-osnovni-vidi-nespravnostej-v-elektrichnikh-mashinakh-postijnogo-strumu

12.04.22 Урок 132. Електричні машини постійного струму, схеми їх вмикання

http://ripk.edukit.lg.ua/Files/downloads/Електродв_пост_стр_ЛК_кЛК_з.pdf

12.04.22 Урок 133. Монтаж електродвигунів невеликої потужності

https://danube.pto.org.ua/index.php/component/k2/itemlist/category/242-rozdil-7?start=14

12.04.22 Урок 134. Монтаж електродвигунів великої потужності

https://danube.pto.org.ua/index.php/component/k2/itemlist/category/242-rozdil-7?start=14

13.04.2022 – архів уроків

13.04.22. Урок 135. Обслуговування електродвигунів

https://danube.pto.org.ua/index.php/component/k2/item/197-tema-7-10-tekhnichne-obslugovuvannya-elektrichnikh-mashin

13.04.22. Урок 136. Основні неполадки електродвигунів способи їх усунення

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/21920/1/Konspekt_Lekcii_Orobchuk.pdf

13.04.22. Урок 137. Основні неполадки електродвигунів способи їх усунення

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/21920/1/Konspekt_Lekcii_Orobchuk.pdf

13.04.22. Урок 138. Підготовка електричних машин до пуску Випробовування електричних машин

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/21920/1/Konspekt_Lekcii_Orobchuk.pdf

13.04.22. Урок 139. Методи сушіння обмоток електричних машин Електричні двигуни що застосовуються для ручного інструменту

https://samelectryk.in.ua/електрообладнання/електродвигуни/887-основні-способи-сушіння-електродвигунів.html

https://studfile.net/preview/5645932/page:31/

13.04.22. Урок 140. Тестове завдання: «Вимоги до безпечної будови та експлуатації електроустановок»

https://forms.gle/TN1zMjj13iVyv7HG9

927 переглядів

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x