101. Фізична культура 22-23

27.09.2022 Урок 7-8. Тема: Футбол Профілактика травматизму на уроках футболу. Виконувати колове тренування за посиланням

17.11.2022 Урок 25-26. Тема: Волейбол Оптимальний руховий режим учнів. Виконувати стрибкові вправи

207 переглядів

101. ЕРОЕ 2.2. 22-23

11.10.2022. Урок 35. Лабораторна робота №1 «Дослідження електричного кола послідовним , паралельним та мішаним з’єднанням опорів». Виконати практичне завдання.

11.10.2022. Урок 36-37. Явище електромагнітної індукції, самоіндукція, індуктивність. Магнітна індукція. Взаємоіндукція. Вихрові струми. Синусоїдний змінний струм. Активний опірпровідника. Коло змінного струму з індуктивністю та ємністю. Закон Ома для кола змінного струму Активна, реактивна та повнапотужність. Трикутник потужності. Резонанси струмів та напруг. Опрацювати матеріал

11.10.2022. Урок 38-39. Лабораторна робота №2 «Перевірка закону Ома при послідовному з’єднанні активного та реактивного опорів. Виконати практичне завдання.

11.10.2022. Урок 40. Класифікація електровимірювальних приладів. опрацювати матеріал

11.10.2022. Урок 41-42. Лабораторна робота №3 «Вимірювання електричного опору».узагальнення  та контроль. Виконати практичне завдання.

12. 10.2022. Урок 43. Повітряні лінії електропередачі. Основні елементи повітряних ліній електропередачі: фундаменти, опори, троси, арматура,  ізолятори. опрацювати матеріал

12.10.2022 Урок 44.Кабельні лінії, електропередачі, їх призначення і застосування. Класифікація кабельних ліній,  способи  прокладки кабельнихліній. Основні елементи кабельних ліній. опрацювати матаріал

12.10.2022. урок 45 .Класифікація апаратів управління та захисту, їх технічні характеристики, галузі застосування. Конструкції та принципи дії апаратів управління та захисту. опрацювати матеріал

12. 10.2022. Урок 46 Загальні відомості про електричнімашини. Типи, конструкції і класифікація електричних машин, їх будова та  режими роботи. опрацювати матеріал

12. 10.2022. Урок 47 Загальні відомості про трансформатори.  Будова однофазних трансформаторів.  Види і призначення трансформаторів. опрацювати матеріал

12. 10.2022. Урок 48 Основні відомості, призначення та галузь застосування побутових приладів. Контр. Роб. опрацювати матеріал.

12. 10.2022. Урок 49 Основні властивості провідникових матеріалів

12. 10.2022. Урок 50 Основні властивості діелектриків.

14.10.2022. Урок. 51 Основні властивості напівпровідникових матеріалів. опрацювати матеріал.

14.10.2022. Урок 52 Магнітні матеріали. матеріал опрацювати

14.10.2022. Урок 53 Допоміжні матеріали. опрацювати матеріал

14.10.2022. Урок 54 Тестове опитування: « Електробезпека електромонтера при обслуговуванні електроустановок до 1000В. пройти тест

14.10.2022. Урок 55 Установочні та крипильні вироби. опрацювати матеріал

14.10.2022. Урок 56 Монтаж пускорегулювальної  апаратури. Опрацювати матеріал

14.10.2022. Урок 57 Елементи монтажу трансформаторних підстанцій. опрацювати матеріал

14.10.2022. Урок 58 Монтаж шинопроводів. Опрацювати матеріал

250 переглядів

101. Фізична культура

Електронна бібліотека Шепетівського професійного ліцею


23.03.2022р. Урок 35-36. Вступ. Настільний теніс. Історія. Спецальна підготовка з настільного тенісу
Опрацювати теоретичний матеріал до уроку
Переглянути відео 1, відео 2

25.03.2022р. Урок 37. Технічна підготовка з настільного тенісу. Технічні прийоми
Опрацювати теоретичний матеріал до уроку
25.03.2022р. Урок 38. Навчання грати близько до столу, тактичні варіанти гри в 
настільний теніс
Опрацювати теоретичний матеріал до уроку

29.03.2022р. Урок 39. Подачі та удари в настільному тенісі
Опрацювати теоретичний матеріал до уроку
29.03.2022р. Урок 40. Тактична підготовка з настільного тенісу
Опрацювати теоретичний матеріал до уроку

30.03.2022р. Урок 41. Узагальнення знань з теми.
Виконати тест
30.03.2022р. Урок 42. Фізична підготовленість волейболіста
Опрацювати теоретичний матеріал уроку

05.04.2022р. Урок 43. Суддівство змагань
Опрацювати теоретичний матеріал уроку
Переглянути відео
05.04.2022р. Урок 44. Багаторазові передачі м`яча в стіну.
Переглянути відео

06.04.2022р. Урок 45. Стрибки з просуванням вперед, назад, з подоланням перешкод
Опрацювати теоретичний матеріал.
06.04.2022р. Урок 46. Передачі в стіну при повільному збільшені відстані до неї.
Опрацювати теоретичний матеріал. 

12.04.2022р. Урок 47-48. Пересування уздовж сітки приставним кроком правим та лівим боком. Імітація блокування.
1. Виконуємо спеціальні підготовчі вправи для гри в волейбол.
2. Продовжуємо розвивати  швидкісно-силові якості.  Відео
3. Вдосконалення техніки верхніх та нижніх передач. Відео

13.04.2022р. Урок 49-50. Техніко-тактична підготовка. Націлена подача, скорочена верхня пряма подача.
1. Виконуємо спеціальні підготовчі вправи для гри в волейбол.
2. Продовжуємо розвивати  швидкісно-силові якості.  Відео
3. Вдосконалення техніки верхніх та нижніх передач. Відео

22.04.2022р. Урок 51-52. Силові подачі. Прийом м'яча після сильних верхніх подач. Прийом м'яча, що летить збоку.
1. Виконуємо спеціальні підготовчі вправи для гри в волейбол. Відео
2. Продовжуємо розвивати  швидкісно-силові якості.  Відео
3. Вдосконалення техніки прийому м'яча. Відео

29.04.2022р. Урок 53-54. Взаємодія гравців. Передачі м'яча для нападаючого удару. Розвиток стрибка в волейболі.
Виконуємо спеціальні підготовчі вправи для гри в волейбол. Відео
Розвиток стрибка в волейболі. Відео
Опрацювати тактичні дії в нападі за відео. Відео

 06.05.2022р. Урок 55-56. Передача м'яча із задньої лінії. Прямий нападаючий удар з коротких та середніх передач. 
Виконуємо спеціальні підготовчі вправи для гри в волейбол, вдосконалення  швидкісно-силових вправ. Відео   
Вправи з м'ячем. Продовжуємо опрацювання тактичні дії в нападі. Відео 
Виконати тест.

 09.05.2022р. Урок 57-58. Історія розвитку баскетболу. Вимоги безпеки життєдіяльності під час проведення
 занять та спортивних ігор.
Опрацювати презентацію
Опрацювати теоретичний матеріал.

18.05.2022р. Урок 59-60. Передача м'яча. Дріблінг у русі.
Комплекс вправ для хлопців: ТУТ 
Виконати згідно з відео. Передача м’яча: ТУТ 
Дріблінг у русі: ТУТ 

30.05.2022р. Урок 61-62. Ведення м'яча з різною швидкістю. Правила гри в баскетболі 3х3.
Комплекс вправ для хлопців: ТУТ
Виконати згідно з відео. Передача м’яча: ТУТ
Виконати вправи для розвитку гнучкості за посиланням: ТУТ

06.06.2022р. Урок 63. Кидки м'яча в стрибку. Ведення і способи передавання м'яча.
Виконати вправи для розвитку гнучкості за посиланням: ТУТ
Вправи для рук, плечей, пресу. ТУТ
06.06.2022р. Урок 64. Урок узагальнення знань з теми
Виконати тест

340 переглядів

101. ЕРОЕ 3.2

Електронна бібліотека Шепетівського професійного ліцею

ЕРОЕ-3.2 Робота з обслуговування електроустановок спеціального призначення (104 год)

22.04.2022 – архів уроків

ЕРОЕ 3.2.1 Проводити чисткуі обмивання ізоляторів при обслуговуванні електроустановок спеціального призначення (32 год)

22.04.22. Урок 1. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установ

https://art-energetyka.com.ua/Правила-улаштування-електроустановок.pdf

https://leg.co.ua/knigi/pravila/pravila-budovi-elektroustanovok.-elektroobladnannya-specialnih-ustanovok.html

22.04.22. Урок 2. Електроустановки житлових, громадських, адміністративних та побутових будинків. Галузь застосування.

https://art-energetyka.com.ua/Правила-улаштування-електроустановок.pdf

https://leg.co.ua/knigi/pravila/pravila-budovi-elektroustanovok.-elektroobladnannya-specialnih-ustanovok.html

22.04.22. Урок 3. Електропроводки та кабельні лінії

https://art-energetyka.com.ua/Правила-улаштування-електроустановок.pdf

https://leg.co.ua/knigi/pravila/pravila-budovi-elektroustanovok.-elektroobladnannya-specialnih-ustanovok.html

22.04.22. Урок 4. Внутрішнє електрообладнання

https://art-energetyka.com.ua/Правила-улаштування-електроустановок.pdf

https://leg.co.ua/knigi/pravila/pravila-budovi-elektroustanovok.-elektroobladnannya-specialnih-ustanovok.html

22.04.22. Урок 5. Прилади обліку електроенергії, захисні заходи безпеки

https://art-energetyka.com.ua/Правила-улаштування-електроустановок.pdf

https://leg.co.ua/knigi/pravila/pravila-budovi-elektroustanovok.-elektroobladnannya-specialnih-ustanovok.html

22.04.22. Урок 6. Електроустановки фізкультурно-оздоровчих, спортивних, культурно-видовищних будинків і споруд

https://art-energetyka.com.ua/Правила-улаштування-електроустановок.pdfhttps://leg.co.ua/knigi/pravila/pravila-budovi-elektroustanovok.-elektroobladnannya-specialnih-ustanovok.html

29.04.2022 – архів уроків

29.04.22. Урок 7. Силове обладнання, заземлення

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0272203-01#Text

29.04.22. Урок 8. Електроустановки у вибухонебезпечних зонах. Галузь застосування, Терміни та визначення

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0272203-01#Text

29.04.22. Урок 9. Класифікація і маркування вибухозахищеного електрообладнання

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0272203-01#Text

29.04.22. Урок 10. Класифікація вибухонебезпечних зон. Класифікація вибухонебезпечних сумішей 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0272203-01#Text

29.04.22. Урок 11. Визначення. Вибір електрообладнання.

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0272203-01#Text

29.04.22. Урок 12. Перевірка знань. Тести

06.05.2022 – архів уроків

09.05.2022 – архів уроків

9.05.22. Урок 19. Захисні заходи безпеки та захист від небезпечного іскріння 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0272203-01#Text

9.05.22. Урок 20. Електричні машини в пожежонебезпечних зонах

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0272203-01#Text

9.05.22. Урок 21. Електричн  і апарати і прилади в пожежонебезпечних зонах

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0272203-01#Text

9.05.22. Урок 22. Електричні світильники в пожежонебезпечних зонах

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0272203-01#Text

9.05.22. Урок 23. Електроустановки вантажопідіймальних машин (кранів)

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0272203-01#Text

9.05.22. Урок 24. Електроустановки ліфтів

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0272203-01#Text

10.05.2022 – архів уроків

10.05.22. Урок 25. Електрозварювальні установки

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0272203-01#Text

10.05.22. Урок 26. Установки електричного кабельного обігрівання

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0272203-01#Text

10.05.22. Урок 27. Вибір та прокладання електронагрівальних елементів 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0272203-01#Text

10.05.22. Урок 28. Захисні заходи безпеки 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0272203-01#Text

10.05.22. Урок 29. Класифікація зон з електробезпеки у приміщеннях саун з електронагрівальними приладами 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0272203-01#Text

10.05.22. Урок 30. Тепла підлога

10.05.22. Урок 31. Електрообігрів теплиць

https://kak-svoimi-rukami.com/uk/2015/08/elektroobogrev-teplicy-svoimi-rukami-shema/

https://teplomontag.in.ua/a211950-elektro-obogrev-grunta.html

10.05.22. Урок 32. Письмова робота: «Вибір обладнання в пожежонебезпечних зонах»

Тестові завдання за компетенцію ЕРОЕ 3.2.1

https://forms.gle/z9du8PaE59dy7eBe7  (тест зварювальні апарати та електрообігрів)

https://forms.gle/Z2PKN3otABGS3P8o8 (тест вантажопідіймальні машини)

ЕРОЕ  –  3.2.2 Виконувати роботи по ремонту, зарядці і установці вибухобезпечної арматури у вибухонебезпечних зонах при обслуговуванні електроустановок спеціального призначення (72 години)

18.05.2022 – архів уроків

18.05.22. Урок 45. Промислові електрофільтри

http://techtrend.com.ua/index.php?newsid=26005769

18.05.22. Урок 46. Пластинчастий електрофільтр

http://techtrend.com.ua/index.php?newsid=26005769

18.05.22. Урок 47. Мокрі електростатичні фільтри

https://uk.wikipedia.org/wiki/Електростатичний_фільтр

18.05.22. Урок 48. Переваги і недоліки конструкцій

https://uk.wikipedia.org/wiki/Електростатичний_фільтр

18.05.22. Урок 49. Ремонт та обслуговування електрофільтрів

https://mash–xxl-info.translate.goog/info/528787/?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc

https://uk.wikipedia.org/wiki/Електростатичний_фільтр

18.05.22. Урок 50. Перевірка знань (тест)

19.05.2022 – архів уроків

19.05.22. Урок 51. Електрообладнання вантажопідіймальних машин (кранів), яке встановлюється у вибухо- та пожежонебезпечних зонах

https://forca.com.ua/knigi/pravila/pravila-budovi-elektroustanovok.-elektroobladnannya-specialnih-ustanovok_13.html

19.05.22. Урок52. Електроталі. Схема керування https://electricalschool-info.translate.goog/main/electroshemy/535-jelektrooborudovanie-i-skhemy.html?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc

19.05.22. Урок53.  Електротельфери

https://uk.wikipedia.org/wiki/Тельфер

19.05.22. Урок54. Козлові крани Електропостачання крана Вибір і прокладання проводів та кабелів, що застосовуються на кранах

https://uk.wikipedia.org/wiki/Козловий_кран

https://www-zptm-com-ua.translate.goog/produkciya/krany-kozlovye-elektricheskie/?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc

19.05.22. Урок55. Освітлення крана 

https://pzpo-ru.translate.goog/company/stati/9437/?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc

19.05.22. Урок56. Електричне освітлення вибухонебезпечних зонах

https://forca.com.ua/knigi/pravila/pravila-budovi-elektroustanovok.-elektroobladnannya-specialnih-ustanovok_8.html

19.05.22. Урок57. Мінімально допустимі рівні вибухозахисту й ступені захисту оболонок світильників

https://forca.com.ua/knigi/pravila/pravila-budovi-elektroustanovok.-elektroobladnannya-specialnih-ustanovok_8.html

19.05.22. Урок58. Освітлення об’єктів хімічної промисловості

https://stolb.com.ua/osvitlennya-virobnichikh-primishchen-vidi-promislovikh-svitilnikiv/

https://vatra.in.ua/catalog/vybukhozakhyshchene-osvitlennia/

20.05.2022 – архів уроків

20.05.22. Урок 59. Освітлення об’єктів нафтопереробної промисловості

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0235-09#Text

IV. Вимоги пожежної безпеки  до інженерного обладнання

20.05.22. Урок 60. Освітлення кар’єрів, Освітлення підземних виробок шахт та рудників

https://vatra.in.ua/info/statti/osvitlennia-karieriv/

20.05.22. Урок 61. Освітлення об’єктів деревообробної промисловості

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/17141/5/Kurs_lekcij_PPO.pdf

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0306-05#Text

2.5. Електроустановки і електросилове обладнання

20.05.22. Урок 62. Електропроводки, струмопроводи, повітряні та кабельні лінії 

https://forca.com.ua/knigi/pravila/pravila-budovi-elektroustanovok.-elektroobladnannya-specialnih-ustanovok_10.html

20.05.22. Урок 63. Прокладання проводів і кабелів

https://forca.com.ua/knigi/pravila/pravila-budovi-elektroustanovok.-elektroobladnannya-specialnih-ustanovok_10.html

20.05.22. Урок 64. Прилади та пристрої безпеки 

https://www.sop.com.ua/article/432-zahisn-zasobi-z-elektrobezpeki#anc_3

https://forca.com.ua/knigi/pravila/pravila-budovi-elektroustanovok.-elektroobladnannya-specialnih-ustanovok_11.html

30.05.2022 – архів уроків

30.05.22. УРОК 65 ТЕСТ

30.05.22. УРОК 66. Електроустановки ліфтів. Галузьзастосування .Терміни та визначення 

https://studfile.net/preview/5226192/page:2/

30.05.22. УРОК 67. Електропривід ліфтів

https://studfile.net/preview/5226192/page:2/

30.05.22. УРОК 68. Електропроводки ліфтів

https://studfile.net/preview/5226192/page:2/

30.05.22. УРОК 69. Апарати керування ліфтів

https://budtehnika.pp.ua/3368-sistemi-upravlnnya-lftami.html

30.05.22. УРОК 70. Електрообладнання машинного приміщення ліфтівhttps://studfile.net/preview/5226192/page:2/

07.06.2022 – архів уроків

07.06.22 Урок Тиристорний електропривід ліфта типу УЛМП-25-16

07.06.22 Урок  Основні неполадки ліфтів ( тест)

https://has.com.ua/ua/news/37.html

https://forms.gle/R59ufARC8eF4yt4X7

07.06.22 Урок Електрозварювальні установки. Галузь застосування, Терміни та визначення 

https://leg.co.ua/knigi/pravila/pravila-budovi-elektroustanovok.-elektroobladnannya-specialnih-ustanovok-15.html

07.06.22 Урок Однопостові та багатопостові джерела зварювального струму

https://uk.wikipedia.org/wiki/Джерела_енергії_зварювального_струму

https://stud.com.ua/157914/tehnika/dzherela_zhivlennya_zvaryuvalnoyi_dugi

07.06.22 Урок Ремонт та налагодження однопостових джерел живлення змінного струму для дугового зварювання

http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2955/Buhaienko.pdf?sequence=1

Простий ремонт зварювальних апаратів своїми руками

07.06.22 Урок Ремонт та налагодження однопостових джерел живлення постійного струму для дугового зварювання

http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2955/Buhaienko.pdf?sequence=1

Простий ремонт зварювальних апаратів своїми руками

Ремонт зварювального апарату своїми руками

Як самому відремонтувати інвертор

417 переглядів

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x