103. СР-2.2. 22-23

23.02.2023. Урок 11-12. Централізоване змащення. Опрацюйте теоретичний матеріал уроку.

24.02.2023. Урок 13-14. Змащувальні пристрої для густого мастила. Опрацюйте теоретичний матеріал уроку.

75 переглядів

204. Географія |факультатив| 22-23

 19.01.2023р. УРОК 1. Географія як наука, розвиток географічних досліджень. Уявлення про землю в давнину. Способи зображення Землі. Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планет. 
1. Опрацювати: 
Підручник - тема 1-2, стор. 8-15 
Географія як наука. Розвиток географічних знань 
2. Переглянути:  Відео 1. , Відео 2.  
3. Виконати: Тест 1, Тест 2 
03.02.2023р. УРОК 2. Оболонки Землі.
Опрацювати матеріал, переглянути відео:
Літосфера
Атмосфера
Біосфера
21.03.2023р., 24.03.2023р. Урок 3-4. Фізико-географічного положення океанів. Океани: Тихий, Північний Льодовитий, Атлантичний океан, Індійський океан
Фізико-географічного положення океанів. 
Опрацювати:
ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ОКЕАНІВ
Карта океанів (конспект)
Опрацювати матеріал і пройти тематичний контроль:
 Тихий океан. Географічне положення та історія дослідження. Загальні риси природи
Відомості про географічне положення.
Переглянути відео:
Тихий океан
Атлантичний океан
Індійський океан
Льодовитий океан
Наслідки природокористування. Комплексна проблема забруднення.
Виконати підсумковий контроль.
27.03.2023р. УРОК 5. План географічної характеристики материків. Географічне положення. Дослідження материка. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини.
Опрацювати:
Географія (Кобернік) 7 клас
Географія (Гілецький) 7 клас
Переглянути відео:
Відео 1
Відео 2
Відео 3
07.04.2023р.  УРОК 6. Загальні риси клімату материків. Загальні особливості клімату  Кліматичні пояси і типи клімату. Води суходолу.
Переглянути відео:
Африка: загальні риси клімату, кліматичні пояси і типи клімату.
Загальні риси клімату материка Євразія
Загальні риси клімату Північної Америки. Кліматичні пояси і типи клімату материка
Опрацювати теоретичний матеріал:
Води суходолу
Річка: річкова система, басейн річки, річкова долина.
Географія 6 клас
Пройти тестування
17.04.2023р. Урок 7. Фізична географія України. Географічне положення, формування території України. 
Опрацювати матеріал:
Географічне положення України. Кордони України.
Пройти тестування.
Тест.
25.04.2023р. Урок 8. Природні умови і ресурси України. Рельєф, мінеральні ресурси і кліматичні ресурси. Води суходолу водні ресурси. Ґрунти та ґрунтові ресурси. Рослинний і тваринний світ України.
Опрацювати теоретичний матеріал:
Води суходолу України
Тваринний світ України
Природні умови та природні ресурси України
Переглянути відео 
..Природні ресурси України
72 переглядів

203. Географія |факультатив| 22-23

10.01.2023р. УРОК 1. Географія як наука, розвиток географічних досліджень. Уявлення про землю в давнину. Способи зображення Землі. Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планет.
1. Опрацювати:
Підручник - тема 1-2, стор. 8-15
Географія як наука. Розвиток географічних знань
2. Переглянути: Відео 1, Відео 2. 
3. Виконати: Тест 1, Тест 2
19.01.2023р. УРОК 2. Оболонки Землі.
Опрацювати матеріал, переглянути відео:
Літосфера
Атмосфера
Біосфера
20.01.2023р., 26.01.2023р. Урок 3-4. Фізико-географічного положення океанів. Океани: Тихий, Північний Льодовитий, Атлантичний океан, Індійський океан
Фізико-географічного положення океанів. 
Опрацювати:
ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ОКЕАНІВ
Карта океанів (конспект)
Опрацювати матеріал і пройти тематичний контроль:
 Тихий океан. Географічне положення та історія дослідження. Загальні риси природи
Відомості про географічне положення.
Переглянути відео:
Тихий океан
Атлантичний океан
Індійський океан
Льодовитий океан
Наслідки природокористування. Комплексна проблема забруднення.
Виконати підсумковий контроль.
31.01.2023р. УРОК 5. План географічної характеристики материків. Географічне положення. Дослідження материка. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини.
Опрацювати:
Географія (Кобернік) 7 клас
Географія (Гілецький) 7 клас
Переглянути відео:
Відео 1
Відео 2
Відео 3
03.02.2023р.  УРОК 6. Загальні риси клімату материків. Загальні особливості клімату  Кліматичні пояси і типи клімату. Води суходолу.
Переглянути відео:
Африка: загальні риси клімату, кліматичні пояси і типи клімату.
Загальні риси клімату материка Євразія
Загальні риси клімату Північної Америки. Кліматичні пояси і типи клімату материка
Опрацювати теоретичний матеріал:
Води суходолу
Річка: річкова система, басейн річки, річкова долина.
Географія 6 клас
Пройти тестування
11.04.2023р. Урок 7. Фізична географія України. Географічне положення, формування території України. 
Опрацювати матеріал:
Географічне положення України. Кордони України.
Пройти тестування.
Тест.
13.04.2023р. Урок 8. Природні умови і ресурси України. Рельєф, мінеральні ресурси і кліматичні ресурси. Води суходолу водні ресурси. Ґрунти та ґрунтові ресурси. Рослинний і тваринний світ України.
Опрацювати теоретичний матеріал:
Води суходолу України
Тваринний світ України
Природні умови та природні ресурси України
Переглянути відео 
..Природні ресурси України
18.04.2023р. Урок  9.  Населення України та світу. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України.
Опрацювати матеріал.
Населення України та світу. І частина. 
Переглянути відео.
Відео 1
Відео 2.
Виконати тест.
20.04.2023р. Урок 10. Особливості демографічної політики у країнах з різним типом відтворення. Міграції. Густота населення. Етноси. Національний склад населення. Релігія.
Опрацювати теоретичний матеріал підручника стр.217 – 264 
Виконати тестування.
Тест 1.
Тест 2.
81 переглядів

304. Біологія |факультатив| 22-23

09.03.2023 р. Заняття 1. Систематика – наука про різноманітність організмів.

Працюємо в Classroom за покликанням.

10.03.2023 р. Заняття 2. Різноманітність рослин. Розмноження рослин.

Працюємо в Classroom за покликанням.

14.03.2023 р. Заняття 3. Одноклітинні гетеротрофні еукаріотичні організми.

Працюємо в Classroom за покликанням.

20.03.2023 р. Заняття 4. Справжні багатоклітинні тварини. Загальні ознаки будови і процесів життєдіяльності.

Працюємо в Classroom за покликанням.

22.03.2023 р. Заняття 5. Поведінка тварин. Різноманітність, поширення, значення тварин.

Працюємо в Classroom за покликанням.

24.03.2022 р. Заняття 6. Поведінка тварин. Різноманітність, поширення, значення тварин.

Працюємо в Classroom за покликанням.

28.03.2023 р. Заняття 7. Гуморальна регуляція. Ендокринна система людини. Імунітет. Імунна система людини.

Працюємо в Classroom за покликанням.

30.03.2022 р. Заняття 8. Внутрішнє середовище організму людини. Кров. Лімфа.Кровоносна та лімфатична системи людини.

Працюємо в Classroom за покликанням.

05.04.2023 р. Заняття 9. Дихання. Дихальна система людини. Травлення. Травна система людини. Виділення. Сечовидільна система людини.

Працюємо в Classroom за покликанням.

07.04.2023 р. Заняття 10. Сенсорні системи людини. Вища нервова діяльність людини. Шкіра. Терморегуляція. Опорно-рухова система людини.

Працюємо в Classroom за покликанням.

82 переглядів

303. Біологія |факультатив| 22-23

20.01.2023 р. Урок 1. Систематика – наука про різноманітність організмів.

Працюємо в Classroom за покликанням.

02.02.2023 р. Різноманітність рослин. Розмноження рослин.

Працюємо в Classroom за покликанням.

07.02.2023 р. Одноклітинні гетеротрофні еукаріотичні організми.

Працюємо в Classroom за покликанням.

10.02.2023 р. Справжні багатоклітинні тварини. Загальні ознаки будови і процесів життєдіяльності.

Працюємо в Classroom за покликанням.

21.02.2023 р. Поведінка тварин. Різноманітність, поширення, значення тварин.

Працюємо в Classroom за покликанням.

24.02.2023 р. Будова тіла людини Тканини організму людини, їх будова і функції. Органи, системи органів. Регуляторні системи організму людини.  Вища нервова діяльність людини.

Працюємо в Classroom за покликанням.

28.02.2023 р. Гуморальна регуляція. Ендокринна система людини. Імунітет. Імунна система людини.

Працюємо в Classroom за покликанням.

01.03.2023 р. Внутрішнє середовище організму людини. Кров. Лімфа.Кровоносна та лімфатична системи людини.

Працюємо в Classroom за покликанням.

06.03.2023 р. Дихання. Дихальна система людини. Травлення. Травна система людини. Виділення. Сечовидільна система людини.

Працюємо в Classroom за покликанням.

08.03.2023 р. Сенсорні системи людини. Вища нервова діяльність людини. Шкіра. Терморегуляція. Опорно-рухова система людини .

Працюємо в Classroom за покликанням.

84 переглядів

204. Біологія |факультатив| 22-23

09.01.2023 р. Заняття 1. Фундаментальні властивості живого. Рівні організації життя біологічних систем та їх характерні риси. Методи досліджень в біології. Значення біологічних досліджень у житті людини.

Працюємо в Classroom за покликанням.

19.01.2023 р. Заняття 2. Хімічний склад клітини. Структура та функціонування еукаріотичних клітин.

Працюємо в Classroom за покликанням.

23.01.2023 р. Заняття 3. Обмін речовин і перетворення енергії.

Працюємо в Classroom за покликанням.

30.01.2023 р. Заняття 4. Структура та функціонування еукаріотичних клітин.

Працюємо в Classroom за покликанням.

02.02.2023 р. Заняття 5. Збереження та реалізація спадкової інформації.

Працюємо в Classroom за покликанням.

22.03.2023 р. Заняття 6. Вегетативні органи та життєві функції рослин.

Працюємо в Classroom за покликанням.

29.03.2023 р. Заняття 7. Генеративні органи покритонасінних рослин.

Працюємо в Classroom за покликанням.

07.04.2023 р. Заняття 8. Різноманітність рослин. Розмноження рослин.

Працюємо в Classroom за покликанням.

17.04.2023 р. Заняття 9. Гриби.

Працюємо в Classroom за покликанням.

25.04.2023 р. Заняття 10. Лишайники.

Працюємо в Classroom за покликанням.

84 переглядів

203. Біологія |факультатив| 22-23

21.03.2023 р. Заняття 1. Фундаментальні властивості живого. Рівні організації життя біологічних систем та їх характерні риси. Методи досліджень в біології. Значення біологічних досліджень у житті людини.

Працюємо в Classroom за покликанням.

24.03.2023 р. Заняття 2. Хімічний склад клітини. Структура та функціонування еукаріотичних клітин.

Працюємо в Classroom за покликанням.

27.03.2023 р. Заняття 3. Обмін речовин і перетворення енергії.

Працюємо в Classroom за покликанням.

11.04.2023 р. Заняття 4. Структура та функціонування еукаріотичних клітин.

Працюємо в Classroom за покликанням.

13.04.2023 р. Заняття 5. Збереження та реалізація спадкової інформації.

Працюємо в Classroom за покликанням.

18.04.2023 р. Заняття 6. Вегетативні органи та життєві функції рослин.

Працюємо в Classroom за покликанням.

20.04.2023 р. Заняття 7. Генеративні органи покритонасінних рослин.

Працюємо в Classroom за покликанням.

88 переглядів

102. Біолого-екологічний модуль 22-23

Приєднуємось до біолого-екологічного модуля в Classroom за покликанням

23.02.2023 р. Урок 6. Роль неорганічних речовин у процесах життєдіяльності організмів, їх пояснення на основі обміну енергією та речовиною.

Працюємо в Classroom за покликанням

23.02.2023 р. Урок 7. Вплив неорганічних речовин на ріст і життєдіяльність рослин.

Працюємо в Classroom за покликанням

24.02.2023 р. Урок 8. Органічні речовини, що входять до складу організмів, їх різноманітність та біологічне значення.

Працюємо в Classroom за покликанням

24.02.2023 р. Урок 9. Будова, властивості та функції органічних речовин, їх пояснення на основі ЗЗП.

Працюємо в Classroom за покликанням

08.05.2023 р. Урок 32. Семінар №8. Роль фотосинтезу у збережені життя на Землі.

Працюємо в Classroom за покликанням

08.05.2023 р. Урок 33. Узагальнення знань з теми.

Працюємо в Classroom за покликанням

09.05.2023 р. Віруси і пріони, їх будова та життєві цикли.

Працюємо в Classroom за покликанням

09.05.2023 р. Роль вірусів в природі і житті людини.

Працюємо в Classroom за покликанням

75 переглядів

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x