304. Фізика |факультатив|

17.03.22

Тема: Механіка

Урок №1. Механіка. Кінематика. Основні поняття

Опрацювати:

1. Механіка – основні поняття

2. Механіка. Основні типи задач

3. Вправа 1

4. Вправа 2

5. Вправа 3

6. Вправа 4

18.03.22

Урок №2. Механіка. Основи динаміки

Опрацювати:

1. Динаміка. Закони Ньютона

2. Динаміка. Введення

3. 1 закон Нютона

4. 2 закон Нютона

5. 3 закон Нютона

6. Три прості задачі з динаміки

Виконати он-лайн тест

22.03.22

Тема: Молекулярна фізика та термодинаміка

Урок №3. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Властивості газів, рідин та твердих тіл

Опрацювати:

1. Основні положення МКТ

2. Властивості газів

3. Властивості рідин

4. Властивості твердих тіл

Виконати:

1. Тест 1

2. Тест 2

25.03.22

Урок №4. Основи термодинаміки

Опрацювати:

1. Основи термодинаміки

2. Термодинаміка за 5 хв

3. Початок термодинаміки

Виконати:

1. Тест 1

31.03.22

Тема. Електродинаміка

Урок №5. Основи електростатики. Закони постійного струму. Електричний струм у різних середовищах

Опрацювати:

1. Основи електростатики

2. Електростатика

3. Закон Ома для ділянки кола

4. Закон Ома для повного кола

5. Електричний струм у різних середовищах

6. Електричний струм у різних середовищах

Виконати:

1. Тест 1

2. Тест 2

3. Тест 3

01.04.22

Урок №6. Магнітне поле, електромагнітна індукція

Опрацювати:

1. Магнітне поле

2. Електрична та магнітна взаємодії

3. Електромагнітна індукція

Виконати:

1. Тест 1

04.04.22

Тема: Коливання і хвилі. Оптика

Урок №7. Механічні коливання і хвилі

Опрацювати:

1. Коливання

2. Маятники

3. Види механічних коливань

4. Хвилі

Виконати:

1. Тест 1

08.04.22

Урок №8. Електромагнітні коливання і хвилі.Оптика

Опрацювати:

1. Електромагнітні коливання

2. Електромагнітні хвилі

3. Задачі

4. Оптика. Основні положення

Виконати тести:

1. Тест 1

2. Тест 2

69 переглядів

304. Математика |факультатив|

Тема: Перпендикулярність прямих і площин

21.03.22. Урок №11. Перпендикулярність прямих у просторі. Перпендикуляр і похила.

Опрацювати відеофргаменти: відео 1, відео 2, відео 3. Виконати тестування онлайн.

30.03.22 Урок №12. Теорема про три перпендикуляри.

Опрацювати відеофргаменти: відео 1, відео 2, відео 3. Виконати тестування.

05.04.22 Урок №13. Ознака перпендикулярності площин.

Опрацювати відеоматеріал. Виконати завдання.

Тема: Показникова і логарифмічна функції

06.04.22. Урок №14. Показникова функція

Опрацювати відеоматеріал. Виконати завдання.

11.04.22 Урок №15. Логарифмічна функція

Опрацювати відеоматеріал. Виконати завдання.

13.04.22

Урок №16. Показникові і логарифмічні рівняння та нерівності

Опрацювати відеоматеріал. Виконати завдання.

Тема: Інтеграл та його застосування

14.04.22

Урок № 17. Первісна та її властивості.

Опрацювати відеофрагмент. Виконати вправу онлайн. Пройти тестування для самоперевірки.

18.04.22

Урок №18. Криволінійна трапеція і її площа. Визначений інтеграл.

Опрацювати відеофрагмент. Виконати вправи (потрібна реєстрація).

19.04.22

Урок №19. Формула Ньютона – Лейбніца. Обчислення площ і об’ємів за допомогою визначеного інтеграла.

Опрацювати відеоурок. Виконати завдання.

83 переглядів

304. Біологія |факультатив|

04.11.2021 Заняття 1.Систематика-наука про різноманітність живих організмів.
Опрацюйте додаткову літературу, перегляньте відео за покликанням, виконайте тестові завдання:
1.1 Систематика-наука про різноманітність живих організмів.
1.2 Виконайте тестові завдання за покликанням.

11.11.21. Заняття 2. Вегетативні органи та життєві функції рослин.
Опрацюйте додаткову літературу, перегляньте відео за покликанням, виконайте тестові завдання:
2.1. Вегетативні органи рослин,
2.2. Життєві форми рослин,
2.3. Тестові завдання.

18.11.21. Заняття 3. Генеративні органи покритонасінних рослин.
Опрацюйте додаткову літературу, перегляньте відео за покликанням, виконайте тестові завдання:
3.1. Генеративні органи покритонасінних рослин
3.2. Тестові завдання.

15.03.2022 р. Заняття 4. Різноманітність рослин. Розмноження рослин.

Опрацюйте додаткову літературу, перегляньте відео за покликанням, виконайте тестові завдання:

4.1. Розмноження рослин , типи розмноження рослин

4.2. Різноманітність рослин

4.3. Тестові завдання

17.03.2022р. Заняття 5. Гриби. Лишайники. Губки

Опрацюйте додаткову літературу, перегляньте відео за покликанням, виконайте тестові завдання:

5.1. Гриби і лишайники

5.2. Губки

5.3. Тестові завдання лишайники , гриби

28.03.2022р. Заняття 6. Одноклітинні гетеротрофні еукаріотичні організми

Опрацюйте додаткову літературу, перегляньте відео за покликанням, виконайте тестові завдання:

6.1. Одноклітинні гетеротрофні еукаріотичні організми.

6.2. Тестові завдання.

29.03.2022 р. Заняття 7. Справжні багатоклітинні тварини. Загальні ознаки будови і процесів життєдіяльності.

Опрацюйте додаткову літературу, перегляньте відео за покликанням, виконайте тестові завдання:

7.1. Справжні багатоклітинні тварини

7.2. Тестові завдання

20.04.2022 р. Заняття 8. Поведінка тварин. Різноманітність, поширення і значення тварин.

Опрацюйте додаткову літературу, перегляньте відео за покликанням, виконайте тестові завдання:

8.1 Поведінка тварин

8.2 Різноманітність, поширення і значення тварин.

8.3 Тестові завдання.

21.04. 2022 р. Заняття 9. Будова тіла людини. Тканини організму людини, їх будова і функції. Органи, системи органів.

Опрацюйте додаткову літературу, перегляньте відео за покликанням, виконайте тестові завдання:

9.1 Будова тіла людини.

9.2 Тканини організму людини.

9.3 Органи, системи органів.

9.4 Тестові завдання

22.04.2022 р. Заняття 10. Нервова система людини. Нервова регуляція.

Опрацюйте додаткову літературу, перегляньте відео за покликанням, виконайте тестові завдання:

10.1 Нервова система людини.

10.2 Нервова регуляця.

10.3 Тестові завдання.

25.04.2022 р. Заняття 11. Гуморальна регуляція. Ендокринна система людини. Імунна система людини.

Опрацюйте додаткову літературу, перегляньте відео за покликанням, виконайте тестові завдання:

11.1 Гуморальна регуляція.

11.2 Ендокринна система людини.

11.3 Імунна система людини.

11.4 Тестові завдання

26.04.2022 р. Заняття 12. Внутрішнє середовище організму людини. Кровоносна та лімфатична система людини.

Опрацюйте додаткову літературу, перегляньте відео за покликанням, виконайте тестові завдання:

12.1 Внутрішнє середовище організму людини.

12.2 Кровоносна система організму людини.

12.3 Лімфатична система організму людини.

12.4 Тестові завдання

27.04.2022 р. Заняття 13. Дихальна система людини. Травна системе людини.

Опрацюйте додаткову літературу, перегляньте відео за покликанням, виконайте тестові завдання:

13.1 Дихальна система людини.

13.2 Тестові завдання

13.3 Травна система людини

13.4 Тестові завдання

28.04.2022 р. Заняття 14. Сечовидільна система людини.

Опрацюйте додаткову літературу, перегляньте відео за покликанням, виконайте тестові завдання:

14.1 Сечовидільна система людини

14.2 Тестові завдання

29.04.2022 р. Заняття 15. Обмін речовин і перетворення енергії в організмі людини.

Опрацюйте додаткову літературу, перегляньте відео за покликанням, виконайте тестові завдання:

15.1 Обмін речовин і перетворення енергії в організмі людини.

15.2 Тестові завдання

67 переглядів

304. Географія |факультатив|

Урок 1-2. Україна і світове господарство. Виробництво та постачання електроенергії. Металургійне виробництво. Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу. Виробництво будівельних матеріалів. Виробництво тканин, одягу, взуття, харчових продуктів (27.10.2021 р., 29.10.2021 р.).

1. Опрацювати теоретичний матеріал за посиланням 1посиланням 2посиланням 3.
2. Робота з картами
3. Переглянути відеоматеріал 
4. Пройти тестування за посиланнями:
https://docs.google.com/forms….iewform
https://docs.google.com/forms….iewform
https://docs.google.com/forms….iewform
https://docs.google.com/forms….iewform

Урок 3-4. Україна і світове господарство. Транспорт. Туризм. Торгівля. Фінансові послуги. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я (02.11.2021 р., 03.11.2021 р.).

Урок 5.6.7. Регіони та країни. Країни світу: економіко-географічна характеристика (09.11.2021 р. ,16.11.2021 р., 23.11.2021 р.).

1. Опрацювати теоретичний матеріал за посиланням:
Підручник географія 10 клас Кобернік 2018,
http://www.geograf.com.ua/human….a-svitu,
http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=2955.
2. Робота з картами
3. Переглянути відеоматеріал 1відеоматеріал 2.
4.Пройти тестування за посиланням
Загальні відомості для підготовки до ЗНО:
https://sites.google.com/view/kotsyubinskaya/зно-дистанційні-курси
https://drive.google.com/file/d/14vpCz0UB2d4yiYmKc29aV19m13rdMVWi/view

Урок 9. Регіони та країни. Регіони світу (23.03.2022 р.).

Урок 10. Регіони та країни. Країни світу: економіко-географічна характеристика (24.03.2022 р.).

79 переглядів

304. Історія України |факультатив|

Завести зошит для дистанційного навчання, в якому виконувати завдання

20.04.22. Урок 24. Україна – співзасновниця  ООН. Встановлення кордонів УРСР у міжнародних договорах. Посилення радянізації  та репресії у західних областях УРСР. Український визвольний руху 1944 – 1950-х рр. Обмін населенням міх Польщею й УРСР. Масові депортації (1944 – 1946рр.) Операція «Вісла» і «Захід».

Прослухайте відеолекцію, ознайомтесь з відео, опрацюйте матеріал

Підготуйте повідомлення на тему «Суть та наслідки проведення операцій «Вісла» і «Захід»

Тема 12. Україна в перші повоєнні роки

15.04.22. Урок 23. «Новий порядок». Масове знищення мирного населення. Голокост. Опір окупантам. Український повстанський рух. Проголошення Акта відновлення  Української держави. Поліська Січ. УПА.  Радянський партизанський рух. Бойові дії 1942-1943рр. Вигнання німецьких військ та їх союзників з Правобережної та Південної України.  Депортація кримських татар та інших народів Криму. Завершення бойових дій на території України. Внесок українського народу в перемогу над нацизмом. Ціна війни.

Опрацюйте матеріал, прослухайте відеолекцію, ознайомтесь з відео, опрацюйте відеолекцію

Виконайте тест

12.04.22. Урок 22. Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Радянсько-німецькі договори 1939р. Початок Другої світової війни. Окупація Червоною армією Галичини, Волині, Північної Буковини,  Хотинщини та південної Бессарабії. Радянізація. Масові політичні репресії 1939-1940рр.Початок німецько-радянської війни. Бойові дії в 1941-1942рр.

Перегляньте відеоурок, прослухайте відеолекцію, відео

Складіть хронологічну таблицю «Бойові дії в 1941-1942рр.»

08.04.22. Урок 21. Українські землі в складі Румунії. Татарбунарське повстання. Суспільно – політичне життя. Українські землі в складі Чехословаччини. Правовий статус Закарпаття. Суспільно-політичне й соціально-економічне життя. Карпатська Україна. Карпатська Січ.

Опрацюйте матеріал,перегляньте відео, опрацюйте інформацію

Напишіть повідомлення про Татарбунарське повстання 1924 року.

Перегляньте  відео.

Пройдіть тест

04.04.22. Урок 20. Правовий статус українських земель в складі Польщі. Національна політика та міжнаціональні відносини. Економічне і соціальне становище населення. Українська кооперація. Просвітні організації краю. Українські політичні і громадські організації. Українська військова організація  та ОУН.

Опрацюйте матеріал,перегляньте відео

Напишіть ессе на тему «Українці в умовах польської окупації»

Тема 10. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період

01.04.22. Урок 19. Політичні процеси 1920-х початку 1930-х рр.. Згортання українізації. Ідеологізація суспільного життя в Україні. Культ особи. Великий терор. Биківня та інші місця масових поховань жертв репресій. Національно-демографічні зміни.. Розстріляне відродження. Антирелігійна кампанія. Тематичний контроль.

Ознайомитись з  інформацією, матеріалом, переглянути відеоматеріал, відеолекцію 

  Пройти тест

31.03.22. Урок 18. Форсована індустріалізація. Насильницька колективізація. Примусові хлібозаготівлі. Опір селянства. Голодомор 1932-1933 рр. – геноцид Українського народу. Масштаби та наслідки Голодомору. Масові репресії та їх ідеологічне виправдання більшовицьким режимом

Прослухайте відеолекцію

Пройти тест

Тема 9. Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні.

24.03.22. Урок 17. Соціально-політичне життя. Ліквідація багатопартійності. Політика коренізації/українізації в УСРР. Згортання  непу і перехід до директивної економіки. Індустріалізація. Кампанія з ліквідації неписьменності дорослих. Культура.

Переглянути відеоматеріал

Прослухати відеолекцію та відео

Пройти тест

23.03.22.Урок 16. Масовий голод у південних губерніях УСРР. Неп в УСРР. Входження УСРР до складу СРСР. Утворення Кримської АСРР. Національна політика радянської влади в УСРР. Молдавська АСРР.

Прослухайте відео

Опрацювати матеріал

Пройти тест

Тема 8. Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні.

22.03.22.Урок 15. Політика воєнного комунізму. Червоний терор. Військова інтервенція Антанти на півдні України. Денікінський режим в Україні. Повернення більшовицької влади..Перший зимовий похід. Варшавська угода міх УНР та Польщею. Польсько-радянська війна на території України. Другий Зимовий похід армії УНР. Холодноярська республіка (1919-1922рр.). Культура та духовність.

Опрацювати матеріал

Переглянути відео

Прослухати відеолекцію та відео

Написати повідомлення на тему  «Холодноярська республіка (1919-1922рр.)»

16.03.22.Урок 14. Гетьманський переворот. Українська держава. Західноукраїнська Народна Республіка. Український національний рух на Буковині й Закарпатті. Акт злуки УНР  та ЗУНР. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. Директорія. Друга війна більшовицької Росії з УНР. Більшовицький режим в Україні.Ухвалення Конституції УСРР 1919р.

Переглянути відеоматеріал

Прослухати відеолекцію

Опрацювати інформацію

Випишіть позитивні та негативні наслідки політики гетьманату.

Тема 7. РозгортанняУкраїнської революції.Боротьба за відновлення державності.

15.03.22. Урок 13. Берестейський мирний договір. Вигнання більшовиків з території УНР. Похід Петра Болбочана на Крим. Конституція УНР.

Опрацювати відеоматеріал

Прослухати відеолекцію

  1.  Установіть хронологічну послідовність подій: Підписання Брест-Литовського мирного договору, Ухвалення УЦР Четвертого Універсалу, Похід Петра Болбочана на Крим.
  2.  Схарактеризуйте одним реченням історичних діячів відповідно до їхньої участі в подіях грудня 1917 – березня 1918 рр.: М. Грушевський, В. Голубович, С. Петлюра, М. Муравйов, В. Антонов – Овсіенко, О. Чернін, Л. Троцький, П. Болбочан.

14.03.22. Урок 12. Всеукраїнський з’їзд Рад» у м. Харків. Перша війна більшовицької Росії з УНР. Бій біля станції Крути. Події 1917 р. в Криму. Проголошення незалежності УНР. Окупація більшовицькою Росією України.

Переглянути відеоурок

Прослухати відеоматеріал

Опрацювати відео

Ознайомитись з відео

Пройти тест

22.11.21. Урок 11. Універсали Української Центральної Ради. Відносини УЦР з Тимчасовим урядом та більшовицькою Росією. Проголошення УНР. Кримськотатарський національний рух.
Опрацювати відеоматеріал «Центральна Рада і чотири універсали» My WebPage
Прослухати відеолекцію «Національний визвольний рух кримських татар 1917-1920рр.»My WebPage
Підготувати політичний портрет одного з діячів кримськотатарського національного руху: Челебі Челебієва, Джаффера Сайдамета.

15.11.21. Урок 10. Революційні події в Україні в 1917-на початку 1918р. Українізація армії. Еволюція поглядів політичних сил України в питанні самовизначення.
Опрацювати матеріал My WebPage
Переглянути відеолекцію My WebPage
Скласти логічний ланцюжок революційних подій в Україні в 1917- на початку 1918року.

Тема 6.Початок Української революції

08.11.21. Урок 9. Воєнні дії на території України в 1914 – 1917 рр. Українці в арміях воюючих держав. Українські січові стрільці. Політика Російської імперії та Австро-Угорщини на західно-українських землях у 1914-1917рр.
Опрацюйте матеріал My WebPage
Прослухайте відеолекцію My WebPage
Пройти тест онлайн My WebPage

01.11.21. Урок 8. Україна в геополітичних планах Антанти і Центральних держав. Війна та українські політичні сили. Головна українська рада. Союз визволення України. Загальна українська рада.
Прослухати відеолекцію My WebPage
Опрацювати презентацію My WebPage
Робота з картою: визначити на карті територіальні зазіхання ворогуючих сторін напередодні війни та щодо українських земель My WebPage

Тема 5. Україна в роки Першої світової війни.

63 переглядів

304. Іноземна мова |факультатив|

Виконані завдання надсилайте на електронну пошту alladziuba84@gmail.com

14.03.2022 Урок 1. Сучасний одяг

  1. Переглянути відео та виконати завдання

18.03.2022 Урок 2. Активізація граматичних навичок

  1. Опрацювати граматичний матеріал

25.03.2022 Урок 3. Проблеми екології

  1. Опрацювати текст

05.04.2022 Урок 4. Наше довкілля
Опрацювати текст текст 2

06.04.2022 Урок 5. Наслідки природних лих
Виконати завдання

11.04.2022 Урок 6. Активізація граматичних навичок
Опрацювати граматичний матеріал grammar

13.04.2022 Урок 7. Молодь та молодіжна культура
Опрацювати текст текст

14.04.2022 Урок 8. Види молодіжних організацій
Переглянути відео урок

18.04.2022 Урок 9. Україна у світі
Переглянути відео

19.04.2022 Урок 10. Суспільно-політичне життя в Україні
1. Переглянути презентацію
2. Опрацювати 1-6 тексти

66 переглядів

304. Українська мова та література |факультатив|

Електронна бібліотека Шепетівського професійного ліцею

Електронна пошта викладача kamforovich8@gmail.com

Урок 7. 28.03.2022. Микола Хвильовий “Я(Романтика)”. Юрій Яновський “Майстер корабля”
Переглянути відео Микола Хвильовий “Я(Романтика)”

Переглянути відеопрезентацію Ю.Яновський “Майстер корабля”

Інтерактивні вправи до твору “Майстер корабля”

Літературна гра до твору “Майстер корабля”

Літературна гра до новели “Я(Романтика)”

Літературна гра до новели “Я(Романтика)”

Урок 8. 29.03.2022. Другорядні члени речення в односкладному й двоскладному реченні. Означення. Прикладка. Додаток. Обставина. Порівняльний зворот

Переглянути відеоурок

Лінгвістична гра
Лінгвістична гра
Лінгвістична гра

Виконати онлайн-тест

Урок 9. 30.03.2022. Валер”ян Підмогильний “Місто”. Микола Куліш “Мина Мазайло”

Переглянути відеоуроки:

Валер”ян Підмогильний “Місто”

Микола Куліш “Мина Мазайло”

Виконати інтерактивні вправи:

https://learningapps.org/4083080

https://learningapps.org/4067879

https://learningapps.org/watch?v=pi6wpxonv18

Виконати тест онлайн

Виконати тест “Як на ЗНО” з метою самоперевірки

Урок 10. 12.04.2022. Тема. Граматична основа односкладного речення. Типи односкладних речень за способом вираження та значення головного члена

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальні вправи:

https://learningapps.org/2974497

https://learningapps.org/view2949170

Виконати тренувальний тест

Урок 11. 15.04.2022. Тема. Остап Вишня «Моя автобіографія», «Сом». Олександр Довженко «Зачарована Десна»

Переглянути відео:

https://youtu.be/p7p2MrWCioc

https://youtu.be/zTZyOIVUsX4

Виконати інтерактивні вправи:

https://learning.ua/zno/kursy-zno/kursy-zno-z-ukrainskoi-movy/o-dovzhenko-zacharovana-desna

https://learningapps.org/2860206

https://learningapps.org/view2867957

Урок 12. 20.04.2022. Тема. Просте ускладнене речення

Переглянути відеоурок

Переглянути відео

Виконати тренувальні вправи:

https://learningapps.org/3775700

https://learningapps.org/1811549

https://learning.ua/mova/piatyi-klas/rozrizniaiemo-vstavni-slova-i-chleny-rechennia

https://learningapps.org/3307183

https://learningapps.org/1292519

Урок 13. 21.04.2022. Тема. Андрій Малишко «Пісня про рушник». Олесь Гончар «Модри камінь»

Переглянути відеоурок Андрій Малишко “Пісня про рушник”

Переглянути відеоурок Олесь Гончар Новела”Модри камінь”

Виконати тренувальне завдання

Виконати тестові завдання онлайн

Урок 14. 22.04.2022.Тема. Складне речення. Типи складних речень за способом зв’язку їхніх частин. Сурядний і підрядний зв’язок 

Переглянути відеоурок

Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

Урок 15. 26.04.2022. Тема. В. Симоненко. «Ти знаєш, що ти – людина…», «Задивляюсь у твої зіниці…», «Лебеді материнства». В. Голобородько. «Наша мова»

Переглянути відео Аналіз поезій Василя Симоненка

Переглянути відео Аналіз поезії Василя Голобородька “Наша мова”

Виконати тестові завдання

Виконати тест “Як на ЗНО”

Урок 16. 27.04.2022. Тема. Складносурядне речення, його будова. Розділові знаки в складносурядному реченні

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивну вправу

Виконати інтерактивну вправу

Урок 17. 28.04.2022. Тема. Василь Стус “Господи, гніву пречистого”. Іван Драч “Балада про соняшник”

Переглянути відеоуроки:

В.Стус.”Господи, гніву пречистого”

І.Драч.”Балада про соняшник”

Виконати тести онлайн:

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5979521

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3967478

Урок 18. 29.04.2022. Тема. Складнопідрядне речення, його будова. Складнопідрядні речення з кількома підрядними

Переглянути відеоуроки:

https://youtu.be/3__ty8-268A

https://youtu.be/sO9WTsrbW78

Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

68 переглядів

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x