304. Українська мова та література |факультатив| 23-24

Електронна пошта викладача kamforovich8@gmail.com

04.09.23 Урок 1. Тема. Групи сполучників за значенням і синтаксичною роллю: сурядні й підрядні. Правопис сполучників

Переглянути відеоурок 1

Переглянути відеоурок 2

Виконати тренувальну вправу 1, тренувальну вправу 2

Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

06.09.23 Урок 2. Тема. Правопис сполучників. Розрізнення сполучників та інших співзвучних частин мови

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивні вправи:

https://learningapps.org/watch?v=ppfoyupsn18

https://learning.ua/zno/kursy-zno/kursy-zno-z-ukrainskoi-movy/pravopys-spoluchnykiv

https://wordwall.net/uk/resource/15846513

Виконати тест онлайн

08.09.23 Урок 3. Тема. Микола Вороний. “Блакитна панна”. Олександр Олесь. “Чари ночі”, “О слово рідне! Орле скутий”

Переглянути відео 1, відео 2

Пройти онлайн-тест 1, онлайн-тест 2.

11.09.23 Урок 4. Тема. Частка як службова частина мови. Правопис часток

Переглянути відеоурок

Переглянути відео

Виконати тренувальну вправу

Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

13.09.23 Урок 5. Тема. Вигук як особлива частина мови. Правопис вигуків

Переглянути відео

Виконати онлайн-тест

15.09.23 Урок 6. Тема. Словосполучення і речення як основні одиниці синтаксису. Підрядний і сурядний зв’язок між словами й частинами складного речення

Переглянути відеоурок 1

Переглянути відеоурок 2

Виконати тестові завдання

18.09.23 Урок 7. Тема. Павло Тичина. “О, панно Інно…”, “Ви знаєте, як липа шелестить…”, “Пам’яті тридцяти”. Максим Рильський. “У теплі дні збирання винограду”

Переглянути відеоурок 1

Переглянути відео

Переглянути відеоурок 2

Виконати тест онлайн

20.09.23 Урок 8. Тема. Речення як основна синтаксична одиниця. Граматична основа речення. Порядок слів у реченні

Переглянути відео

Виконати інтерактивну вправу

Виконати тест

22.09.23 Урок 9. Тема. Види речень за метою висловлювання; за емоційним забарвленням; за будовою; за складом граматичної основи

Переглянути відео

Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

25.09.23 Урок 10. Тема. Володимир Сосюра. “Любіть Україну!”. Богдан-Ігор Антонич. Різдво”

Переглянути відеоурок 1

Виконати інтерактивну вправу

Переглянути відеоурок 2

Виконати тестові завдання

27.09.23 Урок 11. Тема. Види речень за наявністю чи відсутністю другорядних членів; за наявністю необхідних другорядних членів; за наявністю чи відсутністю ускладнювальних засобів

Переглянути відео

Опрацювати теоретичний матеріал

Виконати тест онлайн

29.09.23 Урок 12. Тема. Микола Хвильовий. “Я(Романтика)”

Переглянути відеоурок

Переглянути відео

Виконати інтерактивну вправу

Виконати онлайн-тест

02.10.23 Урок 13. Тема. Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Зв’язок між підметом і присудком

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу 1

Виконати тренувальну вправу 2

04.10.23 Урок 14. Тема. Означення. Прикладка як різновид означення

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивну вправу

Виконати тест онлайн

06.10.23 Урок 15. Тема. Юрій Яновський. “Майстер корабля”

Прослухати аудіоподкаст з підготовки до ЗНО

Виконати інтерактивну вправу

Виконати тести

10.10.23 Урок 16. Тема. Додаток. Обставина. Порівняльний зворот

Переглянути відеоурок 1

Переглянути відеоурок 2

Виконати тренувальні завдання:

https://learningapps.org/view14167525

https://learningapps.org/watch?v=pn7et4cat17

https://learningapps.org/19554728

https://learningapps.org/10340293

https://learningapps.org/watch?v=pv02qsd1t20

12.10.23 Урок 17. Тема. Граматична основа односкладного речення. Типи односкладних речень за способом вираження та значення головного члена

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивну вправу

Виконати інтерактивну вправу

Пройти тест з метою самоперевірки

Виконати тест онлайн

13.10.23 Урок 18. Тема. Валер’ян Підмогильний. “Місто”

Переглянути відео

Виконати тестові завдання

16.10.23 Урок 19. Тема. Речення з однорідними членами. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами

Переглянути відеоурок 1

Переглянути відеоурок 2

Виконати тренувальні вправи:

https://learningapps.org/watch?v=pqm6mmc8316

https://learningapps.org/watch?v=p7powyt2c16

https://learningapps.org/view9880939

https://learningapps.org/1769004

18.10.23 Урок 20. Тема. Речення зі звертаннями, вставними словами, словосполученнями, реченнями, їх значення

Переглянути відео

Виконати тренувальні вправи:

Виконати тренувальну вправу 1, вправу 2, вправу 3, вправу 4

20.10.23 Урок 21. Тема. Микола Куліш. «Мина Мазайло»

Переглянути відеоурок

Виконати онлайн-тест

23.10.23 Урок 22. Тема. Речення з відокремленими членами. Відокремлені означення, прикладки – поширені й непоширені

Переглянути відеоурок 1, відеоурок 2

Виконати тестові завдання

25.10.23 Урок 23. Тема. Остап Вишня. «Моя автобіографія», «Сом»

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивну вправу

Виконати інтерактивну вправу

27.10.23 Урок 24. Тема. Відокремлені додатки, обставини

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу 1, вправу 2, вправу 3

Виконати онлайн-тест

30.10.24 Урок 25. Тема. Відокремлені уточнювальні члени речення. Розділові знаки в ускладненому реченні

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу

Виконати тест онлайн

01.11.23 Урок 26. Тема. Олександр Довженко. “Зачарована Десна”

Переглянути відеоурок

Опрацювати теоретичний матеріал

Виконати онлайн-тест

02.11.23 Урок 27. Тема. Типи складних речень за способом зв’язку їх частин: сполучникові й безсполучникові. Сурядний і підрядний зв’язок між частинами складного речення

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу

Виконати тестові завдання

06.11.23 Урок 28. Тема. Андрій Малишко. “Пісня про рушник”

Переглянути відеоурок

Виконати тестові завдання

08.11.23 Урок 29. Тема. Олесь Гончар. “Модри камінь”.

Переглянути відео

Виконати тестові завдання

Виконати тест

10.11.23 Урок 30. Тема. Єднальні, протиставні й розділові сполучники в складносурядному реченні. Смислові звязки між частинами складносурядного речення

Переглянути відеоурок

Пройти тест онлайн

14.11.23 Урок 31. Тема. Василь Симоненко. “Ти знаєш, що ти – людина…”, “Задивлюсь у твої зіниці…”, “Лебеді материнства”

Переглянути відео

Виконати онлайн-тест

15.11.23 Урок 32. Тема. Розділові знаки в складносурядному реченні

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу 1, вправу 2, вправу 3

Виконати онлайн-тест

17.11.23 Урок 33. Тема. Василь Голобородько. “Наша мова”. Василь Стус. “Господи, гніву пречистого”. Іван Драч. “Балада про соняшник”.

Переглянути відео 1

Переглянути відео 2

Переглянути відео 3

Виконати тест 1

Виконати тест 2

20.11.23 Урок 34. Тема. Складнопідрядне речення, його будова. Головна і підрядна частини. Підрядні сполучники й сполучні слова як засоби зв’язку в складнопідрядному реченні

Переглянути відео 1, відео 2

Переглянути відеопрезентацію

Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

23.11.23 Урок 35. Тема. Основні види підрядних речень: означальні, з’ясувальні, обставинні

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу 1, вправу 2, вправу 3

Виконати тест

24.11.23 Урок 36. Тема. Григір Тютюнник “Три зозулі з поклоном”. Дмитро Павличко “Два кольори”

Переглянути відео 1

Переглянути відео 2

Прослухати аудіозапис “Два кольори”

Виконати інтерактивну вправу

Виконати інтерактивну вправу

27.11.23 Урок 37. Тема. Складнопідрядні речення з кількома підрядними, розділові знаки в них

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу

Пройти онлайн-тест

29.11.23 Урок 38. Тема. Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу

Виконати тренувальну вправу

30.11.23 Урок 39. Тема. Ліна Костенко “Страшні слова, коли вони мовчать”, “Маруся Чурай”

Переглянути відео про “Марусю Чурай”

Переглянути відео “Страшні слова, коли вони мовчать”

Виконати онлайн-тест

11.03.24 Урок 40. Тема. Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку.

Переглянути відеоурок

Виконати тест онлайн

13.03.24 Урок 41. Тема. Пряма і непряма мова. Заміна прямої мови непрямою

Переглянути відеоурок 1, відеоурок 2

Виконати тренувальну вправу 1, тренувальну вправу 2

Виконати тест

19.03.2023 Урок 42. Тема. Твори українських письменників-емігрантів. Іван Багряний “Тигролови”.

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивну вправу 1, інтерактивну вправу 2

Виконати тест онлайн

21.03.24 Урок 43. Тема. Цитата як різновид прямої мови. Діалог

Переглянути відеоурок 1, відеоурок 2

Виконати тест

22.03.24 Урок 44. Тема. Стилі мовлення, їх основні ознаки, функції. Написання власного висловлювання

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу

Виконати тренувальну вправу

Виконати тренувальний тест

26.03.24 Урок 45. Тема. Євген Маланюк “Уривок з поеми”

Переглянути відео

Виконати інтерактивну вправу

Виконати тест онлайн

28.03.24 Урок 46. Тема. Види мовленнєвої діяльності; адресант і адресат мовлення; монологічне і діалогічне мовлення.

Переглянути відео

Виконати тест

02.04.24 Урок 47. Тема. Тема й основна думка висловлення. Вимоги до мовлення

Переглянути відеоурок

Виконати вправу

Виконати тренувальний тест

04.04.24 Урок 48. Тема. Основні ознаки тексту. Зміст і будова тексту, поділ тексту на абзаци, мікротеми.

Переглянути відеоурок

Виконати тестові завдання

09.04.24 Урок 49. Тема. Сучасний літературний процес. Загальний огляд, основні тенденції. Постмодернізм як літературне явище.

Переглянути відеоурок

Переглянути відео

Виконати тест з метою самоперевірки

Виконати тест онлайн

11.04.24 Урок 50. Тема. Підсумковий урок

Виконати підсумковий тест

143 переглядів

304. Математика |факультатив| 23-24

06.09.2022

Урок 1. Корінь n-го степеня.

Опрацювати відеоматеріал.
Виконати вправу.

Виконати тест.

13.09.2022

Урок 2. Ірраціональні рівняння і нерівності.

Переглянути відео 1 та відео 2.

Виконати тест 1 і тест 2.

20.09.2022

Урок 3. Системи ірраціональних рівнянь і нерівностей.

Перглянути відео.

Виконати завдання.

27.09.2022

Урок 4. Степінь з раціональним показником та його властивості. Степенева функція.

Опрацювати відеоурок 1 та відеурок 2.

Виконати завдання 1 і завдання 2.

05.10.2023

Урок 5. Приріст аргументу і приріст функції. Границя функції. Означення похідної.

Опрацювати відеоурок.

Виконати тестові завдання.

12.10.2023

Урок 6. Похідна суми, різниці, добутку і частки. Похідна складеної функції.

Опрацювати відеоурок 1 та відеурок 2.

Виконати завдання та тест.

19.10.2023

Урок 7. Площа чотирикутника.

Переглянути відео.

Виконати вправу та тестові завдання.

25.10.2023

Урок 8. Площа паралелограма.

Опрацювати відеоурок.

Виконати завдання 1 і завдання 2.

07.11.2023

Урок 9. Площа прямокутника та квадрата.

Переглянути відео.

Виконати вправу.

14.11.2023

Урок 10. Площа ромба.

Опрацювати відеоурок.

Виконати завдання.

21.11.2023

Урок 11. Площа трапеції.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу.

28.11.2023

Урок 12. Площа круга.

Опрацювати відеоурок.

Виконати вправу.

122 переглядів

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x