304. Українська мова та література |факультатив| 23-24

Електронна пошта викладача kamforovich8@gmail.com

04.09.23 Урок 1. Тема. Групи сполучників за значенням і синтаксичною роллю: сурядні й підрядні. Правопис сполучників

Переглянути відеоурок 1

Переглянути відеоурок 2

Виконати тренувальну вправу 1, тренувальну вправу 2

Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

08.09.23 Урок 2. Тема. Правопис сполучників. Розрізнення сполучників та інших співзвучних частин мови

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивні вправи:

https://learningapps.org/watch?v=ppfoyupsn18

https://learning.ua/zno/kursy-zno/kursy-zno-z-ukrainskoi-movy/pravopys-spoluchnykiv

https://wordwall.net/uk/resource/15846513

Виконати тест онлайн

11.09.23 Урок 3. Тема. Микола Вороний. “Блакитна панна”. Олександр Олесь. “Чари ночі”, “О слово рідне! Орле скутий”

Переглянути відео 1, відео 2

Пройти онлайн-тест 1, онлайн-тест 2.

18.09.23 Урок 4. Тема. Частка як службова частина мови. Правопис часток

Переглянути відеоурок

Переглянути відео

Виконати тренувальну вправу

Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

20.09.23 Урок 5. Тема. Вигук як особлива частина мови. Правопис вигуків

Переглянути відео

Виконати онлайн-тест

25.09.23 Урок 6. Тема. Словосполучення і речення як основні одиниці синтаксису. Підрядний і сурядний зв’язок між словами й частинами складного речення

Переглянути відеоурок 1

Переглянути відеоурок 2

Виконати тестові завдання

04.10.23 Урок 7. Тема. Павло Тичина. “О, панно Інно…”, “Ви знаєте, як липа шелестить…”, “Пам’яті тридцяти”. Максим Рильський. “У теплі дні збирання винограду”

Переглянути відеоурок 1

Переглянути відео

Переглянути відеоурок 2

Виконати тест онлайн

06.10.23 Урок 8. Тема. Речення як основна синтаксична одиниця. Граматична основа речення. Порядок слів у реченні

Переглянути відео

Виконати інтерактивну вправу

Виконати тест

13.10.23 Урок 9. Тема. Види речень за метою висловлювання; за емоційним забарвленням; за будовою; за складом граматичної основи

Переглянути відео

Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

16.10.23 Урок 10. Тема. Володимир Сосюра. “Любіть Україну!”. Богдан-Ігор Антонич. Різдво”

Переглянути відеоурок 1

Виконати інтерактивну вправу

Переглянути відеоурок 2

Виконати тестові завдання

20.10.23 Урок 11. Тема. Види речень за наявністю чи відсутністю другорядних членів; за наявністю необхідних другорядних членів; за наявністю чи відсутністю ускладнювальних засобів

Переглянути відео

Опрацювати теоретичний матеріал

Виконати тест онлайн

27.10.23 Урок 12. Тема. Микола Хвильовий. “Я(Романтика)”

Переглянути відеоурок

Переглянути відео

Виконати інтерактивну вправу

Виконати онлайн-тест

02.11.23 Урок 13. Тема. Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Зв’язок між підметом і присудком

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу 1

Виконати тренувальну вправу 2

08.11.23 Урок 14. Тема. Означення. Прикладка як різновид означення

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивну вправу

Виконати тест онлайн

14.11.23 Урок 15. Тема. Юрій Яновський. “Майстер корабля”

Прослухати аудіоподкаст з підготовки до ЗНО

Виконати інтерактивну вправу

Виконати тести

20.11.23 Урок 16. Тема. Додаток. Обставина. Порівняльний зворот

Переглянути відеоурок 1

Переглянути відеоурок 2

Виконати тренувальні завдання:

https://learningapps.org/view14167525

https://learningapps.org/watch?v=pn7et4cat17

https://learningapps.org/19554728

https://learningapps.org/10340293

https://learningapps.org/watch?v=pv02qsd1t20

23.11.23 Урок 17. Тема. Граматична основа односкладного речення. Типи односкладних речень за способом вираження та значення головного члена

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивну вправу

Виконати інтерактивну вправу

Пройти тест з метою самоперевірки

Виконати тест онлайн

24.11.23 Урок 18. Тема. Валер’ян Підмогильний. “Місто”

Переглянути відео

Виконати тестові завдання

30.11.23 Урок 19. Тема. Речення з однорідними членами. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами

Переглянути відеоурок 1

Переглянути відеоурок 2

Виконати тренувальні вправи:

https://learningapps.org/watch?v=pqm6mmc8316

https://learningapps.org/watch?v=p7powyt2c16

https://learningapps.org/view9880939

https://learningapps.org/1769004

92 переглядів

304. Математика |факультатив| 23-24

06.09.2022

Урок 1. Корінь n-го степеня.

Опрацювати відеоматеріал.
Виконати вправу.

Виконати тест.

13.09.2022

Урок 2. Ірраціональні рівняння і нерівності.

Переглянути відео 1 та відео 2.

Виконати тест 1 і тест 2.

20.09.2022

Урок 3. Системи ірраціональних рівнянь і нерівностей.

Перглянути відео.

Виконати завдання.

27.09.2022

Урок 4. Степінь з раціональним показником та його властивості. Степенева функція.

Опрацювати відеоурок 1 та відеурок 2.

Виконати завдання 1 і завдання 2.

05.10.2023

Урок 5. Приріст аргументу і приріст функції. Границя функції. Означення похідної.

Опрацювати відеоурок.

Виконати тестові завдання.

12.10.2023

Урок 6. Похідна суми, різниці, добутку і частки. Похідна складеної функції.

Опрацювати відеоурок 1 та відеурок 2.

Виконати завдання та тест.

19.10.2023

Урок 7. Площа чотирикутника.

Переглянути відео.

Виконати вправу та тестові завдання.

25.10.2023

Урок 8. Площа паралелограма.

Опрацювати відеоурок.

Виконати завдання 1 і завдання 2.

07.11.2023

Урок 9. Площа прямокутника та квадрата.

Переглянути відео.

Виконати вправу.

14.11.2023

Урок 10. Площа ромба.

Опрацювати відеоурок.

Виконати завдання.

21.11.2023

Урок 11. Площа трапеції.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу.

28.11.2023

Урок 12. Площа круга.

Опрацювати відеоурок.

Виконати вправу.

72 переглядів

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x