204. Виробниче навчання

Посилання на конференцію:
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/2642052419?pwd=ZkdBWVhMQjJZUHhOVlVYWFNGOUUzQT09
Идентификатор конференции: 264 205 2419
Код доступа: 2021

Базовий блок


01.04.2022. Урок 1. Вступне заняття. Первинний інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки у майстерні

Опрацюйте інструкції:
Вимоги безпеки при роботі та зварювальних майстернях;
ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАНЯТЬ В ВИРОБНИЧИХ МАЙСТЕРНЯХ;
Інструкція з охорони праці для електрозварника ручного зварювання;
ІНСТРУКЦІЯ з охорони праці під час виробничого навчання;
Інструкція з охорони праці при виконанні електрогазозварних робіт;
Вимоги пожежної безпеки під час проведення газозварювальних робіт;
ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБІТ З РУЧНИМ ЕЛЕКТРИФІКОВАНИМ  ІНСТРУМЕНТОМ

Спецодяг, спецвзуття та засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) електрогазозварника.
Виконайте онлайн-тест за посиланням.

08.04.2022. Урок 2. Організація робочого місця електрогазозварника. Підготовка металу до зварювання: особливості, вимоги ГОСТУ.
Опрацюйте теоретичний матеріал уроку.
Ознайомтесь з інструктивною карткою.
Перегляньте відео: Притупление, подготовка метала к сварке;
Обзор магнитный держатель для сварки.
Виконайте онлайн-тест за посиланням.

11.04.2022. Урок 3. Особливості вибору зварювального обладнання.
Опрацюйте:
Трохи історії;
Особливості вибору зварювального апарату;
Як обрати зварювальний апарат для дому | Інвертор Dnipro-M | Технології зварки полуавтоматом;
Як обрати зварювальний апарат для дому | Інвертор Dnipro-M |Технології зварки полу автоматом;
НАПІВАВТОМАТ ЗВАРЮВАЛЬНИЙ – ПРИСТРІЙ, ВИДИ, НАСТРОЙКА;
Рукава для газового зварювання та різання металу.
Виконайте тестування.

18.04.2022. Урок 4. Витратні матеріали для зварювання та металообробки.
Опрацюйте:
Матеріали, застосовувані при газовому зварюванні;
Зварювальні електроди;
Сталевий зварювальний дріт;
УНИКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОД ФЛЮСОМ
Виконайте тестування.

131 переглядів

204. Математика |факультатив|

28.03.22. Урок №12. Нерівність трикутника.

Опрацювати відеофрагменти: відео 1, відео 2. Виконати тестування.

Тема: Подібність фігур

31.03.22. Урок № 13. Перетворення подібності. Подібність фігур.

Опрацювати відеофрагменти: відео 1, відео 2. Виконати тестування.

01.04.22. Урок №14. Ознаки подібності трикутників. Подібність прямокутних трикутників.

Опрацювати відеофрагменти: відео 1, відео 2. Виконати вправи: вправа 1, вправа 2

04.04.22. Урок №15. Кути, вписані в коло, пов’язанні з колом. Пропорційність відрізків хорд і прямих, що перетинають коло.

Опрацювати відеофрагменти: відео 1, відео 2, відео 3. Виконати тестування

29.04.22. Тема: “Розв’язування трикутників”

Урок №16. Теореми синусів та косинусів.

Опрацювати відеоурок. Виконати вправи: вправа 1, вправа 2.

04.05.22

Урок №17. Теореми синусів та косинусів.

Опрацювати відеофрагмент. Виконати вправу та тестування: тест 1 та тест 2

05.05.22

Урок №18. Розв’язування трикутників.

Опрацювати відеоурок. Виконати завдання.

16.05.22

Тема: “Многокутники”

Урок №19. Ламана. Опуклі та правильні многокутники.

Опрацювати відеоурок. Виконати тестування.

23.05.22

Урок №20. Довжина кола.

Опрацювати відеофрагмент. Виконати вправи: вправа 1, вправа 2.

24.05.22

Урок №21. Розв’язування задач

Опрацювати відеофрагмент. Розв’язати задачі.

71 переглядів

204. Біологія |факультатив|

18.03.2022р. Урок 5. Збереження та реалізація спадкової інформації.

Опрацюйте додаткову літературу, перегляньте відео за покликанням

Виконайте тестові завдання за покликанням

19.03.2022р. Урок 6. Вегетативні органи та життєві функції рослин.

Опрацюйте додаткову літературу, перегляньте відео за покликанням

Виконайте тестові завдання за покликанням

21.03.2022 р. Урок 7. Генеративні органи покритонасінних рослин.

Опрацюйте додаткову літературу, перегляньте відео за покликанням

Виконайте тестові завдання за покликанням

22.03.2022р. Урок 8. Різноманітність рослин. Розмноження рослин

Опрацюйте додаткову літературу, перегляньте відео за покликанням

Виконайте тестові завдання за покликанням

22.04.2022 р. Урок 9. Гриби.

Опрацюйте додаткову літературу, перегляньте відео за покликанням.

Виконайте тестові завдання за покликанням.

29.04.2022 р. Урок 10. Лишайники.

Опрацюйте додаткову літературу, перегляньте відео за покликанням.

Виконайте тестові завдання за покликанням.

62 переглядів

204. Історія України |факультатив|

13.01.22. Урок 9. Діяльність Головної Руської Ради (1848-1851рр.). Досвід парламентаризму.

Опрацювати інформацію

Прослухати  відеоматеріал

Написати повідомлення  на тему «Напрямки діяльності Головної Руської Ради»

Пройти тест

Тема 4. Культура України кінця ХVІІІ століття – першої половини ХІХ століття.

20.01.22. Урок 10. Освіта,наука,література, образотворче мистецтво, архітектура. «Історія русів».

Ознайомитись з таблицею

Прослухати  відеолекцією

Ознайомитись з інформацією

Опишіть, який вплив  мала «Історія  Русів» на українських інтелектуалів ХІХ століття?

27.01.22.  Урок 11. Галицько-руська матиця. Собор руських вчених.

Опрацювати  матеріал

Пройти тест

Тема 5. Українські землі у  складі Російської імперії  в другій половині ХІХ століття.

03.02.22. Урок 12. Події Кримської війни1853 -1856 рр. на українських землях та поразка Російської імперії.

Опрацювати джерело

Прослухати відеолекцію

Скласти  алгоритм  подій: передумови, початок, військові дії, завершення Кримської  війни 1853 -1856рр.

Підготувати повідомлення на тему «Участь українських козаків у Кримській війні 1853 -1856рр.»

29.03.22. Урок 13. Реформи 1860-1870 рр. і процеси модернізації в Україні. Українські підприємці.

Прослухати відеолекцію

Опрацювати інформацію

Написати повідомлення про одного з українських підприємців на вибір: Григорій Галаган, Платон  Симоненко, Василь Симоненко, Микола  Терещенко.

30.03.22. Урок 14. Політика російського царизму щодо України. Розвиток громадівського  руху. Діяльність «Південно-західного відділу Російського географічного товариства» (1873-1876рр.)

Прослухати відеолекцію

Ознайомитись з інформацією

 1. Робота з картою Покажіть на карті міста, у яких діяли громади та запишіть їх назви у зошит.

 2. Використовуючи отримані знання, виправіть помилки у даному тексті.

Члени  Кирило-Мефодіївського братства Т.Шевченко, П. Куліш, В.Антонович, Т.Рильський, та М. Костомаров відновили свою діяльність в Київському університеті. Вони своєю метою вважали відродження української свідомості завдяки єднанню українського та польського народів. Розмовляли  двома мовами, одягалися в національний одяг, дотримувалися народних традицій та звичаїв. М. Костомаров у статті «Моя сповідь» закликав до відродження української народності. Для цього громадівці відкривали недільні школи та бібліотеки. Царський уряд сприяв освітній діяльності громадівців.

3. Дайте відповідь на питання «Яку мету переслідував царський уряд, видаючи Валуєвський циркуляр?»

07.04.22.Урок15. Братство тарасівців. Національне відродження кримськотатарського народу.

Прослухати аудіолекцію, опрацювати відеоурок

Пройти тест

Тема 6. Українські землі у  складі Австро-Угорщини  в другій половині ХІХ століття

08.04.22.Урок 16. Політика австрійського уряду щодо західноукраїнських земель.

Прослухати відеоурок

Скласти хронологічну таблицю, вивчити дати.

11.04.22. Урок 17. Діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта». Українські видання: «Правда», «Діло», «Записки Наукового товариства імені Шевченка».

Опрацювати матеріал, прослухати відеоурок

Підготувати повідомлення на тему «Основні напрями діяльності культурно-освітнього товариства «Просвіта»

02.05.22. Урок 18. Розвиток кооперативного руху. Трудова еміграція.

Переглянути відео, інформацію

Дайте відповіді на запитання:

 1. У чому полягала основна мета кооперативного руху? 2. Охарактеризуйте становище  трудових емігрантів.

03.05.22. Урок 19. Політизація українського національного руху та утворення перших політичних партій. Тематичний контроль.

Опрацювати відеоурок

Підготуйте ессе  на тему «Створення перших політичних партій та проблеми становлення і консолідації української нації». Виконати тест

Тема7. Культура України в другій половині ХІХ  – на початку ХХ століття

04.05.22. Урок 20. Піднесення української культури. Розвиток освіти,науки,літератури,музичного, образотворчого,театрального мистецтва.

Опрацюйте відеолекцію, відео, інформацію, матеріал

Дайте відповіді на запитання:

 1. Перелічіть особливості розвитку культури в другій половині XIX — на початку XX ст. 2. В. Вернадський у статті «Українське питання і російська громадськість» писав: «У цілому українці вважають, що свобода української культури обумовлюється саме інтересами російської справи і що зберегти українців як росіян Росія зможе, лише прийнявши їх з усім національно-культурним обличчям». Поясніть, як ви розумієте думку автора. Чи поділяєте ви її? Чому?

09.05.22. Урок 21. Українські підприємці-благодійники. Релігія і церква.

Опрацюйте опорний конспект, відео, відеоматеріал

Написати повідомлення про українських підприємців меценатів на вибір: Артем Терещенко, Василь Семиренко, Григорій Галаган.

Тема 8. Українські землі у  складі Російської імперії  в 1900 -1914 рр.

12.05.22. Урок 22.  Утворення монополістичних об’єднань в Україні. Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на Україну.

Опрацювати відеоурок, відеоматеріал

Поміркуйте та дайте відповіді:

 1. Один із сучасників столипінської реформи писав: «Перше, що переносять українці на сибірський грунт, це почитання місцевих в Україні святих. Схороняють мову й звичаї жінки та діти, які ніколи не виходять з українського оточення.» Які явища у житті українців описує автор? Про які етнопсихологічні особливості українців вони свідчать?
 2. 2. Як ви думаєте, чому реформа, що проводилась цілою державою, залишилась незавершеною після вбивства П.Столипіна?

13.05.22. Урок 23. Консолідація української нації. Створення політичних партій Наддніпрянщини. Самостійницька й автономістська течії в національному русі.

Опрацюйте інформацію, відео, відеоурок

Уявіть, що ви кореспондент газети, напишіть до неї інформацію на теми:

 1. Яким було ідейно-політичне спрямування перших українських партій Наддніпрянщини?
 2. Чим вони відрізнялися від загальноросійських?

16.05.22. Урок 24. Події1905-1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад в І та ІІ Державних Думах. Діяльність «Просвіти».

Ознайомтесь з відео, опрацюйте інформацію

1.  Поясніть значення понять: страйк, «Кривава неділя», Сорочинська трагедія. 2. Підготуйте історичну довідку: «Діяльність українських парламентських громад у І та II Державних Думах».

19.05.22. Урок 25. Посилення російського імперського наступу на Україну в 1907-1914 рр.

Ознайомитись з джерелом, опрацювати відео

Виконайте завдання:

1. Наведіть приклади масових протестів українців проти національного гніту. 2. Чи є підстави характеризувати масові демонстрації 1910 і 1912 рр. як свідчення зростання української національної свідомості? 3. Які питання перебували в центрі уваги українського національного руху напередодні Першої світової війни? Як вони розв ’язувалися?

Тема 9. Українські землі у  складі Австро-Угорщини  в 1900-1914 рр.

20.05.22. Урок 26. Становище промисловості та сільського господарства. Радикалізація українського політичного руху.

Ознайомитись з  матеріалом, опрацювати відеолекцію

1. Розкрийте суть вислову «Галичина – український П’ємонт». 2. Завдяки чому забезпечувався поступ національного руху на західноукраїнських землях? Чому в Наддніпрянщині такого поступу не спостерігалося?

25.05.22. Урок 27. Вплив УГКЦ на формування національної свідомості населення західноукраїнських земель.

Ознайомитись з  матеріалом, опрацювати відеоурок

1.Назвіть представників греко-католицького духовенства – активних учасників національно-визвольного руху в Західній Україні в XIX ст. 2.У створенні яких західноукраїнських національних партій брали активну участь представники греко-католицького духовенства? 3.Що вам відомо про роль Андрея Шептицького у відстоюванні національних прав українців, розбудові національно-культурного життя Західної України і піднесенні національної самосвідомості українського населення? 4.Перевірте свої знання за тестом

Тема 10. Україна в роки Першої світової війни

27.05.22. Урок 28. Україна в геополітичних планах Антанти і Центральних держав. Війна та українські політичні сили. Головна українська рада. Союз визволення України. Загальна українська рада.

Опрацюйте відеопрезентацію, проаналізуйте матеріал

 1. Якими були плани країн Троїстого союзу і Антанти щодо України? Доведіть, що в роки Першої світової війни українські землі були об’єктом геополітики воюючих держав.
 2. Порівняйте діяльність ГУР та СВУ. Зробіть висновки.
 3. Дайте характеристику основних позицій українських політичних сил Наддніпрянської України щодо війни. Порівняйте їх з позиціями лідерів західноукраїнських земель. Поясніть, чому існували такі розбіжності .

30.05.22. Урок 29. Воєнні дії на території України в 1914 – 1917 рр..

Ознайомтесь з інформацією , перегляньте відеоматеріал

Пройдіть тест

31.05.22. Урок 30. Українці в арміях воюючих держав. Українські січові стрільці.

Ознайомитись з відео, проаналізуйте джерело

 1. Чим, на вашу думку, були вмотивовані здатність до самопожертви та героїзм, притаманні воякам легіону УСС в роки Першої світової війни? Обґрунтуйте свою думку.
 2. Напишіть ессе на тему «Курними шляхами – під козацьким знаменом і з піснею на вустах».
 3. Поміркуйте, як могло б скластися життя усусів, якби не війна?
73 переглядів

204. Іноземна мова |факультатив|

Виконані завдання надсилайте на електронну пошту alladziuba84@gmail.com

14.03.2022 Урок 5. Люди та стосунки між ними

 1. Словникова робота

15.03.2022 Урок 6. Види особистісних стосунків

 1. Виконати тести

08.04.2022 Урок 7. Моя майбутня професія
Опрацювати матеріал та скласти діалог співбесіди матеріал

15.04.2022 Урок 8. Пошук роботи
Опрацювати відео урок

10.05.2022 Урок 9. Секрети здорового харчування
Опрацювати презентацію

11.05.2022 Урок 10. Здоровий спосіб життя
Прочитати лист

68 переглядів

204. Українська мова та література |факультатив|

Електронна бібліотека Шепетівського професійного ліцею

Електронна пошта викладача kamforovich8@gmail.com

Урок 12. 05.04.2022. Тема. Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Переглянути відеоурок

Лінгвістична тренувальна вправа

Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

Урок 13. 06.04.2022. Тема. І. Франко «Захар Беркут»

Переглянути відеопрезентацію

Виконати інтерактивні вправи:

https://learningapps.org/7937448

https://learningapps.org/watch?v=prtfjy39n17

Виконати онлайн-тест

Урок 14. 11.04.2022. Тема. Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані (дієприкметник) і незмінні (інфінітив, дієприслівник, форми на но, -то). Безособові дієслова

Переглянути відеоурок

Інтерактивна вправа

Інтерактивна вправа

Інтерактивна вправа

Інтерактивна вправа

Урок 15. 13.04.2022. Тема. Способи дієслова: дійсний, умовний, наказовий. Творення форм умовного й наказового способів дієслів

Переглянути відео

Виконати інтерактивні вправи:

https://learningapps.org/1173422

https://learningapps.org/view1550678

Виконати тест онлайн

Урок 16. 02.05.2022. Тема. Особові закінчення дієслів І та ІІ дієвідміни. Чергування приголосних в особових формах дієслів теперішнього і майбутнього часу

Переглянути відео

Виконати тренувальні вправи:

https://learningapps.org/view3414232

https://learningapps.org/view1173454

Урок 17. 06.05.2022. Тема. Михайло Коцюбинський «Intermezzo»

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивну вправу

Пройти онлайн-тест

Урок 18. 09.05.2022. Тема. Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивну вправу

Виконати інтерактивну вправу

Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

Урок 19. 10.05.2022. Тема. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних й пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу

Виконати тренувальну вправу

Виконати онлайн-тест

Урок 20. 11.05.2022. Тема. Михайло Коцюбинський “Тіні забутих предків”

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивні вправи:

https://learningapps.org/view4509279

https://learningapps.org/view3876734

Виконати тестові завдання онлайн

Урок 21. 17.05.2022. Тема. Дієприкметниковий зворот. Безособові форми на -но,-то

Переглянути відеоурок 1, відеоурок 2

Виконати тренувальні вправи:

https://learningapps.org/view14942318

https://learningapps.org/view2026848

https://learningapps.org/view2136780

https://learning.ua/mova/somyi-klas/pomylky-u-vzhyvanni-diiepryslivnykovykh-zvorotiv

Урок 22. 18.05.2022. Тема. Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу

Виконати онлайн-тест

Урок 23. 25.05.2022. Тема. Ольга Кобилянська “Меланхолійний вальс”

Переглянути відеопрезентацію

Виконати інтерактивну вправу

Виконати тест з метою самоперевірки

Урок 24. 26.05.2022. Тема. Дієприслівниковий зворот

Переглянути відео

Виконати тренувальну вправу

Виконати тест онлайн

Урок 25. 30.05.2022. Тема. Прислівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу

Виконати онлайн-тест

Урок 26. 31.05.2022. Тема. Ступені порівняння прислівників: вищий і найвищий. Зміни приголосних при творенні ступенів порівняння прикметників

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу

Виконати тренувальний тест

79 переглядів

204. ЕГЗ 2.3

Електронна адреса викладача: tytus49@ukr.net

Матеріал для опрацювання:

Навчальна література:

Malishev Ручне дугове зварювання
Гуменюк І.В. та ін. Технологія електродугового зварювання. – К., 2006.

Модуль ЕГЗ 2.3 36 год. Виконання робіт з зварювання простих деталей, вузлів і конструкцій

Компетентність ЕГЗ 2.3.1. 36 год. Виконання ручного дугового, газового і напівавтоматичного зварювання і наплавлення  простих деталей, вузлів і конструкцій з вуглецевих сталей в нижньому положенні шва

19.05. 2022. Урок №1.Види зварювальних дуг. Умови горіння зварювальної дуги, її будова та особливості https://zvarka.info/zvaryuvalna-duga/

19.05. 2022. Урок №2. Теплова дія дуги. Нагрівання виробу і коефіцієнт корисної дії дуги. Пряма і зворотна полярності https://zvarka.info/zvaryuvalna-duga/

20.05. 2022. Урок №3. Зварювальне полум’я. Структура ацетиленокисневого полум’я. Види полум’я, його теплові характеристики https://vseosvita.ua/library/predmet-obladnanna-i-tehnologia-zvaruvalnih-robit-zvaruvalne-poluma-339045.html

20.05. 2022. Урок №4. Техніка газового зварювання. Ліве і праве зварювання. Положення пальника при газовому зварюванні. https://zvarka.info/gazove_zvaryuvannya/

23.05. 2022. Урок №5. Вибір способу зварювання залежно від положення шва в просторі. Режими зварювання. Застосування газового зварювання https://zvarka.info/category/vse_pro_gazove_zvaryuvannya/

23.05. 2022. Урок №6. Зварювальні пальники, їхня класифікація. Схема і принцип роботи інжекторного пальника. Технічна характеристика інжекторних пальників. Безінжекторні пальники https://skoda-tonika.com.ua/main/uk/gorelka-tipi-palnikiv-zvaruvalni-gazovij-palnik-dla-zvaruvanna-ta-rizanna-metalu.html

Запитання для контролю знань :

Максимально допустима довжина газового шланга при газовому зварюванні:

 – більше 30м;

 – 30м;

 – 20м.

23.05. 2022. Урок №7. Класифікація різаків. Універсальні різаки, їхня конструкція і характеристика. Типи мундштуківhttps://ballon.com.ua/ua/g4363836-rezaki-gazovye-metallu. https://predklapan.ru/blog/gazovye-rezaki-i-gorelki

23.05. 2022. Урок №8. Поводження з пальниками, усунення несправності, ремонт. https://skoda-tonika.com.ua/main/uk/gorelka-tipi-palnikiv-zvaruvalni-gazovij-palnik-dla-zvaruvanna-ta-rizanna-metalu.html

25.05. 2022. Урок №9. Будова бензорізальних і гасорізальних апаратів. Правила  нагляду за апаратурою.http://wiki-org.ru/wiki/Керосинорез

25.05. 2022. Урок №10. Основні експлуатаційні пошкодження газозварювальної апаратури й устаткування, засоби їхнього усунення.https://sites.google.com/view/pty26svarka/тема-15-різання-металів

25.05. 2022. Урок №11. Шлангові напівавтомати для зварювання в захисних газах і під флюсом. Основи знань про будову напівавтоматів, призначених для зварювання порошковим і самозахисним дротом.https://helpiks.org/4-113624.html

25.05. 2022. Урок №12. Газова апаратура, застосовувана в автоматах і напівавтоматах для зварювання в захисних газах. https://helpiks.org/4-113624.html

Запитання для контролю знань :

Прихватка необхідна для того, щоб:

 – не було пропалу;

 – положення деталей і зазор між ними були постійними.

26.05. 2022. Урок №13. Флюсова апаратура, застосовувана в автоматах і напівавтоматах для зварювання під флюсом, флюсові бункери. Флюсові патрубки і заслінки. Пристрої для просіву флюсу. https://helpiks.org/4-113624.html

26.05. 2022. Урок №14. Загальні принципи вибору установки режиму зварювання на автоматах. http://dppc.ru/data/attachments/library/l-18-20-tema-5-1-svarochne-avtomat-18-20-15976.pdf

27.05. 2022. Урок №15. Установка швидкості подачі електродного дроту. Вибір і установка величини зварювального струму і напруги на дузі. Настроювання системи подачі захисного газу й охолоджуючої води. https://helpiks.org/4-113624.html

27.05. 2022. Урок №16. Установка режиму зварювання за технологічними картками. Коректування режиму зварювання за технологічними картками. Коректування режиму зварювання за показниками електровимірювальних приладів https://helpiks.org/4-113624.html

27.05. 2022. Урок №17. Обслуговування автоматів і напівавтоматів для зварювання в захисних газах і під флюсом https://helpiks.org/4-113624.html

27.05. 2022. Урок №18. Правила безпеки під час проведення зварювальних робіт на автоматах і напівавтоматах. Експлуатація устаткування відповідно до інструкцій. https://oppb.com.ua/news/golovni-pravyla-bezpeky-zvaryuvalnyh-robit

Запитання для контролю знань :

При виборі світофільтра для захисту очей електрозварник орієнтується на:

 – випромінювання лампочки освітлення;

 – зручність роботи;

 – максимальну силу струму.

30.05. 2022. Урок №19. Технологія і особливості ручного дугового зварювання і наплавлення, простих деталей, вузлів конструкцій з вуглецевих сталей в нижньому  положенні шва. https://studfile.net/preview/5131117/page:2/

30.05. 2022. Урок №20. Особливості механізованого зварювання й наплавлення в середовищі захисних газів простих  деталей, вузлів конструкцій з вуглецевих сталей, в нижньому положенні шва . https://studfile.net/preview/5131117/page:2/

30.05. 2022. Урок №21. Особливості ручного дугового зварювання і наплавлення, механізованого зварювання й наплавлення в середовищі захисних газів простих деталей, вузлів конструкцій з кольорових металів і сплавів в нижньому положенні шва . https://studfile.net/preview/5131117/page:2/

30.05. 2022. Урок №22. Особливості механізованого зварювання й наплавлення в середовищі захисних газів простих деталей, вузлів конструкцій з кольорових металів і сплавів в нижньому положенні шва. http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/1/27/1-27-kl18.pdf

01.06. 2022. Урок №23. Технологія і особливості газового зварювання простих деталей, вузлів, конструкцій з вуглецевих сталей в нижньому положенні шва. https://studfile.net/preview/5131117/page:2/

01.06. 2022. Урок №24. Поняття про технологію газового зварювання. Зварювальні матеріали. Гази, присадочний дріт, флюси для газового зварювання. https://sites.google.com/view/pty26svarka/тема-9-технологія-газового-зварювання

Запитання для контролю знань :

Балони для зберігання і транспортування стиснутих зріджених і розчинених газів виготовляють з :

 – високо легованих сталей

 – низько вуглецевої та середньо легованої сталі

 – безшовних труб вуглецевої та легованої сталі.

01.06. 2022. Урок №25. Основи технології газового зварювання. Передовий досвід газового зварювання. Відомості про норми виробітку і розцінки на впровадження робіт із газового зварювання. https://sites.google.com/view/pty26svarka/тема-9-технологія-газового-зварювання

01.06. 2022. Урок №26. Вибір способу зварювання залежно від положення шва в просторі. Режими зварювання. Застосування газового зварювання. https://sites.google.com/view/pty26svarka/тема-9-технологія-газового-зварювання

02.06. 2022. Урок №27. Технологія автоматичного дугового зварювання. Підготовка поверхні металу до зварювання, методи очищення. http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/1/27/1-27-kl18.pdf

02.06. 2022. Урок №28. Технологічні особливості автоматичного  зварювання вуглецевих сталей у захисних газах  першої групи зварюваності. http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/1/27/1-27-kl18.pdf

03.06. 2022. Урок №29. Технологічні особливості автоматичного  зварювання вуглецевих сталей у під флюсом першої групи зварюваності. http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/1/27/1-27-kl18.pdf

03.06. 2022. Урок №30. Способи виконання двобічних стиків швів. Технологічні засоби, що запобігають проникненню рідкого металу в зазори між краями. https://sites.google.com/view/pty26svarka/тема-13-технологія-ручного-дугового-зварювання-покритими-електродами-11-г

Запитання для контролю знань :

Назвіть захід, який сприяє зниженню травматизму:

 – виконання робіт на менших режимах зварювання;

 – використання індивідуальних засобів захисту при зварюванні;

 – оснащення робочого місця сигналізацією.

03.06. 2022. Урок №31. Однобічне автоматичне і механізоване дугове зварювання стикових швів. https://sites.google.com/view/pty26svarka/тема-13-технологія-ручного-дугового-зварювання-покритими-електродами-11-г

03.06. 2022. Урок №32. Способи виконання кутових швів. Техніка зварювання стикових, кутових, таврових і з’єднань в нахлист. Розрахунок і вибір режиму зварювання. https://sites.google.com/view/pty26svarka/тема-13-технологія-ручного-дугового-зварювання-покритими-електродами-11-г

06.06. 2022. Урок №33. Особливості автоматичного і механізованого дугового зварювання порошковим і самозахисним дротом. https://sites.google.com/view/pty26svarka/тема-13-технологія-ручного-дугового-зварювання-покритими-електродами-11-г

06.06. 2022. Урок №34. Лабораторно-практична робота (2год)

07.06. 2022. Урок №35. Вивчення будови і правил поводження з ацетиленовим генератором, його продуктивності.

07.06. 2022. Урок №36. Тестовий контроль, контрольна робота. Підсумкова робота ЕГЗ 2.2

1. До яких сталей по зварюваності відносяться високолеговані сталі?

 – добре зварювані;

 – задовільно зварювані;

 – обмежено зварювані;

 – погано зварювані.

 2. Який шов має кількість проходів більше кількості шарів?

 – одношаровий;

 – багатошаровий;

 – багатопрохідний.

 3. Яка із сталей найкраще піддається кисневому різанню?

 – низько вуглецева;

 – середньо вуглецева;

 – високо вуглецева.

 4. Яке джерело живлення ви виберете для дугового зварювання у захисних газах на струмі 300А?

 – ВДГ- 302 У3;

 ВД – 201 У3;

 ВДМ – 1601.

5. Яке призначення реторти у ацетиленовому генераторі?

 – регулювання подачі води;

 – встановлення кошика з карбідом кальцію;

 – відбору газу і регулювання його полум’я.

 6. Залежно від чого при газовому зварюванні вибирають потужність полум’я?

 – складу полум’я;

 – діаметра присаджувального матеріалу;

 – товщини зварювального матеріалу.

 7. З якою вольт-амперною характеристикою рекомендовано використовувати джерела живлення зварювальної дуги при ручному дуговому зварюванні?

 – жорсткою;

 – зростаючою;

 – похило спадаючою;

 – круто спадаючою.

8. Яку функцію у різаку виконує інжектор?

 – струмінь кисню утворює розрідження і підсмоктує ацетилен;

 – утворює струмінь ріжучого кисню;

 – утворює підігрівальне полум’я.

 9. Який із кольорових металів активно взаємодіє з газами при нагріванні і є його головним недоліком при зварюванні ?

 – алюміній;

 – мідь;

 – титан.

 10. Якої марки електрод ви виберете для аргонодугового зварювання неплавкими електродами?

 – АНО- 4;

 – ОЗЧ-2;

 – 0ЗА-1;

 – ЕВЧ.

11. Зварювальна дуга – це

 – дуга, яка горить між електродом і металом, що зварюється;

 – потужний, тривалий електричний розряд в іонізованому середовищі газів;

 – спрямований розряд газів.

12. Сталь – це сплав заліза з вуглецем, де вуглецю

 – 0,02….2,14% і постійні домішки S,P,Mn, Si;

 – 2,14….6,67% і постійні домішки S,P,Mn, Si;

 – 2,14…. 4,3% і постійні домішки S,P,Mn, Si.

 13. Основні типи зварювальних з’єднань

 – стикове, кутове, таврове, внапуск;

 – поперечне, шахматне, косе, подовжнє;

 – нижнє, вертикальне, горизонтальне, стельове.

14. Визначте нормальну довжину зварювальної дуги:

 – ( 0,5…1,1)dел.;

 – ( 2…3) dел.;

 – dел./2; ( 1…2) dел.

94 переглядів

204. ЕГЗ 2.2

Електронна адреса викладача: tytus49@ukr.net

Матеріал для опрацювання:

Навчальна література:

Malishev Ручне дугове зварювання
Гуменюк І.В. та ін. Технологія електродугового зварювання. – К., 2006.

Модуль ЕГЗ 2.2 42 год. Забезпечення безпечної і безаварійної роботи устаткування

Компетентність ЕГЗ 2.2.1. 42 год. Проведення щозмінних оглядів і технічне обслуговування устаткування, що експлуатується, та апаратура для запобігання, виявлення і усунення неполадок в роботі обслуговуваного устаткування і апаратури

26.04. 2022. Урок №1.Основні види зварювання плавленням, їхня коротка характеристика. Основні види зварювання тиском із загальним і місцевим нагріванням і без зовнішнього нагрівання, їхня коротка характеристика http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=30759

26.04. 2022. Урок №2. Визначення зварного з’єднання. Класифікація типів зварних з’єднань. Класифікація зварних швів. Конструктивні елементи зварних швів

https://studfile.net/preview/5009616/page:4/

26.04. 2022. Урок №3. Умовні позначки швів зварних з’єднань. Поняття про розрахунок зварних швів на міцність. http://www.kpi.kharkiv.edu/Ing_grafika/ukrainian/variant1/2U/15_2.htm

26.04. 2022. Урок №4. Поняття про металургійні процеси зварювання. Характерні риси металургійних процесів при зварюванні сталі у порівнянні зі звичайним металургійним процесом.

http://stroytechnology.net/schkola-remonty/7820-metalurgiyni-prozesu-v-zvaryvanni.html

27.04. 2022. Урок №5. Забруднення металу шва, шкідливі домішки, причини забруднення металу шва. Способи боротьби із забрудненням. http://obrobka.pp.ua/403-zabrudnennya-metalu-shva.html

27.04. 2022. Урок №6. Кристалізація зварного шва. http://prozvarka.blogspot.com/2019/11/blog-post.html

Запитання для контролю знань :

Як позначаються зварні шви на кресленнях?

а) зигзагоподібною лінією;

б) стрілкою;

в) заштриховуються,

г) суцільною, чи пунктирною лінією з односторонньою стрілкою.

27.04. 2022. Урок №7. Будова зварного з’єднання. Зони зварного з’єднання.

https://drive.google.com/file/d/1E2x3o8G7Is55yyc9okBw5rZnPQR34mkw/view

27.04. 2022. Урок №8. Види і причини виникнення тріщин. Основні заходи щодо запобігання утворення тріщин.

https://sites.google.com/view/pty26svarka/тема-10основи-металургійних-процесів-при-зварюванні-4-години

28.04. 2022. Урок №9. Зварюваність металів. Вплив хімічного складу металів на зварюваність.

http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/course/view.php?id=1266

28.04. 2022. Урок №10. Вплив показників режиму зварювання на розміри і форму зварного шва.

https://uagehat.ru/pitannya/10591-vpliv-parametriv-rezhimu-zvarjuvannja-na-formu-i.html

28.04. 2022. Урок №11. Способи запалювання зварювальної дуги. Ознаки горіння, що характеризують оптимальні умови, дуги. Стабілізація горіння дуги. Техніка виконання рухів електродом.

https://ua.waykun.com/articles/proces-zapaljuvannja-i-budova-elektrichnoi-dugi.php

28.04. 2022. Урок №12. Техніка зварювання. Зварювання стикових швів у нижньому положенні

http://rpl.ucoz.com/Navchannay/ZvarnicTehnicaZvarShviv.pdf

Запитання для контролю знань :

 1. Катодною плямою називається:

а) один з видів зварювання;

б) зона термічного впливу;

в) ділянка розплавленого торця катода;

г) магнітні поля, що діють на зварювальну дугу.

29.04. 2022. Урок №13. Техніка зварювання. Зварювання кутових швів у нижньому положенні. Режими зварювання.

http://rpl.ucoz.com/Navchannay/ZvarnicTehnicaZvarShviv.pdf

29.04. 2022. Урок №14. Техніка зварювання. Способи виконання швів за перерізом.

http://rpl.ucoz.com/Navchannay/ZvarnicTehnicaZvarShviv.pdf

29.04. 2022. Урок №15. Техніка зварювання. Способи виконання швів різної довжини.

http://rpl.ucoz.com/Navchannay/ZvarnicTehnicaZvarShviv.pdf

29.04. 2022. Урок №16. Техніка зварювання. Особливості зварювання швів у різних положеннях.

http://rpl.ucoz.com/Navchannay/ZvarnicTehnicaZvarShviv.pdf

03.05. 2022. Урок №17. Деформація і напруги під час зварювання. Класифікація зварювальних напруг. Зв’язок між деформаціями і напругами під час зварювання.

http://stroytechnology.net/schkola-remonty/7705-zvaryvalni-deformazii.html

03.05. 2022. Урок №18. Причини виникнення напруг і деформації. Механізм виникнення деформації і напруг під час наплавлення валика на кромку смуги.

http://stroytechnology.net/schkola-remonty/7705-zvaryvalni-deformazii.html

Запитання для контролю знань :

 1. Зворотній вигин деталей виконують для:

а) усунення кінцевих деформацій при зварюванні;

б) підтримання стабільного горіння зварювальної дуги;

в) закріплення деталей перед зварюванням; г)закріплення деталей після зварювання.

03.05. 2022. Урок №19. Заходи боротьби зі зварювальними деформаціями і напругами.

http://stroytechnology.net/schkola-remonty/7705-zvaryvalni-deformazii.html

03.05. 2022. Урок №20. Методи запобігання або зменшення залишкових деформацій: зрівноваження деформацій, зворотний вигин, жорстке закріплення.

http://stroytechnology.net/schkola-remonty/7705-zvaryvalni-deformazii.html

04.05. 2022. Урок №21. 04.05. 2022. Урок №22. Тестовий контроль за пройдений матеріал. Контрольна робота за пройдений матеріал.

1.Від чого залежить розмір шва і форма провару при ручному дуговому зварюванні?

– режиму зварювання;

– типу шва;

 – товщини зварюваного матеріалу;

 – виду зварювального матеріалу.

2. Яке джерело живлення призначене для зварювання на постійному струмі зворотної полярності?

 – трансформатор;

 – випрямляч;

 – генератор;

 – перетворювач.

3. Яка має бути підготовка кромок при зварюванні встик елементів товщиною 20 мм?

 – V- подібне розчищання кромок;

 – Х – подібне розчищання кромок;

 – без скосу кромок з зазором 1-2мм;

 – без скосу кромок з зазором 2-4 мм.

 4.Який з цих режимів зварювання є додатковим?

 – сила зварювального струму;

 – полярність струму;

 – діаметр електрода;

 – номінальна напруга.

5. Чому необхідно виправляти дефекти, які перевищують допустимі норми? 

A. тому, що вони знижують міцність зварних з’єднань конструкції при дії динамічних навантажень;

B. вони погіршують зовнішній вигляд конструкції;

C. в них постійно збирається волога, яка призводить до швидкої корозії металу.

 6. Залежно від чого при дуговому зварюванні вибирається сила зварювального струму?

 – напруги;

 – товщини зварювальної деталі;

 – діаметра електрода;

 – марки електрода.

 7. Який із зварних швів найтяжчий у виконанні?

 – стельовий;

 – горизонтальний;

 – нижній;

 – вертикальний.

 8. Складовою якого джерела живлення є осердя з первинною і вторинною обмотками?

 – перетворювача;

 – трансформатора;

 – генератора;

 – агрегата.

9. Який діаметр електрода ви виберете при зварюванні металу товщиною 2мм?

 – 1,5 мм;

 – 2 мм;

 – 3мм;

 – 4мм.

04.05. 2022. Урок №23. Класифікація зварювання в захисних газах.

https://stud.com.ua/173393/tehnika/dugove_zvaryuvannya_zahisnih_gazah

04.05. 2022. Урок №24. Редуктори для стиснутих газів. Принцип дії і будова редуктора, правила роботи з ним. Причини замерзання редуктора, способи усунення замерзання

http://obrobka.pp.ua/375-reduktori-dlya-stisnutih-gazv-rukavi-shlangi.html

Запитання для контролю знань :

 • Для отримання більш високого проплавлення основного металлу, зварювання ТІГ необхідно виконувати:

A. «кутом вперед»;

B. «кутом назад»;

C. при вертикально розміщеному пальнику.

05.05. 2022. Урок №25. Рукава (шланги), їхнє призначення, будова. Рукава для кисню, горючих газів, гасу за Державними стандартами на рукава. Вибір рукавів у залежності від виконуваної роботи. Правила поводження з рукавами і їхнє збереження

https://uzp.net.ua/rukava-gumovi-dlya-gazovogo-zvaryuvannya-ta-rizannya-metaliv/

05.05. 2022. Урок №26. Шлангові напівавтомати для зварювання в захисних газах і під флюсом. Основи знань про будову напівавтоматів, призначених для зварювання порошковим і самозахисним дротом.

https://stud.com.ua/173393/tehnika/dugove_zvaryuvannya_zahisnih_gazah

05.05. 2022. Урок №27. Контактні наконечники. Касети і фігурки для електродного дроту. Призначення і будова зазначених вузлів. Механізми подачі електродного дроту.

https://ua-referat.com/uploaded/klasifikaciya-sposobiv-zvaryuvannya-v-zahisnih-gazah-dugove-zv/index1.html

05.05. 2022. Урок №28. Типові вузли зварювальних автоматів. Подавальні та  притискувальні ролики.

https://ua-referat.com/uploaded/klasifikaciya-sposobiv-zvaryuvannya-v-zahisnih-gazah-dugove-zv/index1.html

06.05. 2022. Урок №29. Обслуговування автоматів і напівавтоматів для зварювання в захисних газах і під флюсом. https://stud.com.ua/173393/tehnika/dugove_zvaryuvannya_zahisnih_gazah

06.05. 2022. Урок №30. 06.05. 2022. Урок №31. Тестовий контроль за пройдений матеріал. Контрольна робота за пройдений матеріал.

 • 1.Які бувають найбільш небезпечні дефекти у зварюванні?

A. крихкість зварного з’єднання, гарячі і холодні тріщини;

B. пори, шлакові і металеві включення;

C. наплив, впадина, провисання шва, підріз, непровар, пропал.

 • 2. У плавильному просторі відбувається:

A. плавлення електродного (присадочного) матеріалу;

B. плавлення електродного (присадочного) і основного матеріалу;

C. плавлення і кристалізація електродного (присадочного) і основного матеріалу.

 • 3. Метал шва при однопрохідному зварюванні має переважно структуру:

A. литу, стовпчикову;

B. зернисту рівновісну;

C. голкоподібну.

 • 4.Пластичні властивості металу шва є кращими при зварюванні:

A. однопрохідному;

B. багатопрохідному;

C. низькошвидкісному.

 • 5. Зона термічного впливу (ЗТВ) відсутня при зварюванні:

A. на низьких режимах;

B. при зварюванні сталей з низькою теплопровідністю;

C. ЗТВ є при всіх видах зварювання плавленням.

 • 6. Ширина ЗТВ залежить від:

A. способу і режиму зварювання;

B. складу і товщини металу;

C. відповіді а) і б) обидві правильні

 • 7. Зварювання ТІГ виконується:

A. тільки на постійному струмі прямої полярності ( “-” на пальнику);

B. тільки на постійному струмі зворотної полярності ( “+” на пальнику);

C. постійним струмом прямої полярності і змінним струмом

06.05. 2022. Урок №32. Матеріали для газового зварювання і різання

https://sites.google.com/view/pty26svarka/тема-9-технологія-газового-зварювання

13.05. 2022. Урок №33. Ацетиленові генератори. Типи генераторів. Класифікація генераторів за принципом дії, продуктивності, тиску газу https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-acetilenovi-generatori-455834.html

13.05. 2022. Урок №34. Карбід кальцію. Ацетилен., їх властивості, способи отримання ацетилену

https://sites.google.com/view/pty26svarka/тема-9-технологія-газового-зварювання

16.05. 2022. Урок №35. Водяні запобіжні затвори. Призначення і класифікація водяних затворів. Особливе значення водяного запобіжного затвора. Затвори водяного і сухого типу, їхні порівняльні характеристики. Сухі запобіжні затвори. Будова і обслуговування постових затворів http://obrobka.pp.ua/267-zapobzhn-zatvori.html

16.05. 2022. Урок №36. Вимоги до організації робочого місця і безпеки праці при газовому зварюванні і різанні.

http://montazhzvarka.blogspot.com/p/blog-page_55.html

16.05. 2022. Урок №37. Балони для  скраплених і розчинених газів. Конструкція балонів, їхня ємність і умовні кольори фарбування для різних газів. Особливості конструкції ацетиленових балонів. Збереження і транспортування балонів

http://montazhzvarka.blogspot.com/p/blog-page_55.html

Запитання для контролю знань :

 • Який тип зварного з’єднання в найбільшою мірою забезпечує міцність основного металу: 

A. стикове;

B. внапусток;

C. таврове.

16.05. 2022. Урок №38. Вентилі,що встановлюються на балонах, особливості будови та експлуатації

http://montazhzvarka.blogspot.com/p/blog-page_55.html

18.05. 2022. Урок №39. Редуктори для стиснутих газів. Принцип дії і будова редуктора, правила роботи з ним. Причини замерзання редуктора, способи усунення замерзання

http://montazhzvarka.blogspot.com/p/blog-page_55.html

18.05. 2022. Урок №40. Лабораторно-практична робота (2 год):

18.05. 2022. Урок №41. Вивчення зовнішньої вольт-амперної характеристики трансформатора.

18.05. 2022. Урок №42. Тестовий контроль, контрольна робота. Підсумкова робота ЕГЗ 2.2.

 • 1. Чи можна починати зварений шов на прихватці (поєднувати прихватку і початок шва): 

A. так, тому що місце розташування прихваток не впливає на якість зварного з’єднання;

B. ні, тому що в цьому випадку в прихватках можуть утворитися тріщини;

C. ні, тому що вигляд зварного з’єднання стає неестетичним.

 • 2. При наявності дефектів в прихватках їх необхідно: 

A. ретельно переплавити, в процесі зварювання, подаючи більше присадного дроту;

B. повністю видалити прихватки механічним способом;

C. зачистити поверхню прихваток металевою щіткою.

 • 3. Прихватки деталей з низьковуглецевих сталей рекомендується виконувати: 

A. без присадного дроту;

B. з використанням присадки;

C. варіанти а) і б) допустимі.

 • 4. Кількість і довжина прихваток визначається залежно від: 

A. конструкції і призначення виробу;

B. діаметру і товщини деталі;

C. наявності або відсутності зазору в з’єднуються деталях.

 • 5. При заточуванні вольфрамового електрода для зварювання довжина конуса повинна становити: 

A. 1,5 – 2 діаметра електрода;

B. 2,5 – 3 діаметра електрода;

C. 4 – 5 діаметра електрода.

 • 6. Перед зварюванням необхідно проводити зачистку кромок і прилеглих до них поверхонь на ширину: 

A. не менше 15-20 мм з лицьового боку і не менше 10 мм з боку кореня;

B. не менше 20-30 мм з лицьового боку і не менше 15 мм з боку кореня;

C. не менше 10-15 мм з лицьового боку і не менше 5 мм з боку кореня.

 • 7.Кут між віссю пальника і присадним прутком повинен дорівнювати:

A. 70º … 80º;

B. 15º … 30º;

C. приблизно 90º.

 • 8. Що є причиною пор в шві? 

A. невірний вибір присадочного матеріалу;

B. недостатній захист зварювальної ванни;

C. те й інше.

 • 9. При яких помилках в технології зварювання можливе виникнення непроварів? 

A. занадто великий кут розкриття;

B. занадто малий кут розкриття;

C. занадто малий струм.

 • 10. Які методи контролю застосовують для виявлення внутрішніх дефектів? 

A. радіографічний, ультразвуковий;

B. візуальний;

C. механічні випробування.

 • 11. Чому необхідно виправляти дефекти, які перевищують допустимі норми? 

A. тому, що вони знижують міцність зварних з’єднань конструкції при дії динамічних навантажень;

B. вони погіршують зовнішній вигляд конструкції;

C. в них постійно збирається волога, яка призводить до швидкої корозії металу.

226 переглядів

204. ЕГЗ 2.1

Електронна адреса викладача: tytus49@ukr.net

Матеріал для опрацювання:

Навчальна література:

Malishev Ручне дугове зварювання
Гуменюк І.В. та ін. Технологія електродугового зварювання. – К., 2006.

Навчальні фільми:

Модуль ЕГЗ 2.1 30 год.

Компетентність ЕГЗ 2.1.1. 25 год.Підготовляти робоче місце

06.04. 2022. Урок №1.Вимоги безпеки до організації робочого місця для проведення вогневих робіт;https://dnipro-m.ua/uk/news/tekhnika-bezopasnosti-pri-vypolnenii-svarochnykh-rabot/

06.04. 2022. Урок №2. Класифікація джерел живлення  зварювальної дуги. https://stud.com.ua/157914/tehnika/dzherela_zhivlennya_zvaryuvalnoyi_dugi

07.04. 2022. Урок №3. Основні вимоги до джерел живлення  дуги. Динамічні властивості джерел живлення, режим їх роботи. https://stud.com.ua/157914/tehnika/dzherela_zhivlennya_zvaryuvalnoyi_dugi

07.04. 2022. Урок №4. Величина мінімальних струмів у джерелах живлення . Зовнішня вольтамперна характеристика, види характеристик. https://stud.com.ua/157914/tehnika/dzherela_zhivlennya_zvaryuvalnoyi_dugi

12.04. 2022. Урок №5. Зварювальні трансформатори, їх класифікація. https://concom.com.ua/zvarjuvalni-transformatori-pristrij-i-princip-roboti.html

Запитання для контролю знань :

Для захисту шкіри лиця і очей від дії променів зварювальної дуги застосовують?

а) електрод;

б) зварювальний дріт;

в) захисне скло (світлофільтр);

г) зварювальний кабель

12.04. 2022. Урок №6. Будова, паспортні дані і технічні характеристики найбільш розповсюджених типів зварювальних трансформаторів https://concom.com.ua/zvarjuvalni-transformatori-pristrij-i-princip-roboti.html

13.04. 2022. Урок №7. Зварювальні випрямлячі, їхня класифікація. https://shag.com.ua/a-f-budnik-obladnannya-i-tehnologiya-zvaryuvalenogo-virobnictv.html?page=5

13.04. 2022. Урок №8. Будова, паспортні дані і технічні характеристики найбільш розповсюджених типів зварювальних випрямлячів https://shag.com.ua/a-f-budnik-obladnannya-i-tehnologiya-zvaryuvalenogo-virobnictv.html?page=5

14.04. 2022. Урок №9. Зварювальні перетворювачі, їх класифікація https://jak.waykun.com/articles/zvarjuvalni-peretvorjuvachi.html

14.04.2022. Урок №10.Будова, паспортні дані і технічні характеристики найбільш розповсюджених типів зварювальних перетворювачів.https://jak.waykun.com/articles/zvarjuvalni-peretvorjuvachi.html

Запитання для контролю знань :

Зварним з’єднанням називається:

а) метал, який нагрівають до температури 5000 С;

б) елемент зварної конструкції, який складається із двох чи більше деталей і зварного шва, який їх з’єднує;

в) джерело живлення зварювальної дуги;

г) апарат для очистки ацетилену;

15.04.2022. Урок №11. Загальні відомості про зварювальні агрегати. https://pak-universal.ub.ua/analitic/28713-osnovni-parametri-zvaryuvalnih-agregativ.html

https://www.shindaiwa.net/uk/svarochnyj-agregat.html

15.04.2022. Урок №12. Апарати для підвищення стійкості горіння дуги. Баластні реостати.https://pz.ua/ua/zvaryuvannya-mma/reostati-balastni/

15.04.2022. Урок №13. Осцилятори, їх призначення і принцип роботи. https://svarmetall.com.ua/p1007158724-svarochnyj-ostsillyator-ossd.html

15.04.2022. Урок №14. Вимоги безпеки праці при роботі з джерелами живлення зварювальної дуги https://dnipro-m.ua/uk/news/tekhnika-bezopasnosti-pri-vypolnenii-svarochnykh-rabot/

19.04.2022. Урок №15. Безпечні методи підключення зварювального обладнання.

https://static.dnipro-m.ua/files/instructions/4707/80626008.pdf

Запитання для контролю знань :

Зварювальний випрямляч призначений для:

А) зниження напруги

Б) запалювання і стабілізація дуги

В) перетворення змінного струму в постійний і живлення зварювання дуги.

Г) для регулювання сили струму.

19.04.2022. Урок №16. Безпечні методи підключення рукавів (шлангів).

https://static.dnipro-m.ua/files/instructions/4707/80626008.pdf

19.04.2022. Урок №17.Способи закріплення деталей при виконанні зварювальних робіт.

http://stroytechnology.net/schkola-remonty/7651-pristosyvana-dla-zvaryvana.html

19.04.2022. Урок №18. Способи регулювання режиму зварювання при виконанні зварювальних робіт.

http://obrobka.pp.ua/282-rezhimi-ruchnogo-dugovogo-zvaryuvannya-elektrodom-scho-plavitsya.html

20.04.2022. Урок №19. Методи регулювання режиму зварювання при виконанні механізованих зварювальних робіт https://metaladvice.com/basic-and-additional-modes-of-welding-what-are-the-welding-modes/

20.04.2022. Урок №20. Способи регулювання режиму зварювання при виконанні газозварювальних робіт

https://metaladvice.com/basic-and-additional-modes-of-welding-what-are-the-welding-modes/

Запитання для контролю знань :

Джерела живлення за родом  струму поділяють на:

А) трансформатори, перетворювачі, випрямлячі

Б) для ручного зварювання і універсальні

В) для дугового і плазмового  зварювання

Г) змінного і постійного струму

20.04.2022. Урок №21. Режими повітрянодугового різання

https://metaladvice.com/basic-and-additional-modes-of-welding-what-are-the-welding-modes/

20.04.2022. Урок №22. Будова, паспортні дані і технічні характеристики найбільш розповсюджених типів зварювальних напівавтоматів.

http://ua.textreferat.com/referat-1611-1.html

21.04.2022. Урок №23. Загальні вимоги до устаткування зварювального поста. Основні види зварювальних постів.https://www.shindaiwa.net/uk/svarochnyj-post.html

21.04.2022. Урок №24. Приладдя та інструмент зварника. Електродотримачі. Зварювальні проводи і затискачі. Одяг зварника.

https://dnipro-m.ua/uk/news/kakie-instrumenty-dolzhen-imet-svarshhik/

21.04.2022. Урок №25. Тестовий контроль, за компетентністю ЕГЗ 2.1.1.

1.Дендрити – це:

а) тип електродів;

б) тип зварного з’єднання;

в) тип кристалів при остиганні зварювальної ванни;

г) тип зварювального дроту.         

2.Що таке міцність металів?

а) здатність металу опиратись руйнуванню під дією сил;

б) здатність металу швидко кристалізуватися;

в) здатність металу до гартування;

г) здатність металу до зварювання.

3.Зварювальні прихватки – це:

а) спеціальні прижими;

б) короткі шви, довжиною 20 – 100 мм.;

в) спеціальні зварювальні шаблони;

г) вид зварювальних швів  

4.Як позначаються зварні шви на кресленнях?

а) зигзагоподібною лінією;

б) стрілкою;

в) заштриховуються,

г) суцільною, чи пунктирною лінією з односторонньою стрілкою.

5.Які основні рухи електрода при зварюванні?

а) зліва направо;

б) справа наліво;

в) на себе;

г) вздовж осі електрода, вздовж зварного шва, зигзагоподібні для заповнення шва.          

6.Режим зварювання – це:

а) напруга в електромережі;

б) діаметр електрода;

в) сукупність показників, які визначають характер протікання процесу зварювання;

г) величина холостого ходу трансформатора

Компетентність ЕГЗ 2.1.2. 5 год. Прибирати технологічне сміття під час та після роботи

21.04.2022. Урок №26. Зварювальні матеріали. Види зварювальних матеріалів і вимоги до них.

http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/course/view.php?id=855

22.04.2022. Урок №27. Загальні відомості про електроди. Держстандарти на електроди. Вимоги до електродів. Їх призначення та вплив на якість зварних з’єднань. Електродне покриття. Групи електродних компонентів (стабілізаційні, шлакоутворюючі, легуючі, сполучені). Виготовлення електродів.

http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/course/view.php?id=855

22.04.2022. Урок №28. Основні відомості про зварювальну дугу, її визначення. Види зварювальних дуг. Умови горіння зварювальної дуги, її будова та особливості. Теплова дія дуги. Нагрівання виробу і коефіцієнт корисної дії дуги. Пряма і зворотна полярності https://zvarka.info/zvaryuvalna-duga/

22.04.2022. Урок №29. Способи запалювання зварювальної дуги. Ознаки горіння, що характеризують оптимальні умови, дуги. Стабілізація горіння дуги.

https://zvarka.info/zvaryuvalna-duga/

22.04.2022. Урок №30. Тестовий контроль, контрольна робота. Підсумкова робота ЕГЗ 2.1

Що таке зварювальна дуга?

а) стійкий електричний розряд між електродом і деталлю;

б) вид зварювання;

в) вид зварного шва;

г) один з видів контактного зварювання.

Для захисту шкіри лиця і очей від дії променів зварювальної дуги застосовують?

а) електрод;

б) зварювальний дріт;

в) захисне скло (світлофільтр);

г) зварювальний кабель.

 • Що таке міцність металів?

а) здатність металу опиратись руйнуванню під дією сил;

б) здатність металу швидко кристалізуватися;

в) здатність металу до гартування;

г) здатність металу до зварювання.

 • Зворотній вигин деталей виконують для:

а) усунення кінцевих деформацій при зварюванні;

б) підтримання стабільного горіння зварювальної дуги;

в) закріплення деталей перед зварюванням;

г)закріплення деталей після зварювання.

 • Зварним з’єднанням називається:

а) метал, який нагрівають до температури 500О С;

б) елемент зварної конструкції, який складається із двох чи більше деталей і зварного шва, який їх з’єднує;

в) джерело живлення зварювальної дуги;

г) апарат для очистки ацетилену;

 • Які основні рухи електрода при зварюванні?

а) зліва направо;

б) справа наліво;

в) на себе;

г) вздовж осі електрода, вздовж зварного шва, зигзагоподібні для заповнення шва.

 • Режим зварювання – це:

а) напруга в електромережі;

б) діаметр електрода;

в) сукупність показників, які визначають характер протікання процесу зварювання;

г) величина холостого ходу трансформатора.

 • Для чого застосовують зварювальні флюси?

а) для вирівнювання зварювального струму;

б) для стабілізації швидкості зварювання;

в) для захисту зварювальної ванни від впливу навколишнього середовища;

г) для захисту зварного шва від іржі.

 • Зварювальні прихватки – це:

а) спеціальні прижими;

б) короткі шви, довжиною20 – 100 мм.;

в) спеціальні зварювальні шаблони;

г) вид зварювальних швів.

106 переглядів

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x