204. Математика |факультатив| 22-23

13.10.2022

Урок 1. Послідовності.

Перглянути відео.

Виконати вправу.

14.10.2022

Урок 2. Арифметична прогресія.

Перглянути відеоурок.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

19.10.2022

Урок 3. Геометрична прогресія.

Перглянути відеоурок.

Виконати вправу.

24.10.2022

Урок 4. Аксіоми. Геометричні фігури.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

01.11.2022

Урок 5. Точка, пряма, відрізок, промінь, кут та їх властивості.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

10.11.2022

Урок 6. Перпендикулярні та паралельні прямі.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

14.11.2022

Урок 7. Висота, бісектриса та медіана трикутника.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу.

16.11.2022

Урок 8. Рівнобедрений, рівносторонній, прямокутний трикутники.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу.

18.11.2022

Урок 9. Сума кутів трикутника.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу.

22.11.2022

Урок 10. Коло. Коло, описане навколо трикутника.

Переглянути відеоурок.

Виконати тестові завдання.

28.11.2022

Урок 11. Дотична до кола.

Переглянути відеоурок.

Виконати тест.

01.12.2022

Урок 12. Коло, вписане в трикутник.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу.

02.12.2022

Урок 13. Паралелограм. Прямокутник. Ромб. Квадрат.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу 1, вправу 2.

05.12.2022

Урок 14. Теорема Фалеса.

Переглянути відеоурок.

Розгадати кросворд.

07.12.2022

Урок 15. Трапеція.

Переглянути відео.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

47 переглядів

204. Історія України |факультатив| 22-23

Завести зошит для дистанційного навчання, в якому виконувати завдання факультативу.

Тема 1. Українські землі  в другій половині  ХVІІІ століття.

07.10.22. Урок 1. Внутрішня політика останнього очільника  Гетьманщини. Діяльність Другої Малоросійської колегії.

Опрацювати інформацію

Підготуйте  ессе на тему «Діяльність Другої Малоросійської колегії»

11.10.22. Урок 2. Ліквідація Запорозької Січі. Опришківський та гайдамацький рухи. Культура й духовність.

Прослухати  відеоматеріал, прослухати відеоурок

Підготуйте одне з повідомлень на вибір із запропонованих тем:

  1. Значення  Запорозької Січі в історії України.
  2. Причини та особливості опришківського та гайдамацького рухів.

Тема 2. Українські землі у  складі Російської імперії наприкінці  ХVІІІ –  в першій половині ХІХ століття

17.10.22. Урок 3. Адміністративно-територіальний поділ  українських земель у складі Російської імперії.

Ознайомитись з  інформацією, прослухати аудіолекцію

Підготувати схему Адміністративно – територіальний поділ українських земель, що входили до складу Російської імперії в першій половині XIX ст.

26.10.22. Урок 4. Українське національне відродження: початок,періоди, особливості. Кирило – Мефодіївське братство.

Ознайомитись з відеолекцією, опрацювати інформацію, прослухати відеоматеріал

Дайте коротку характеристику найвизначнішим постатям Кирило-Мефодіївського братства.

28.10.22. Урок 5. Поширення в Україні російського та польського  суспільних рухів.

Ознайомитись з  інформацією, опрацювати відеолекцію

Дайте відповіді на питання:

1. Яким був вплив декабристського руху на українське суспільство?

2. Які факти свідчать, що під час польського повстання 1830­ – 1831 рр. імперський уряд діяв за принципом «поділяй та володарюй» стосовно українського та польського народів?

Тема 3.Українські землі у  складі Австрійської імперії наприкінці  ХVІІІ –  в першій половині ХІХ століття

03.11.22. Урок 6. Адміністративно-територіальний поділ західноукраїнських земель.

Прослухати аудіолекцію, ознайомитись з відеоінформацією

Намалювати схему «Українські землі у  складі Австрійської імперії наприкінці  ХVІІІ –  в першій половині ХІХ століття»

04.11.22. Урок 7. Початок національного відродження . Діяльність «Руської трійці». Альманах  «Русалка Дністровая».

Прослухати відеолекцію, опрацювати інформацію

Охарактеризуйте діяльність «Руської трійці». Підготуйте повідомлення  про альманах  «Русалка Дністровая»

07.11.22. Урок 8. Західноукраїнські землі в європейській революції 1848 – 1849 рр.

Опрацювати інформацію, ознайомитись з матеріалом

Дайте відповіді на питання:

1. Які були причини революції в Австрійській імперії?

2. Коли на західноукраїнських землях скасували панщину?

3. До яких змін у житті селян привело скасування панщини?

09.11.22. Урок 9. Діяльність Головної Руської Ради (1848-1851рр.). Досвід парламентаризму.

Опрацювати інформацію, прослухати  відеоматеріал

Написати повідомлення  на тему «Напрямки діяльності Головної Руської Ради»

Пройти тест

Тема 4. Культура України кінця ХVІІІ століття – першої половини ХІХ століття.

15.11.22. Урок 10. Освіта,наука,література, образотворче мистецтво, архітектура. «Історія русів».

Ознайомитись з даними таблиці, прослухати  відеолекцію, ознайомитись з інформацією

Опишіть, який вплив  мала «Історія  Русів» на українських інтелектуалів ХІХ століття?

21.11.22. Урок 11. Галицько-руська матиця. Собор руських вчених.

Опрацювати  матеріал

Пройти тест

Тема 5. Українські землі у  складі Російської імперії  в другій половині ХІХ століття.

23.11.22. Урок 12. Події Кримської війни1853 -1856 рр. на українських землях та поразка Російської імперії.

Опрацювати джерело, прослухати відеолекцію

Скласти  алгоритм  подій: передумови, початок, військові дії, завершення Кримської  війни 1853 -1856рр.

Підготувати повідомлення на тему «Участь українських козаків у Кримській війні 1853 -1856рр.»

29.11.22. Урок 13.Реформи 1860-1870 рр. і процеси модернізації в Україні. Українські підприємці.

Прослухати відеолекцію, опрацювати інформацію

Написати повідомлення про одного з українських підприємців на вибір: Григорій Галаган, Платон  Симоненко, Василь Симоненко, Микола  Терещенко.

02.12.22. Урок 14. Політика російського царизму щодо України. Розвиток громадівського  руху. Діяльність «Південно-західного відділу Російського географічного товариства» (1873-1876рр.)

Прослухати відеолекцію, ознайомитись з інформацією

1.Робота з картою. Покажіть на карті міста, у яких діяли громади та запишіть їх назви у зошит.

2. Використовуючи отримані знання, виправіть помилки у даному тексті.

Члени  Кирило-Мефодіївського братства Т.Шевченко, П. Куліш, В.Антонович, Т.Рильський, та М. Костомаров відновили свою діяльність в Київському університеті. Вони своєю метою вважали відродження української свідомості завдяки єднанню українського та польського народів. Розмовляли  двома мовами, одягалися в національний одяг, дотримувалися народних традицій та звичаїв. М. Костомаров у статті «Моя сповідь» закликав до відродження української народності. Для цього громадівці відкривали недільні школи та бібліотеки. Царський уряд сприяв освітній діяльності громадівців.

3. Дайте відповідь на питання «Яку мету переслідував царський уряд, видаючи Валуєвський циркуляр?»

07.12.22. Урок 15. Братство тарасівців. Національне відродження кримськотатарського народу.

Прослухати аудіолекцію, проаналізувати відеоурок  

Пройти тест

51 переглядів

204. Українська мова та література |факультатив| 22-23

10.10.22 Урок 1. Тема. Ступені порівняння якісних прикметників: вищий і найвищий. Способи їх творення. Зміни приголосних при творенні ступенів порівняння прикметників

Переглянути відеопрезентацію

Виконати інтерактивну вправу

Пройти онлайн-тест

12.10.22 Урок 2. Тема. Панас Мирний. “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивну вправу

Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

18.10.22 Урок 3. Тема. Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Типи відмінювання кількісних числівників

Переглянути відеоурок 1

Переглянути відеоурок 2

Виконати інтерактивні вправи:

https://learningapps.org/view9062613

https://learningapps.org/9062613

https://learning.ua/zno/kursy-zno/kursy-zno-z-ukrainskoi-movy/vidminiuvannia-kilkisnykh-chyslivnykiv_

Виконати тестові завдання

20.10.22 Урок 4. Тема. Порядкові числівники, особливості їх відмінювання. Особливості правопису числівників

Переглянути відео

Виконати тренувальну вправу

Виконати онлайн-тест

21.10.22 Урок 5. Тема. Іван Карпенко-Карий. “Мартин Боруля”

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивну вправу

Виконати тест онлайн

25.10.22 Урок 6. Тема. Узгодження числівників з іменниками. Уживання числівника для позначення часу й дат

Переглянути відеопрезентації

Виконати інтерактивну вправу

Виконати тест онлайн

27.10.22 Урок 7. Тема. Займенник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Відмінювання займенників. Творення й правопис неозначених і заперечних займенників

Переглянути відеоурок

Переглянути відеопрезентацію

Виконати тренувальні вправи:

https://learningapps.org/10801129

https://learningapps.org/view1506647

https://learningapps.org/1494364

https://learningapps.org/11424997

https://learningapps.org/watch?v=pskufe6a301

31.10.22 Урок 8. Тема. Іван Франко. “Чого являєшся мені у сні,”, “Мойсей”, “Захар Беркут”

Переглянути відео:

https://youtu.be/KAFp-gDffgo

https://youtu.be/Lg4XMgEwQOQ

https://youtu.be/_e_kKq_V0bs

Виконати тестові завдання

02.11.22 Урок 9. Тема. Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Переглянути відео

Виконати тренувальні вправи:

https://learningapps.org/view4652252

https://learningapps.org/view3149441

08.11.22 Урок 10. Тема. Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані (дієприкметник) і незмінні (інфінітив, дієприслівник, форми на -но, -то). Безособові дієслова.

Переглянути відео

Виконати тренувальну вправу

Виконати тестові завдання

14.11.22 Урок 11. Тема.Способи дієслова: дійсний, умовний, наказовий. Творення форм умовного й наказового способів дієслів.

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивну вправу

Виконати інтерактивну вправу

Виконати інтерактивну вправу

17.11.22 Урок 12. Тема. Особові закінчення дієслів І та ІІ дієвідміни. Чергування приголосних в особових формах дієслів теперішнього та майбутнього часу.

Переглянути відео

Виконати тренувальну вправу

Виконати тест онлайн

24.11.22 Урок 13. Михайло Коцюбинський. “Тіні забутих предків”. “Іntermezzo”

Переглянути відеоурок 1

Переглянути відеоурок 2

Виконати онлайн-тест

25.11.22 Урок 14. Тема. Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Активні і пасивні дієприкметники.

Переглянути відеоурок 1

Переглянути відеоурок 2

Виконати тренувальні вправи:

https://learningapps.org/view4434429

https://learningapps.org/view1142664

https://learningapps.org/1143451

30.11.22 Урок 15. Дієприкметниковий зворот. Безособові форми на -но, -то.

Переглянути відео

Виконати тренувальну вправу

Виконати тренувальну вправу

Пройти тест

01.12.23 Урок 15. Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Дієприслівниковий зворот

Переглянути відеоуроки:

https://youtu.be/3olosJ2pXpI

https://youtu.be/oN46wvAokPQ

Виконати тренувальну вправу

Виконати тренувальну вправу

Виконати тестові завдання

05.12.23 Урок 16. Ольга Кобилянська. “Меланхолійний вальс”

Переглянути відеоурок

Виконати тестові завдання

06.12.23 Урок 17. Прислівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Ступені порівняння прислівників. Зміни приголосних при творення ступенів порівняння прикметників

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу

Виконати тренувальну вправу

Виконати тренувальну вправу

58 переглядів

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x