203. Українська мова та література |факультатив| 23-24

Електронна пошта викладача kamforovich8@gmail.com

03.11.23 Урок 1. Тема. Прикметник як састина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу

Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

10.11.23 Урок 2. Тема. Відмінювання прикметників

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивну вправу

Виконати онлайн-тест

24.11.23 Урок 3. Тема. Ступені порівняння якісних прикметників: вищий і найвищий. Способи їх творення. Зміни приголосних при творенні ступенів порівняння прикметників

Переглянути відео

Виконати тренувальні вправи:

https://learningapps.org/view2771650

https://learningapps.org/9051241

https://learningapps.org/watch?v=pz7jyb6a516

28.11.23 Урок 4. Тема. Тема. Панас Мирний. “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Переглянути відеоурок

Виконати тест онлайн

05.12.23 Урок 5. Тема. Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу

Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

11.12.23 Урок 6. Тема. Типи відмінювання кількісних числівників

Переглянути відео

Виконати тренувальну вправу

Виконати тестові завдання

15.12.23 Урок 7. Тема. Порядкові числівники, особливості їх відмінювання

Переглянути відео

Виконати інтерактивні вправи:

https://learningapps.org/watch?v=p8bfos94517

https://learningapps.org/watch?v=pj1gm83tv21

Виконати тест онлайн

21.12.23 Урок 8. Тема. Іван Карпенко-Карий. “Мартин Боруля”

Прослухати аудіоподкаст з підготовки до ЗНО

Виконати інтерактивну вправу

Виконати тест

27.12.23 Урок 9. Тема. Особливості правопису числівників

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальні вправи:

https://learningapps.org/view24673418

https://learningapps.org/watch?v=pc5jgioja01

https://learningapps.org/watch?v=ptu0byzvj22

https://learningapps.org/watch?v=p5sehqr3a22

https://learningapps.org/view24673418

17.01.24 Урок 10. Тема. Узгодження числівників з іменниками. Уживання числівника для позначення часу й дат

Переглянути відеоурок

Переглянути відео

Виконати тренувальну вправу 1, тренувальну вправу 2, тренувальну вправу 3

Виконати тест

22.01.24 Урок 11. Тема. Займенник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Відмінювання займенників

Переглянути відеоурок 1, відеоурок 2

Виконати тренувальні вправи:

https://learningapps.org/watch?v=pg3yn9vz516

https://learningapps.org/6799898

https://learningapps.org/view4400874

https://learningapps.org/10801129

https://learningapps.org/2035606

24.01.24 Урок 12. Тема. Творення й правопис неозначених і заперечних займенників

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивну вправу

Виконати тестові завдання

29.01.24 Урок 13. Тема. Іван Франко. “Чого являєшся мені у сні?”, “Мойсей”

Переглянути відеоурок 1

Прослухати вірш “Чого являєшся мені у сні” та пісню на слова Івана Франка

Виконати тест онлайн

01.02.24 Урок 14. Тема. Іван Франко. “Захар Беркут”

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивну вправу 1, вправу 2, вправу 3, вправу 4

Переглянути філь “Захар Беркут”

02.02.24 Урок 15. Тема. Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Переглянути відео

Виконати тренувальні вправи:

https://learningapps.org/view4652252

https://learningapps.org/view3149441

05.02.24 Урок 16. Тема. Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані (дієприкметник) і незмінні (інфінітив, дієприслівник, форми на -но, -то). Безособові дієслова.

Переглянути відео

Виконати тренувальну вправу

Виконати тестові завдання

08.02.24 Урок 17. Тема. Способи дієслова: дійсний, умовний, наказовий. Творення форм умовного й наказового способів дієслів.

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивну вправу

Виконати інтерактивну вправу

Виконати інтерактивну вправу

20.03.24 Урок 18. Тема. Особові закінчення дієслів І та ІІ дієвідміни. Чергування приголосних в особових формах дієслів теперішнього та майбутнього часу.

Переглянути відео

Виконати тренувальну вправу

Виконати тест онлайн

22.03.24 Урок 19. Михайло Коцюбинський. “Іntermezzo”

Переглянути відеоурок

Виконати онлайн-тест

25.03.24 Урок 20. Михайло Коцюбинський. “Тіні забутих предків”

Переглянути мультик-сюжет

Виконати інтерактивну вправу 1, вправу 2, вправу 3, вправу 4

Переглянути фільм “Тіні забутих предків”

28.03.24 Урок 21. Тема. Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу

Пройти тест онлайн

03.04.24 Урок 22. Тема. Активні і пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників

Переглянути відео

Виконати онлайн-тест

10.04.24 Урок 23. Дієприкметниковий зворот

Переглянути відео

Виконати тренувальну вправу 1, тренувальну вправу 2

Пройти тест

17.04.24 Урок 24. Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Переглянути відео

Виконати тренувальну вправу

Виконати онлайн-тест

24.04.24 Урок 25. Дієприслівниковий зворот. Підсумковий урок

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу

Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

75 переглядів

203. Історія України |факультатив| 23-24

Тема 1. Українські землі  в другій половині  ХVІІІ століття.

09.11.23. Урок 1. Внутрішня політика останнього очільника  Гетьманщини. Діяльність Другої Малоросійської колегії.

Опрацювати інформацію.

Підготувати  ессе на тему «Діяльність Другої Малоросійської колегії»

15.11.23. Урок 2. Ліквідація Запорозької Січі. Опришківський та гайдамацький рухи. Культура й духовність.

Прослухати  відеоматеріал, проаналізувати відеоурок

Підготувати одне з повідомлень на вибір із запропонованих тем:

1.Значення  Запорозької Січі в історії України.

2.Причини та особливості опришківського та гайдамацького рухів.

Тема 2. Українські землі у  складі Російської імперії наприкінці  ХVІІІ –  в першій половині ХІХ століття.

21.11.23. Урок 3. Адміністративно-територіальний поділ  українських земель у складі Російської імперії.

Ознайомитись з  інформацією, прослухати аудіолекцію

Підготуватми схему Адміністративно – територіальний поділ українських земель, що входили до складу Російської імперії в першій половині XIX ст.

27.11.23. Урок 4. Українське національне відродження: початок,періоди, особливості. Кирило – Мефодіївське братство.

Ознайомитись з відеолекцією, опрацювати інформацію, прослухати відеоматеріал.

Дайте коротку характеристику найвизначнішим постатям Кирило-Мефодіївського братства.

05.12.23. Урок 5. Поширення в Україні російського та польського  суспільних рухів.

Ознайомитись з  інформацією, опрацювати відеолекцію

Дайте відповіді на питання:

1.Яким був вплив декабристського руху на українське суспільство?

2.Які факти свідчать, що під час польського повстання 1830­ – 1831 рр. імперський уряд діяв за принципом «поділяй та володарюй» стосовно українського та польського народів?

Тема 3.Українські землі у  складі Австрійської імперії наприкінці  ХVІІІ –  в першій половині ХІХ століття

14.12.23. Урок 6. Адміністративно-територіальний поділ західноукраїнських земель.

Прослухати аудіолекцію, ознайомитись з інформацією

Намалювати схему «Українські землі у  складі Австрійської імперії наприкінці  ХVІІІ –  в першій половині ХІХ століття»

21.12.23. Урок 7. Початок національного відродження . Діяльність «Руської трійці». Альманах  «Русалка Дністровая».

Прослухати відеолекцію, опрацювати інформацію

Охарактеризуйте діяльність «Руської трійці». Підготуйте повідомлення  про альманах  «Русалка Дністровая».

26.12.23. Урок 8. Західноукраїнські землі в європейській революції 1848 – 1849 рр.

Опрацювати інформацію, ознайомитись з матеріалом

Дайте відповіді на питання:

1. Які були причини революції в Австрійській імперії?

2. Коли на західноукраїнських землях скасували панщину?

3. До яких змін у житті селян привело скасування панщини?

15.01.24. Урок 9. Діяльність Головної Руської Ради (1848-1851рр.). Досвід парламентаризму.

Опрацювати інформацію, прослухати  відеоматеріал

Написати повідомлення  на тему «Напрямки діяльності Головної Руської Ради»

Пройти тест

Тема 4. Культура України кінця ХVІІІ століття – першої половини ХІХ століття

18.01.24.Урок 10. Освіта,наука,література, образотворче мистецтво, архітектура. «Історія русів».

Ознайомитись з даними таблиці, прослухати  відеолекцію, ознайомитись з інформацією

Опишіть, який вплив  мала «Історія  Русів» на українських інтелектуалів ХІХ століття?

23.01.24. Урок 11. Галицько-руська матиця. Собор руських вчених.

Опрацювати  матеріал

Пройти тест

Тема 5. Українські землі у  складі Російської імперії  в другій половині ХІХ століття.

30.01.24. Урок 12. Події Кримської війни1853 -1856 рр. на українських землях та поразка Російської імперії.

Опрацювати джерело, прослухати відеолекцію.

1.Скласти  алгоритм  подій: передумови, початок, військові дії, завершення Кримської  війни 1853 -1856рр.

2.Підготувати повідомлення на тему «Участь українських козаків у Кримській війні 1853 -1856рр.»

06.02.24. Урок 13. Реформи 1860-1870 рр. і процеси модернізації в Україні. Українські підприємці.

Прослухати відеолекцію, опрацювати інформацію

Написати повідомлення про одного з українських підприємців на вибір: Григорій Галаган, Платон  Симоненко, Василь Симоненко, Микола  Терещенко.

07.02.24. Урок 14. Політика російського царизму щодо України. Розвиток громадівського  руху. Діяльність «Південно-західного відділу Російського географічного товариства» (1873-1876рр.)

Прослухати відеолекцію, ознайомитись з інформацією

1. Робота з картою. Покажіть на карті міста, у яких діяли громади та запишіть їх назви у зошит.

2. Використовуючи отримані знання, виправіть помилки у даному тексті.

Члени  Кирило-Мефодіївського братства Т.Шевченко, П. Куліш, В.Антонович, Т.Рильський, та М. Костомаров відновили свою діяльність в Київському університеті. Вони своєю метою вважали відродження української свідомості завдяки єднанню українського та польського народів. Розмовляли  двома мовами, одягалися в національний одяг, дотримувалися народних традицій та звичаїв. М. Костомаров у статті «Моя сповідь» закликав до відродження української народності. Для цього громадівці відкривали недільні школи та бібліотеки. Царський уряд сприяв освітній діяльності громадівців.

3.Дайте відповідь на питання «Яку мету переслідував царський уряд, видаючи Валуєвський циркуляр?»

21.03.24. Урок 15. Братство тарасівців. Національне відродження кримськотатарського народу.

Прослухати аудіолекцію , проаналізувати відеоурок 

Пройти тест

Тема 6. Українські землі у  складі Австро-Угорщини  в другій половині ХІХ століття

25.03.24. Урок 16. Політика австрійського уряду щодо західноукраїнських земель.

Опрацювати матеріал, прослухати відеоурок

Вивчити дати, скласти хронологічну таблицю.

27.03.24. Урок 17. Діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта». Українські видання: «Правда», «Діло», «Записки Наукового товариства імені Шевченка».

Опрацювати матеріал, проаналізувати відеолекцію

Перевірте себе:

1. У чому полягала відмінність між народовцями та москвофілами?

2. Що відбулося раніше: утворення Наукового товариства імені Шевченка чи «Просвіти»?

3. Порівняйте цілі, що ставили товариства «Просвіта» та Наукове товариство імені Шевченка  .

4. Оцініть роль періодичних видань у діяльності «Просвіти» та Наукового товариства імені Шевченка .

29.03.24. Урок 18. Розвиток кооперативного руху. Трудова еміграція.

Преглянути відеоурок

Поміркувати:

1.У чому полягала мета кооперативного руху на західноукраїнських землях?

2.Хто був організатором кооперативного руху в Галичині? Що вам про нього відомо?

05.04.24. Урок 19. Політизація українського національного руху та утворення перших політичних партій. Тематичний контроль.

Ознайомитись з інформацією, опрацювати матеріал

Пройти тест

Тема7. Культура України в другій половині ХІХ  – на початку ХХ століття.

11.04.24. Урок 20. Піднесення української культури. Розвиток освіти,науки,літератури,музичного, образотворчого,театрального мистецтва

Опрацювати відеолекцію, прослухати відео, проаналізувати матеріал, ознайомитись з інформацією

Дати відповіді на запитання:

1.Перелічіть особливості розвитку культури в другій половині XIX — на початку XX ст.

2.В. Вернадський у статті «Українське питання і російська громадськість» писав: «У цілому українці вважають, що свобода української культури обумовлюється саме інтересами російської справи і що зберегти українців як росіян Росія зможе, лише прийнявши їх з усім національно-культурним обличчям». Поясніть, як ви розумієте думку автора. Чи поділяєте ви її? Чому?

16.04.24. Урок 21. Українські підприємці-благодійники. Релігія і церква.

Опрацювати опорний конспект, переглянути відео, ознайомитись з відеолекцією

Написати повідомлення про українських підприємців меценатів на вибір: Артем Терещенко, Василь Семиренко, Григорій Галаган.

Тема 8. Українські землі у  складі Російської імперії  в 1900 -1914 рр.

18.04.24. Урок 22. Утворення монополістичних об’єднань в Україні. Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на Україну.

Опрацювати відеоурок, ознайомитись з матеріалом

Поміркуйте та дайте відповіді:

1.Один із сучасників столипінської реформи писав: «Перше, що переносять українці на сибірський грунт, це почитання місцевих в Україні святих. Схороняють мову й звичаї жінки та діти, які ніколи не виходять з українського оточення.» Які явища у житті українців описує автор? Про які етнопсихологічні особливості українців вони свідчать?

2.Як ви думаєте, чому реформа, що проводилась цілою державою, залишилась незавершеною після вбивства П.Столипіна?

23.04.24. Урок 23. Консолідація української нації. Створення політичних партій Наддніпрянщини. Самостійницька й автономістська течії в національному русі.

Опрацювати інформацію, ознайомитись з відео, проаналізувати відеоурок

Уявіть, що ви кореспондент газети, напишіть до неї інформацію на теми:

1.Яким було ідейно-політичне спрямування перших українських партій Наддніпрянщини?

2.Чим вони відрізнялися від загальноросійських?

03.05.24. Урок 24. Події 1905-1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад в І та ІІ Державних Думах. Діяльність «Просвіти».

Ознайомитись з відео, опрацювати інформацію

1.  Поясніть значення понять: страйк, «Кривава неділя», Сорочинська трагедія.

2. Підготуйте історичну довідку: «Діяльність українських парламентських громад у І та II Державних Думах».

07.05.24. Урок 25. Посилення російського імперського наступу на Україну в 1907-1914 рр.

Ознайомитись з джерелом, опрацювати відео

Виконайте завдання:

1. Наведіть приклади масових протестів українців проти національного гніту.

2. Чи є підстави характеризувати масові демонстрації 1910 і 1912 рр. як свідчення зростання української національної свідомості?

3. Які питання перебували в центрі уваги українського національного руху напередодні Першої світової війни? Як вони розв ’язу валися?

Тема 9. Українські землі у  складі Австро-Угорщини  в 1900-1914 рр.

10.05.24. Урок 26. Становище промисловості та сільського господарства. Радикалізація українського політичного руху.

Ознайомитись з матеріалом, прослухати відеолекцію

1. Розкрийте суть вислову «Галичина – український П’ємонт».

2. Завдяки чому забезпечувався поступ національного руху на західноукраїнських землях? Чому в Наддніпрянщині такого поступу не спостерігалося?

14.05.24. Урок 27. Вплив УГКЦ на формування національної свідомості населення західноукраїнських земель.

Ознайомитись з  матеріалом, опрацювати відеоурок

1.Назвіть представників греко-католицького духовенства – активних учасників національно-визвольного руху в Західній Україні в XIX ст.

2.У створенні яких західноукраїнських національних партій брали активну участь представники греко-католицького духовенства?

3.Що вам відомо про роль Андрея Шептицького у відстоюванні національних прав українців, розбудові національно-культурного життя Західної України і піднесенні національної самосвідомості українського населення?

4.Перевірте свої знання

Тема 10. Україна в роки Першої світової війни.

17.05.24. Урок 28. Україна в геополітичних планах Антанти і Центральних держав. Війна та українські політичні сили. Головна українська рада. Союз визволення України. Загальна українська рада.

Опрацювати відеопрезентацію, ознайомитись з матеріалом

1.Якими були плани країн Троїстого союзу і Антанти щодо України? Доведіть, що в роки Першої світової війни українські землі були об’єктом геополітики воюючих держав.

2.Порівняйте діяльність ГУР та СВУ. Зробіть висновки.

3.Дайте характеристику основних позицій українських політичних сил Наддніпрянської України щодо війни. Порівняйте їх з позиціями лідерів західноукраїнських земель. Поясніть, чому існували такі розбіжності .

4. Виконайте вправ

 22.05.24.  Урок 29. Воєнні дії на території України в 1914 – 1917 рр.

Ознайомитись з інформацією , переглянути відеоматеріал

Пройти тест

24.05.24. Урок 30. Українці в арміях воюючих держав. Українські січові стрільці.

Ознайомитись з відео, опрацювати інформацію

1.Чим, на вашу думку, були вмотивовані здатність до самопожертви та героїзм, притаманні воякам легіону УСС в роки Першої світової війни? Обґрунтуйте свою думку.

2.Напишіть ессе на тему «Курними шляхами – під козацьким знаменом і з піснею на вустах».

3.Поміркуйте, як могло б скластися життя усусів, якби не війна?

4. Виконати вправу

                Урок 31. Політика Російської імперії  та Австро-Угорщини на західно – українських землях у 1914-1917рр.  Тематичний контроль.

Опрацюйте матеріал, прослухати відеолекцію

Пройти тест

Тема 11. Початок Української революції

                  Урок 32. Революційні події в Україні в 1917-на початку 1918р. Українізація армії. Еволюція поглядів політичних сил України в питанні самовизначення.

Опрацювати матеріал, переглянути відеолекцію

Пройти тест

               Урок  33. Універсали Української Центральної Ради. Відносини УЦР  з Тимчасовим урядом та більшовицькою Росією. Проголошення УНР. Кримськотатарський національний рух.

Опрацювати відеоматеріал, прослухати відеолекцію

1.Підготувати політичний портрет одного з діячів кримськотатарського національного руху: Челебі Челебієва, Джаффера Сайдамета.

2.Виконати вправу

             Урок 34. Всеукраїнський з’їзд Рад» у м. Харків. Перша війна більшовицької Росії з УНР. Бій біля станції Крути. Події 1917 р. в Криму. Проголошення незалежності УНР. Окупація більшовицькою Росією України.

Переглянути відеоурок, прослухати відеоматеріал, проаналізувати відеолекцію, відео

Пройти тест

              Урок 35. Берестейський мирний договір. Вигнання більшовиків з території УНР. Похід Петра Болбочана на Крим. Конституція УНР.

Підсумкове узагальнення знань та умінь здобувачів освіти.

Опрацювати відеоматеріал, прослухати відеолекцію

1. Установіть хронологічну послідовність подій: Підписання Брест-Литовського мирного договору, Ухвалення УЦР Четвертого Універсалу, Похід Петра Болбочана на Крим.

2. Схарактеризуйте одним реченням історичних діячів відповідно до їхньої участі в подіях грудня 1917 – березня 1918 рр.: М. Грушевський, В. Голубович, С. Петлюра, М. Муравйов, В. Антонов – Овсіенко, О. Чернін, Л. Троцький, П. Болбочан.

3.Пройти тест

85 переглядів

203. Географія |факультатив| 22-23

10.01.2023р. УРОК 1. Географія як наука, розвиток географічних досліджень. Уявлення про землю в давнину. Способи зображення Землі. Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планет.
1. Опрацювати:
Підручник - тема 1-2, стор. 8-15
Географія як наука. Розвиток географічних знань
2. Переглянути: Відео 1, Відео 2. 
3. Виконати: Тест 1, Тест 2
19.01.2023р. УРОК 2. Оболонки Землі.
Опрацювати матеріал, переглянути відео:
Літосфера
Атмосфера
Біосфера
20.01.2023р., 26.01.2023р. Урок 3-4. Фізико-географічного положення океанів. Океани: Тихий, Північний Льодовитий, Атлантичний океан, Індійський океан
Фізико-географічного положення океанів. 
Опрацювати:
ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ОКЕАНІВ
Карта океанів (конспект)
Опрацювати матеріал і пройти тематичний контроль:
 Тихий океан. Географічне положення та історія дослідження. Загальні риси природи
Відомості про географічне положення.
Переглянути відео:
Тихий океан
Атлантичний океан
Індійський океан
Льодовитий океан
Наслідки природокористування. Комплексна проблема забруднення.
Виконати підсумковий контроль.
31.01.2023р. УРОК 5. План географічної характеристики материків. Географічне положення. Дослідження материка. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини.
Опрацювати:
Географія (Кобернік) 7 клас
Географія (Гілецький) 7 клас
Переглянути відео:
Відео 1
Відео 2
Відео 3
03.02.2023р.  УРОК 6. Загальні риси клімату материків. Загальні особливості клімату  Кліматичні пояси і типи клімату. Води суходолу.
Переглянути відео:
Африка: загальні риси клімату, кліматичні пояси і типи клімату.
Загальні риси клімату материка Євразія
Загальні риси клімату Північної Америки. Кліматичні пояси і типи клімату материка
Опрацювати теоретичний матеріал:
Води суходолу
Річка: річкова система, басейн річки, річкова долина.
Географія 6 клас
Пройти тестування
11.04.2023р. Урок 7. Фізична географія України. Географічне положення, формування території України. 
Опрацювати матеріал:
Географічне положення України. Кордони України.
Пройти тестування.
Тест.
13.04.2023р. Урок 8. Природні умови і ресурси України. Рельєф, мінеральні ресурси і кліматичні ресурси. Води суходолу водні ресурси. Ґрунти та ґрунтові ресурси. Рослинний і тваринний світ України.
Опрацювати теоретичний матеріал:
Води суходолу України
Тваринний світ України
Природні умови та природні ресурси України
Переглянути відео 
..Природні ресурси України
18.04.2023р. Урок  9.  Населення України та світу. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України.
Опрацювати матеріал.
Населення України та світу. І частина. 
Переглянути відео.
Відео 1
Відео 2.
Виконати тест.
20.04.2023р. Урок 10. Особливості демографічної політики у країнах з різним типом відтворення. Міграції. Густота населення. Етноси. Національний склад населення. Релігія.
Опрацювати теоретичний матеріал підручника стр.217 – 264 
Виконати тестування.
Тест 1.
Тест 2.
155 переглядів

203. Біологія |факультатив| 22-23

21.03.2023 р. Заняття 1. Фундаментальні властивості живого. Рівні організації життя біологічних систем та їх характерні риси. Методи досліджень в біології. Значення біологічних досліджень у житті людини.

Працюємо в Classroom за покликанням.

24.03.2023 р. Заняття 2. Хімічний склад клітини. Структура та функціонування еукаріотичних клітин.

Працюємо в Classroom за покликанням.

27.03.2023 р. Заняття 3. Обмін речовин і перетворення енергії.

Працюємо в Classroom за покликанням.

11.04.2023 р. Заняття 4. Структура та функціонування еукаріотичних клітин.

Працюємо в Classroom за покликанням.

13.04.2023 р. Заняття 5. Збереження та реалізація спадкової інформації.

Працюємо в Classroom за покликанням.

18.04.2023 р. Заняття 6. Вегетативні органи та життєві функції рослин.

Працюємо в Classroom за покликанням.

20.04.2023 р. Заняття 7. Генеративні органи покритонасінних рослин.

Працюємо в Classroom за покликанням.

166 переглядів

203. Математика |факультатив| 22-23

07.10.2022

Урок 1. Послідовності.

Перглянути відео.

Виконати вправу.

11.10.2022

Урок 2. Арифметична прогресія.

Перглянути відеоурок.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

18.10.2022

Урок 3. Геометрична прогресія.

Перглянути відеоурок.

Виконати вправу.

20.10.2022

Урок 4. Аксіоми. Геометричні фігури.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

25.10.2022

Урок 5. Точка, пряма, відрізок, промінь, кут та їх властивості.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

01.11.2022

Урок 6. Перпендикулярні та паралельні прямі.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

02.11.2022

Урок 7. Висота, бісектриса та медіана трикутника.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу.

09.11.2022

Урок 8. Рівнобедрений, рівносторонній, прямокутний трикутники.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу.

14.11.2022

Урок 9. Сума кутів трикутника.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу.

23.11.2022

Урок 10. Коло. Коло, описане навколо трикутника.

Переглянути відеоурок.

Виконати тестові завдання.

25.11.2022

Урок 11. Дотична до кола.

Переглянути відеоурок.

Виконати тест.

30.11.2022

Урок 12. Коло, вписане в трикутник.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу.

01.12.2022

Урок 13. Паралелограм. Прямокутник. Ромб. Квадрат.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу 1, вправу 2.

02.12.2022

Урок 14. Теорема Фалеса.

Переглянути відеоурок.

Розгадати кросворд.

09.01.2023

Урок 15. Трапеція.

Переглянути відео.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

12.01.2023

Урок 16. Теорема Піфагора.

Переглянути відео.

Виконати вправу.

13.01.2023

Урок 17. Перпнедикуляр і похила.

Переглянути відеhttps://www.youtube.com/watch?v=H7U8M2sAQ20о.

Розв’язати кросворд.

17.01.2023

Урок 18. Нерівність трикутника.

Переглянути відео.

Виконати вправу.

23.01.2023

Урок 19. Теорема синусів.

Переглянути відео.

Виконати тест.

27.01.2023

Урок 20. Теорема косинусів.

Переглянути відео.

Виконати вправу.

30.01.2023

Урок 21. Ламана. Опуклі та правильні многокутники.

Переглянути відео.

Виконати вправу.

01.02.2023

Урок 22. Довжина кола.

Переглянути відео.

Виконати тест.

02.02.2023

Урок 23. Довжина кола.

Переглянути відео.

Виконати тест.

22.03.2023

Урок 24. Означення і властивості тригонометричних функцій.

Переглянути відео 1 та відео 2.

Виконати тест.

04.04.2023

Урок 25. Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу.

Переглянути відео 1 та відео 2.

Виконати тест.

06.04.2023

Урок 26. Формули додавання, подвійного аргументу, половинного аргументу, зведення, перетворення добутку тригонометричних функцій в суму.

Переглянути відео 1 та відео 2.

Виконати тест.

25.04.2023

Урок 27. Обернена функція. Обернені тригонометричні функції.

Переглянути відео.

Виконати тест.

Урок 28. Тригонометричні рівняння та системи рівнянь.

Переглянути відео.

Виконати завдання 1 та завдання 2.

Урок 29. Тригонометричні нерівності.

Переглянути відео 1 та відео 2.

Виконати тест 1 і тест 2.

Урок 30. Корінь n-го степеня.

Переглянути відео.

Виконати завдання та тест.

Урок 31. Ірраціональні рівняння і нерівності.

Переглянути відео 1 та відео 2.

Виконати тест 1 та тест 2.

Урок 32. Системи ірраціональних рівнянь і нерівностей.

Переглянути відео.

Виконати завдання.

Урок 33. Степінь з раціональним показником та його властивості.

Переглянути відеоурок.

Виконати завдання.

Урок 34. Степенева функція.

Переглянути відео.

Виконати завдання.

Урок 35. Підсумковий урок.

236 переглядів

203. Історія України |факультатив| 22-23

Завести зошит для дистанційного навчання, в якому виконувати завдання факультативу.

Тема 1. Українські землі  в другій половині  ХVІІІ століття

06.10.22. Урок 1. Внутрішня політика останнього очільника  Гетьманщини. Діяльність Другої Малоросійської колегії.

Опрацювати інформацію

Підготуйте  ессе на тему «Діяльність Другої Малоросійської колегії»

10.10.22. Урок 2. Ліквідація Запорозької Січі. Опришківський та гайдамацький рухи. Культура й духовність.

Прослухати  відеоматеріал, опрацювати відео

Підготуйте одне з повідомлень на вибір із запропонованих тем:

  1. Значення  Запорозької Січі в історії України.

2. Причини та особливості опришківського та гайдамацького рухів.

Тема 2. Українські землі у  складі Російської імперії наприкінці  ХVІІІ –  в першій половині ХІХ століття

12.10.22. Урок 3. Адміністративно-територіальний поділ  українських земель у складі Російської імперії.

Прослухати аудіолекцію

Підготувати схему Адміністративно – територіальний поділ українських земель, що входили до складу Російської імперії в першій половині XIX ст.

19.10.22. Урок 4. Українське національне відродження: початок,періоди, особливості. Кирило – Мефодіївське братство.

Ознайомитись з відеолекцією, опрацювати інформацію, прослухати відеоматеріал

 Дайте коротку характеристику найвизначнішим постатям Кирило-Мефодіївського братства.

21.10.22. Урок 5. Поширення в Україні російського та польського  суспільних рухів.

Ознайомитись з  інформацією, опрацювати відеолекцію

Дайте відповіді на питання:

  1.  Яким був вплив декабристського руху на українське суспільство?
  2. Які факти свідчать, що під час польського повстання 1830­ – 1831 рр. імперський уряд діяв за принципом «поділяй та володарюй» стосовно українського та польського народів?

Тема 3.Українські землі у  складі Австрійської імперії наприкінці  ХVІІІ –  в першій половині ХІХ століття

24.10.22. Урок 6. Адміністративно-територіальний поділ західноукраїнських земель.

Прослухати аудіолекцію, ознайомитись з інформацією

Намалювати схему «Українські землі у  складі Австрійської імперії наприкінці  ХVІІІ –  в першій половині ХІХ століття»

27.10.22. Урок 7. Початок національного відродження . Діяльність «Руської трійці». Альманах  «Русалка Дністровая».

Прослухати відеолекцію, опрацювати інформацію

  1. Охарактеризуйте діяльність «Руської трійці».

2. Підготуйте повідомлення  про альманах  «Русалка Дністровая».

31.10.22. Урок 8. Західноукраїнські землі в європейській революції 1848 – 1849 рр.

Опрацювати інформацію, ознайомитись з матеріалом

Дайте відповіді на питання:

1. Які були причини революції в Австрійській імперії?

2. Коли на західноукраїнських землях скасували панщину?

3. До яких змін у житті селян привело скасування панщини?

03.11.22. Урок 9. Діяльність Головної Руської Ради (1848-1851рр.). Досвід парламентаризму.

Опрацювати інформацію, прослухати  відеоматеріал

Написати повідомлення  на тему «Напрямки діяльності Головної Руської Ради»

Пройти тест

Тема 4. Культура України кінця ХVІІІ століття – першої половини ХІХ століття.

08.11.22.Урок 10. Освіта,наука,література, образотворче мистецтво, архітектура. «Історія русів».

Ознайомитись з даними таблиці, прослухати  відеолекцію, ознайомитись з інформацією

Опишіть, який вплив  мала «Історія  Русів» на українських інтелектуалів ХІХ століття?

11.11.22. Урок 11. Галицько-руська матиця. Собор руських вчених.

Опрацювати  матеріал

Пройти тест

Тема 5. Українські землі у  складі Російської імперії  в другій половині ХІХ століття.

16.11.22.Урок 12. Події Кримської війни1853 -1856 рр. на українських землях та поразка Російської імперії.

Опрацювати джерело, прослухати відеолекцію

Скласти  алгоритм  подій: передумови, початок, військові дії, завершення Кримської  війни 1853 -1856рр.

Підготувати повідомлення на тему «Участь українських козаків у Кримській війні 1853 -1856рр.»

18.11.22. Урок 13. Реформи 1860-1870 рр. і процеси модернізації в Україні. Українські підприємці.

Прослухати відеолекцію, опрацювати інформацію

Написати повідомлення про одного з українських підприємців на вибір: Григорій Галаган, Платон  Симоненко, Василь Симоненко, Микола  Терещенко.

24.11.22. Урок 14. Політика російського царизму щодо України. Розвиток громадівського  руху. Діяльність «Південно-західного відділу Російського географічного товариства» (1873-1876рр.)

Прослухати відеолекцію, ознайомитись з інформацією

1. Покажіть на карті міста, у яких діяли громади та запишіть їх назви у зошиті.

2. Використовуючи отримані знання, виправіть помилки у даному тексті.

Члени  Кирило-Мефодіївського братства Т.Шевченко, П. Куліш, В.Антонович, Т.Рильський, та М. Костомаров відновили свою діяльність в Київському університеті. Вони своєю метою вважали відродження української свідомості завдяки єднанню українського та польського народів. Розмовляли  двома мовами, одягалися в національний одяг, дотримувалися народних традицій та звичаїв. М. Костомаров у статті «Моя сповідь» закликав до відродження української народності. Для цього громадівці відкривали недільні школи та бібліотеки. Царський уряд сприяв освітній діяльності громадівців.

3. Дайте відповідь на питання «Яку мету переслідував царський уряд, видаючи Валуєвський циркуляр?»

01.12.22. Урок 15. Братство тарасівців. Національне відродження кримськотатарського народу.

Прослухати аудіолекцію, відеоурок 

Пройти тест

Тема 6. Українські землі у  складі Австро-Угорщини  в другій половині ХІХ століття.

11.01.23. Урок 16. Політика австрійського уряду щодо західноукраїнських земель.

Опрацювати матеріал, прослухати відеоурок

Вивчити дати, скласти хронологічну таблицю.

12.01.23. Урок 17. Діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта». Українські видання: «Правда», «Діло», «Записки Наукового товариства імені Шевченка».

Опрацювати матеріал, прослухати відеолекцію

Перевірте себе:

1. У чому полягала відмінність між народовцями та москвофілами?

2. Що відбулося раніше: утворення Наукового товариства імені Шевченка чи «Просвіти»?

3. Порівняйте цілі, що ставили товариства «Просвіта» та Наукове товариство імені Шевченка  .

4. Оцініть роль періодичних видань у діяльності «Просвіти» та Наукового товариства імені Шевченка.

24.01.23. Урок 18. Розвиток кооперативного руху. Трудова еміграція.

Переглянути відеоурок

Поміркуйте: 1. У чому полягала мета кооперативного руху на західноукраїнських землях? 2. Хто був організатором кооперативного руху в Галичині? Що вам про нього відомо?

01.02.23. Урок 19. Політизація українського національного руху та утворення перших політичних партій. Тематичний контроль.

Ознайомитись з інформацією, опрацювати матеріал

Пройти тест

Тема7. Культура України в другій половині ХІХ  – на початку ХХ століття.

03.02.23. Урок 20. Піднесення української культури. Розвиток освіти,науки,літератури,музичного, образотворчого,театрального мистецтва.

Опрацювати відеолекцію, переглянути відео, проаналізувати матеріал, інформацію

Дайте відповіді на запитання:

1.Перелічіть особливості розвитку культури в другій половині XIX — на початку XX ст.

2.В. Вернадський у статті «Українське питання і російська громадськість» писав: «У цілому українці вважають, що свобода української культури обумовлюється саме інтересами російської справи і що зберегти українців як росіян Росія зможе, лише прийнявши їх з усім національно-культурним обличчям». Поясніть, як ви розумієте думку автора. Чи поділяєте ви її? Чому?

20.03.23. Урок 21. Українські підприємці-благодійники. Релігія і церква.

Опрацювати конспект, перглянути відеоурок, ознайомитись з відео

Написати повідомлення про українських підприємців меценатів на вибір: Артем Терещенко, Василь Семиренко, Григорій Галаган.

Тема 8. Українські землі у  складі Російської імперії  в 1900 -1914 рр.

23.03.23. Урок 22. Утворення монополістичних об’єднань в Україні. Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на Україну.

Опрацювати відеоурок, ознайомитись з матеріалом

Поміркуйте та дайте відповіді:

1.Один із сучасників столипінської реформи писав: «Перше, що переносять українці на сибірський грунт, це почитання місцевих в Україні святих. Схороняють мову й звичаї жінки та діти, які ніколи не виходять з українського оточення.» Які явища у житті українців описує автор? Про які етнопсихологічні особливості українців вони свідчать?

2.Як ви думаєте, чому реформа, що проводилась цілою державою, залишилась незавершеною після вбивства П.Столипіна?

27.03.23. Урок 23. Консолідація української нації. Створення політичних партій Наддніпрянщини. Самостійницька й автономістська течії в національному русі.

Опрацювати інформацію, ознайомитись з відео 1, відео 2

Уявіть, що ви кореспондент газети, напишіть до неї інформацію на теми:

1.Яким було ідейно-політичне спрямування перших українських партій Наддніпрянщини?

2.Чим вони відрізнялися від загальноросійських?

28.03.23. Урок 24. Події 1905-1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад в І та ІІ Державних Думах. Діяльність «Просвіти».

Ознайомитись з відео, опрацювати інформацію

1.  Поясніть значення понять: страйк, «Кривава неділя», Сорочинська трагедія.

2. Підготуйте історичну довідку: «Діяльність українських парламентських громад у І та II Державних Думах».

03.04.23. Урок 25. Посилення російського імперського наступу на Україну в 1907-1914 рр.

Ознайомитись з джерелом, опрацювати відео

Виконати завдання:

1. Наведіть приклади масових протестів українців проти національного гніту.

2. Чи є підстави характеризувати масові демонстрації 1910 і 1912 рр. як свідчення зростання української національної свідомості?

3. Які питання перебували в центрі уваги українського національного руху напередодні Першої світової війни? Як вони розв ’язувалися?

Тема 9. Українські землі у  складі Австро-Угорщини  в 1900-1914 рр.

05.04.23. Урок 26. Становище промисловості та сільського господарства. Радикалізація українського політичного руху.

Ознайомитись з матеріалом, опрацювати відеолекцію

1. Розкрийте суть вислову «Галичина – український П’ємонт».

2. Завдяки чому забезпечувався поступ національного руху на західноукраїнських землях? Чому в Наддніпрянщині такого поступу не спостерігалося?

07.04.23. Урок 27. Вплив УГКЦ на формування національної свідомості населення західноукраїнських земель.

Ознайомитись з матеріалом, опрацювати відео

1.Назвіть представників греко-католицького духовенства – активних учасників національно-визвольного руху в Західній Україні в XIX ст.

2.У створенні яких західноукраїнських національних партій брали активну участь представники греко-католицького духовенства?

3.Що вам відомо про роль Андрея Шептицького у відстоюванні національних прав українців, розбудові національно-культурного життя Західної України і піднесенні національної самосвідомості українського населення?

4.Перевірте свої знання

Тема 10. Україна в роки Першої світової війни.

24.04.23.Урок 28. Україна в геополітичних планах Антанти і Центральних держав. Війна та українські політичні сили. Головна українська рада. Союз визволення України. Загальна українська рада.

Опрацюйте відеопрезентацію, навчальний матеріал

1.Якими були плани країн Троїстого союзу і Антанти щодо України? Доведіть, що в роки Першої світової війни українські землі були об’єктом геополітики воюючих держав.

2. Порівняйте діяльність ГУР та СВУ. Зробіть висновки.

3. Дайте характеристику основних позицій українських політичних сил Наддніпрянської України щодо війни. Порівняйте їх з позиціями лідерів західноукраїнських земель. Поясніть, чому існували такі розбіжності?

 04.05.23. Урок 29. Воєнні дії на території України в 1914 – 1917 рр.

Ознайомитись з інформацією,  переглянути відеоматеріал.

Пройти тест.

08.05.23.  Урок 30. Українці в арміях воюючих держав. Українські січові стрільці.

Ознайомитись з відео, опрацювати інформацію.

1.Чим, на вашу думку, були вмотивовані здатність до самопожертви та героїзм, притаманні воякам легіону УСС в роки Першої світової війни? Обґрунтуйте свою думку.

2.Напишіть ессе на тему «Курними шляхами – під козацьким знаменом і з піснею на вустах».

3.Поміркуйте, як могло б скластися життя усусів, якби не війна?

 19.05.23. Урок 31. Політика Російської імперії  та Австро-Угорщини на західно – українських землях у 1914-1917рр.  Тематичний контроль.

Опрацюйте матеріал, прослухайте відеолекцію

Пройти тест.

Тема 11. Початок Української революції.

25.05.23. Урок 32. Революційні події в Україні в 1917-на початку 1918р. Українізація армії. Еволюція поглядів політичних сил України в питанні самовизначення.

Опрацювати матеріал, переглянути відеолекцію.

Пройти тест

 31.05.23. Урок  33. Універсали Української Центральної Ради. Відносини УЦР  з Тимчасовим урядом та більшовицькою Росією. Проголошення УНР. Кримськотатарський національний рух.

Опрацювати відеоматеріал, прослухати відеолекцію.

Підготувати політичний портрет одного з діячів кримськотатарського національного руху: Челебі Челебієва, Джаффера Сайдамета.

 06.06.23. Урок 34. Всеукраїнський з’їзд Рад» у м. Харків. Перша війна більшовицької Росії з УНР. Бій біля станції Крути. Події 1917 р. в Криму. Проголошення незалежності УНР. Окупація більшовицькою Росією України.

Переглянути відеоурок, прослухати відеоматеріал, відео.

Пройти тест.

 13.06.23.  Урок 35. Берестейський мирний договір. Вигнання більшовиків з території УНР. Похід Петра Болбочана на Крим. Конституція УНР. Підсумкове узагальнення знань та умінь здобувачів освіти

1.Опрацювати відеоматеріал, прослухати відеолекцію

 2. Установіть хронологічну послідовність подій: Підписання Брест-Литовського мирного договору, Ухвалення УЦР Четвертого Універсалу, Похід Петра Болбочана на Крим.

3. Схарактеризуйте одним реченням історичних діячів відповідно до їхньої участі в подіях грудня 1917 – березня 1918 рр.: М. Грушевський, В. Голубович, С. Петлюра, М. Муравйов, В. Антонов – Овсіенко, О. Чернін, Л. Троцький, П. Болбочан.

Пройти тест.

296 переглядів

203. Українська мова та література |факультатив| 22-23

06.10.22 Урок 1. Тема. Ступені порівняння якісних прикметників: вищий і найвищий. Способи їх творення. Зміни приголосних при творенні ступенів порівняння прикметників

Переглянути відеопрезентацію

Виконати інтерактивну вправу

Пройти онлайн-тест

13.10.22 Урок 2. Тема. Панас Мирний. “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивну вправу

Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

14.10.22 Урок 3. Тема. Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Типи відмінювання кількісних числівників

Переглянути відеоурок 1

Переглянути відеоурок 2

Виконати інтерактивні вправи:

https://learningapps.org/view9062613

https://learningapps.org/9062613

https://learning.ua/zno/kursy-zno/kursy-zno-z-ukrainskoi-movy/vidminiuvannia-kilkisnykh-chyslivnykiv_

Виконати тестові завдання

17.10.22 Урок 4. Тема. Порядкові числівники, особливості їх відмінювання. Особливості правопису числівників

Переглянути відео

Виконати тренувальну вправу

Виконати онлайн-тест

26.10.22 Урок 5. Тема. Іван Карпенко-Карий. “Мартин Боруля”

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивну вправу

Виконати тест онлайн

28.10.22 Урок 6. Тема. Узгодження числівників з іменниками. Уживання числівника для позначення часу й дат

Переглянути відеопрезентацію

Виконати інтерактивну вправу

Виконати тест онлайн

04.11.22 Урок 7. Тема. Займенник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Відмінювання займенників. Творення й правопис неозначених і заперечних займенників

Переглянути відеоурок

Переглянути відеопрезентацію

Виконати тренувальні вправи:

https://learningapps.org/10801129

https://learningapps.org/view1506647

https://learningapps.org/1494364

https://learningapps.org/11424997

https://learningapps.org/watch?v=pskufe6a301

07.11.22 Урок 8. Тема. Іван Франко. “Чого являєшся мені у сні,”, “Мойсей”, “Захар Беркут”

Переглянути відео:

https://youtu.be/KAFp-gDffgo

https://youtu.be/Lg4XMgEwQOQ

https://youtu.be/_e_kKq_V0bs

Виконати тестові завдання

10.11.22 Урок 9. Тема. Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Переглянути відео

Виконати тренувальні вправи:

https://learningapps.org/view4652252

https://learningapps.org/view3149441

15.11.22 Урок 10. Тема. Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані (дієприкметник) і незмінні (інфінітив, дієприслівник, форми на -но, -то). Безособові дієслова.

Переглянути відео

Виконати тренувальну вправу

Виконати тестові завдання

17.11.22 Урок 11. Тема.Способи дієслова: дійсний, умовний, наказовий. Творення форм умовного й наказового способів дієслів.

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивну вправу

Виконати інтерактивну вправу

Виконати інтерактивну вправу

21.11.22 Урок 12. Тема. Особові закінчення дієслів І та ІІ дієвідміни. Чергування приголосних в особових формах дієслів теперішнього та майбутнього часу.

Переглянути відео

Виконати тренувальну вправу

Виконати тест онлайн

22.11.22 Урок 13. Михайло Коцюбинський. “Тіні забутих предків”. “Іntermezzo”

Переглянути відеоурок 1

Переглянути відеоурок 2

Виконати онлайн-тест

28.11.22 Урок 14. Тема. Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Активні і пасивні дієприкметники.

Переглянути відеоурок 1

Переглянути відеоурок 2

Виконати тренувальні вправи:

https://learningapps.org/view4434429

https://learningapps.org/view1142664

https://learningapps.org/1143451

02.12.23 Урок 15. Дієприслівниковий зворот. Безособові форми на -но, -то.

Переглянути відео

Виконати тренувальну вправу

Виконати тренувальну вправу

Пройти тест

16.01.23 Урок 16. Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Дієприслівниковий зворот

Переглянути відеоуроки:

https://youtu.be/3olosJ2pXpI

https://youtu.be/oN46wvAokPQ

Виконати тренувальну вправу

Виконати тренувальну вправу

Виконати тестові завдання

18.01.23 Урок 17. Ольга Кобилянська. “Меланхолійний вальс”

Переглянути відеоурок

Виконати тестові завдання

19.01.23 Урок 18. Прислівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Ступені порівняння прислівників. Зміни приголосних при творення ступенів порівняння прикметників

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу

Виконати тренувальну вправу

Виконати тренувальну вправу

24.01.23 Урок 19. Василь Стефаник. “Камінний хрест”

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивну вправу

Виконати інтерактивну вправу

25.01.23 Урок 20. Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників. Написання разом, окремо й через дефіс прислівників і сполучень прислівникового типу

Переглянути відеоурок 1

Переглянути відеоурок 2

Виконати тест

27.01.23 Урок 21. Леся Українка. “Лісова пісня”, “Сontra spem spero!”

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивну вправу

Виконати тестові завдання

30.01.23 Урок 22. Прийменник як службова частина мови. Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника. Правопис прийменників

Переглянути відеоурок

Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

12.04.23 Урок 23. Сполучник як службова частина мови. Групи сполучників за значенням (одиничні, парні, повторювані) та за будовою (прості, складні, складені)

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу 1, тренувальну вправу 2

Виконати тестові завдання

19.04.23 Урок 24. Микола Вороний. “Блакитна панна”. Олександр Олесь. “Чари ночі”, “О слово рідне! Орле скутий”

Переглянути відео 1, відео 2

Пройти онлайн-тест 1, онлайн-тест 2.

23.05.23 Урок 25. Групи сполучників за значенням і синтаксичною роллю: сурядні й підрядні. Правопис сполучників. Підсумковий урок

Переглянути відеоурок 1

Переглянути відеоурок 2

Виконати тренувальну вправу 1, тренувальну вправу 2

Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

368 переглядів

203. ГКК 22-23

12.10.2022 р. ГКК ” Історія українського козацтва”

Перегляньте відео “ Історія українських земель. Козаки.” частина І

Історія українських земель. Козаки” частина ІІ

Чому ніхто не знає походження козаків?

15.11.2022 р. ГКК ” Безпека мого життя і здоров’я”

Перегляньте відео ” Безпека на дорозі в темну пору доби

Правила поводження з вибухонебезпечними предметами

Правила безпечної поведінки з електроприладами

30.11.2022 р. ГКК До Дня Пам’яті жертв Голодомору ” Технологія геноциду. Штучний голод.”

Перегляньте відео ” Голодомор. Україна ХХ ст. Технологія геноциду.”

Голодомор 1932-1933 р.”

Вшануй жертв Голодомору-геноциду!

08.05.2023 р. ГКК “ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ТА ПРИМИРЕННЯ”.

Перегляньте матеріал  Виставка «Тріумф людини. Мешканці України, які пройшли нацистські концтабори»

«УПА – відповідь нескореного народу»

Перегляньте відео 8 травня – День пам’яті і примирення, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

“День пам’яті та примирення”

214 переглядів

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x