103. Біолого-екологічний модуль

Електронна бібліотека Шепетівського професійного ліцею

08.04.2022р. працюємо в Zoom , Д/З виконуємо в Classroom.

08.04.2022 р. Урок 1. Система біологічних наук.

Працюємо в Classroom за покликанням

08.04.2022 р. Урок 2. Рівні організації живої природи.

Працюємо в Classroom за покликанням

11.04.2022 р. Урок 3. Методи біологічних досліджень.

Працюємо в Classroom за покликанням

11.04.2022 р. Урок 4. Елементарний склад живих організмів.

Працюємо в Classroom за покликанням

12.04.2022р. працюємо в Zoom , Д/З виконуємо в Classroom.

12.04.2022 р. Урок 5. Класифікація хімічних елементів за їх кількістю і значенням в організмах.

Працюємо в Classroom за покликанням

12.04.2022 р. Урок 6. Роль неорганічних речовин у процесах життєдіяльності організмів.

Працюємо в Classroom за покликанням

13.04.2022р. працюємо в Zoom , Д/З виконуємо в Classroom.

13.04.2022 р. Урок 7. Вплив неорганічних речовин на ріст і життєдіяльність рослин.

Працюємо в Classroom за покликанням

13.04.2022 р. Урок 8. Органічні речовини, що входять до складу організмів.

Працюємо в Classroom за покликанням

15.04.2022р. працюємо в Zoom , Д/З виконуємо в Classroom.

15.04.2022 р. Урок 9. Будова, властивості та функції органічних речовин.

Працюємо в Classroom за покликанням

15.04.2022 р. Урок 10. Лабораторна робота 1. Визначення деяких органічних речовин та їх властивостей.

Працюємо в Classroom за покликанням

15.04.2022 р. Урок 11. Дія ферментів, їх роль у життєдіяльності організмів.

Працюємо в Classroom за покликанням

15.04.2022 р. Урок 12. Дія нуклеїнових кислот, їх роль у життєдіяльності організмів.

Працюємо в Classroom за покликанням

18.04.2022 р. Урок 13. Практична робота 1. Розв’язування елементарних вправ з реплікації та транскрипції.

Працюємо в Classroom за покликанням

18.04.2022 р. Урок 14. Єдність фізичних, хімічних, біологічних знань при вивченні живого.

Працюємо в Classroom за покликанням

19.04.2022р. працюємо в Zoom , Д/З виконуємо в Classroom.

19.04.2022 р. Урок 15. Узагальнення знань з теми.

Працюємо в Classroom за покликанням

19.04.2022 р. Урок 16. Загальний план будови клітини. Методи цитологічних досліджень.

Працюємо в Classroom за покликанням

20.04.2022 р. Урок 17. Особливості будови клітин прокаріотів та еукаріотів.

Працюємо в Classroom за покликанням

20.04.2022 р. Урок18. Лабораторна робота 3. Будова клітин прокаріотичних та еукаріотичних організмів.

Працюємо в Classroom за покликанням

22.04.20222 р. Урок19. Поверхневий апарат клітини; клітинні мембрани.

Працюємо в Classroom за покликанням

22.04.2022 р. Урок 20. Транспорт речовин через мембрани.

Працюємо в Classroom за покликанням

22.04.2022 р. Урок 21. Будова та функції ядра.

Працюємо в Classroom за покликанням

22.04.2022 р. Урок 22. Складники цитоплазми: цитозоль, цитоскелет, мембранні та немембранні органели, включення.

Працюємо в Classroom за покликанням

25.04.2022 р. Урок 23. Будова і функції цитоскелету.

Працюємо в Classroom за покликанням

25.04.2022 р. Урок24. Будова клітинного центру, його роль в організації цитоскелету. Хімічний склад, будова і функції рибосом.

Працюємо в Classroom за покликанням

26.04.2022р. працюємо в Zoom , Д/З виконуємо в Classroom.

26.04.2022 р. Урок 25. Біосинтез білка. Практична робота 2. Розв’язування елементарних вправ з трансляції.

Працюємо в Classroom за покликанням

26.04.2022 р. Урок 26. Будова і функції одномембранних органел клітини.

Працюємо в Classroom за покликанням

27.04.2022 р. Урок 27. Будова і функції двомембранних органел.

Працюємо в Classroom за покликанням

27.04.2022 р. Урок 28. Клітинний цикл еукаріотичних організмів. Лабораторна робота 4. Будова хромосом.

Працюємо в Classroom за покликанням

29.04.2022 р. Урок 29. Мітоз. Мейоз. Лабораторна робота 5. Мітотичний поділ клітини.

Працюємо в Classroom за покликанням

29.04.2022 р. Урок 30. Обмін речовин та перетворення енергії у клітині – енергетичний і пластичний обмін.

Працюємо в Classroom за покликанням

29.04.2022 р. Урок 31. Сучасна клітинна теорія.

Працюємо в Classroom за покликанням

29.04.2022 р. Урок 32. Роль фотосинтезу у збереженні життя на Землі.

Працюємо в Classroom за покликанням

02.05.2022 р. Урок 33. Узагальнення знань з теми.

Працюємо в Classroom за покликанням

02.05.2022 р. Урок 34. Віруси і пріони, їх будова та життєві цикли.

Працюємо в Classroom за покликанням

03.05.2022 р. Урок 35. Роль вірусів в природі і житті людини.

Працюємо в Classroom за покликанням

03.05.2022 р. Урок 36. Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших вірусних захворювань людини.

Працюємо в Classroom за покликанням

04.05.2022 р. Урок 37. Особливості організації і життєдіяльності прокаріотів. Бактерії.

Працюємо в Classroom за покликанням

04.05.2022 р. Урок 38. Роль бактерій у природі та в житті людини.

Працюємо в Classroom за покликанням

05.05.2022 р. Урок 39. Профілактика бактеріальних захворювань людини.

Працюємо в Classroom за покликанням

05.05.2022 р. Урок 40. Колоніальні організми.

Працюємо в Classroom за покликанням

06.05.2022 р. Урок 41. Багатоклітинні організми без справжніх тканин.

Працюємо в Classroom за покликанням

06.05.2022 р. Урок 42. Багатоклітинні організми зі справжніми тканинами.

Працюємо в Classroom за покликанням

06.05.2022 р. Урок 43. Будова і функції тканин тварин. Лабораторна робота 6. Будова тканин тваринного організму.

Працюємо в Classroom за покликанням

06.05.2022 р. Урок 44. Утворення, будова і функції тканин рослин, їх здатність до регенерації.
Лабораторна робота 7. Будова тканин рослинного організму.

Працюємо в Classroom за покликанням

09.05.2022 р. Урок 45. Органи багатоклітинних організмів.

Працюємо в Classroom за покликанням

09.05.2022 р. Урок 46. Регуляція функцій у багатоклітинних організмів.

Працюємо в Classroom за покликанням

10.05.2022 р. Урок 47. Дослідження проявів впливу чинників навколишнього середовища на представників різних царств живої природи.

Працюємо в Classroom за покликанням

10.05.2022 р. Урок 48. Узагальнення знань з теми.

Працюємо в Classroom за покликанням

11.05.2022 р. Урок 49. Принципи організації, функціонування і властивості молекулярного, клітинного, організмового рівнів організації живої природи.

Працюємо в Classroom за покликанням

11.05.2022 р. Урок 50. Систематизація знань з біолого-екологічного модуля.

Працюємо в Classroom за покликанням

12.05.2022 р. Урок 51. Узагальнення знань з біолого-екологічного модуля.

Працюємо в Classroom за покликанням

284 переглядів

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x