103. Українська мова

Електронна бібліотека Шепетівського професійного ліцею

Підключитися до уроку української мови в Zооm за посиланням
https://us05web.zoom.us/j/85434027504?pwd=ZXR6TkJxUW1uQytuNXl3ay9pNTVQUT09

Ідентифікатор конференції: 854 3402 7504
Код доступу: UJxv6D

Виконані завдання надсилайте на електронну пошту kamforovich8@gmail.com

Підручник. Заболотний О.В.Українська мова (рівень стандарту). 10 клас

Урок 18. 01.04.2022. Тема. Аудиторія (слухач, слухачі). Види слухання. Цілі слхання. Моделювання аудиторії. Контакт з аудиторією. Прийоми налагодження контакту

Опрацювати параграф 13(с.58,60).

Виконати письмово. Вправа 126(с.59). Скласти план. Вправа 129(с. 60, А або Б).

Урок 19. 01.04.2022. Тема. Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу. Види читання і записування тексту виступу. Естетика тексту

Опрацювати параграф 15(с.62,63,64).

Накреслити схеми “Види читання”, “Види записування тексту”(на основі опрацьованої с.64).

Вправа 132 (с.62)усно. Вправа 134(с.64,65)(І,ІІ – усно, ІІІ – письмово).

Урок 20. 08.04.2022. Тема. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки. Комунікативний намір. Складання плану виступу

Опрацювати параграф 16 (с.66,67,68).

Вправи 139, 141(усно). Вправи 140 (А), 143(письмово).

Урок 21. 08.04.2022. Тема. Підготовка композиційних частин виступу. Написання й виголошення тексту публічного виступу

Опрацювати параграф 16(с.68),17(с.71).

На основі поданого початку підготувати виступ на тему «Моя майбутня професія»

Шановні старшокласники!

Одним із найважливіших кроків у житті є вибір професії. Адже займатися тим, що тебе цікавить, приносить радість — одне з найважливіших умов відчуття радості, задоволення, щастя. Вибір навчального закладу, а згодом професії значною мірою впливає на все майбутнє людини. Адже роботі ми присвячуємо значну частину свого життя, прагнемо досягти успіху, визнання. Тут не можна покладатися на випадковість, квапитися. Необхідно якнайсерйозніше поставитись до цієї проблеми…

Урок 22. 15.04.2022. Тема. Ефективність мовлення. Мовленнєвий вчинок. Мовленнєва подія

Ознайомтеся з темами діалогів і виконайте завдання.

1. Духовні чи матеріальні цінності? 2.Головне для людини не освіта, а мудрість. 3.Бути публічною людиною складно – краще жити в тіні. 4.Толерантним людям “сідають на голову” – краще бути прямолінійним.

Складіть діалог. Виберіть протилежні стратегії мовленнєвої поведінки, тактики для їхньої реалізації й відповідні мовленнєві вчинки.

Урок 23. 15.04.2022. Тема. Практична риторика. Тестові завдання

Виконати тестові завдання до 23.04.22

Урок 24. 22.04.2022. Тема. Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник. Поняття милозвучності. Чергування у-в, і-й як засіб милозвучності

Опрацювати параграф 18.

Інтерактивна вправа

Інтерактивна вправа

Інтерактивна вправа

Виконати письмово вправи 152 або 154 (на вибір); 156.

Урок 25. 22.04.2022. Тема. Основні правила вимови голосних звуків

Опрацювати параграф 19(с.78).

Записати подані слова у фонетичній транскрипції.

Криве, делікатний, вичікувати, мережка, собі, гриміти, подушка, яблуко, мотуззя, зимівник, нечуткий.

Виконати тестові завдання.

Урок 26. 27.04.2022. Тема. Основні правила вимови приголосних звуків

Опрацювати параграф 19(с.77,78)

Виконати письмово вправу 162, 174(тести).

Урок 27. 04.05.2022. Тема. Наголос. Нормативний наголос. Основні правила наголошування слів. Контрольне есе “Наголос – душа слова”

Переглянути відео та виконати тренувальну вправу

Опрацювати параграф 20.

Виконати письмово вправу 187 (А або Б). Написати есе

Урок 28. 11.05.2022. Тема. Варіантне наголошування слів в українській мові. Діалектний наголос. Словорозрізнювальний наголос. Форморозрізнювальний наголос

Переглянути відеоурок

Виконати письмово завдання. Визначити лексичне значення поданих слів. З’ясувати, як наголос впливає на розрізнення лексичного значення слів. Скласти з ними речення.

ВІдомість — відОмість, водЯний — водянИй, забігати — забігАти, зАв’язка — зав’Язка, зАраз — зарАз, свЯчений — свячЕний, прАвило — правИло, Орган — оргАн, лУпа — лупА.

Урок 29. 16.05.2022. Тема. Орфограма. Орфографічна помилка. Принципи української орфографії. Ненаголошені е та и в корені слова

Опрацювати параграф 22 (с.88, 89).

Виконати інтерактивні вправи:

https://learningapps.org/view3774205

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8081309

Виконати письмово вправу 198 (завдання І та ІІ).

Урок 30. 26.05.2022. Тема. Правила вживання апострофа

Опрацювати параграф 23 (с.91).

! Переглянути відео

Виконати тренувальну вправу

Виконати різнорівневі завдання:

Високий рівень – вправа 208 (І та ІІ завдання).

Достатній рівень – вправа 201 (І,ІІ).

Середній рівень – вправа 205.

Початковий рівень – вправа 209.

Урок 31. 26.05.2022. Тема. Позначення м’якості приголосних

Опрацювати параграф 24(с.94,95).

Виконати інтерактивні вправи:

https://learningapps.org/3132856

https://learningapps.org/view1264777

Виконати письмово вправу 218 (с.96, І та ІІ завдання).

Урок 32. 02.06.2022. Тема. Чергування голосних та приголосних в українській мові

Опрацювати параграф 26 (с.99).

Виконати письмово вправу 227 (с.100).

Виконати онлайн-тест до 15 червня

Урок 33. 02.06.2022. Тема. Контрольне есе “З чого зіткане щастя?”(формальне)

Опрацювати матеріал.

Вимоги до формального есе

 1. Обсяг – 1 – 2 сторінки тексту (120-200 слів).
 2. Есе повинно сприйматися як цілісний твір, ідея якого зрозуміла й чітка.
 3. Кожен абзац есе розкриває одну думку.
 4. Необхідно писати стисло і ясно. Есе не повинно містити нічого зайвого, має нести лише інформацію, необхідну для розкриття ідеї есе, власної позиції автора.
 5. Есе має відрізнятися чіткою композиційною побудовою, бути логічним за структурою. В есе, як і в будь-якому творі, повинна простежуватися внутрішня логіка, що визначається, з одного боку, авторським підходом до обговорюваного питання, а з іншого – самим питанням. Необхідно уникати різких стрибків від однієї ідеї до іншої, думка має розкриватися послідовно.
 6. Есе повинно засвідчити, що його автор знає й осмислено застосовує теоретичні поняття, терміни, узагальнення, ідеї.
 7. Есе має містити переконливе аргументування порушеної проблеми.

Структура есе

Есе складається з таких частин – вступ, основна частина, висновок.

Вступ – обґрунтування вибору теми есе.

Основна частина – теоретичні основи обраної проблеми й виклад основного питання. Ця частина припускає розвиток аргументації й аналізу, а також обґрунтування їх, виходячи з наявних даних, інших аргументів і позицій.

Висновок – узагальнення й аргументовані висновки до теми тощо. Підсумовує есе або ще раз вносить пояснення, підкріплює зміст і значення викладеного в основній частині.

Урок 34. 06.06.2022. Тема. Спрощення в групах приголосних

Опрацювати с. 101.

Виконати інтерактивні вправи:

https://learningapps.org/view2659311

https://learningapps.org/view1714967

Виконати письмово вправу 235 (І та ІІ завдання).

Урок 35. 06.06.2022. Тема. Зміни приголосних при збігові їх у процесі словотворення

Опрацювати с.100.

Виконати тренувальну вправу

Виконати тренувальну вправу

Виконати письмово вправу 237 (І та ІІ завдання).

Урок 36. 08.06.2022. Тема. Подвоєння та подовження приголосних

Опрацювати параграф 29 (с.109-110)

Виконати інтерактивні вправи:

https://learningapps.org/view1716239

https://learningapps.org/1369893

Виконати різнорівневі завдання:

Високий рівень – вправа 254.

Достатній рівень – вправа 255 (І та ІІ завдання).

Середній рівень – вправа 252.

Початковий рівень – вправа 256.

Урок 37. 08.06.2022. Тема. Правопис префіксів

Опрацювати параграф 30 (с. 113, 114)

Виконати інтерактивні вправи:

https://learningapps.org/view5397480

https://learningapps.org/3696854

https://learning.ua/mova/piatyi-klas/rozpodiliaiemo-slova-z-prefiksamy-pre-pry

Виконати онлайн-тест до 17.06

Виконати письмово вправу 262 (2).

Урок 38. 09.06.2022. Тема. Правопис суфіксів

Опрацювати параграф 30 (с.114).

Виконати тренувальну вправу.

Виконати тренувальну вправу.

Виконати письмово вправу 258 (І та ІІ завдання).

Урок 39. 09.06.2022. Тема. Уживання великої літери

Опрацювати параграф 31 (с.117, 118).

Виконати тренувальну вправу.

Виконати тренувальну вправу

Виконати письмово вправу 276 (І та ІІ завдання).

Урок 40. 21.06.2022. Тема. Правила перенесення слів із рядка в рядок

Опрацювати параграф 28.(с.106).

Виконати письмово вправу 240 (с.107)

Виконати онлайн-тест

Урок 41. 21.06.2022. Тема. Написання складних слів разом, окремо і через дефіс

Опрацювати параграф 32 (с.121, 122).

Виконати письмово вправу 283 (с.123)

Виконати тренувальну вправу

Виконати онлайн-тест

Урок 42. 21.06.2022. Тема. Контрольне есе на одну з тем: “Життя в гармонії з природою”, “Гаджети чи реальне спілкування?”

Опрацювати матеріал.

Вимоги до формального есе

 1. Обсяг – 1 – 2 сторінки тексту (120-200 слів).
 2. Есе повинно сприйматися як цілісний твір, ідея якого зрозуміла й чітка.
 3. Кожен абзац есе розкриває одну думку.
 4. Необхідно писати стисло і ясно. Есе не повинно містити нічого зайвого, має нести лише інформацію, необхідну для розкриття ідеї есе, власної позиції автора.
 5. Есе має відрізнятися чіткою композиційною побудовою, бути логічним за структурою. В есе, як і в будь-якому творі, повинна простежуватися внутрішня логіка, що визначається, з одного боку, авторським підходом до обговорюваного питання, а з іншого – самим питанням. Необхідно уникати різких стрибків від однієї ідеї до іншої, думка має розкриватися послідовно.
 6. Есе повинно засвідчити, що його автор знає й осмислено застосовує теоретичні поняття, терміни, узагальнення, ідеї.
 7. Есе має містити переконливе аргументування порушеної проблеми.

Структура есе

Есе складається з таких частин – вступ, основна частина, висновок.

Вступ – обґрунтування вибору теми есе.

Основна частина – теоретичні основи обраної проблеми й виклад основного питання. Ця частина припускає розвиток аргументації й аналізу, а також обґрунтування їх, виходячи з наявних даних, інших аргументів і позицій.

Висновок – узагальнення й аргументовані висновки до теми тощо. Підсумовує есе або ще раз вносить пояснення, підкріплює зміст і значення викладеного в основній частині.

Урок 43. 22.06.2022. Тема. Написання слів іншомовного походження. Правило “девятки”. Повторення та узагальнення вивченого

Опрацювати параграф 33 (с.125-128).

Виконати інтерактивні вправи:

https://learningapps.org/2291079

https://learningapps.org/view6415023

https://learning.ua/zno/kursy-zno/kursy-zno-z-ukrainskoi-movy/napysannia-sliv-inshomovnoho-pokhodzhennia

Виконати онлайн-тест

526 переглядів

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x