103. Зарубіжна література

Електронна бібліотека Шепетівського професійного ліцею

Електронні версії підручників – 10 клас
Електронні версії підручників – 11 клас

Електронна пошта викладача: gladka2010@email.ua

Урок 32. 17.03.2022. Контрольна робота №4 з тем «Перехід до модернізму. Взаємодія символізму та імпресіонізму в ліриці», «Драматургія кінця XIX – початку XX ст.». Тести. Повторення ПІДСУМКИ (1 год.)
Пройдіть тестування

Урок 33. 17.03.2022. Бразилія Паоло Коельйо (нар. 1947). «Алхімік». Значення творчості П. Коельйо для сучасності. Пошуки сенсу буття в романі «Алхімік». Поняття «своя доля», «призначення», «мрія душі», «смисл існування».
Опрацювати матеріал підручника (стор. 201-219). Виберіть головне з біографії та законспектуйте в зошиті.
Складіть карту-схему подорожі Сантьяго. Чи можна стверджувати, що мандрівка юнака закінчилася, там де почалася? Законспектуйте в зошиті, сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача чи viber.
Перегляньте відео.


Урок 34. 18.03.2022. Система образів (пастух Сантьяго, Фатіма, Мельхиседек, Алхімік). Мотиви й образи світової культури у творі. Ознаки роману-притчі.
Опрацюйте матеріал підручника (стор. 207-218)
Пройдіть тест 

Підручник: Зарубіжна література (Ковбасенко) 11 клас
Електронна версія підручника

Урок 35. 18.03.2022. Виклики сучасного світу. Значення літератури та культури для збереження миру й духовності. Роль вітчизняної перекладацької школи для популяризації світової літератури й формування українського читача. Літературні премії світу, письменники-лауреати та їхній внесок у боротьбу за мир і духовність.
Опрацювати матеріал підручника зарубіжна література 11 клас (стор. 3-6). Законспектуйте які ви знаєте літературні премії світу та письменників-лауреатів? Які премії присуджують в Україні перекладачам?
Сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача, або вайбер.

Урок 36. 22.03.2022. Німецьке Просвітництво та його вплив на розвиток Європи. Йоганн Вольфґанґ Ґете (1749 – 1832). «Фауст» (І частина), останній монолог Фауста (ІІ частина). Віхи життя та значення діяльності Й. В. Ґете для світової культури. Йоганн-Вольфгагн Гете, віхи життя, трагедія «Фауст», історія створення, образ Фауста.
Опрацюйте та скласти хронологічну таблицю стор. 7-14 (підручник 11 класу).

Урок 37. 22.03.2022. Історія створення трагедії «Фауст». Особливості композиції. Проблематика.
Прочитайте «Фауст» стор. 15-27 (підручник 11 класу)
Перегляньте відео 1, відео 2.

Урок 38. 24.03.2022. Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття й призначення людини. Опозиція Фауст – Мефістофель. Фауст і Маргарита. Жанрова своєрідність твору.
Опрацюйте образ Фауста стор. 11-12 (підручник 11 класу). Складіть план до образу. Законспектуйте в зошиті, сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.
Пройдіть тест.

Урок 39. 24.03.2022. Німецькомовна проза. Франц Кафка (1883 – 1924). «Перевтілення».
Життя і творчий шлях Ф. Кафки. Зображення відчуження особистості в новелі «Перевтілення».
Франц Кафка «Перевтілення». Життя і творчий шлях.

Опрацювати матеріал підручника (стор. 33-53, підручник 11 класу). Виберіть головне з біографії та законспектуйте в зошиті, сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.

Перегляньте відео 1, відео 2.

Урок 40. 31.03.2022. РМ. (усно) Характеристика образів родини Грегора Замзи.
Знати зміст новели «Перевтілення». Образ Грегогора Замзи, законспектувати в зошиті сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача. (стор. 35-36, підручник 11 класу).

Урок 41. 31.03.2022. Образ Грегора Замзи: проблемність, метафоричність, символічність. Розкриття у творі світового буття як абсурдного. Особливості композиції, функції фантастики. Характерні риси стилю Ф. Кафки, поєднання реалістичних і міфологічних елементів у гротескному світі.
Скласти хронологічну характеристику образів родини Грегора Замзи (стор. 36-38, підручник 11 класу). Законспектуйте в зошиті, сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.
Виконайте тест.

Урок 42. 07.04.2022. Росія Михайло Опанасович Булгаков (1891 – 1940). «Майстер і Маргарита». Життєвий і творчий шлях М. Булгакова. М. Булгаков і Україна. Конфлікт митця з владою в умовах тоталітарної радянської системи.
Опрацювати матеріал підручника М.Булгаков (стор. 54-60, підручник 11 класу). Виберіть головне з біографії та законспектуйте в зошиті, сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача. Прочитати роман «Майстер і Маргарита».
Опрацюйте композиції та сюжетні лінії твору на ст.61-64. Запишіть хронотопи роману «Майстер і Маргарита»

Урок 43. 07.04.2022. Роман «Майстер і Маргарита» як «роман-лабіринт» зі складною філософською проблематикою. Культурні та літературні джерела твору. Взаємодія трьох світів у творі: світ радянської дійсності, біблійної давнини та фантастичної «дияволіали».
Опрацюйте проблематику твору на ст. 64-66 та законспектуйте, яку роль у романі «Майстер і Маргарита» відіграє роман Майстра про Ієшуа та Понтія Пілата? Сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.

Урок 44. 14.04.2022. Особливості композиції («роман у романі») та оповідної структури. Морально-філософський зміст «єршалаїмських» розділів твору.

Урок 45. 14.04.2022. Трагізм долі митця (майстра). Проблеми кохання й творчості. Засоби комічного (сатира, сарказм, пародія та ін.) й трагічного (гротеск, трансформація простору й часу та ін.).
РМ (Письмово). Характеристика головних образів (ст. 66-67)
Законспектуйте головних героїв твору, складіть план їхньої характеристики та образи. Сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.
Перегляньте відео1, відео2.

21.04.2022 р. Урок 46. Контрольна робота.
Виберіть одну тему і напишіть твір:
Твір – роздум: Вічна боротьба добра і зла в романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита».
Твір – роздум: «Рукописи не горять».
Твір – роздум: Майстру даровано спокій (за романом М. Булгакова «Майстер і Маргарита»).
Сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.
Виконайте тест.


21.04.2022 р. Урок 47. Позакласне читання. М.В. Гоголь «Ніс».
Прочитати та виписати головних герої в робочий зошит , коротко записати сюжет твору. Сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.

28.04.2022 р. Урок 48. Франція. Ґійом Аполлінер (Вільгельм Альберт Володимир Олександр Аполлінарій Костровицький, 1880 – 1918). «Зарізана голубка й водограй», «Міст Мірабо». Ґійом Аполлінер – поет-авангардист. Зв’язок поезії митця з естетикою кубізму, своєрідність «сюрреалізму» письменника, його художні новації в царині лірики. Збірки «Алкоголі. Вірші 1898 – 1913 рр.», «Каліграми. Вірші Миру і Війни». Специфіка віршованої форми каліграм («Зарізана голубка й водограй»). Тема кохання й часу у вірші «Міст Мірабо». Верлібр у творчості Ґійома Аполлінера.
Опрацюйте біографію письменника Гійома Аполлінера на (ст.75-78) виберіть головне та законспектуйте. Прочитайте вірші ст.78-82. Послухайте, вірш «Міст Мірабо». Запишіть свої враження, сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.

Перегляньте відео.

28.04.2022 р. Урок 49. Австрія. Райнер Марія Рільке (1875 – 1926). «Згаси мій зір…», «Орфей, Еврідіка, Гермес», збірка «Сонети до Орфея» (огляд). Своєрідність поглядів і поетики Р. М. Рільке. Діалог ліричного героя з Богом («Згаси мій зір…»). Переосмислення античних міфів у віршах митця («Орфей, Еврідіка, Гермес», збірка «Сонети до Орфея»). Філософський характер і художня довершеність лірики поета.
Опрацюйте біографію Райнер Марія Рільке на (ст.83-85) та складіть хронологічну таблицю. Прочитайте вірші на (ст.86-90) чому увагу читачів зосереджено на постаттях Еврідіки та Гермеса? Проаналізуйте емоції персонажів вірша у фіналі твору. Як вони характеризують героїв? Запишіть свої враження, сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.

Перегляньте відео1, відео2.

04.05.2022 р. Урок 50. Срібна доба російської поезії: течії, здобутки, долі митців. Анна Андріївна Ахматова (А. А. Горенко, 1889 – 1966). Вірші (1-2 за вибором учителя). Поема «Реквієм». А. А. Ахматова й акмеїзм. Етапи творчості мисткині. Провідні теми й мотиви ранньої лірики А. А. Ахматової, образ ліричної героїні, конкретність описів, «щоденниковість» і психологізм. «Довкола жовтий вечір ліг», «Дав мені юнь ти сутужную» Поема «Реквієм» як відображення особистої й суспільної трагедії. Протест проти насильства, біблійні мотиви в поемі. Образ матері.
Опрацюйте біографію А.Ахматової (ст.97-102). Прочитайте поему «Реквієм» ст.103-107. Запишіть свої враження. Підготуйте презентацію «А.Ахматова в Україні»,сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.

Перегляньте відео.

11.05.2022 р. Урок 51. ПЧ С.Єсєнін. Поезії. Р.М. Виразне читання поезій.
Прочитайте біографію користуючись Інтернетом. Запишіть назви віршів, які ви прочитали,сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.

11.05.2022 р. Урок 52. Контрольна робота.
Пройдіть тестування з контрольної роботи.

17.05.2022. Урок 53. Узагальнення матеріалу.

17.05.2022. Урок 54. Велика Британія Джордж Оруелл (Ерік Артур Блер, 1903 – 1950). «Колгосп тварин». Зв’язок творчості Дж. Оруелла із соціально-історичною ситуацією доби. Викриття сутності тоталітарної системи та її ієрархії в антиутопіях митця. Боротьба проти страху й рабської покірності в суспільній свідомості.
Джордж Оруелл «Колгосп тварин». Боротьба проти страху й рабської покірності в суспільній свідомості. Опрацюйте стор. 120-121 та складіть хронологічну таблицю. Прочитайте повість-притчу «Колгосп тварин» (стор. 124-142).
Перегляньте відео.


24.05.2022. Урок 55. «Колгосп тварин». Образ головного героя в динаміці. Поетика антиутопії (фантастика, мова, символи, алегорії та ін.).
Опрацюйте образ Сніжка й Наполеона (стор. 123-124). Складіть план до образу.
Пройдіть тестування

24.05.2022. Урок 56. Епічний театр Б. Брехта: теоретичні засади й художня практика.
Бертольт Брехт (1898 – 1956). «Матінка Кураж та її діти». Б. Брехт – драматург-новатор.

Бертольт Брехт «Матінка Кураж та її діти». Опрацюйте біографію Б. Брехта (стор. 146-149) та законспектуйте в зошиті. Прочитайте драму «Матінка Кураж та її діти» (стор. 150-164).
Перегляньте відео

30.05.2022. Урок 57. Зображення війни як засобу збагачення в драмі «Матінка Кураж та її діти». Ідеї попередження та риси «епічного театру» в п’єсі.
Пройдіть тестування

30.05.2021. Урок 58. Генріх Белль (1917 – 1985). «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…».
Життєвий і творчий шлях письменника. Засудження антигуманної сутності Другої світової війни, її руйнівних наслідків для людства в оповіданні «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…». Образ школи як художня модель нацистської Німеччини. Зображення війни з погляду важко пораненого юного солдата. Символічний зміст назви оповідання, її зв’язок з історією Спарти. Форма твору (внутрішній монолог). Специфіка змалювання образу головного героя (відсутність імені, виразних індивідуальних рис, байдужість до світу, зміни в його внутрішньому світі та ін.). Художні деталі. Підтекст. Авторська позиція.

Опрацюйте біографію Г. Белль (ст.165-167) та законспектуйте в зошиті. Прочитайте оповідання «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»
Перегляньте відео:
«Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»
Генріх Белль – Подорожній, коли ти прийдеш у Спа… | СКОРОЧЕНА КНИГА

Урок 59. 13.06.2022. Німецькомовна поезія. Пауль Целан (1920 – 1970). «Фуга смерті».
Віхи життя й творчості Пауля Целана. «Фуга смерті» – один із найвідоміших творів про Голокост. Художнє новаторство митця. Ключові метафори («чорне молоко світання», «могила в повітрі») як відтворення жахливої реальності Освенціму. Прийом протиставлення. Провідні мотиви та їхня роль у творі. Трансформація біблійних образів і мотивів у творі.

Опрацюйте біографію Пауля Целана (ст.176-177) та запишіть хронологічною таблицею. Прочитайте вірш «Фуга смерті» знайдіть у творі образи-символи, метафори, оксюморони, за допомогою яких поет розповідає про жахіття таборів смерті. Запишіть у зошит.
Переглянь відео.

Урок 60. 13.06.2022. Контрольна робота № 3.

Пройдіть  тест.

Урок 61. 14.06.2022.США. Ернест Міллер Гемінґвей (1899 – 1961). «Старий і море». Віхи життя й творчості митця. «Кодекс честі» героїв Е. М. Гемінґвея.
Опрацюйте біографію на (ст.184-188) виберіть головне з біографії та законспектуйте в зошиті, сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача або viber. Прочитайте повість «Старий і море» ст.190-205.
Переглянте відео.

Урок 62. 14.06.2022. Реалістичний, міфологічний і філософський плани повісті «Старий і море». Символіка образів (риба, море, рибалка, хлопчик та ін.). Образ Сантьяго. Ознаки притчі у повісті.
Опишіть стосунки старого і хлопчика. Чому Манолін вирішив повернутися до старого?
Пройдіть тестування.

Урок 63. 20.06.2022. Колумбія. Ґабріель Ґарсіа Маркес (1927 – 2014). «Стариган із крилами».
Короткі відомості про життя митця, лауреата Нобелівської премії. Специфіка «магічного реалізму» Ґ. Ґарсіа Маркеса. Синтез реального і фантастичного в оповіданні Ґ. Ґарсіа Маркеса «Стариган із крилами».

Опрацюйте біографію та складіть хронологічну таблицю на (ст.206-208) . Сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.. Прочитайте оповідання «Стариган із крилами» на (ст. 209-214).

Переглянте відео.

Урок 64. 20.06.2022. Відображення моральної деградації людства. Символічний зміст образу янгола. Ідея прагнення до внутрішнього вдосконалення, морального відродження, повернення до вічних цінностей.
Які проблеми порушено в оповіданні «Стариган із крилами» ? У чому, на вашу думку, полягає символічний сенс зустрічі ангела з людьми?
Пройдіть тестування.

Урок 65. 21.06.2022. Провідні тенденції в драматургії другої половини ХХ ст. Формування «театру абсурду» як явища театрального авангарду в 1950-1960-х рр., його провідні ознаки. Огляд здобутків митців («Гостина старої дами» Ф. Дюрренматта, «Санта-Крус» М. Фріша, «Носороги» Е. Йонеско, «Чекаючи на Годо» С. Беккета). Жанрові новації (драма-притча, трагікомедія та ін.). Значення іронії, гротеcку у творах.
Література постмодернізму. Постмодернізм – одне із найяскравіших літературних явищ останніх десятиліть ХХ – початку ХХІ ст. Постмодерністське мистецтво: елітарна й масова культура.
Милорад Павич (1929 – 2009). «Скляний равлик». Короткі відомості про митця.
Опрацюй’’те ст. 215-217 виберіть основне. Запишіть хронологічною таблицею біографію Милорда Павича (ст.218-220) . Прочитайте оповідання «Скляний равлик»(ст. 220-230).

Перегляньте відео.

Урок 66. 21.06.2022. Утілення в оповіданні «Скляний равлик» рис постмодернізму. Можливість вибору шляхів читання твору як вияв характерної для постмодерністської літератури гри письменника з текстом і читачем, «відмови від монопольного права автора на істину». Варіанти фіналу твору як ознака стилю М. Павича. Значення центральної метафори.
РМ. Складання анкети героя. Записати.
Підготувати презентацію «Література постмодернізму».

Урок 67. ПЧ-2 П. Зюскін «Запахи».
Знайти в інтернеті та прочитати. Коротко записати враження. Сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.

Урок 68. Контрольна робота №4.
Пройдіть тест.


Урок 69. Україна. Загальна характеристика розвитку кримськотатарської літератури й культури. Таїр Халілов (нар. 1940 р.). «До останнього подиху».
Таїр Халілов – сучасний український кримськотатарський письменник. Близькість прози Халілова до філософії екзистенціалізму. «До останнього подиху» – історія життя, боротьби та любові героя твору, віддзеркалення в ній трагічної долі кримськотатарського народу. Тема депортації кримських татар та свавілля влади. Образ Бекира – людини, котра ніколи не здається. Почуття гідності героя, глибинний зв’язок зі своїм народом.
Опрацюйте біографію Таїр Халілов (ст.235-237) та законспектуйте в зошиті, сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.
Прочитайте оповідання «До останнього подиху» (ст.237-249).
Пройти тест.

Урок 70. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.
Виконайте тестування.984 переглядів

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x