204. ЕГЗ 2.1

Електронна адреса викладача: tytus49@ukr.net

Матеріал для опрацювання:

Навчальна література:

Malishev Ручне дугове зварювання
Гуменюк І.В. та ін. Технологія електродугового зварювання. – К., 2006.

Навчальні фільми:

Модуль ЕГЗ 2.1 30 год.

Компетентність ЕГЗ 2.1.1. 25 год.Підготовляти робоче місце

06.04. 2022. Урок №1.Вимоги безпеки до організації робочого місця для проведення вогневих робіт;https://dnipro-m.ua/uk/news/tekhnika-bezopasnosti-pri-vypolnenii-svarochnykh-rabot/

06.04. 2022. Урок №2. Класифікація джерел живлення  зварювальної дуги. https://stud.com.ua/157914/tehnika/dzherela_zhivlennya_zvaryuvalnoyi_dugi

07.04. 2022. Урок №3. Основні вимоги до джерел живлення  дуги. Динамічні властивості джерел живлення, режим їх роботи. https://stud.com.ua/157914/tehnika/dzherela_zhivlennya_zvaryuvalnoyi_dugi

07.04. 2022. Урок №4. Величина мінімальних струмів у джерелах живлення . Зовнішня вольтамперна характеристика, види характеристик. https://stud.com.ua/157914/tehnika/dzherela_zhivlennya_zvaryuvalnoyi_dugi

12.04. 2022. Урок №5. Зварювальні трансформатори, їх класифікація. https://concom.com.ua/zvarjuvalni-transformatori-pristrij-i-princip-roboti.html

Запитання для контролю знань :

Для захисту шкіри лиця і очей від дії променів зварювальної дуги застосовують?

а) електрод;

б) зварювальний дріт;

в) захисне скло (світлофільтр);

г) зварювальний кабель

12.04. 2022. Урок №6. Будова, паспортні дані і технічні характеристики найбільш розповсюджених типів зварювальних трансформаторів https://concom.com.ua/zvarjuvalni-transformatori-pristrij-i-princip-roboti.html

13.04. 2022. Урок №7. Зварювальні випрямлячі, їхня класифікація. https://shag.com.ua/a-f-budnik-obladnannya-i-tehnologiya-zvaryuvalenogo-virobnictv.html?page=5

13.04. 2022. Урок №8. Будова, паспортні дані і технічні характеристики найбільш розповсюджених типів зварювальних випрямлячів https://shag.com.ua/a-f-budnik-obladnannya-i-tehnologiya-zvaryuvalenogo-virobnictv.html?page=5

14.04. 2022. Урок №9. Зварювальні перетворювачі, їх класифікація https://jak.waykun.com/articles/zvarjuvalni-peretvorjuvachi.html

14.04.2022. Урок №10.Будова, паспортні дані і технічні характеристики найбільш розповсюджених типів зварювальних перетворювачів.https://jak.waykun.com/articles/zvarjuvalni-peretvorjuvachi.html

Запитання для контролю знань :

Зварним з’єднанням називається:

а) метал, який нагрівають до температури 5000 С;

б) елемент зварної конструкції, який складається із двох чи більше деталей і зварного шва, який їх з’єднує;

в) джерело живлення зварювальної дуги;

г) апарат для очистки ацетилену;

15.04.2022. Урок №11. Загальні відомості про зварювальні агрегати. https://pak-universal.ub.ua/analitic/28713-osnovni-parametri-zvaryuvalnih-agregativ.html

https://www.shindaiwa.net/uk/svarochnyj-agregat.html

15.04.2022. Урок №12. Апарати для підвищення стійкості горіння дуги. Баластні реостати.https://pz.ua/ua/zvaryuvannya-mma/reostati-balastni/

15.04.2022. Урок №13. Осцилятори, їх призначення і принцип роботи. https://svarmetall.com.ua/p1007158724-svarochnyj-ostsillyator-ossd.html

15.04.2022. Урок №14. Вимоги безпеки праці при роботі з джерелами живлення зварювальної дуги https://dnipro-m.ua/uk/news/tekhnika-bezopasnosti-pri-vypolnenii-svarochnykh-rabot/

19.04.2022. Урок №15. Безпечні методи підключення зварювального обладнання.

https://static.dnipro-m.ua/files/instructions/4707/80626008.pdf

Запитання для контролю знань :

Зварювальний випрямляч призначений для:

А) зниження напруги

Б) запалювання і стабілізація дуги

В) перетворення змінного струму в постійний і живлення зварювання дуги.

Г) для регулювання сили струму.

19.04.2022. Урок №16. Безпечні методи підключення рукавів (шлангів).

https://static.dnipro-m.ua/files/instructions/4707/80626008.pdf

19.04.2022. Урок №17.Способи закріплення деталей при виконанні зварювальних робіт.

http://stroytechnology.net/schkola-remonty/7651-pristosyvana-dla-zvaryvana.html

19.04.2022. Урок №18. Способи регулювання режиму зварювання при виконанні зварювальних робіт.

http://obrobka.pp.ua/282-rezhimi-ruchnogo-dugovogo-zvaryuvannya-elektrodom-scho-plavitsya.html

20.04.2022. Урок №19. Методи регулювання режиму зварювання при виконанні механізованих зварювальних робіт https://metaladvice.com/basic-and-additional-modes-of-welding-what-are-the-welding-modes/

20.04.2022. Урок №20. Способи регулювання режиму зварювання при виконанні газозварювальних робіт

https://metaladvice.com/basic-and-additional-modes-of-welding-what-are-the-welding-modes/

Запитання для контролю знань :

Джерела живлення за родом  струму поділяють на:

А) трансформатори, перетворювачі, випрямлячі

Б) для ручного зварювання і універсальні

В) для дугового і плазмового  зварювання

Г) змінного і постійного струму

20.04.2022. Урок №21. Режими повітрянодугового різання

https://metaladvice.com/basic-and-additional-modes-of-welding-what-are-the-welding-modes/

20.04.2022. Урок №22. Будова, паспортні дані і технічні характеристики найбільш розповсюджених типів зварювальних напівавтоматів.

http://ua.textreferat.com/referat-1611-1.html

21.04.2022. Урок №23. Загальні вимоги до устаткування зварювального поста. Основні види зварювальних постів.https://www.shindaiwa.net/uk/svarochnyj-post.html

21.04.2022. Урок №24. Приладдя та інструмент зварника. Електродотримачі. Зварювальні проводи і затискачі. Одяг зварника.

https://dnipro-m.ua/uk/news/kakie-instrumenty-dolzhen-imet-svarshhik/

21.04.2022. Урок №25. Тестовий контроль, за компетентністю ЕГЗ 2.1.1.

1.Дендрити – це:

а) тип електродів;

б) тип зварного з’єднання;

в) тип кристалів при остиганні зварювальної ванни;

г) тип зварювального дроту.         

2.Що таке міцність металів?

а) здатність металу опиратись руйнуванню під дією сил;

б) здатність металу швидко кристалізуватися;

в) здатність металу до гартування;

г) здатність металу до зварювання.

3.Зварювальні прихватки – це:

а) спеціальні прижими;

б) короткі шви, довжиною 20 – 100 мм.;

в) спеціальні зварювальні шаблони;

г) вид зварювальних швів  

4.Як позначаються зварні шви на кресленнях?

а) зигзагоподібною лінією;

б) стрілкою;

в) заштриховуються,

г) суцільною, чи пунктирною лінією з односторонньою стрілкою.

5.Які основні рухи електрода при зварюванні?

а) зліва направо;

б) справа наліво;

в) на себе;

г) вздовж осі електрода, вздовж зварного шва, зигзагоподібні для заповнення шва.          

6.Режим зварювання – це:

а) напруга в електромережі;

б) діаметр електрода;

в) сукупність показників, які визначають характер протікання процесу зварювання;

г) величина холостого ходу трансформатора

Компетентність ЕГЗ 2.1.2. 5 год. Прибирати технологічне сміття під час та після роботи

21.04.2022. Урок №26. Зварювальні матеріали. Види зварювальних матеріалів і вимоги до них.

http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/course/view.php?id=855

22.04.2022. Урок №27. Загальні відомості про електроди. Держстандарти на електроди. Вимоги до електродів. Їх призначення та вплив на якість зварних з’єднань. Електродне покриття. Групи електродних компонентів (стабілізаційні, шлакоутворюючі, легуючі, сполучені). Виготовлення електродів.

http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/course/view.php?id=855

22.04.2022. Урок №28. Основні відомості про зварювальну дугу, її визначення. Види зварювальних дуг. Умови горіння зварювальної дуги, її будова та особливості. Теплова дія дуги. Нагрівання виробу і коефіцієнт корисної дії дуги. Пряма і зворотна полярності https://zvarka.info/zvaryuvalna-duga/

22.04.2022. Урок №29. Способи запалювання зварювальної дуги. Ознаки горіння, що характеризують оптимальні умови, дуги. Стабілізація горіння дуги.

https://zvarka.info/zvaryuvalna-duga/

22.04.2022. Урок №30. Тестовий контроль, контрольна робота. Підсумкова робота ЕГЗ 2.1

Що таке зварювальна дуга?

а) стійкий електричний розряд між електродом і деталлю;

б) вид зварювання;

в) вид зварного шва;

г) один з видів контактного зварювання.

Для захисту шкіри лиця і очей від дії променів зварювальної дуги застосовують?

а) електрод;

б) зварювальний дріт;

в) захисне скло (світлофільтр);

г) зварювальний кабель.

  • Що таке міцність металів?

а) здатність металу опиратись руйнуванню під дією сил;

б) здатність металу швидко кристалізуватися;

в) здатність металу до гартування;

г) здатність металу до зварювання.

  • Зворотній вигин деталей виконують для:

а) усунення кінцевих деформацій при зварюванні;

б) підтримання стабільного горіння зварювальної дуги;

в) закріплення деталей перед зварюванням;

г)закріплення деталей після зварювання.

  • Зварним з’єднанням називається:

а) метал, який нагрівають до температури 500О С;

б) елемент зварної конструкції, який складається із двох чи більше деталей і зварного шва, який їх з’єднує;

в) джерело живлення зварювальної дуги;

г) апарат для очистки ацетилену;

  • Які основні рухи електрода при зварюванні?

а) зліва направо;

б) справа наліво;

в) на себе;

г) вздовж осі електрода, вздовж зварного шва, зигзагоподібні для заповнення шва.

  • Режим зварювання – це:

а) напруга в електромережі;

б) діаметр електрода;

в) сукупність показників, які визначають характер протікання процесу зварювання;

г) величина холостого ходу трансформатора.

  • Для чого застосовують зварювальні флюси?

а) для вирівнювання зварювального струму;

б) для стабілізації швидкості зварювання;

в) для захисту зварювальної ванни від впливу навколишнього середовища;

г) для захисту зварного шва від іржі.

  • Зварювальні прихватки – це:

а) спеціальні прижими;

б) короткі шви, довжиною20 – 100 мм.;

в) спеціальні зварювальні шаблони;

г) вид зварювальних швів.

444 переглядів

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x