204. ЕГЗ 2.2

Електронна адреса викладача: tytus49@ukr.net

Матеріал для опрацювання:

Навчальна література:

Malishev Ручне дугове зварювання
Гуменюк І.В. та ін. Технологія електродугового зварювання. – К., 2006.

Модуль ЕГЗ 2.2 42 год. Забезпечення безпечної і безаварійної роботи устаткування

Компетентність ЕГЗ 2.2.1. 42 год. Проведення щозмінних оглядів і технічне обслуговування устаткування, що експлуатується, та апаратура для запобігання, виявлення і усунення неполадок в роботі обслуговуваного устаткування і апаратури

26.04. 2022. Урок №1.Основні види зварювання плавленням, їхня коротка характеристика. Основні види зварювання тиском із загальним і місцевим нагріванням і без зовнішнього нагрівання, їхня коротка характеристика http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=30759

26.04. 2022. Урок №2. Визначення зварного з’єднання. Класифікація типів зварних з’єднань. Класифікація зварних швів. Конструктивні елементи зварних швів

https://studfile.net/preview/5009616/page:4/

26.04. 2022. Урок №3. Умовні позначки швів зварних з’єднань. Поняття про розрахунок зварних швів на міцність. http://www.kpi.kharkiv.edu/Ing_grafika/ukrainian/variant1/2U/15_2.htm

26.04. 2022. Урок №4. Поняття про металургійні процеси зварювання. Характерні риси металургійних процесів при зварюванні сталі у порівнянні зі звичайним металургійним процесом.

http://stroytechnology.net/schkola-remonty/7820-metalurgiyni-prozesu-v-zvaryvanni.html

27.04. 2022. Урок №5. Забруднення металу шва, шкідливі домішки, причини забруднення металу шва. Способи боротьби із забрудненням. http://obrobka.pp.ua/403-zabrudnennya-metalu-shva.html

27.04. 2022. Урок №6. Кристалізація зварного шва. http://prozvarka.blogspot.com/2019/11/blog-post.html

Запитання для контролю знань :

Як позначаються зварні шви на кресленнях?

а) зигзагоподібною лінією;

б) стрілкою;

в) заштриховуються,

г) суцільною, чи пунктирною лінією з односторонньою стрілкою.

27.04. 2022. Урок №7. Будова зварного з’єднання. Зони зварного з’єднання.

https://drive.google.com/file/d/1E2x3o8G7Is55yyc9okBw5rZnPQR34mkw/view

27.04. 2022. Урок №8. Види і причини виникнення тріщин. Основні заходи щодо запобігання утворення тріщин.

https://sites.google.com/view/pty26svarka/тема-10основи-металургійних-процесів-при-зварюванні-4-години

28.04. 2022. Урок №9. Зварюваність металів. Вплив хімічного складу металів на зварюваність.

http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/course/view.php?id=1266

28.04. 2022. Урок №10. Вплив показників режиму зварювання на розміри і форму зварного шва.

https://uagehat.ru/pitannya/10591-vpliv-parametriv-rezhimu-zvarjuvannja-na-formu-i.html

28.04. 2022. Урок №11. Способи запалювання зварювальної дуги. Ознаки горіння, що характеризують оптимальні умови, дуги. Стабілізація горіння дуги. Техніка виконання рухів електродом.

https://ua.waykun.com/articles/proces-zapaljuvannja-i-budova-elektrichnoi-dugi.php

28.04. 2022. Урок №12. Техніка зварювання. Зварювання стикових швів у нижньому положенні

http://rpl.ucoz.com/Navchannay/ZvarnicTehnicaZvarShviv.pdf

Запитання для контролю знань :

 1. Катодною плямою називається:

а) один з видів зварювання;

б) зона термічного впливу;

в) ділянка розплавленого торця катода;

г) магнітні поля, що діють на зварювальну дугу.

29.04. 2022. Урок №13. Техніка зварювання. Зварювання кутових швів у нижньому положенні. Режими зварювання.

http://rpl.ucoz.com/Navchannay/ZvarnicTehnicaZvarShviv.pdf

29.04. 2022. Урок №14. Техніка зварювання. Способи виконання швів за перерізом.

http://rpl.ucoz.com/Navchannay/ZvarnicTehnicaZvarShviv.pdf

29.04. 2022. Урок №15. Техніка зварювання. Способи виконання швів різної довжини.

http://rpl.ucoz.com/Navchannay/ZvarnicTehnicaZvarShviv.pdf

29.04. 2022. Урок №16. Техніка зварювання. Особливості зварювання швів у різних положеннях.

http://rpl.ucoz.com/Navchannay/ZvarnicTehnicaZvarShviv.pdf

03.05. 2022. Урок №17. Деформація і напруги під час зварювання. Класифікація зварювальних напруг. Зв’язок між деформаціями і напругами під час зварювання.

http://stroytechnology.net/schkola-remonty/7705-zvaryvalni-deformazii.html

03.05. 2022. Урок №18. Причини виникнення напруг і деформації. Механізм виникнення деформації і напруг під час наплавлення валика на кромку смуги.

http://stroytechnology.net/schkola-remonty/7705-zvaryvalni-deformazii.html

Запитання для контролю знань :

 1. Зворотній вигин деталей виконують для:

а) усунення кінцевих деформацій при зварюванні;

б) підтримання стабільного горіння зварювальної дуги;

в) закріплення деталей перед зварюванням; г)закріплення деталей після зварювання.

03.05. 2022. Урок №19. Заходи боротьби зі зварювальними деформаціями і напругами.

http://stroytechnology.net/schkola-remonty/7705-zvaryvalni-deformazii.html

03.05. 2022. Урок №20. Методи запобігання або зменшення залишкових деформацій: зрівноваження деформацій, зворотний вигин, жорстке закріплення.

http://stroytechnology.net/schkola-remonty/7705-zvaryvalni-deformazii.html

04.05. 2022. Урок №21. 04.05. 2022. Урок №22. Тестовий контроль за пройдений матеріал. Контрольна робота за пройдений матеріал.

1.Від чого залежить розмір шва і форма провару при ручному дуговому зварюванні?

– режиму зварювання;

– типу шва;

 – товщини зварюваного матеріалу;

 – виду зварювального матеріалу.

2. Яке джерело живлення призначене для зварювання на постійному струмі зворотної полярності?

 – трансформатор;

 – випрямляч;

 – генератор;

 – перетворювач.

3. Яка має бути підготовка кромок при зварюванні встик елементів товщиною 20 мм?

 – V- подібне розчищання кромок;

 – Х – подібне розчищання кромок;

 – без скосу кромок з зазором 1-2мм;

 – без скосу кромок з зазором 2-4 мм.

 4.Який з цих режимів зварювання є додатковим?

 – сила зварювального струму;

 – полярність струму;

 – діаметр електрода;

 – номінальна напруга.

5. Чому необхідно виправляти дефекти, які перевищують допустимі норми? 

A. тому, що вони знижують міцність зварних з’єднань конструкції при дії динамічних навантажень;

B. вони погіршують зовнішній вигляд конструкції;

C. в них постійно збирається волога, яка призводить до швидкої корозії металу.

 6. Залежно від чого при дуговому зварюванні вибирається сила зварювального струму?

 – напруги;

 – товщини зварювальної деталі;

 – діаметра електрода;

 – марки електрода.

 7. Який із зварних швів найтяжчий у виконанні?

 – стельовий;

 – горизонтальний;

 – нижній;

 – вертикальний.

 8. Складовою якого джерела живлення є осердя з первинною і вторинною обмотками?

 – перетворювача;

 – трансформатора;

 – генератора;

 – агрегата.

9. Який діаметр електрода ви виберете при зварюванні металу товщиною 2мм?

 – 1,5 мм;

 – 2 мм;

 – 3мм;

 – 4мм.

04.05. 2022. Урок №23. Класифікація зварювання в захисних газах.

https://stud.com.ua/173393/tehnika/dugove_zvaryuvannya_zahisnih_gazah

04.05. 2022. Урок №24. Редуктори для стиснутих газів. Принцип дії і будова редуктора, правила роботи з ним. Причини замерзання редуктора, способи усунення замерзання

http://obrobka.pp.ua/375-reduktori-dlya-stisnutih-gazv-rukavi-shlangi.html

Запитання для контролю знань :

 • Для отримання більш високого проплавлення основного металлу, зварювання ТІГ необхідно виконувати:

A. «кутом вперед»;

B. «кутом назад»;

C. при вертикально розміщеному пальнику.

05.05. 2022. Урок №25. Рукава (шланги), їхнє призначення, будова. Рукава для кисню, горючих газів, гасу за Державними стандартами на рукава. Вибір рукавів у залежності від виконуваної роботи. Правила поводження з рукавами і їхнє збереження

https://uzp.net.ua/rukava-gumovi-dlya-gazovogo-zvaryuvannya-ta-rizannya-metaliv/

05.05. 2022. Урок №26. Шлангові напівавтомати для зварювання в захисних газах і під флюсом. Основи знань про будову напівавтоматів, призначених для зварювання порошковим і самозахисним дротом.

https://stud.com.ua/173393/tehnika/dugove_zvaryuvannya_zahisnih_gazah

05.05. 2022. Урок №27. Контактні наконечники. Касети і фігурки для електродного дроту. Призначення і будова зазначених вузлів. Механізми подачі електродного дроту.

https://ua-referat.com/uploaded/klasifikaciya-sposobiv-zvaryuvannya-v-zahisnih-gazah-dugove-zv/index1.html

05.05. 2022. Урок №28. Типові вузли зварювальних автоматів. Подавальні та  притискувальні ролики.

https://ua-referat.com/uploaded/klasifikaciya-sposobiv-zvaryuvannya-v-zahisnih-gazah-dugove-zv/index1.html

06.05. 2022. Урок №29. Обслуговування автоматів і напівавтоматів для зварювання в захисних газах і під флюсом. https://stud.com.ua/173393/tehnika/dugove_zvaryuvannya_zahisnih_gazah

06.05. 2022. Урок №30. 06.05. 2022. Урок №31. Тестовий контроль за пройдений матеріал. Контрольна робота за пройдений матеріал.

 • 1.Які бувають найбільш небезпечні дефекти у зварюванні?

A. крихкість зварного з’єднання, гарячі і холодні тріщини;

B. пори, шлакові і металеві включення;

C. наплив, впадина, провисання шва, підріз, непровар, пропал.

 • 2. У плавильному просторі відбувається:

A. плавлення електродного (присадочного) матеріалу;

B. плавлення електродного (присадочного) і основного матеріалу;

C. плавлення і кристалізація електродного (присадочного) і основного матеріалу.

 • 3. Метал шва при однопрохідному зварюванні має переважно структуру:

A. литу, стовпчикову;

B. зернисту рівновісну;

C. голкоподібну.

 • 4.Пластичні властивості металу шва є кращими при зварюванні:

A. однопрохідному;

B. багатопрохідному;

C. низькошвидкісному.

 • 5. Зона термічного впливу (ЗТВ) відсутня при зварюванні:

A. на низьких режимах;

B. при зварюванні сталей з низькою теплопровідністю;

C. ЗТВ є при всіх видах зварювання плавленням.

 • 6. Ширина ЗТВ залежить від:

A. способу і режиму зварювання;

B. складу і товщини металу;

C. відповіді а) і б) обидві правильні

 • 7. Зварювання ТІГ виконується:

A. тільки на постійному струмі прямої полярності ( “-” на пальнику);

B. тільки на постійному струмі зворотної полярності ( “+” на пальнику);

C. постійним струмом прямої полярності і змінним струмом

06.05. 2022. Урок №32. Матеріали для газового зварювання і різання

https://sites.google.com/view/pty26svarka/тема-9-технологія-газового-зварювання

13.05. 2022. Урок №33. Ацетиленові генератори. Типи генераторів. Класифікація генераторів за принципом дії, продуктивності, тиску газу https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-acetilenovi-generatori-455834.html

13.05. 2022. Урок №34. Карбід кальцію. Ацетилен., їх властивості, способи отримання ацетилену

https://sites.google.com/view/pty26svarka/тема-9-технологія-газового-зварювання

16.05. 2022. Урок №35. Водяні запобіжні затвори. Призначення і класифікація водяних затворів. Особливе значення водяного запобіжного затвора. Затвори водяного і сухого типу, їхні порівняльні характеристики. Сухі запобіжні затвори. Будова і обслуговування постових затворів http://obrobka.pp.ua/267-zapobzhn-zatvori.html

16.05. 2022. Урок №36. Вимоги до організації робочого місця і безпеки праці при газовому зварюванні і різанні.

http://montazhzvarka.blogspot.com/p/blog-page_55.html

16.05. 2022. Урок №37. Балони для  скраплених і розчинених газів. Конструкція балонів, їхня ємність і умовні кольори фарбування для різних газів. Особливості конструкції ацетиленових балонів. Збереження і транспортування балонів

http://montazhzvarka.blogspot.com/p/blog-page_55.html

Запитання для контролю знань :

 • Який тип зварного з’єднання в найбільшою мірою забезпечує міцність основного металу: 

A. стикове;

B. внапусток;

C. таврове.

16.05. 2022. Урок №38. Вентилі,що встановлюються на балонах, особливості будови та експлуатації

http://montazhzvarka.blogspot.com/p/blog-page_55.html

18.05. 2022. Урок №39. Редуктори для стиснутих газів. Принцип дії і будова редуктора, правила роботи з ним. Причини замерзання редуктора, способи усунення замерзання

http://montazhzvarka.blogspot.com/p/blog-page_55.html

18.05. 2022. Урок №40. Лабораторно-практична робота (2 год):

18.05. 2022. Урок №41. Вивчення зовнішньої вольт-амперної характеристики трансформатора.

18.05. 2022. Урок №42. Тестовий контроль, контрольна робота. Підсумкова робота ЕГЗ 2.2.

 • 1. Чи можна починати зварений шов на прихватці (поєднувати прихватку і початок шва): 

A. так, тому що місце розташування прихваток не впливає на якість зварного з’єднання;

B. ні, тому що в цьому випадку в прихватках можуть утворитися тріщини;

C. ні, тому що вигляд зварного з’єднання стає неестетичним.

 • 2. При наявності дефектів в прихватках їх необхідно: 

A. ретельно переплавити, в процесі зварювання, подаючи більше присадного дроту;

B. повністю видалити прихватки механічним способом;

C. зачистити поверхню прихваток металевою щіткою.

 • 3. Прихватки деталей з низьковуглецевих сталей рекомендується виконувати: 

A. без присадного дроту;

B. з використанням присадки;

C. варіанти а) і б) допустимі.

 • 4. Кількість і довжина прихваток визначається залежно від: 

A. конструкції і призначення виробу;

B. діаметру і товщини деталі;

C. наявності або відсутності зазору в з’єднуються деталях.

 • 5. При заточуванні вольфрамового електрода для зварювання довжина конуса повинна становити: 

A. 1,5 – 2 діаметра електрода;

B. 2,5 – 3 діаметра електрода;

C. 4 – 5 діаметра електрода.

 • 6. Перед зварюванням необхідно проводити зачистку кромок і прилеглих до них поверхонь на ширину: 

A. не менше 15-20 мм з лицьового боку і не менше 10 мм з боку кореня;

B. не менше 20-30 мм з лицьового боку і не менше 15 мм з боку кореня;

C. не менше 10-15 мм з лицьового боку і не менше 5 мм з боку кореня.

 • 7.Кут між віссю пальника і присадним прутком повинен дорівнювати:

A. 70º … 80º;

B. 15º … 30º;

C. приблизно 90º.

 • 8. Що є причиною пор в шві? 

A. невірний вибір присадочного матеріалу;

B. недостатній захист зварювальної ванни;

C. те й інше.

 • 9. При яких помилках в технології зварювання можливе виникнення непроварів? 

A. занадто великий кут розкриття;

B. занадто малий кут розкриття;

C. занадто малий струм.

 • 10. Які методи контролю застосовують для виявлення внутрішніх дефектів? 

A. радіографічний, ультразвуковий;

B. візуальний;

C. механічні випробування.

 • 11. Чому необхідно виправляти дефекти, які перевищують допустимі норми? 

A. тому, що вони знижують міцність зварних з’єднань конструкції при дії динамічних навантажень;

B. вони погіршують зовнішній вигляд конструкції;

C. в них постійно збирається волога, яка призводить до швидкої корозії металу.

806 переглядів

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x