204. ЕГЗ 2.3

Електронна адреса викладача: tytus49@ukr.net

Матеріал для опрацювання:

Навчальна література:

Malishev Ручне дугове зварювання
Гуменюк І.В. та ін. Технологія електродугового зварювання. – К., 2006.

Модуль ЕГЗ 2.3 36 год. Виконання робіт з зварювання простих деталей, вузлів і конструкцій

Компетентність ЕГЗ 2.3.1. 36 год. Виконання ручного дугового, газового і напівавтоматичного зварювання і наплавлення  простих деталей, вузлів і конструкцій з вуглецевих сталей в нижньому положенні шва

19.05. 2022. Урок №1.Види зварювальних дуг. Умови горіння зварювальної дуги, її будова та особливості https://zvarka.info/zvaryuvalna-duga/

19.05. 2022. Урок №2. Теплова дія дуги. Нагрівання виробу і коефіцієнт корисної дії дуги. Пряма і зворотна полярності https://zvarka.info/zvaryuvalna-duga/

20.05. 2022. Урок №3. Зварювальне полум’я. Структура ацетиленокисневого полум’я. Види полум’я, його теплові характеристики https://vseosvita.ua/library/predmet-obladnanna-i-tehnologia-zvaruvalnih-robit-zvaruvalne-poluma-339045.html

20.05. 2022. Урок №4. Техніка газового зварювання. Ліве і праве зварювання. Положення пальника при газовому зварюванні. https://zvarka.info/gazove_zvaryuvannya/

23.05. 2022. Урок №5. Вибір способу зварювання залежно від положення шва в просторі. Режими зварювання. Застосування газового зварювання https://zvarka.info/category/vse_pro_gazove_zvaryuvannya/

23.05. 2022. Урок №6. Зварювальні пальники, їхня класифікація. Схема і принцип роботи інжекторного пальника. Технічна характеристика інжекторних пальників. Безінжекторні пальники https://skoda-tonika.com.ua/main/uk/gorelka-tipi-palnikiv-zvaruvalni-gazovij-palnik-dla-zvaruvanna-ta-rizanna-metalu.html

Запитання для контролю знань :

Максимально допустима довжина газового шланга при газовому зварюванні:

 – більше 30м;

 – 30м;

 – 20м.

23.05. 2022. Урок №7. Класифікація різаків. Універсальні різаки, їхня конструкція і характеристика. Типи мундштуківhttps://ballon.com.ua/ua/g4363836-rezaki-gazovye-metallu. https://predklapan.ru/blog/gazovye-rezaki-i-gorelki

23.05. 2022. Урок №8. Поводження з пальниками, усунення несправності, ремонт. https://skoda-tonika.com.ua/main/uk/gorelka-tipi-palnikiv-zvaruvalni-gazovij-palnik-dla-zvaruvanna-ta-rizanna-metalu.html

25.05. 2022. Урок №9. Будова бензорізальних і гасорізальних апаратів. Правила  нагляду за апаратурою.http://wiki-org.ru/wiki/Керосинорез

25.05. 2022. Урок №10. Основні експлуатаційні пошкодження газозварювальної апаратури й устаткування, засоби їхнього усунення.https://sites.google.com/view/pty26svarka/тема-15-різання-металів

25.05. 2022. Урок №11. Шлангові напівавтомати для зварювання в захисних газах і під флюсом. Основи знань про будову напівавтоматів, призначених для зварювання порошковим і самозахисним дротом.https://helpiks.org/4-113624.html

25.05. 2022. Урок №12. Газова апаратура, застосовувана в автоматах і напівавтоматах для зварювання в захисних газах. https://helpiks.org/4-113624.html

Запитання для контролю знань :

Прихватка необхідна для того, щоб:

 – не було пропалу;

 – положення деталей і зазор між ними були постійними.

26.05. 2022. Урок №13. Флюсова апаратура, застосовувана в автоматах і напівавтоматах для зварювання під флюсом, флюсові бункери. Флюсові патрубки і заслінки. Пристрої для просіву флюсу. https://helpiks.org/4-113624.html

26.05. 2022. Урок №14. Загальні принципи вибору установки режиму зварювання на автоматах. http://dppc.ru/data/attachments/library/l-18-20-tema-5-1-svarochne-avtomat-18-20-15976.pdf

27.05. 2022. Урок №15. Установка швидкості подачі електродного дроту. Вибір і установка величини зварювального струму і напруги на дузі. Настроювання системи подачі захисного газу й охолоджуючої води. https://helpiks.org/4-113624.html

27.05. 2022. Урок №16. Установка режиму зварювання за технологічними картками. Коректування режиму зварювання за технологічними картками. Коректування режиму зварювання за показниками електровимірювальних приладів https://helpiks.org/4-113624.html

27.05. 2022. Урок №17. Обслуговування автоматів і напівавтоматів для зварювання в захисних газах і під флюсом https://helpiks.org/4-113624.html

27.05. 2022. Урок №18. Правила безпеки під час проведення зварювальних робіт на автоматах і напівавтоматах. Експлуатація устаткування відповідно до інструкцій. https://oppb.com.ua/news/golovni-pravyla-bezpeky-zvaryuvalnyh-robit

Запитання для контролю знань :

При виборі світофільтра для захисту очей електрозварник орієнтується на:

 – випромінювання лампочки освітлення;

 – зручність роботи;

 – максимальну силу струму.

30.05. 2022. Урок №19. Технологія і особливості ручного дугового зварювання і наплавлення, простих деталей, вузлів конструкцій з вуглецевих сталей в нижньому  положенні шва. https://studfile.net/preview/5131117/page:2/

30.05. 2022. Урок №20. Особливості механізованого зварювання й наплавлення в середовищі захисних газів простих  деталей, вузлів конструкцій з вуглецевих сталей, в нижньому положенні шва . https://studfile.net/preview/5131117/page:2/

30.05. 2022. Урок №21. Особливості ручного дугового зварювання і наплавлення, механізованого зварювання й наплавлення в середовищі захисних газів простих деталей, вузлів конструкцій з кольорових металів і сплавів в нижньому положенні шва . https://studfile.net/preview/5131117/page:2/

30.05. 2022. Урок №22. Особливості механізованого зварювання й наплавлення в середовищі захисних газів простих деталей, вузлів конструкцій з кольорових металів і сплавів в нижньому положенні шва. http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/1/27/1-27-kl18.pdf

01.06. 2022. Урок №23. Технологія і особливості газового зварювання простих деталей, вузлів, конструкцій з вуглецевих сталей в нижньому положенні шва. https://studfile.net/preview/5131117/page:2/

01.06. 2022. Урок №24. Поняття про технологію газового зварювання. Зварювальні матеріали. Гази, присадочний дріт, флюси для газового зварювання. https://sites.google.com/view/pty26svarka/тема-9-технологія-газового-зварювання

Запитання для контролю знань :

Балони для зберігання і транспортування стиснутих зріджених і розчинених газів виготовляють з :

 – високо легованих сталей

 – низько вуглецевої та середньо легованої сталі

 – безшовних труб вуглецевої та легованої сталі.

01.06. 2022. Урок №25. Основи технології газового зварювання. Передовий досвід газового зварювання. Відомості про норми виробітку і розцінки на впровадження робіт із газового зварювання. https://sites.google.com/view/pty26svarka/тема-9-технологія-газового-зварювання

01.06. 2022. Урок №26. Вибір способу зварювання залежно від положення шва в просторі. Режими зварювання. Застосування газового зварювання. https://sites.google.com/view/pty26svarka/тема-9-технологія-газового-зварювання

02.06. 2022. Урок №27. Технологія автоматичного дугового зварювання. Підготовка поверхні металу до зварювання, методи очищення. http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/1/27/1-27-kl18.pdf

02.06. 2022. Урок №28. Технологічні особливості автоматичного  зварювання вуглецевих сталей у захисних газах  першої групи зварюваності. http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/1/27/1-27-kl18.pdf

03.06. 2022. Урок №29. Технологічні особливості автоматичного  зварювання вуглецевих сталей у під флюсом першої групи зварюваності. http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/1/27/1-27-kl18.pdf

03.06. 2022. Урок №30. Способи виконання двобічних стиків швів. Технологічні засоби, що запобігають проникненню рідкого металу в зазори між краями. https://sites.google.com/view/pty26svarka/тема-13-технологія-ручного-дугового-зварювання-покритими-електродами-11-г

Запитання для контролю знань :

Назвіть захід, який сприяє зниженню травматизму:

 – виконання робіт на менших режимах зварювання;

 – використання індивідуальних засобів захисту при зварюванні;

 – оснащення робочого місця сигналізацією.

03.06. 2022. Урок №31. Однобічне автоматичне і механізоване дугове зварювання стикових швів. https://sites.google.com/view/pty26svarka/тема-13-технологія-ручного-дугового-зварювання-покритими-електродами-11-г

03.06. 2022. Урок №32. Способи виконання кутових швів. Техніка зварювання стикових, кутових, таврових і з’єднань в нахлист. Розрахунок і вибір режиму зварювання. https://sites.google.com/view/pty26svarka/тема-13-технологія-ручного-дугового-зварювання-покритими-електродами-11-г

06.06. 2022. Урок №33. Особливості автоматичного і механізованого дугового зварювання порошковим і самозахисним дротом. https://sites.google.com/view/pty26svarka/тема-13-технологія-ручного-дугового-зварювання-покритими-електродами-11-г

06.06. 2022. Урок №34. Лабораторно-практична робота (2год)

07.06. 2022. Урок №35. Вивчення будови і правил поводження з ацетиленовим генератором, його продуктивності.

07.06. 2022. Урок №36. Тестовий контроль, контрольна робота. Підсумкова робота ЕГЗ 2.2

1. До яких сталей по зварюваності відносяться високолеговані сталі?

 – добре зварювані;

 – задовільно зварювані;

 – обмежено зварювані;

 – погано зварювані.

 2. Який шов має кількість проходів більше кількості шарів?

 – одношаровий;

 – багатошаровий;

 – багатопрохідний.

 3. Яка із сталей найкраще піддається кисневому різанню?

 – низько вуглецева;

 – середньо вуглецева;

 – високо вуглецева.

 4. Яке джерело живлення ви виберете для дугового зварювання у захисних газах на струмі 300А?

 – ВДГ- 302 У3;

 ВД – 201 У3;

 ВДМ – 1601.

5. Яке призначення реторти у ацетиленовому генераторі?

 – регулювання подачі води;

 – встановлення кошика з карбідом кальцію;

 – відбору газу і регулювання його полум’я.

 6. Залежно від чого при газовому зварюванні вибирають потужність полум’я?

 – складу полум’я;

 – діаметра присаджувального матеріалу;

 – товщини зварювального матеріалу.

 7. З якою вольт-амперною характеристикою рекомендовано використовувати джерела живлення зварювальної дуги при ручному дуговому зварюванні?

 – жорсткою;

 – зростаючою;

 – похило спадаючою;

 – круто спадаючою.

8. Яку функцію у різаку виконує інжектор?

 – струмінь кисню утворює розрідження і підсмоктує ацетилен;

 – утворює струмінь ріжучого кисню;

 – утворює підігрівальне полум’я.

 9. Який із кольорових металів активно взаємодіє з газами при нагріванні і є його головним недоліком при зварюванні ?

 – алюміній;

 – мідь;

 – титан.

 10. Якої марки електрод ви виберете для аргонодугового зварювання неплавкими електродами?

 – АНО- 4;

 – ОЗЧ-2;

 – 0ЗА-1;

 – ЕВЧ.

11. Зварювальна дуга – це

 – дуга, яка горить між електродом і металом, що зварюється;

 – потужний, тривалий електричний розряд в іонізованому середовищі газів;

 – спрямований розряд газів.

12. Сталь – це сплав заліза з вуглецем, де вуглецю

 – 0,02….2,14% і постійні домішки S,P,Mn, Si;

 – 2,14….6,67% і постійні домішки S,P,Mn, Si;

 – 2,14…. 4,3% і постійні домішки S,P,Mn, Si.

 13. Основні типи зварювальних з’єднань

 – стикове, кутове, таврове, внапуск;

 – поперечне, шахматне, косе, подовжнє;

 – нижнє, вертикальне, горизонтальне, стельове.

14. Визначте нормальну довжину зварювальної дуги:

 – ( 0,5…1,1)dел.;

 – ( 2…3) dел.;

 – dел./2; ( 1…2) dел.

405 переглядів

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x