204. Українська мова


Підключитися до уроку української мови в Z00M за посиланням

https://us05web.zoom.us/j/85669706074?pwd=SFlXK0NyQVhDOWV4c0c2dGROaCtCdz09

Ідентифікатор конференції: 856 6970 6074
Код доступу: Y9ydn7

Виконані завдання надсилайте на електронну пошту kamforovich8@gmail.com

Підручник. Заболотний О.В. Українська мова (рівень стандарту). 11 клас.

І ПІДГРУПА

Урок 36. 23.03.2022. Тема. Прислівник. Ступені порівняння

Опрацювати параграф 7.

Виконати письмово вправи 57(І,ІІ) с.33)), 60 (с.34)

Виконати тестові завдання

Урок 37. 23.03.2022. Тема. Прикметники, що перейшли в іменники. Виписування з речень, тексту прикладів прикметників, що перейшли в іменники

Виконати тренувальну вправу

Виконати письмово завдання:

 1. Записати речення, знайти і підкреслити прикметники, як члени речення. Не буде більше бідних і багатих. Хто вміє берегти минуле? Я вірю в майбутнє! Відшукаю недужих і з ними піду у майбутнє.
 2. Скласти 2 речення зі словами, щоб в 1 воно виступало іменником, а в 2 реченні прикметником: військовий, набережна, мила, піший.

Урок 38. 24.03.2022. Тема. Числівник. Складні випадки узгодження й відмінювання числівника

Опрацювати параграф 9 (с.40).

Виконати письмово вправи 83 (с. 41), 88 (с.42)

Виконати тестові завдання

Урок 39. 24.03.2022. Тема. Контрольне есе про свою заповітну мрію “Що потрібно робити, щоб здійснилася мрія?”

Вимоги до формального есе

 1. Обсяг – 1 – 2 сторінки тексту (120-200 слів).
 2. Есе повинно сприйматися як цілісний твір, ідея якого зрозуміла й чітка.
 3. Кожен абзац есе розкриває одну думку.
 4. Необхідно писати стисло і ясно. Есе не повинно містити нічого зайвого, має нести лише інформацію, необхідну для розкриття ідеї есе, власної позиції автора.
 5. Есе має відрізнятися чіткою композиційною побудовою, бути логічним за структурою. В есе, як і в будь-якому творі, повинна простежуватися внутрішня логіка, що визначається, з одного боку, авторським підходом до обговорюваного питання, а з іншого – самим питанням. Необхідно уникати різких стрибків від однієї ідеї до іншої, думка має розкриватися послідовно.
 6. Есе повинно засвідчити, що його автор знає й осмислено застосовує теоретичні поняття, терміни, узагальнення, ідеї.
 7. Есе має містити переконливе аргументування порушеної проблеми.

Структура есе

Есе складається з таких частин – вступ, основна частина, висновок.

Вступ – обґрунтування вибору теми есе.

Основна частина – теоретичні основи обраної проблеми й виклад основного питання. Ця частина припускає розвиток аргументації й аналізу, а також обґрунтування їх, виходячи з наявних даних, інших аргументів і позицій.

Висновок – узагальнення й аргументовані висновки до теми тощо. Підсумовує есе або ще раз вносить пояснення, підкріплює зміст і значення викладеного в основній частині.

Урок 40. 31.03.2022. Тема. Дієслово. Дієслівні форми

Опрацювати паранраф 11(с.46,47,48).

Тренувальна вправа

Вправа 103(усно).

Виконати письмово вправи 102 (І,ІІ), 113.

Виконати тестові завдання

Урок 41. 31.03.2022. Тема. Складні випадки словозміни дієслів дати, їсти, відповісти, бути

Опрацювати параграф 12(с.51,52).

Виконати письмово вправи 118, 120(І,ІІ),с.52), 121(І),с.53).

Урок 42. 07.04.2022. Тема. Паралельні форми вираження наказового способу дієслів 1 та 2 особи множини

Опрацювати с. 52,53.

Виконати письмово вправу 121 (І,ІІ).

Урок 43. 07.04.2022. Тема. Активні й пасивні дієприкметники. Редагування текстів з метою виправлення помилково вжитих активних дієприкметників

Опрацювати параграф 13 (с.55,56).

Лінгвістична гра

Лінгвістична гра

Виконати письмово вправу 129(І,ІІ).

Виконати онлайн-тест

Урок 44. 14.04.2022. Тема. Контрольна робота. Морфологічна норма. Прикметник. Тестові завдання

Виконати онлайн-тест

Урок 45. 21.04.2022. Тема. Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка. Складні випадки синтаксичного узгодження

Опрацювати параграф 14 (с.64,65).

Виконати письмово вправи 146 (І,ІІ), 153(тест).

Урок 46. 28.04.2022. Тема. Контрольне есе (формальне) про явище природи, що викликає найбільше захоплення й здивування

Орієнтовний план формального есе

1. ВСТУП – один абзац

 • Використовуйте «пастки» для залучення уваги, такі як: цитата, вірш, питання, роздуми, незвичайні факти, ідей або смішні історії.
 • Немає необхідності висловлювати в першій пропозиції основну думку.
 • Уникайте таких фраз, як «Це есе про …» або «Я збираюся поговорити про…».

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА – 2-3 абзаци.

 • Виражайте свої думки зрозуміло.
 • Підкріплюйте основні ідеї фактами, роздумами, ідеями, яскравими описами, цитатами або іншою інформацією чи матеріалами, які інтригують і захоплюють увагу читача.
 • Використовуйте довідкові матеріали, щоб усунути тавтологію.

3. ВИСНОВОК – один абзац.

 • Продемонструйте вашу позицію щодо порушеної проблеми.
 • Зробіть узагальнення та аргументацію, яка підсумовує викладене в основній частині.

Урок 47. 05.05.2022. Тема. Складні випадки і варіанти синтаксичного керування

Опрацювати параграф 15 (с.69)

Виконати тренувальну вправу

Виконати письмово вправу 162 (с. 71; І,ІІ) та 166 (с.72;тест).

Урок 48. 18.05.2022. Тема. Уживання прийменників в та на з географічними назвами і просторовими іменниками

Опрацювати параграф 16 (с.73)

Письмове завдання. Записати словосполучення, вибираючи з дужок потрібний прийменник. З трьома словосполученнями (на вибір) скласти і записати речення.

Відбувається (в, на) Україні, побувати (на, в) Німеччині, поглянути (у, на) Вкраїну, жити (в, на) Черкащині, піднятися (в, на) Еверест, збудували (на, в) Україні, їхати (в, на) Черкащину, повернутися (на, в) Україну, вулканічна активність (в, на) Кіліманджаро, відпочивав (в, на) Полтавщині, працював (на, в) Австрії, повернувся (в, на) Одесу, відпочивав (в, на) Десні, трапилося (на, в)Альпах, народився (на, в) Одещині.

Урок 49. 25.05.2022. Тема. Словосполучення з прийменником по

Опрацювати с. 74,75.

Виконати письмово вправу 173(с.76) та 177 (с.78,тест).

Урок 50. 01.06.2022. Тема. Словосполучення з прийменниками в(у), при, за, із-за. Підсумковий урок

Повторити параграф 16 (с.72-78).

Виконати письмово вправу 172 (с.75)

Виконати онлайн-тест до 2 червня

ІІ ПІДГРУПА

Урок 36. 31.03.2022. Тема. Прислівник. Ступені порівняння

Опрацювати параграф 7.

Виконати письмово вправи 57 (с.33), 60 (с.34)

Виконати тестові завдання

Урок 37. 23.03.2022. Тема. Прикметники, що перейшли в іменники. Виписування з речень, тексту прикладів прикметників, що перейшли в іменники

Переглянути відео

Виконати тренувальну вправу

Виконати письмово завдання:

 1. Записати речення, знайти і підкреслити прикметники, як члени речення. Не буде більше бідних і багатих. Хто вміє берегти минуле? Я вірю в майбутнє! Відшукаю недужих і з ними піду у майбутнє.
 2. Скласти 2 речення зі словами, щоб в 1 воно виступало іменником, а в 2 реченні прикметником: військовий, набережна, мила, піший.

Урок 38. 24.03.2022. Тема. Числівник. Складні випадки узгодження й відмінювання числівника

Опрацювати параграф 9 (с. 40).

Виконати письмово вправи 83 (с. 41), 88 (с.42)

Виконати тестові завдання

Урок 39. 24.03.2022. Тема. Контрольне есе про свою заповітну мрію “Що потрібно робити, щоб здійснилася мрія?”

Вимоги до формального есе

 1. Обсяг – 1 – 2 сторінки тексту (120-200 слів).
 2. Есе повинно сприйматися як цілісний твір, ідея якого зрозуміла й чітка.
 3. Кожен абзац есе розкриває одну думку.
 4. Необхідно писати стисло і ясно. Есе не повинно містити нічого зайвого, має нести лише інформацію, необхідну для розкриття ідеї есе, власної позиції автора.
 5. Есе має відрізнятися чіткою композиційною побудовою, бути логічним за структурою. В есе, як і в будь-якому творі, повинна простежуватися внутрішня логіка, що визначається, з одного боку, авторським підходом до обговорюваного питання, а з іншого – самим питанням. Необхідно уникати різких стрибків від однієї ідеї до іншої, думка має розкриватися послідовно.
 6. Есе повинно засвідчити, що його автор знає й осмислено застосовує теоретичні поняття, терміни, узагальнення, ідеї.
 7. Есе має містити переконливе аргументування порушеної проблеми.

Структура есе

Есе складається з таких частин – вступ, основна частина, висновок.

Вступ – обґрунтування вибору теми есе.

Основна частина – теоретичні основи обраної проблеми й виклад основного питання. Ця частина припускає розвиток аргументації й аналізу, а також обґрунтування їх, виходячи з наявних даних, інших аргументів і позицій.

Висновок – узагальнення й аргументовані висновки до теми тощо. Підсумовує есе або ще раз вносить пояснення, підкріплює зміст і значення викладеного в основній частині.

Урок 40. 31.03.2022. Тема. Дієслово. Дієслівні форми

Опрацювати параграф 11(с.46,47,48).

Тренувальна вправа

Вправа 103(усно).

Виконати письмово вправи 102 (І,ІІ), 113.

Виконати тестові завдання

Урок 41. 31.03.2022. Тема. Складні випадки словозміни дієслів дати, їсти, відповісти, бути

Опрацювати параграф 12(с.51,52).

Виконати письмово вправи 118, 120(І,ІІ),с.52), 121(І),с.53).

Урок 42. 07.04.2022. Тема. Паралельні форми вираження наказового способу дієслів 1 та 2 особи множини

Опрацювати с. 52,53.

Виконати письмово вправу 121 (І,ІІ).

Урок 43. 07.04.2022. Тема. Активні й пасивні дієприкметники. Редагування текстів з метою виправлення помилково вжитих активних дієприкметників

Опрацювати параграф 13 (с.55,56).

Лінгвістична гра

Лінгвістична гра

Виконати письмово вправу 129(І,ІІ).

Виконати онлайн-тест

Урок 44. 14.04.2022. Тема. Контрольна робота. Морфологічна норма. Прикметник. Тестові завдання

Виконати онлайн-тест

Урок 45. 21.04.2022. Тема. Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка. Складні випадки синтаксичного узгодження

Опрацювати параграф 14 (с.64,65).

Виконати письмово вправи 146 (І,ІІ), 153(тест).

Урок 46. 28.04.2022. Тема. Контрольне есе (формальне) про явище природи, що викликає найбільше захоплення й здивування

Орієнтовний план формального есе

1. ВСТУП – один абзац

 • Використовуйте «пастки» для залучення уваги, такі як: цитата, вірш, питання, роздуми, незвичайні факти, ідей або смішні історії.
 • Немає необхідності висловлювати в першій пропозиції основну думку.
 • Уникайте таких фраз, як «Це есе про …» або «Я збираюся поговорити про…».

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА – 2-3 абзаци.

 • Виражайте свої думки зрозуміло.
 • Підкріплюйте основні ідеї фактами, роздумами, ідеями, яскравими описами, цитатами або іншою інформацією чи матеріалами, які інтригують і захоплюють увагу читача.
 • Використовуйте довідкові матеріали, щоб усунути тавтологію.

3. ВИСНОВОК – один абзац.

 • Продемонструйте вашу позицію щодо порушеної проблеми.
 • Зробіть узагальнення та аргументацію, яка підсумовує викладене в основній частині.

Урок 47. 05.05.2022. Тема. Складні випадки і варіанти синтаксичного керування

Опрацювати параграф 15 (с.69)

Виконати тренувальну вправу

Виконати письмово вправу 162 (с. 71; І,ІІ) та 166 (с. 72;тест).

Урок 48. 18.05.2022. Тема. Уживання прийменників в та на з географічними назвами і просторовими іменниками

Опрацювати параграф 16 (с.73)

Письмове завдання. Запишіть словосполучення, вибираючи з дужок потрібний прийменник. З трьома словосполученнями (на вибір) складіть і запишіть речення.

Відбувається (в, на) Україні, побувати (на, в) Німеччині, поглянути (у, на) Вкраїну, жити (в, на) Черкащині, піднятися (в, на) Еверест, збудували (на, в) Україні, їхати (в, на) Черкащину, повернутися (на, в) Україну, вулканічна активність (в, на) Кіліманджаро, відпочивав (в, на) Полтавщині, працював (на, в) Австрії, повернувся (в, на) Одесу, відпочивав (в, на) Десні, трапилося (на, в)Альпах, народився (на, в) Одещині.

Урок 49. 25.05.2022. Тема. Словосполучення з прийменником по

Опрацювати с. 74,75.

Виконати письмово вправу 173(с.173) та 177 (с.78,тест).

Урок 50. 01.06.2022. Тема. Словосполучення з прийменниками в(у), при, за, із-за. Підсумковий урок

Повторити параграф 16 (с.72-78).

Виконати письмово вправу 172 (с.75)

Виконати онлайн-тест до 2 червня

938 переглядів

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x