304. ЕГЗ-2.3.

Електронна адреса викладача: tytus49@ukr.net

Матеріал для опрацювання:

Навчальна література:

Malishev Ручне дугове зварювання
Гуменюк І.В. та ін. Технологія електродугового зварювання. – К., 2006.

Модуль ЕГЗ 2.3 36 год. Виконання робіт з зварювання простих деталей, вузлів і конструкцій

Компетентність ЕГЗ 2.3.3. 10 год. Перевірка якості зварного шва, заварювання видалених дефектних ділянок і проведення їх зачистки від шлаку і бризок металу.

Залишок на дистанційне навчання 6 годин

11.10. 2022. Урок №31.Основні види дефектів, що виникають при виконанні зварювання, повітряно-дугового різання, кисневого різання;https://svarmax.com.ua/ua/publ/vidy-defektov-svarnyh-shvov-i-metody-ih-ustraneniya

Контрольна робота за пройдений матеріал. ЕГЗ 2.3.2

Вибрати правильну відповідь:

1.До механічного класу за видом енергії належать зварювання:

А)  газове;

Б) тертям;

В) пресове;

Г) контактне;

2.Зварні з’єднання  за видом бувають:

А) таврові;

Б) стельові;

В) горизонтальні;

Г) вертикальні;

3.Дуга, що горить між електродом і основним металом,називають:

А) дуга непрямої дії;

Б) дуга прямої дії;

В) трифазна дуга

Б) стиснена дуга

4.Зварні шви за конфігурацією поділяються на;

А) вертикальні,горизонтальні

Б) прямолінійні, кільцеві

В) одношарові,багатошарові

Г) однобічні,двобічні

5.Зварювальний випрямляч призначений для:

А) зниження напруги

Б) запалювання і стабілізація дуги

В) перетворення змінного струму в постійний і живлення зварювання дуги.

Г) для регулювання сили струму.

6.Зварювальний пост укомплектування:

А) джерелом живлення

Б) зварювальні меблі,пристосування, інструменти

В) засобами захисту.

Г) усім перерахованим обладнанням.

7.Кут розчищення кромок під зварювання залежить від:

А) товщини металу.

Б) способу зварювання

В) хімічного складу металу.

Г) всіх перерахованих чинників.

8.Режим зварювання – це:

А) сукупність факторів, що забезпечують комфортні умови роботи зварника.

Б) сукупність факторів, що забезпечують виконання зварювання.

В) сукупність факторів, що забезпечують стійке горіння дуги і одержання зварних швів заданих розмірів форми та якості.

Г) сукупність факторів, що забезпечують стійке горіння дуги.

9.Коливальні рухи електродом впоперек шва виконують для:

А) рівномірного прогрівання зварної ванни.

Б) рівномірного прогрівання кореня шва.

В) підсиленого прогрівання кромок.

Г) всі перераховані приклади

10. Дефекти зварного з’єднання , що утворюється при натіканні металу шва на основний метал, але з ним не сплавляється , називається:

А) наплив

Б) зварювальний виріб

В) робочий стіл.

Г) балони з захистом газом.

11.10. 2022. Урок №32. Основні види дефектів, що виникають при виконанні зварювання, повітряно-дугового різання, кисневого різання; http://stroyka-gid.com.ua/instrykziy/13778-defekty-zvarnyx-zednan.html

13.10. 2022. Урок №33. Технологія видалення дефектів кисневим різанням, електродуговими засобами, шліфувальною машиною; https://zvarka.info/vipravlennya-defektiv-zvaryuvannya/

13.10. 2022. Урок №34. Лабораторно-практична робота (1год.) Випробування зварювальних швів на непроникністьhttp://obrobka.pp.ua/239-metodi-neruynvnogo-kontrolyu-yakost-zvarnih-zyednan.html

14.10. 2022. Урок №35. Тестовий контроль, контрольна робота. (2 години)

14.10. 2022. Урок №36. Робота за пройдений матеріал. ЕГЗ 2.3.3. Підсумкова контрольна робота ЕГЗ 2.3

Вибрати правильну відповідь:

1. Види зварювання, в яких для розплавлення металу  використовується теплова енергія, належать до класу:

А) термомеханічного

Б) механічного

В) термічного

Г) механічного

2. Джерела живлення за родом  струму поділяють на:

А) трансформатори, перетворювачі, випрямлячі

Б) для ручного зварювання і універсальні

В) для дугового і плазмового зварювання

Г) змінного і постійного струму

3.Плавкі електроди виготовляються із

А) вольфраму

Б) сплавів вольфраму

В) графіту

В) міді

4.Електродотримачем при зварюванні є:

А) пристосування для підведення струму до електродів.

Б) затискач  для  утримання електродів

В) пристосування  для  закріплення  електродів

Г) пристосування  для закріплення електродів і підведення до них  струму

5.До режиму зварювання не буде належати фактор:

А) діаметр електрода

Б) тип і марка електрода

В) глибина шва

Г) швидкість зварювання.

6. При зварюванні на вертикальній площині струм:

А) збільшують на 10-15%

Б) зменшують на 10-15%

В) не змінюють

Г) зменшують на 40-50%

7. Для утворення зварного шва виконують рухи електродом:

А) поступальні вздовж його осі

Б) поступальні вздовж осі шва

В) коливальні впоперек шва

Г) всі вказані рухи

8. Стиснена дуга-це:

А) плазмова дуга.

Б) дуга прямої дії.

В) дуга непрямої дії

Г) трифазна дуга

9. Зварювальні прихватки – це:

А) пристрій для утримування деталі

Б) пристрій для утримування присаджувального матеріалу

В) пристрій для утримування електрода.

Г) короткі зварювальні шви, що з’єднують складені деталі.

10. Надмірно великий зварювальний струм призводить до:

А) нестійкого горіння дуги.

Б) низької продуктивності процесу зварювання,

В) деформації кореня шва.

Г) збільшення швидкості плавлення електрода.

11.Засобами індивідуального захисту зварника є:

А) огороджувальні пристрої

Б) система блокування

В) спеціальний одяг

Г) сигналізація

12. До яких робіт дозволяється залучати осіб до 18 років?

А) нічні роботи

Б) понадурочні роботи

В) в робочі дні

Г) роботи у святкові дні

13. Пожеже називається:

А) займання речовини при піднесенні до нього полум’я

Б) неорганізоване і неконтрольоване горіння , в результаті якого знищуються матеріальні цінності

В) загоряння рідкої або твердої речовини при певних температурах

Г) запаювання горючої речовини

14.До індивідуальних засобів захисту від електричного струму належать.

А) знаки безпеки

Б) захисне заземлення

В) інструмент з ізолюючим ручками

Г) ізоляція струмопровідників

15. Які властивості металів є механічними

А) корозійна стійкість, здатність вступати в реакції з хімічними сполуками

Б) ковкість, зварюваність, оброблюваність різанням

В) електропровідність, теплопровідність

Г) міцність твердість пружність

248 переглядів

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x