304. ЕГЗ 3.1

Рекомендована література для опрацювання:

Malishev Ручне дугове зварювання
Гуменюк І.В. та ін. Технологія електродугового зварювання. – К., 2006.

Модуль: ЕГЗ 3.1. 44 год.

Компетентність: ЕГЗ 3.1.1. 12 год. Виконання ручного дугового, плазмового, газового, автоматичного і напівавтоматичного зварювання і наплавлення простих та середньої складності деталей, вузлів конструкцій і трубопроводів з конструкційних сталей, кольорових металів в нижньому та вертикальному положеннях шва.

15.03.2022. Урок №1. Ступінь нагріву деталей перед зварюванням і наплавленням і засоби вимірювання температурного режиму. Опрацювати теоретичний матеріал: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u132/navchal_na_praktika_tkm_zvaryuvannya.pdf

15.03.2022. Урок №2. Будова зварювальних пальників. Опрацювати теоретичний матеріал: https://ua-referat.com/Будова зварювального пальника.

15.03.2022. Урок №3. Будова газо-повітряних пальників. Опрацювати теоретичний матеріал: https://jasic.ua/ua/news/konstrukciya-tig-gorelki-41.

15.03.2022. Урок №4. Технологія і особливості ручного дугового зварювання і наплавлення, деталей, вузлів, простих і середньої складності деталей, вузлів конструкцій і трубопроводів з конструкційних сталей, кольорових металів і сплавів в нижньому та вертикальному положеннях шва. Опрацювати теоретичний матеріал: https://stud.com.ua/157918/tehnika/.

16.03.2022. Урок №5.Особливості механізованого зварювання й наплавлення в середовищі захисних газів деталей, вузлів, простих і середньої складності деталей, вузлів конструкцій і трубопроводів з конструкційних сталей, в нижньому та вертикальному положеннях шва. Опрацювати теоретичний матеріал: https://stud.com.ua/157918/tehnika/.

Дати правильну відповідь:

 УВАГА! Відповіді відправляти на електронну адресу викладача (TYTUS49@UKR.NET)

1. Плавкі електроди виготовляють з:

варіанти відповідей:

– вольфраму та його сплавів;

– сталі, чавуну, міді, алюмінію.

2. Зварювальний випрямляч-це:

варіанти відповідей:

– пристрій, призначений для перетворення змінного струму в постійний;

– пристрій, призначений для перетворення високої напруги електричної мережі в низьку напругу вторинного електричного кола.

3. При збільшенні сили зварювального струму глибина провару-

варіанти відповідей:

– зменшується;

– збільшується.

4. Стикове зварне з’єднання

варіанти відповідей:

– з’єднання, в якому складові його елементи розташовані в одній площині або на одній поверхні;

– з’єднання, в якому зварювальні елементи розташовані паралельно та перекривають один одного.

5.Сутність зварювання плавленням полягає в тому, що

варіанти відповідей

– метал по краях зварюваних частин оплавляється під дією джерела живлення нагрівання, оплавлені поверхні змочуються та покриваються розплавленим металом;

– в безперервному або перервному пластичному деформуванні металу по кромках зварюваних частин.

6.Зварювальний автомат-це:

варіанти відповідей:

– апарат, який пересувається вручну, механізована лише подача зварювального дроту;

– апарат, в якому подача зварювального дроту в дугу та пересування зварювальної дуги по виробу механізовані.

7. Таврове з’єднання-це:

варіанти відповідей:

– зварне з’єднання двох елементів, розташованих під прямим кутом і зварених в місці примикання їх країв;

– з’єднання, в якому до бокової поверхні одного елемента примикають під кутом та приварений торцем другий елемент.

8. Зварювальний пост-це:

варіанти відповідей:

– робоче місце зварника,обладнане всім необхідним для виконання зварювальних робіт;

– набір інструментів та приналежностей для зварювання.

9. Сталевий покритий електрод для ручного дугового зварювання з тонким покриттям має товщину покриття залежно від відношення діаметра електрода до діаметра стального стрижня:

варіанти відповідей:

– D/ḏ≤1,2

– 1.45<D/ḏ≤1,8

10. Випрямлянням-

варіанти відповідей:

– усувають деформацію прокатної сталі;

– переносять розміри деталі в натуральну величину з креслення на метал.

16.03.2022. Урок №6. Особливості ручного дугового зварювання і наплавлення, механізованого зварювання й наплавлення в середовищі захисних газів деталей, вузлів, простих і середньої складності деталей, вузлів конструкцій і трубопроводів з кольорових металів і сплавів в нижньому та вертикальному положеннях шва. Опрацювати теоретичний матеріал: https://stud.com.ua/157918/tehnika/.

18.03.2022. Урок№7. Технологія і особливості газового зварювання деталей, вузлів, конструкцій простих та середньої складності, виготовлених з конструкційних сталей. Опрацювати теоретичний матеріал: https://zvarka.info/gazove_zvaryuvannya/

18.03.2022. Урок№8. Особливості газового зварювання деталей, вузлів, конструкцій простих та середньої складності, виготовлених з кольорових металів і сплавів. Опрацювати теоретичний матеріал: http://stroytechnology.net/zroby-sams/7404-gazove-zvaruvana.html

18.03.2022. Урок№9. Технологія зварювання і наплавлення деталей із застосуванням зварювальних автоматів. Опрацювати теоретичний матеріал: https://allreferat.com.ua/uk/tehnologii_remont_avtomobili/referat/20

18.03.2022. Урок№10.Зварювання і наплавлення деталей із застосуванням установок. Опрацювати теоретичний матеріал: https://helpiks.org/7-22776.html

Дати правильну відповідь:

 УВАГА! Відповіді відправляти на електронну адресу викладача (TYTUS49@UKR.NET)

11. Нормальною вважають довжину дуги, що дорівнює:

варіанти відповідей:

– 1,5-2 діаметра стрижня електрода;

– 0,5-1,1 діаметра стрижня електрода

12. До основних показників режиму зварювання відносять:

варіанти відповідей:

– діаметр електрода;

– температуру попереднього нагрівання

13. Додатковими показниками режиму зварювання є-

варіанти відповідей:

– сила зварювального струму;

– рід та полярність струму

14.Трансформатори за родом струму є джерелами живлення

варіанти відповідей:

– постійного струму;

– змінного струму.

15. Присадний метал-це:

варіанти відповідей:

– метал, що підлягає зварюванню з’єднувальних частин;

– метал, призначений для введення в зварювальну ванну в доповнення до розплавленого основного металу

16. Валик-це:

варіанти відповідей:

– метал, наплавлений та переплавлений за один прохід;

– зварний шов, що утворився з декілька шарів.

17. При прямій полярності:

варіанти відповідей:

– клему (+) під’єднують до виробу;

– клему (+) під’єднують до електрода

18. При збільшенні напруги ширина зварного шва:

варіанти відповідей:

– збільшується;

– зменшується.

19. В кінці зварного шва:

варіанти відповідей:

– не можна одразу обривати дугу;

– можна одразу обривати дугу

20.Електроофтальмія – це:

варіанти відповідей:

– запалення рогівки ока;

– просочування шкіри частинками металу;

21.03.2022. Урок №11-12. Лабораторно-практична робота (1 год.): Вивчення будови зварювального трансформатора і зняття зовнішньої характеристики.https://issuu.com/111491/docs/______________________-____________

Компетентність: ЕГЗ 3.1.1. Тестовий контрольhttps://vseosvita.ua/test/kontrolna-robota-dlia-elektrozvarnykiv-ruchnoho-zvariuvannia-115926.html

Комплексні тестові завдання  ЕГЗ 3.1.1. з професії електрогазозварник ГР. 304

Позначити правильну відповідь (Вірна відповідь-одна)

 УВАГА! Відповіді відправляти на електронну адресу викладача (TYTUS49@UKR.NET) або в групу Вайбер класному керівнику

1.До механічного класу за видом енергії належать зварювання: А) газове; Б) тертям; В) пресове; Г) контактне8.Режим зварювання –це: А) сукупність факторів, що забезпечують комфортні умови роботи зварника. Б) сукупність факторів, що забезпечують виконання зварювання. В) сукупність факторів, що забезпечують стійке горіння дуги і одержання заданих розмірів форми та якості. Г) сукупність факторів, що забезпечують стійке горіння дуги.
2.Зварні з’єднання за видом бувають: А) таврові; Б) стельові; В) горизонтальні; Г) вертикальні;9.Коливальні рухи електродом впоперек шва виконують для: А) рівномірного прогрівання зварної ванни. Б) рівномірного прогрівання кореня шва. В) підсиленого прогрівання кромок. Г) всі перераховані приклади
3.Дуга, що горить між електродом і основним металом,називається: А) дуга непрямої дії; Б) дуга прямої дії; В) трифазна дуга Б) стиснена дуга10. Дефект зварного з’єднання, що утворюється при натіканні металу шва на основний метал, але з ним не сплавляється, називається: А) наплив Б) зварювальний виріб В) робочий стіл. Г) балони з захистом газом.
4.Зварні шви за конфігурацією поділяються на; А) вертикальні,горизонтальні Б) прямолінійні, кільцеві В) одношарові,багатошарові Г) однобічні,двобічні11. Види зварювання, в яких для розплавлення металу  використовується теплова енергія, належать до класу: А) термомеханічного Б) механічного В) термічного Г) механічного
5.Зварювальний випрямляч призначений для: А) зниження напруги Б) запалювання і стабілізація дуги В) перетворення змінного струму в постійний і живлення зварювання дуги. Г) для регулювання сили струму.12. Джерела живлення за родом  струму поділяють на А) трансформатори, перетворювачі, випрямлячі Б) для ручного зварювання і універсальні В) для дугового і плазмового  зварювання Г) змінного і постійного струму
6.Зварювальний пост укомплектування: А) джерелом живлення Б) зварювальні меблі,пристосування, інструменти В) засобами захисту. Г) усім перерахованим обладнанням.13.Плавкі електроди виготовляються із А) вольфраму Б) сплавів вольфраму В) графіту Г) міді
7.Кут розчищення кромок під зварювання залежить від: А) товщини металу. Б) способу зварювання В) хімічного складу металу. Г) всіх перерахованих чинників.14.Електродотримачем при зварюванні є: А) пристосування для підведення струму до електродів. Б) затискач для утримання електродів В) пристосування для закріплення  електродів Г) пристосування для закріплення електродів і підведення до них струму

Компетентність: ЕГЗ 3.1.2. 16 год. Виконання кисневого і плазмового прямолінійного і криволінійного різання вуглецевих та легованих сталей у всіх положеннях, крім стельового, ручне кисневе різання газорізальними апаратами на задані розміри простих і середньої складності деталей з вуглецевих та легованих сталей кольорових металів і сплавів.

22.03.2022. Урок №13. Обладнання зварювального поста для кисневого різання; https://stud.com.ua/157918/tehnika/.

22.03.2022. Урок №14. Обладнання зварювального поста для плазмового різання; https://allreferat.com.ua/uk/tehnologii_remont_avtomobili/referat/20

22.03.2022. Урок №15. Обладнання зварювального поста для дугового різання https://allreferat.com.ua/uk/tehnologii_remont_avtomobili/referat/20

22.03.2022. Урок №16. Умови кисневого різання сталей https://stud.com.ua/157918/tehnika/.

23.03.2022. Урок №17. Гази для кисневого різання металів https://allreferat.com.ua/uk/tehnologii_remont_avtomobili/referat/20

23.03.2022. Урок №18. Гази для плазмового різання металів http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=30759

24.03.2022. Урок №19. Технологія кисневого різання деталей простих та середньої складності з вуглецевих, сталей в різних просторових положеннях; http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=30759

24.03.2022. Урок №20. Технологія кисневого різання деталей простих та середньої складності з легованих сталей в різних просторових положеннях; https://jasic.ua/ua/news/konstrukciya-tig-gorelki-41.

25.03.2022. Урок №21. Технологія кисневого різання деталей простих та середньої складності з кольорових металів в різних просторових положеннях; https://jasic.ua/ua/news/konstrukciya-tig-gorelki-41.

25.03.2022. Урок №22. Технологія плазмового різання деталей простих та середньої складності з вуглецевих, сталей в різних просторових положеннях; https://jasic.ua/ua/news/konstrukciya-tig-gorelki-41.

28.03.2022. Урок №23. Технологія плазмового різання деталей простих та середньої складності з легованих сталей в різних просторових положеннях; https://jasic.ua/ua/news/konstrukciya-tig-gorelki-41.

28.03.2022. Урок №24.Технологія плазмового різання деталей простих та середньої складності з кольорових металів в різних просторових положеннях; https://jasic.ua/ua/news/konstrukciya-tig-gorelki-41.

29.03.2022. Урок №25. Технологія електродугового різання сталей http://weldingtechnologiesbyandrey.blogspot.com/p/07-18_11.htmlhttp://weldingtechnologiesbyandrey.blogspot.com/p/07-18_11.html

29.03.2022. Урок №26. Технологія електродугового різання кольорових металів http://weldingtechnologiesbyandrey.blogspot.com/p/07-18_11.html

30.03.2022. Урок №27. Лабораторно-практична робота (1 год.): Вивчення основних параметрів режиму зварювання.https://issuu.com/111491/docs/______________________-____________

30.03.2022. Урок №28. Комплексні тестові завдання  ЕГЗ 3.1.2. з професії електрогазозварник ГР. 304 Контрольна робота. Вибрати і відмітити єдину правильну відповідь. https://naurok.com.ua/test/atestaciya-z-predmata-obladnannya-ta-tehnologi-zvaryuvalnih-robit-977533.html

1. Надмірно великий зварювальний струм призводить до:

А) нестійкого горіння дуги.

Б) низької продуктивності процесу зварювання,

В) деформації кореня шва.

Г) збільшення швидкості плавлення електрода.   

2. Який вміст вуглецю може бути в сталі?

А) від 0,2 до 2,14%

Б) від 0 до 2,14%

В) від 0 до 6,67%

Г) від 2,14 до 6, 67%

3.Засобами індивідуального захисту зварника є:

А) огороджувальні пристрої

Б) система блокування

В) спеціальний одяг

Г) сигналізація

4. Яка сталь з наведених марок є звичайної якості?

А) сталь СТ. 5 пс:

Б) сталь У8

В) сталь 45

Г) сталь 40 Х

5. До яких робіт дозволяється залучати осіб до 18 років?

А) нічні роботи

Б) понадурочні роботи

В) в робочі дні

Г) роботи у святкові дні

6. Висока теплостійкість сплавів залежить:

А) від вмісту вуглецю

Б) від вмісту кобальту

В) від вмісту карбідів вольфраму

Г) від вмісту інших домішок

Компетентність: ЕГЗ 3.1.3. 16 год. Виконання ручного дугового повітряного стругання простих та середньої складності деталей з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів в різних положеннях

30.03.2022. Урок №29. Технологія стругання деталей простих та середньої складності з різних сталей в різних положеннях https://zvarka.info/zvaryuvannya-i-strugannya-vugilnim-elektrodom/

30.03.2022. Урок №30. Особливості стругання деталей простих та середньої складності з чавуну в різних положенняхhttps://zvarka.info/zvaryuvannya-i-strugannya-vugilnim-elektrodom/

04.04.2022. Урок №31. Технологія стругання деталей простих та середньої складності кольорових металів і сплавів в різних положенняхhttps://zvarka.info/zvaryuvannya-i-strugannya-vugilnim-elektrodom/

04.04.2022. Урок №32. Деформація і напруги під час зварювання. Класифікація зварювальних напруг. https://sites.google.com/view/pty26svarka/тема-16-деформації-і-напруги-при-зварюванні

05.04.2022. Урок №33. Зв’язок між деформаціями і напругами під час зварювання. Причини виникнення напруг і деформації.https://sites.google.com/view/pty26svarka/тема-16-деформації-і-напруги-при-зварюванні

05.04.2022. Урок №34. Механізм виникнення деформації і напруг під час наплавлення валика на кромку смуги.https://sites.google.com/view/pty26svarka/тема-16-деформації-і-напруги-при-зварюванні

08.04.2022. Урок №35. Заходи боротьби зі зварювальними деформаціями і напругами. Методи запобігання або зменшення залишкових деформацій: зрівноваження деформацій, зворотний вигин, жорстке закріплення https://sites.google.com/view/pty26svarka/тема-16-деформації-і-напруги-при-зварюванні

08.04.2022. Урок №36. Система контролю якості зварювального виробництва https://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/1/27/1-27-kl1.pdf

08.04.2022. Урок №37. Дефекти зварних швів, причини їх утворення. Класифікація дефектів зварних швів. Дефекти форми і розміру зварних швів. https://svarmax.com.ua/ua/publ/vidy-defektov-svarnyh-shvov-i-metody-ih-ustraneniya

08.04.2022. Урок №38.Напливи, натікання, нерівномірна ширина і висота швів. Підрізи, зміщення шва від осі, незаплавлені кратери, усадні раковини, зовнішня пористість.https://svarmax.com.ua/ua/publ/vidy-defektov-svarnyh-shvov-i-metody-ih-ustraneniya

11.04.2022. Урок №39. Шлакові включення. Тріщини, що виходять на поверхню шва або пришовної зони. Пропалювання https://svarmax.com.ua/ua/publ/vidy-defektov-svarnyh-shvov-i-metody-ih-ustraneniya

11.04.2022. Урок №40. Внутрішні дефекти. Пори, непровари, тріщинки – ті, що виходять на поверхню (макро – і мікро.). Причини утворення дефектів, заходи щодо запобігання дефектівhttps://svarmax.com.ua/ua/publ/vidy-defektov-svarnyh-shvov-i-metody-ih-ustraneniya

12.04.2022. Урок №41. Методи контролю якості в зварювальному виробництві http://stroytechnology.net/schkola-remonty/7900-kontrol-zvarnyx-chviv.html

12.04.2022. Урок №42. Лабораторно-практична робота (1 год.):Вплив параметрів різання на якість стругання металівhttps://issuu.com/111491/docs/______________________-____________

13.04.2022. Урок №43. Тестовий контроль, ЕГЗ 3.1.3. Тестова контрольна робота.https://naurok.com.ua/test/test-kontrol-yakosti-zvaryuvannya-2366855.html

13.04.2022. Урок №44. ЕГЗ 3.1 Підсумкова контрольна робота. Підсумкове заняття.http://zppl.org.ua/tegi/testi-z-tehnologiyi-zvaryuvalnih-robit

Тестові завдання ЕГЗ 3.1.3., ЕГЗ 3.1. Дати єдину правильну відповідь

 УВАГА! Відповіді відправляти на електронну адресу викладача (TYTUS49@UKR.NET) або в групу Вайбер класному керівнику

1.До режиму зварювання не буде належати фактор:

А) діаметр електрода

Б) тип і марка електрода

В) глибина шва

Г) швидкість зварювання.

2. Пожежею називається:

А) займання речовини при піднесенні до нього полум’я

Б) неорганізоване і неконтрольоване горіння , в результаті якого знищуються матеріальні цінності

В) загоряння рідкої або твердої речовини при певних температурах

Г) запаювання горючої речовини

3. При зварюванні на вертикальній площині струм:

А) збільшують на 10-15%

Б) зменшують на 10-15%

В) не змінюють

Г) зменшують на 40-50%

4.До індивідуальних засобів захисту від електричного струму належать.

А) знаки безпеки

Б) захисне заземлення

В) інструмент з ізолюючим ручками

Г) ізоляція струмопровідників

5. Для утворення зварного шва виконують рухи електродом:

А) поступальні вздовж його осі

Б) поступальні вздовж осі шва

В) коливальні впоперек шва

Г) всі вказані рухи.

6. Які властивості металів є механічними

А) корозійна стійкість, здатність вступати в реакції з хімічними сполуками

Б) ковкість, зварюваність, оброблюваність різанням

В) електропровідність, теплопровідність

Г) міцність твердість пружність

7. Стиснена дуга-це:

А) плазмова дуга.

Б) дуга прямої дії.

В) дуга непрямої дії

Г) трифазна дуга

8. При втраті свідомості потерпілому дають:

А) випити гарячий чай

Б) випити настоянку валеріанки

В) понюхати розчин борної кислоти

Г) понюхати нашатирний спирт

9. Зварювальні прихватки – це:

А) пристрій для утримування деталі

Б) пристрій для утримування присаджувального матеріалу

В) пристрій для утримування електрода.

Г) короткі зварювальні шви, що з’єднують складені деталі

10. Що означає число в марці чавуну ВЧ40 ?

А) вміст вуглецю

Б) відносне видовження у відсотках

В) границю міцності на розтяг в кг/мм

Г) твердість

935 переглядів

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x