303. Українська мова та література |факультатив| 23-24

Електронна пошта викладача kamforovich8@gmail.com

08.09.23 Урок 1. Тема. Групи сполучників за значенням і синтаксичною роллю: сурядні й підрядні. Правопис сполучників

Переглянути відеоурок 1

Переглянути відеоурок 2

Виконати тренувальну вправу 1, тренувальну вправу 2

Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

15.09.23 Урок 2. Тема. Правопис сполучників. Розрізнення сполучників та інших співзвучних частин мови

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивні вправи:

https://learningapps.org/watch?v=ppfoyupsn18

https://learning.ua/zno/kursy-zno/kursy-zno-z-ukrainskoi-movy/pravopys-spoluchnykiv

https://wordwall.net/uk/resource/15846513

Виконати тест онлайн

18.09.23 Урок 3. Тема. Микола Вороний. “Блакитна панна”. Олександр Олесь. “Чари ночі”, “О слово рідне! Орле скутий”

Переглянути відео 1, відео 2

Пройти онлайн-тест 1, онлайн-тест 2.

22.09.23 Урок 4. Тема. Частка як службова частина мови. Правопис часток

Переглянути відеоурок

Переглянути відео

Виконати тренувальну вправу

Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

26.09.23 Урок 5. Тема. Вигук як особлива частина мови. Правопис вигуків

Переглянути відео

Виконати онлайн-тест

29.09.23 Урок 6. Тема. Словосполучення і речення як основні одиниці синтаксису. Підрядний і сурядний зв’язок між словами й частинами складного речення

Переглянути відеоурок 1

Переглянути відеоурок 2

Виконати тестові завдання

05.10.23 Урок 7. Тема. Павло Тичина. “О, панно Інно…”, “Ви знаєте, як липа шелестить…”, “Пам’яті тридцяти”. Максим Рильський. “У теплі дні збирання винограду”

Переглянути відеоурок 1

Переглянути відео

Переглянути відеоурок 2

Виконати тест онлайн

12.10.23 Урок 8. Тема. Речення як основна синтаксична одиниця. Граматична основа речення. Порядок слів у реченні

Переглянути відео

Виконати інтерактивну вправу

Виконати тест

18.10.23 Урок 9. Тема. Види речень за метою висловлювання; за емоційним забарвленням; за будовою; за складом граматичної основи

Переглянути відео

Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

19.10.23 Урок 10. Тема. Володимир Сосюра. “Любіть Україну!”. Богдан-Ігор Антонич. Різдво”

Переглянути відеоурок 1

Виконати інтерактивну вправу

Переглянути відеоурок 2

Виконати тестові завдання

25.10.23 Урок 11. Тема. Види речень за наявністю чи відсутністю другорядних членів; за наявністю необхідних другорядних членів; за наявністю чи відсутністю ускладнювальних засобів

Переглянути відео

Опрацювати теоретичний матеріал

Виконати тест онлайн

26.10.23 Урок 12. Тема. Микола Хвильовий. “Я(Романтика)”

Переглянути відеоурок

Переглянути відео

Виконати інтерактивну вправу

Виконати онлайн-тест

01.11.23 Урок 13. Тема. Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Зв’язок між підметом і присудком

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу 1

Виконати тренувальну вправу 2

07.11.23 Урок 14. Тема. Означення. Прикладка як різновид означення

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивну вправу

Виконати тест онлайн

09.11.23 Урок 15. Тема. Юрій Яновський. “Майстер корабля”

Прослухати аудіоподкаст з підготовки до ЗНО

Виконати інтерактивну вправу

Виконати тести

17.11.23 Урок 16. Тема. Додаток. Обставина. Порівняльний зворот

Переглянути відеоурок 1

Переглянути відеоурок 2

Виконати тренувальні завдання:

https://learningapps.org/view14167525

https://learningapps.org/watch?v=pn7et4cat17

https://learningapps.org/19554728

https://learningapps.org/10340293

https://learningapps.org/watch?v=pv02qsd1t20

20.11.23 Урок 17. Тема. Граматична основа односкладного речення. Типи односкладних речень за способом вираження та значення головного члена

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивну вправу

Виконати інтерактивну вправу

Пройти тест з метою самоперевірки

Виконати тест онлайн

22.11.23 Урок 18. Тема. Валер’ян Підмогильний. “Місто”

Переглянути відео

Виконати тестові завдання

15.01.24 Урок 19. Тема. Речення з однорідними членами. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами

Переглянути відеоурок 1

Переглянути відеоурок 2

Виконати тренувальні вправи:

https://learningapps.org/watch?v=pqm6mmc8316

https://learningapps.org/watch?v=p7powyt2c16

https://learningapps.org/view9880939

https://learningapps.org/1769004

19.01.24 Урок 20. Тема. Речення із звертаннями. Речення із вставними словами, словосполученнями, реченнями, їх значення

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу

Виконати тренувальну вправу

Виконати тестові завдання

22.01.24 Урок 21. Тема. Микола Куліш. “Мина Мазайло”

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивну вправу

Виконати тестові завдання

25.01.24 Урок 22. Тема. Речення з відокремленими членами. Відокремлені означення, прикладки – непоширені й поширені

Переглянути відеоурок 1

Переглянути відеоурок 2

Виконати тестові завдання

29.01.24 Урок 23. Тема. Остап Вишня. “Моя автобіографія”, “Сом”

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивну вправу 1

Виконати інтерактивну вправу 2

Виконати тестові завдання

31.01.24 Урок 24. Тема. Відокремлені додатки, обставини

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу 1, тренувальну вправу 2, тренувальну вправу 3, тренувальну вправу 4

Виконати тести з метою самоперевірки

01.02.24 Урок 25. Тема. Відокремлені уточнювальні члени речення. Розділові знаки в ускладненому реченні

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу

Виконати тест онлайн

06.02.24 Урок 26. Тема. Олександр Довженко. “Зачарована Десна”

Переглянути відеоурок

Опрацювати теоретичний матеріал

Виконати онлайн-тест

08.02.24 Урок 27. Тема. Типи складних речень за способом зв’язку їх частин: сполучникові й безсполучникові. Сурядний і підрядний зв’язок між частинами складного речення

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу

Виконати тестові завдання

13.02.24 Урок 28. Тема. Андрій Малишко. “Пісня про рушник”

Переглянути відеоурок

Виконати тестові завдання

15.02.24 Урок 29. Тема. Олесь Гончар. “Модри камінь”.

Переглянути відео

Виконати тестові завдання

Виконати тест

20.02.24 Урок 30. Тема. Єднальні, протиставні й розділові сполучники в складносурядному реченні. Смислові звязки між частинами складносурядного речення

Переглянути відеоурок

Пройти тест онлайн

22.02.24 Урок 31. Тема. Василь Симоненко. “Ти знаєш, що ти – людина…”, “Задивлюсь у твої зіниці…”, “Лебеді материнства”

Переглянути відео

Виконати онлайн-тест

27.02.24 Урок 32. Тема. Розділові знаки в складносурядному реченні

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу 1, вправу 2, вправу 3

Виконати онлайн-тест

29.02.24 Урок 33. Тема. Василь Голобородько. “Наша мова”. Василь Стус. “Господи, гніву пречистого”. Іван Драч. “Балада про соняшник”.

Переглянути відео 1

Переглянути відео 2

Переглянути відео 3

Виконати тест 1

Виконати тест 2

01.03.24 Урок 34. Тема. Складнопідрядне речення, його будова. Головна і підрядна частини. Підрядні сполучники й сполучні слова як засоби зв’язку в складнопідрядному реченні

Переглянути відео 1, відео 2

Переглянути відеопрезентацію

Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

04.03.24 Урок 35. Тема. Основні види підрядних речень: означальні, з’ясувальні, обставинні

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу 1, вправу 2, вправу 3

Виконати тест

06.03.24 Урок 36. Тема. Григір Тютюнник “Три зозулі з поклоном”. Дмитро Павличко “Два кольори”

Переглянути відео 1

Переглянути відео 2

Прослухати аудіозапис “Два кольори”

Виконати інтерактивну вправу

Виконати інтерактивну вправу

08.03.24 Урок 37. Тема. Складнопідрядні речення з кількома підрядними, розділові знаки в них

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу

Пройти онлайн-тест

12.03.24 Урок 38. Тема. Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу

Виконати тренувальну вправу

14.03.24 Урок 39. Тема. Ліна Костенко “Страшні слова, коли вони мовчать”, “Маруся Чурай”

Переглянути відео про “Марусю Чурай”

Переглянути відео “Страшні слова, коли вони мовчать”

Виконати онлайн-тест

18.03.24 Урок 40. Тема. Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку.

Переглянути відеоурок

Виконати тест онлайн

29.03.24 Урок 41. Тема. Пряма і непряма мова. Заміна прямої мови непрямою

Переглянути відеоурок 1, відеоурок 2

Виконати тренувальну вправу 1, тренувальну вправу 2

Виконати тест

01.04.24 Урок 42. Тема. Твори українських письменників-емігрантів. Іван Багряний “Тигролови”.

Переглянути відеоурок

Виконати інтерактивну вправу 1, інтерактивну вправу 2

Виконати тест онлайн

08.04.24 Урок 43. Тема. Цитата як різновид прямої мови. Діалог

Переглянути відеоурок 1, відеоурок 2

Виконати тест

10.04.24 Урок 44. Тема. Стилі мовлення, їх основні ознаки, функції. Написання власного висловлювання

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальну вправу

Виконати тренувальну вправу

Виконати тренувальний тест

16.04.24 Урок 45. Тема. Євген Маланюк “Уривок з поеми”

Переглянути відео

Виконати інтерактивну вправу

Виконати тест онлайн

18.04.24 Урок 46. Тема. Види мовленнєвої діяльності; адресант і адресат мовлення; монологічне і діалогічне мовлення.

Переглянути відео

Виконати тест

23.04.24 Урок 47. Тема. Тема й основна думка висловлення. Вимоги до мовлення

Переглянути відеоурок

Виконати вправу

Виконати тренувальний тест

25.04.24 Урок 48. Тема. Основні ознаки тексту. Зміст і будова тексту, поділ тексту на абзаци, мікротеми.

Переглянути відеоурок

Виконати тестові завдання

30.04.24 Урок 49. Тема. Сучасний літературний процес. Загальний огляд, основні тенденції. Постмодернізм як літературне явище.

Переглянути відеоурок

Переглянути відео

Виконати тест з метою самоперевірки

Виконати тест онлайн

01.05.24 Урок 50. Тема. Підсумковий урок

Виконати підсумковий тест

149 переглядів

303. Математика |факультатив| 23-24

07.09.2023

Урок 1. Корінь n-го степеня.

Опрацювати відеоматеріал.
Виконати вправу.

Виконати тест.

14.09.2023

Урок 2. Ірраціональні рівняння і нерівності.

Переглянути відео 1 та відео 2.

Виконати тест 1 і тест 2.

21.09.2023

Урок 3. Системи ірраціональних рівнянь і нерівностей.

Перглянути відео.

Виконати завдання.

28.09.2023

Урок 4. Степінь з раціональним показником та його властивості. Степенева функція.

Опрацювати відеоурок 1 та відеурок 2.

Виконати завдання 1 і завдання 2.

02.10.2023

Урок 5. Приріст аргументу і приріст функції. Границя функції. Означення похідної.

Опрацювати відеоурок.

Виконати тестові завдання.

09.10.2023

Урок 6. Похідна суми, різниці, добутку і частки. Похідна складеної функції.

Опрацювати відеоурок 1 та відеурок 2.

Виконати завдання та тест.

16.10.2023

Урок 7. Площа чотирикутника.

Переглянути відео.

Виконати вправу та тестові завдання.

23.10.2023

Урок 8. Площа паралелограма.

Опрацювати відеоурок.

Виконати завдання 1 і завдання 2.

06.11.2023

Урок 9. Площа прямокутника та квадрата.

Переглянути відео.

Виконати вправу.

16.11.2023

Урок 10. Площа ромба.

Опрацювати відеоурок.

Виконати завдання.

20.11.2023

Урок 11. Площа трапеції.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу.

27.11.2023

Урок 12. Площа круга.

Опрацювати відеоурок.

Виконати вправу.

19.01.2024

Урок 13. Площа трикутника.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

23.01.2024

Урок 14. Координати середини відрізка. Відстань між точками.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

25.01.2024

Урок 15. Рівняння кола, прямої.

Переглянути відео 1 та відео 2.

Виконати вправу 1, вправу 2, вправу 3 та вправу 4.

31.01.2024

Урок 16. Перетворення фігур.

Переглянути відео.

Виконати тест.

89 переглядів

303. Історія України |факультатив| 23-24

Тема 1. Українські землі у  складі Австро-Угорщини  в другій половині ХІХ століття

06.09.23.Урок 1. Політика австрійського уряду щодо західноукраїнських земель. Діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта». Українські видання: «Правда», «Діло», «Записки Наукового товариства імені Шевченка».

Прослухати відеоурок

Скласти хронологічну таблицю, вивчити дати.

Опрацювати матеріал

Підготуйте повідомлення на тему «Основні напрями діяльності культурно-освітнього товариства «Просвіта»

13.09.23. Урок 2. Розвиток кооперативного руху. Трудова еміграція. Політизація українського національного руху та утворення перших політичних партій.

Переглянути відеоурок, опрацювати інформацію

 Дайте відповіді на запитання:

 1. У чому полягала основна мета кооперативного руху? 2. Охарактеризуйте становище  трудових емігрантів.

Опрацювати відеоурок

 Підготуйте ессе  на тему «Створення перших політичних партій та проблеми становлення і консолідації української нації»

Пройти тест

Тема2. Культура України в другій половині ХІХ  – на початку ХХ століття

20.09.23. Урок 3. Піднесення української культури. Розвиток освіти,науки,літератури,музичного, образотворчого,театрального мистецтва. Українські підприємці-благодійники. Релігія і церква.

Опрацюйте відеолекцію, прослухайте відео, проаналізуйте матеріал, інформацію

Дайте відповіді на запитання:

 1. Перелічіть особливості розвитку культури в другій половині XIX — на початку XX ст.

2. В. Вернадський у статті «Українське питання і російська громадськість» писав: «У цілому українці вважають, що свобода української культури обумовлюється саме інтересами російської справи і що зберегти українців як росіян Росія зможе, лише прийнявши їх з усім національно-культурним обличчям». Поясніть, як ви розумієте думку автора. Чи поділяєте ви її? Чому?

Опрацюйте опорний конспект, перегляньте відео, ознайомтесь з відео

Написати повідомлення про українських підприємців меценатів на вибір: Артем Терещенко, Василь Семиренко, Григорій Галаган.

Тема 3. Українські землі у  складі Російської імперії  в 1900 -1914 рр.

27.09.23.Урок 4. Утворення монополістичних об’єднань в Україні. Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на Україну. Консолідація української нації. Створення політичних партій Наддніпрянщини. Самостійницька й автономістська течії в національному русі.

Опрацювати відеоурок, ознайомтесь з матеріалом

Поміркуйте та дайте відповіді:

 1. Один із сучасників столипінської реформи писав: «Перше, що переносять українці на сибірський грунт, це почитання місцевих в Україні святих. Схороняють мову й звичаї жінки та діти, які ніколи не виходять з українського оточення.» Які явища у житті українців описує автор? Про які етнопсихологічні особливості українців вони свідчать?
 2. Як ви думаєте, чому реформа, що проводилась цілою державою, залишилась незавершеною після вбивства П.Столипіна?

Опрацюйте інформацію, відеоурок

Уявіть, що ви кореспондент газети, напишіть до неї інформацію на теми:

 1. Яким було ідейно-політичне спрямування перших українських партій Наддніпрянщини?
 2. Чим вони відрізнялися від загальноросійських?

03.10.23. Урок 5. Події1905-1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад в І та ІІ Державних Думах. Діяльність «Просвіти».

Ознайомтесь з відео, опрацювати інформацію

1.  Поясніть значення понять: страйк, «Кривава неділя», Сорочинська трагедія.

2. Підготуйте історичну довідку: «Діяльність українських парламентських громад у І та II Державних Думах».

11.10.23 Урок 6. Посилення російського імперського наступу на Україну в 1907-1914 рр.

Ознайомитись з джерелом, опрацювати відео

Виконайте завдання:

1. Наведіть приклади масових протестів українців проти національного гніту.

2. Чи є підстави характеризувати масові демонстрації 1910 і 1912 рр. як свідчення зростання української

національної свідомості?

3. Які питання перебували в центрі уваги українського національного руху напередодні Першої світової війни?

Як вони розв ’язувалися?

Тема 9. Українські землі у  складі Австро-Угорщини  в 1900-1914 рр.

19.10.23. Урок 7. Становище промисловості та сільського господарства. Радикалізація українського політичного руху. Вплив УГКЦ на формування національної свідомості населення західноукраїнських земель.

Ознайомитись з  матеріалом, відеолекцією

1. Розкрийте суть вислову «Галичина – український П’ємонт».

2. Завдяки чому забезпечувався поступ національного руху на західноукраїнських землях? Чому в Наддніпрянщині такого поступу не спостерігалося?

Ознайомитись з  матеріалом, відеоуроком

1.Назвіть представників греко-католицького духовенства – активних учасників національно-визвольного руху в Західній Україні в XIX ст.

2.У створенні яких західноукраїнських національних партій брали активну участь представники греко-католицького духовенства?

3.Що вам відомо про роль Андрея Шептицького у відстоюванні національних прав українців, розбудові національно-культурного життя Західної України і піднесенні національної самосвідомості українського населення?

Перевірте свої знання

Тема 5. Україна в роки Першої світової війни.

26.10.23 Урок 8. Україна в геополітичних планах Антанти і Центральних держав. Війна та українські політичні сили. Головна українська рада. Союз визволення України. Загальна українська рада.

Опрацювати відеопрезентацію, інформацію

 1. Якими були плани країн Троїстого союзу і Антанти щодо України? Доведіть, що в роки Першої світової війни українські землі були об’єктом геополітики воюючих держав.
 2. Порівняйте діяльність ГУР та СВУ. Зробіть висновки.
 3. Дайте характеристику основних позицій українських політичних сил Наддніпрянської України щодо війни. Порівняйте їх з позиціями лідерів західноукраїнських земель. Поясніть, чому існували такі розбіжності ?

03.11.23. Урок  9. Воєнні дії на території України в 1914 – 1917 рр. Українці в арміях воюючих держав. Українські січові стрільці. Політика Російської імперії  та Австро-Угорщини на західно – українських землях у 1914-1917рр. Тематичний контроль.

Ознайомитись з інформацією,  переглянути відеоматеріал

Пройти тест

Ознайомитись з відео, опрацювати інформацію

1.Чим, на вашу думку, були вмотивовані здатність до самопожертви та героїзм, притаманні воякам легіону УСС в роки Першої світової війни? Обґрунтуйте свою думку.

2.Напишіть ессе на тему «Курними шляхами – під козацьким знаменом і з піснею на вустах».

3.Поміркуйте, як могло б скластися життя усусів, якби не війна?

Опрацювати матеріал, прослухати відеолекцію

Пройти тест

Тема 6. Початок Української революції.

17.11.23 Урок 10. Революційні події в Україні в 1917-на початку 1918р. Українізація армії. Еволюція поглядів політичних сил України в питанні самовизначення.

Опрацювати матеріал, переглянути відеолекцію

Пройти тест

23.11.23. Урок 11. Універсали Української Центральної Ради. Відносини УЦР  з Тимчасовим урядом та більшовицькою Росією. Проголошення УНР. Кримськотатарський національний рух.

Опрацювати відеоматеріал, прослухати відеолекцію

Підготувати політичний портрет одного з діячів кримськотатарського національного руху: Челебі Челебієва, Джаффера Сайдамета.

29.11.23.  Урок 12. Всеукраїнський з’їзд Рад» у м. Харків. Перша війна більшовицької Росії з УНР. Бій біля станції Крути. Події 1917 р. в Криму. Проголошення незалежності УНР. Окупація більшовицькою Росією України.

Переглянути відеоурок, прослухати відеоматеріал, проаналізувати відео, опрацювати відеолекцію

Пройти тест

17.01.24. Урок 13. Берестейський мирний договір. Вигнання більшовиків з території УНР. Похід Петра Болбочана на Крим. Конституція УНР.

Опрацювати відеоматеріал, прослухати відеолекцію

1. Установіть хронологічну послідовність подій: Підписання Брест-Литовського мирного договору, Ухвалення УЦР Четвертого Універсалу, Похід Петра Болбочана на Крим.

2. Схарактеризуйте одним реченням історичних діячів відповідно до їхньої участі в подіях грудня 1917 – березня 1918 рр.: М. Грушевський, В. Голубович, С. Петлюра, М. Муравйов, В. Антонов – Овсіенко, О. Чернін, Л. Троцький, П. Болбочан.

Тема 7. РозгортанняУкраїнської революції.Боротьба за відновлення державності.

23.01.24. Урок 14. Гетьманський переворот. Українська держава. Західноукраїнська Народна Республіка. Український національний рух на Буковині й Закарпатті. Акт злуки УНР  та ЗУНР. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. Директорія. Друга війна більшовицької Росії з УНР. Більшовицький режим в Україні.Ухвалення Конституції УСРР 1919р.

Переглянути відеоматеріал, прослухати відеолекцію, опрацювати інформацію

Підготуйте повідомлення на тему  «Здобутки і втрати політики гетьмана П.Скоропадського»

26.01.24. Урок 15. Політика воєнного комунізму. Червоний терор. Військова інтервенція Антанти на півднв України. Денікінський режим в Україні. Повернення більшовицької влади..Перший зимовий похід. Варшавська угода міх УНР та Польщею. Польсько-радянська війна на території України. Другий Зимовий похід армії УНР. Холодноярська республіка (1919-1922рр.). Культура та духовність.

Опрацювати матеріал, переглянути відео, прослухати відеолекцію

Напишіть повідомлення на тему  «Холодноярська республіка (1919-1922рр.)»

Тема 8. Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні.

31.01.24. Урок 16. Масовий голод у південних губерніях УСРР. Неп в УСРР. Входження УСРР до складу СРСР. Утворення Кримської АСРР. Національна політика радянської влади в УСРР. Молдавська АСРР.

Прослухайте відеолекцію, опрацювати матеріал

Пройти тест

https://geomap.com.ua/uk-uh10/265.html

https://zno.osvita.ua/ukraine-history/tag-ukrayina_v_roki_pershoyi_svitovoyi_vijni/

100 переглядів

303. Біологія |факультатив| 22-23

20.01.2023 р. Урок 1. Систематика – наука про різноманітність організмів.

Працюємо в Classroom за покликанням.

02.02.2023 р. Різноманітність рослин. Розмноження рослин.

Працюємо в Classroom за покликанням.

07.02.2023 р. Одноклітинні гетеротрофні еукаріотичні організми.

Працюємо в Classroom за покликанням.

10.02.2023 р. Справжні багатоклітинні тварини. Загальні ознаки будови і процесів життєдіяльності.

Працюємо в Classroom за покликанням.

21.02.2023 р. Поведінка тварин. Різноманітність, поширення, значення тварин.

Працюємо в Classroom за покликанням.

24.02.2023 р. Будова тіла людини Тканини організму людини, їх будова і функції. Органи, системи органів. Регуляторні системи організму людини.  Вища нервова діяльність людини.

Працюємо в Classroom за покликанням.

28.02.2023 р. Гуморальна регуляція. Ендокринна система людини. Імунітет. Імунна система людини.

Працюємо в Classroom за покликанням.

01.03.2023 р. Внутрішнє середовище організму людини. Кров. Лімфа.Кровоносна та лімфатична системи людини.

Працюємо в Classroom за покликанням.

06.03.2023 р. Дихання. Дихальна система людини. Травлення. Травна система людини. Виділення. Сечовидільна система людини.

Працюємо в Classroom за покликанням.

08.03.2023 р. Сенсорні системи людини. Вища нервова діяльність людини. Шкіра. Терморегуляція. Опорно-рухова система людини .

Працюємо в Classroom за покликанням.

151 переглядів

303. Географія |факультатив| 22-23

21.11.2022р. Урок 1. Україна і світове господарство. 
Транспорт. Туризм. Торгівля. Фінансові послуги. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров'я 
Опрацювати теоретичний матеріал:
Підручника 
Туризм
ТОРГІВЛЯ
Фінансові та аутсорсингові послуги
ОСВІТА І НАУКА. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
25.11.2022р. Урок 2. Україна і світове господарство. 
Транспорт. Туризм. Торгівля. Фінансові послуги. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров'я 
Робота з картами
29.11.2022р. Урок 3. Україна і світове господарство. 
Транспорт. Туризм. Торгівля. Фінансові послуги. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров'я 
Пройти тестування за посиланнями:
Тест 1
Тест 2
Тест 3
Тест 4
01.12.2022р. Урок 4. Регіони та країни. Країни світу: економіко-географічна характеристика.
Опрацювати теоретичний матеріал:
Підручника 
Регіональна економіко-географічна (суспільно-географічна) характеристика світу 
Економіко-географічна характеристика регіонів та країн світу
10.01.2023р. Урок 5. Регіони та країни. Країни світу: економіко-географічна характеристика
Опрацювати теоретичний матеріал за посиланням: 
Підручника
Регіональна економіко-географічна (суспільно-географічна) характеристика світу 
Економіко-географічна характеристика регіонів та країн світу
12.01.2023р. Урок 6. Регіони та країни. Країни світу: економіко-географічна характеристика
Робота з картами
Переглянути відеоматеріал:
Географія у рифмах дозволить не забувати столиці країн світу
Країни Європи
18.01.2023р. Урок 7. Регіони та країни. Країни світу: економіко-географічна характеристика
Пройти тестування
24.01.2023р. Урок 8 Регіони та країни. Країни світу: економіко-географічна характеристика
Загальні відомості для підготовки до ЗНО:
ЗНО - географія
Готуємось до ДПА
27.01.2023р. Урок 9. Світове господарство та етапи його формування. Міжнародний поділ праці.
Опрацювати теоретичний матеріал за посиланням: 
Світове господарство
Пройти тестування за посиланнями:
Національна економіка та світове господарство
Чинники розміщення виробництва
30.01.2023р. Урок 10. Особливості господарства Європи. Первинний сектор її економіки.
Опрацювати теоретичний матеріал:
СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА ЄВРОПИ
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКИ КРАЇН ЄВРОПИ. ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ
Виконати тести:
Особливості господарства Європи. Первинний сектор її економіки
Вторинний сектор економіки Європи
01.02.2023р., 07.02.2023р., 10.02.2023р. Урок 11-13. Особливості господарства. Німеччина. Франція. Велика Британія. Італія. Польща. Білорусь.
Опрацювати теоретичний матеріал:
Німеччина
Франція
Великобританія 
Італія
Польща
Білорусь
Пройти тестування:
Загальна характеристика Європи
Країни Європи на карті
Німеччина. Країни Європи (ЗНО)
Франція
15.02.2023р., 17.02.2023р. Урок 14-15. Глобальні проблеми людства. Демографічні, економічні, продовольчі проблеми людства.
Опрацювати теоретичний матеріал:

Глобальні проблеми людства та шляхи їх вирішення
Глобальні проблеми людства
Переглянути відео:
Відео 1
Відео 2
Пройти тести:
Тест 1
Тест 2
Тест 3
175 переглядів

303. Математика |факультатив| 22-23

15.11.2022

Урок 1. Корінь n-го степеня.

Опрацювати відеоматеріал.
Виконати вправу.

Виконати тест.

21.11.2022

Урок 2. Ірраціональні рівняння і нерівності.

Переглянути відео 1 та відео 2.

Виконати тест 1 і тест 2.

24.11.2022

Урок 3. Системи ірраціональних рівнянь і нерівностей.

Перглянути відео.

Виконати завдання.

30.11.2022

Урок 4. Степінь з раціональним показником та його властивості. Степенева функція.

Опрацювати відеоурок 1 та відеурок 2.

Виконати завдання 1 і завдання 2.

09.01.2023

Урок 5. Приріст аргументу і приріст функції. Границя функції. Означення похідної.

Опрацювати відеоурок.

Виконати тестові завдання.

10.01.2023

Урок 6. Похідна суми, різниці, добутку і частки. Похідна складеної функції.

Опрацювати відеоурок 1 та відеурок 2.

Виконати завдання та тест.

11.01.2023

Урок 7. Площа чотирикутника.

Переглянути відео.

Виконати вправу та тестові завдання.

12.01.2023

Урок 8. Площа паралелограма.

Опрацювати відеоурок.

Виконати завдання 1 і завдання 2.

13.01.2023

Урок 9. Площа прямокутника та квадрата.

Переглянути відео.

Виконати вправу.

16.01.2023

Урок 10. Площа ромба.

Опрацювати відеоурок.

Виконати завдання.

18.01.2023

Урок 11. Площа трапеції.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу.

19.01.2023

Урок 12. Площа круга.

Опрацювати відеоурок.

Виконати вправу.

23.01.2023

Урок 13. Площа трикутника.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

25.01.2023

Урок 14. Координати середини відрізка. Відстань між точками.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

26.01.2023

Урок 15. Рівняння кола, прямої.

Переглянути відео 1 та відео 2.

Виконати вправу 1, вправу 2, вправу 3 та вправу 4.

27.01.2023

Урок 16. Перетворення фігур.

Переглянути відео.

Виконати тест.

30.01.2023

Урок 17. Вектори на площині.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу 1, вправу 2.

31.01.2023

Урок 18. Скалярний добуток векторів.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу.

01.02.2023

Урок 19. Вектори у просторі.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу.

03.02.2023

Урок 20. Аксіоми стереометрії.

Переглянути відео.

06.02.2023

Урок 21. Ознаки паралельності прямої і площини.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу.

07.02.2023

Урок 22. Властивості паралельних площин.

Переглянути відеоурок.

Виконати тест.

08.02.2023

Урок 23. Перпендикулярність прямих у просторі.

Переглянути відеоурок.

Виконати вправу.

09.02.2023

Урок 24. Перпендикуляр і похила.

Переглянути відеоурок.

Розгадати кросворд.

13.02.2023

Урок 25. Ознака перпендикулярності площин.

Переглянути відеоурок.

Виконати тест.

15.02.2023

Урок 26. Показникова функція.

Переглянути відеоурок.

Виконати тест.

20.02.2023

Урок 27. Логарифмічна функція.

Переглянути відео.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

21.02.2023

Урок 28. Показникові і логарифмічні рівняння та нерівності.

Переглянути відеоурок 1 та відеоурок 2.

Виконати вправу 1 та вправу 2.

22.02.2023

Урок 29. Первісна та її властивості.

Переглянути відеоурок.

23.02.2023

Урок 30. Визначений інтеграл.

Переглянути відеоурок.

28.02.2023

Урок 31. Формула Ньютона-Лейбніца.

Переглянути відео.

03.03.2023

Урок 32. Обчислення площ і об’ємів за допомогою визначеного інтеграла.

Переглянути відеоурок 1 та відеоурок 2.

07.03.2023

Урок 33. Призма, паралелепіпед.

Переглянути відеоурок 1 та відеоурок 2.

Виконати вправу.

Розгадати кросворд.

09.03.2023

Урок 34. Піраміда.

Переглянути відео.

Виконати вправу.

10.03.2023

Урок 35. Підсумковий урок.

169 переглядів

303. Історія України |факультатив| 22-23

Тема 1. Українські землі у  складі Австро-Угорщини  в другій половині ХІХ століття.

16.11.22.Урок 1. Політика австрійського уряду щодо західноукраїнських земель. Діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта». Українські видання: «Правда», «Діло», «Записки Наукового товариства імені Шевченка».

Прослухати відеоурок, опрацювати матеріал

Підготуйте повідомлення на тему «Основні напрями діяльності культурно-освітнього товариства «Просвіта»

17.11.22.Урок 2. Розвиток кооперативного руху. Трудова еміграція. Політизація українського національного руху та утворення перших політичних партій.

Переглянути відеоурок, опрацювати інформацію, опрацювати відеоурок  

 Дати відповіді на запитання:

1.У чому полягала основна мета кооперативного руху?

2.Охарактеризуйте становище  трудових емігрантів.

Підготуйте ессе  на тему «Створення перших політичних партій та проблеми становлення і консолідації української нації»

Пройти тест

Тема 2. Культура України в другій половині ХІХ  – на початку ХХ століття.

23.11.22. Урок 3. Піднесення української культури. Розвиток освіти,науки,літератури,музичного, образотворчого,театрального мистецтва. Українські підприємці-благодійники. Релігія і церква.

Опрацюйте відеолекцію, прослухайте відео, проаналізуйте матеріал, опрацюйте інформацію

Дайте відповіді на запитання:

1.Перелічіть особливості розвитку культури в другій половині XIX — на початку XX ст.

2.В. Вернадський у статті «Українське питання і російська громадськість» писав: «У цілому українці вважають, що свобода української культури обумовлюється саме інтересами російської справи і що зберегти українців як росіян Росія зможе, лише прийнявши їх з усім національно-культурним обличчям». Поясніть, як ви розумієте думку автора. Чи поділяєте ви її? Чому?

Опрацюйте опорний конспект, перегляньте відео, ознайомтесь з відео

Написати повідомлення про одного з українських підприємців меценатів на ваш вибір: Артем Терещенко, Василь Семиренко, Григорій Галаган.

Тема 8. Українські землі у  складі Російської імперії  в 1900 -1914 рр.

29.11.22.Урок 4. Утворення монополістичних об’єднань в Україні. Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на Україну. Консолідація української нації. Створення політичних партій Наддніпрянщини. Самостійницька й автономістська течії в національному русі.

Опрацювати відеоурок, ознайомтесь з матеріалом

Поміркуйте та дайте відповіді:

1.Один із сучасників столипінської реформи писав: «Перше, що переносять українці на сибірський грунт, це почитання місцевих в Україні святих. Схороняють мову й звичаї жінки та діти, які ніколи не виходять з українського оточення.» Які явища у житті українців описує автор? Про які етнопсихологічні особливості українців вони свідчать?

2. Як ви думаєте, чому реформа, що проводилась цілою державою, залишилась незавершеною після вбивства П.Столипіна?

Опрацюйте інформацію, ознайомтесь  з відео

Уявіть, що ви кореспондент газети, напишіть до неї інформацію на теми:

1.Яким було ідейно-політичне спрямування перших українських партій Наддніпрянщини?

2.Чим вони відрізнялися від загальноросійських?

02.12.22 Урок 5. Події1905-1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад в І та ІІ Державних Думах. Діяльність «Просвіти».

Ознайомитись з відео, опрацювати інформацію

1.  Поясніть значення понять: страйк, «Кривава неділя», Сорочинська трагедія.

2. Підготуйте історичну довідку: «Діяльність українських парламентських громад у І та II Державних Думах».

09.01.23 Урок 6. Посилення російського імперського наступу на Україну в 1907-1914 рр.

Ознайомитись з джерелом, опрацювати відео

Виконайте завдання:

1. Наведіть приклади масових протестів українців проти національного гніту.

2. Чи є підстави характеризувати масові демонстрації 1910 і 1912 рр. як свідчення зростання української національної свідомості?

3. Які питання перебували в центрі уваги українського національного руху напередодні Першої світової війни? Як вони розв ’язувалися?

Тема 9. Українські землі у  складі Австро-Угорщини  в 1900-1914 рр.

11.01.23 Урок 7. Становище промисловості та сільського господарства. Радикалізація українського політичного руху. Вплив УГКЦ на формування національної свідомості населення західноукраїнських земель.

Ознайомитись з відео, опрацювати відеолекцію

1. Розкрийте суть вислову «Галичина – український П’ємонт».

2. Завдяки чому забезпечувався поступ національного руху на західноукраїнських землях? Чому в Наддніпрянщині такого поступу не спостерігалося?

Ознайомитись з  матеріалом, опрацювати відеоматеріал

1.Назвіть представників греко-католицького духовенства – активних учасників національно-визвольного руху в Західній Україні в XIX ст.

2.У створенні яких західноукраїнських національних партій брали активну участь представники греко-католицького духовенства?

3.Що вам відомо про роль Андрея Шептицького у відстоюванні національних прав українців, розбудові національно-культурного життя Західної України і піднесенні національної самосвідомості українського населення?

4.Перевірте свої знання

Тема 5. Україна в роки Першої світової війни.

12.01.23 Урок 8. Україна в геополітичних планах Антанти і Центральних держав. Війна та українські політичні сили. Головна українська рада. Союз визволення України. Загальна українська рада.

Опрацюйте відеопрезентацію, ознайомтесь з матеріалом

1.Якими були плани країн Троїстого союзу і Антанти щодо України? Доведіть, що в роки Першої світової війни українські землі були об’єктом геополітики воюючих держав.

2.Порівняйте діяльність ГУР та СВУ. Зробіть висновки.

3.Дайте характеристику основних позицій українських політичних сил Наддніпрянської України щодо війни. Порівняйте їх з позиціями лідерів західноукраїнських земель. Поясніть, чому існували такі розбіжності ?

13.01.23 Урок 9. Воєнні дії на території України в 1914 – 1917 рр. Українці в арміях воюючих держав. Українські січові стрільці. Політика Російської імперії  та Австро-Угорщини на західно – українських землях у 1914-1917рр. 

Тематичний контроль.

Ознайомитись з інформацією, переглянути відео 

Пройти тест

Ознайомитись з відео, опрацювати інформацію

1.Чим, на вашу думку, були вмотивовані здатність до самопожертви та героїзм, притаманні воякам легіону УСС в роки Першої світової війни? Обґрунтуйте свою думку.

2.Напишіть ессе на тему «Курними шляхами – під козацьким знаменом і з піснею на вустах».

3.Поміркуйте, як могло б скластися життя усусів, якби не війна?

Тема 6. Початок Української революції.

17.01.23 Урок 10. Революційні події в Україні в 1917-на початку 1918р. Українізація армії. Еволюція поглядів політичних сил України в питанні самовизначення.

Опрацювати матеріал, переглянути відеолекцію

Пройти тест

19.01.23 Урок 11. Універсали Української Центральної Ради. Відносини УЦР  з Тимчасовим урядом та більшовицькою Росією. Проголошення УНР. Кримськотатарський національний рух.

Опрацювати відеолекцію, прослухати відео

Підготувати політичний портрет одного з діячів кримськотатарського національного руху: Челебі Челебієва, Джаффера Сайдамета.

20.01.23  Урок 12. Всеукраїнський з’їзд Рад» у м. Харків. Перша війна більшовицької Росії з УНР. Бій біля станції Крути. Події 1917 р. в Криму. Проголошення незалежності УНР. Окупація більшовицькою Росією України.

Проаналізувати відеоурок, прослухати відероматиеріал, переглянути відео 1, відео 2

Пройти тест

23.01.23 Урок 13. . Берестейський мирний договір. Вигнання більшовиків з території УНР. Похід Петра Болбочана на Крим. Конституція УНР.

Опрацювати відеоматеріал, прослухати відеолекцію

1. Установіть хронологічну послідовність подій: Підписання Брест-Литовського мирного договору, Ухвалення УЦР Четвертого Універсалу, Похід Петра Болбочана на Крим.

2.Схарактеризуйте одним реченням історичних діячів відповідно до їхньої участі в подіях грудня 1917 – березня 1918 рр.: М. Грушевський, В. Голубович, С. Петлюра, М. Муравйов, В. Антонов – Овсіенко, О. Чернін, Л. Троцький, П. Болбочан.

Тема 7. РозгортанняУкраїнської революції.Боротьба за відновлення державності.

25.01.23 Урок 14. Гетьманський переворот. Українська держава. Західноукраїнська Народна Республіка. Український національний рух на Буковині й Закарпатті. Акт злуки УНР  та ЗУНР. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. Директорія. Друга війна більшовицької Росії з УНР. Більшовицький режим в Україні.Ухвалення Конституції УСРР 1919р.

Переглянути відеоматеріал, прослухати відеолекцію, опрацювати інформацію

Підготуйте повідомлення на тему  «Здобутки і втрати політики гетьмана П.Скоропадського»

26.01.23 Урок 15. Політика воєнного комунізму. Червоний терор. Військова інтервенція Антанти на півднв України. Денікінський режим в Україні. Повернення більшовицької влади..Перший зимовий похід. Варшавська угода міх УНР та Польщею. Польсько-радянська війна на території України. Другий Зимовий похід армії УНР. Холодноярська республіка (1919-1922рр.). Культура та духовність.

Опрацювати матеріал, переглянути відео, прослухати відеолекцію, відео

Напишіть повідомлення на тему  «Холодноярська республіка (1919-1922рр.)»

Тема 8. Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні.

27.01.23 Урок 16. Масовий голод у південних губерніях УСРР. Неп в УСРР. Входження УСРР до складу СРСР. Утворення Кримської АСРР. Національна політика радянської влади в УСРР. Молдавська АСРР.

Прослухати відеолекцію, опрацювати матеріал

Пройти тест

30.01.23 Урок 17. Соціально-політичне життя. Ліквідація багатопартійності. Політика коренізації/українізації в УСРР. Згортання  непу і перехід до директивної економіки. Індустріалізація. Кампанія з ліквідації неписьменності дорослих. Культура.

Переглянути відеоматеріал, прослухати відеолекцію, проаналізувати відео.

Пройти тест

Тема 9. Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні.

02.02.23 Урок 18. Форсована індустріалізація. Насильницька колективізація. Примусові хлібозаготівлі. Опір селянства. Голодомор 1932-1933 рр. – геноцид Українського народу. Масштаби та наслідки Голодомору. Масові репресії та їх ідеологічне виправдання більшовицьким режимом.

Опрацювати матеріал, прослухати відеолекцію,

Пройти тест.

08.02.23 Урок 19. Політичні процеси 1920-х початку 1930-х рр. Згортання українізації. Ідеологізація суспільного життя в Україні. Культ особи. Великий терор. Биківня та інші місця масових поховань жертв репресій. Національно-демографічні зміни. Розстріляне відродження. Антирелігійна кампанія. Тематичний контроль.

Ознайомитись з  інформацією , матеріалом , переглянути відеоматеріал  , відеолекцію

Пройти тест

Тема 10. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період.

09.02.23 Урок 20. Правовий статус українських земель в складі Польщі. Національна політика та міжнаціональні відносини. Економічне і соціальне становище населення. Українська кооперація. Просвітні організації краю. Українські політичні і громадські організації. Українська військова організація  та ОУН.

Опрацювати матеріал, переглянути відео

Напишіть ессе на тему «Українці в умовах польської окупації»

10.02.23 Урок 21. Українські землі в складі Румунії. Татарбунарське повстання. Суспільно – політичне життя. Українські землі в складі Чехословаччини. Правовий статус Закарпаття. Суспільно-політичне й соціально-економічне життя. Карпатська Україна. Карпатська Січ. Політичне і культурне життя української еміграції.

Опрацювати матеріал, відеоматеріал, інформацію

Напишіть повідомлення про Татарбунарське повстання 1924 року.

Переглянути відео

Пройти тест

Тема 11. Україна в роки Другої світової війни.

14.02.23 Урок 22. Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Радянсько-німецькі договори 1939р. Початок Другої світової війни. Окупація Червоною армією Галичини, Волині, Північної Буковини,  Хотинщини та південної Бессарабії. Радянізація. Масові політичні репресії 1939-1940рр.Початок німецько-радянської війни. Бойові дії в 1941-1942рр.

Переглянути відеоурок, прослухати відеолекцію, проаналізувати відео

Складіть хронологічну таблицю «Бойові дії в 1941-1942рр.»

15.02.23 Урок 23. «Новий порядок». Масове знищення мирного населення. Голокост. Опір окупантам. Український повстанський рух. Проголошення Акта відновлення  Української держави. Поліська Січ. УПА.  Радянський партизанський рух. Бойові дії 1942-1943рр. Вигнання німецьких військ та їх союзників з Правобережної та Південної України.  Депортація кримських татар та інших народів Криму. Завершення бойових дій на території України. Внесок українського народу в перемогу над нацизмом. Ціна війни.

Опрацювати матеріал, прослухати відеолекцію, відео, проаналізувати відеоматеріал.

Пройти тест

Тема 12. Україна в перші повоєнні роки.

16.02.23 Урок 24. Україна – спів засновниця  ООН. Встановлення кордонів УРСР у міжнародних договорах. Посилення радянізації  та репресії у західних областях УРСР. Український визвольний руху 1944 – 1950-х рр. Обмін населенням міх Польщею й УРСР. Масові депортації (1944 – 1946рр.) Операція «Вісла» і «Захід».

Прослухати відеолекцію, ознайомитись з відео, опрацювати матеріал

Підготувати повідомлення на тему «Суть та наслідки проведення операцій «Вісла» і «Захід».

17.02.23 Урок 25. Ліквідація УГКЦ. Внутрішньополітична й економічна ситуація в УРСР. Масовий голод1946 – 1947рр. Ідеологічні кампанії. «Чистка» творчої інтелігенції. Культура й духовність.

Ознайомитись з інформацією, опрацювати відео.

Виконайте завдання на формування предметних компетентностей:

Логічну.Використовуючи поняття ждановщина, лисенківщина, космополітизм, схарактеризуйте причини, мотиви й наслідки ідеологічних кампаній і «чисток» активної інтелігенції радянською владою.

Аксіологічну.«Сталінізм – це деперсоналізація суспільства, це винищення всіх найрозумніших і найсміливіших, це тотальне руйнування людської особистості» (Є. Сверстюк, колишній політв’язень). Висловте власне розуміння цього твердження. Аргументуйте свою позицію.

Тема 13. Україна в умовах десталінізації.

27.02.23 Урок 26. Участь українців у повстаннях у сталінських концтаборах. ХХ з’їзд КПРС. Десталінізація і лібералізація суспільного життя. Зміни адміністративно-територіального устрою: входження Кримської області  до складу УРСР. Зміни в управлінні господарством.

Ознайомитись з відео, прослухати відеоурок

Підготувати презентацію на тему «Роль ХХ з’їзду КПРС у проведенні десталінізації  і лібералізації  суспільного життя в Україні»

28.02.23 Урок  27. Зародження дисидентського руху та його течії. «Шістдесятництво». Анти режимні виступи 1960-х рр. Культура й духовність.

Прослухати відеолекцію, переглянути відеоурок.

Пройти тест

Тема 14. Україна в період загострення кризи радянської системи.

01.03.23 Урок 28. Ідеологічні орієнтири партійно – радянського керівництва. Конституція УРСР 1978 р. Економічна ситуація в УРСР.

Опрацювати інформацію, ознайомитись з презентацією

Підготуйте повідомлення на тему «Чому, на вашу думку, у конституції республіки закріплювалася керівна роль КПРС, а не КПУ?»

02.03.23 Урок 29. Дисидентський рух: течії, форми і методи боротьби. Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод. Самвидав. Кримськотатарський національний рух. Культура й духовність. Тематичний контроль.

Прослухати відеоурок, ознайомитись з матеріалом, опрацювати інформацію.

Складіть історичний портрет одного з дисидентів з даного переліку на ваш вибір: В.Симоненко, В.Стус, М.Джемілєв, Й. Тереля, М. Руденко, В.Чорновіл, А. Горська, В.Чорновіл, І.Світличний, Л.Лук’яненко.

Тема 15. Відновлення незалежності України.

03.03.23 Урок 30. Початок перебудови в СРСР. Чорнобильська катастрофа. Стан економіки. Шахтарські страйки. Гласність і політичний плюралізм. Український національно-демократичний рух. Зміни в політичному керівництві  УРСР. Формування багатопартійної системи. Вибори до Верховної Ради УРСР і до місцевих рад 1990 р. Декларація про державний суверенітет України.

Ознайомитись з відеоуроком, переглянути відеоматеріал, проаналізувати відео

Підготуйте одну з перелічених презентацій  на ваш вибір на тему «Перебудова в СРСР і Україна» , «Декларація про державний суверенітет України», « Формування багатопартійної системи в Україні»

06.03.23 Урок 31. Революція на граніті. Створення Автономної республіки Крим (АРК). Меджліс кримськотатарського народу (червень 1991 р.) Спроба державного перевороту в СРСР у серпні 1991 р. Акт проголошення незалежності України. Референдум і вибори Президента України 1 грудня 1991 р. Розпад СРСР. Міжнародне визнання України. Духовне відродження.

Опрацювати матеріал, переглянути відео 1, відео 2, відео 3.

Пройти тест

Тема 16. Становлення України як незалежної держави.

07.03.23 Урок 32. Державотворчі процеси в незалежній Україні. Повернення кримських татар на батьківщину. Статус Криму. Суспільно – політичне життя . Особливості формування багатопартійності. Конституція України. Економіка України в 1991 – 1998рр. та в 1998 – 2004 рр.

Прослухати відеолекцію, опрацювати відеоурок, відео .

Напишіть ессе на тему «Багатовекторність політики України у 1991 – 2005 роках: здобутки і поразки»

08.03.23 Урок 33. Демографічні та міграційні процеси. Олігархічна система. Початок інтеграції в європейський і світовий простір. Політична розбудова суспільства. Рухи протесту на початку 2000-х рр.. Помаранчева революція. Україна в системі міжнародних відносин.

Ознайомитись з інформацією, опрацювати відеоматеріал

Дайте відповідь на запитання «Чому Україні не вдалося стати членом ЄС чи НАТО у час, коли більшість країн Східної Європи стали учасниками цих організацій?»

Тема 17. Творення нової України. Європейський вибір України. Російсько-українська війна.

09.03.23 Урок 34. Суспільно-політичне  життя України в 2005 – 2013 рр. Авторитарний режим Віктора Януковича. Революція Гідності. Небесна Сотня. Анексія Росією Криму. Агресія Росії проти України. Російсько-українська війна. Добровольчі батальйони. Волонтерський рух. Реакція світової спільноти. Спроби мирного врегулювання.

Переглянути відеоурок, ознайомитись з відео, відеорепортажем, прослухати відеолекцію, відео

1.Складіть хронологічну таблицю основних подій Євромайдану і Революції Гідності.

2.Підготуйте презентацію на тему «Небесна Сотня воїнів Майдану»

10.03.23. Урок  35. Соціально – економічний розвиток України до і після 2014 р., до сьогодення. Євроінтеграційний поступ України: угода про асоціацію між Україною та ЄС. Режим безвізового в’їзду в країни ЄС для громадян України. Культура й духовність.Підсумкове узагальнення знань та умінь здобувачів освіти.

Прослухайте відеолекцію

Ознайомтесь з матеріалом, перегляньте відео, відео 1, відео 2

Пройти тест.

Виконайте онлайн тести з картами.

Виконайте тести із зображеннями пам’яток.

 Виконайте тести на розпізнання персоналій.

485 переглядів

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x