303. Географія |факультатив| 22-23

21.11.2022р. Урок 1. Україна і світове господарство. 
Транспорт. Туризм. Торгівля. Фінансові послуги. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров'я  
Опрацювати теоретичний матеріал:
Підручника 
Туризм
ТОРГІВЛЯ
Фінансові та аутсорсингові послуги
ОСВІТА І НАУКА. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
25.11.2022р. Урок 2. Україна і світове господарство. 
Транспорт. Туризм. Торгівля. Фінансові послуги. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров'я  
Робота з картами
29.11.2022р. Урок 3. Україна і світове господарство. 
Транспорт. Туризм. Торгівля. Фінансові послуги. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров'я 
Пройти тестування за посиланнями:
Тест 1
Тест 2
Тест 3
Тест 4
01.12.2022р. Урок 4. Регіони та країни. Країни світу: економіко-географічна характеристика.
Опрацювати теоретичний матеріал:
Підручника 
Регіональна економіко-географічна (суспільно-географічна) характеристика світу 
Економіко-географічна характеристика регіонів та країн світу

28 переглядів

303. Математика |факультатив| 22-23

15.11.2022

Урок 1. Корінь n-го степеня.

Опрацювати відеоматеріал.
Виконати вправу.

Виконати тест.

21.11.2022

Урок 2. Ірраціональні рівняння і нерівності.

Переглянути відео 1 та відео 2.

Виконати тест 1 і тест 2.

24.11.2022

Урок 3. Системи ірраціональних рівнянь і нерівностей.

Перглянути відео.

Виконати завдання.

30.11.2022

Урок 4. Степінь з раціональним показником та його властивості. Степенева функція.

Опрацювати відеоурок 1 та відеурок 2.

Виконати завдання 1 і завдання 2.

27 переглядів

303. Історія України |факультатив| 22-23

Тема 1. Українські землі у  складі Австро-Угорщини  в другій половині ХІХ століття.

16.11.22.Урок 1. Політика австрійського уряду щодо західноукраїнських земель. Діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта». Українські видання: «Правда», «Діло», «Записки Наукового товариства імені Шевченка».

Прослухати відеоурок, опрацювати матеріал

Підготуйте повідомлення на тему «Основні напрями діяльності культурно-освітнього товариства «Просвіта»

17.11.22.Урок 2. Розвиток кооперативного руху. Трудова еміграція. Політизація українського національного руху та утворення перших політичних партій.

Переглянути відеоурок, опрацювати інформацію, опрацювати відеоурок  

 Дати відповіді на запитання:

1.У чому полягала основна мета кооперативного руху?

2.Охарактеризуйте становище  трудових емігрантів.

Підготуйте ессе  на тему «Створення перших політичних партій та проблеми становлення і консолідації української нації»

Пройти тест

Тема 2. Культура України в другій половині ХІХ  – на початку ХХ століття.

23.11.22. Урок 3. Піднесення української культури. Розвиток освіти,науки,літератури,музичного, образотворчого,театрального мистецтва. Українські підприємці-благодійники. Релігія і церква.

Опрацюйте відеолекцію, прослухайте відео, проаналізуйте матеріал, опрацюйте інформацію

Дайте відповіді на запитання:

1.Перелічіть особливості розвитку культури в другій половині XIX — на початку XX ст.

2.В. Вернадський у статті «Українське питання і російська громадськість» писав: «У цілому українці вважають, що свобода української культури обумовлюється саме інтересами російської справи і що зберегти українців як росіян Росія зможе, лише прийнявши їх з усім національно-культурним обличчям». Поясніть, як ви розумієте думку автора. Чи поділяєте ви її? Чому?

Опрацюйте опорний конспект, перегляньте відео, ознайомтесь з відео

Написати повідомлення про одного з українських підприємців меценатів на ваш вибір: Артем Терещенко, Василь Семиренко, Григорій Галаган.

Тема 8. Українські землі у  складі Російської імперії  в 1900 -1914 рр.

29.11.22.Урок 4. Утворення монополістичних об’єднань в Україні. Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на Україну. Консолідація української нації. Створення політичних партій Наддніпрянщини. Самостійницька й автономістська течії в національному русі.

Опрацювати відеоурок, ознайомтесь з матеріалом

Поміркуйте та дайте відповіді:

1.Один із сучасників столипінської реформи писав: «Перше, що переносять українці на сибірський грунт, це почитання місцевих в Україні святих. Схороняють мову й звичаї жінки та діти, які ніколи не виходять з українського оточення.» Які явища у житті українців описує автор? Про які етнопсихологічні особливості українців вони свідчать?

2. Як ви думаєте, чому реформа, що проводилась цілою державою, залишилась незавершеною після вбивства П.Столипіна?

Опрацюйте інформацію, ознайомтесь  з відео

Уявіть, що ви кореспондент газети, напишіть до неї інформацію на теми:

1.Яким було ідейно-політичне спрямування перших українських партій Наддніпрянщини?

2.Чим вони відрізнялися від загальноросійських?

02.12.22 Урок 5. Події1905-1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад в І та ІІ Державних Думах. Діяльність «Просвіти».

Ознайомитись з відео, опрацювати інформацію

1.  Поясніть значення понять: страйк, «Кривава неділя», Сорочинська трагедія.

2. Підготуйте історичну довідку: «Діяльність українських парламентських громад у І та II Державних Думах».

30 переглядів

303. Українська мова та література |факультатив| 22-23

Електронна пошта викладача kamforovich8@gmail.com

14.11.22 Урок 1. Тема. Другорядні члени речення у двоскладному й односкладному реченні

Переглянути відео

Виконати тренувальні вправи:

https://learningapps.org/view3764027

https://learning.ua/mova/piatyi-klas/vyznachaiemo-druhoriadni-chleny-rechennia

https://learningapps.org/view10091546

Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

18.11.22 Урок 2. Тема. Микола Хвильовий. “Я(Романтика)”

Переглянути відеоурок

Переглянути відео

Пройти тест онлайн

22.11.22 Урок 3. Тема. Односкладні речення

Переглянути відеоурок

Виконати тренувальні вправи:

https://learningapps.org/view2974497

https://learningapps.org/view4250813

Виконати онлайн-тест

28.11.22 Урок 4. Тема. Юрій Яновський. “Майстер корабля”

Переглянути відеоурок

Переглянути відеопрезентацію

Виконати інтерактивну вправу

Пройти тест онлайн

01.12.23 Урок 5. Тема. Просте ускладнене речення

Переглянути відеопрезентацію

Виконати тренувальні вправи:

https://learningapps.org/view11982554

https://learningapps.org/3775700

Виконати тестові завдання онлайн

02.12.23 Урок 6. Тема. Валер”ян Підмогильний. «Місто»

Переглянути відеоурок

Виконати тест онлайн

27 переглядів

303. Фізична культура 22-23

16.11.2022 Урок 1-2. Тема: Волейбол Повторити правила гри волейбол. Виконувати комплекс вправ за посиланням.

18.11.2022 Урок 3-4. Тема: Волейбол Повторення техніки передачі та прийому м’яча. Виконувати комплекс вправ для спини.

29 переглядів

303. Біолого-екологічний модуль 22-23

Приєднайтесь до Classroom за покликанням.

16.11.2022 р. Урок 6-7. Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи.

Працюємо в Classroom

17.11.2022 р. Урок 8. Практична робота №1 Розв’язання типових задач з генетики (моно- і дигібридне схрещування)

Працюємо в Classroom

17.11.2022 р. Урок 9. Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування.

Працюємо в Classroom

33 переглядів

303. Математика 22-23

Електронна версія підручника Математика 11 клас

Виконані завдання надсилати на електронну пошту allaskuba11@gmail.com (обов’язково вказувати прізвище, ім’я та групу)

18.11.2022

Урок алгебри №2. Тема. Комбінаторні правила суми та добутку.

Опрацювати п. 12. Переглянути відеоурок.

Виконати тестування (до 22.11.2022)

27 переглядів

303. Всесвітня історія 22-23

17.11.22. Урок 2. Утворення Індійської республіки та Пакистану. Конфесійне протистояння в регіоні. Індійський національний конгрес (ІНК).  Роль Індії в південноазійському регіоні.

17.11.22. Урок 3. Утворення Ізраїлю. «Близькосхідна проблема» та шляхи її врегулювання. Ісламська революція в Ірані. «Арабська весна». Війни у Сирії. Терористична діяльність. Ісламська держава Іраку і Леванту (ІДІЛ). Південна Корея: досвід демократизації та «економічне диво».

Теоретичний матеріал виконуємо у classroom

18.11.22. Урок 4. Деколонізація Африки. Крах апартеїду. Країни регіону у першій чверті ХХІ ст.

Теоретичний матеріал виконуємо у classroom

37 переглядів

303. Історія України 22-23

Тема 9. Україна в період системної кризи Союзу Радянських соціалістичних Республік.

 16.11.22. Урок 6. Зміни в системі влади. Неосталінізм. Конституція УРСР 1978 р. Вплив міжнародних процесів на ситуацію в Україні.

Теоретичний матеріал виконуємо разом у classroom

37 переглядів

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x