303. Математика |факультатив|

15.03.22

Тема: Інтеграл та його застосування

Урок № 17. Первісна та її властивості.

Опрацювати відеофрагмент. Виконати вправу онлайн. Пройти тестування для самоперевірки.

17.03.22

Урок №18. Криволінійна трапеція і її площа. Визначений інтеграл.

Опрацювати відеофрагмент. Виконати вправи (потрібна реєстрація).

07.04.22

Урок №19. Формула Ньютона – Лейбніца. Обчислення площ і об’ємів за допомогою визначеного інтеграла.

Опрацювати відеоурок. Виконати завдання.

08.04.22

Тема: Многогранники. Тіла обертання.

Урок №20. Призма,паралелепіпед, піраміда

Опрацювати відеофрагмент. Виконати тестування

15.04.22

Урок №21. Циліндр, конус

Опрацювати відеоурок. Виконати тестування.

18.04.22

Урок №22. Куля

Опрацювати відеофрагмент. Виконати завдання

25.04.22

Тема: Елементи комбінаторики. Початки теорії ймовірності.

Урок №23. Елементи комбінаторики.

Опрацювати відеоматеріал. Виконати вправу.

26.04.22

Урок №24. Початки теорії ймовірності.

Опрацювати відеоматеріал. Виконати завдання.

28.04.22

Урок №25. Узагальнююче заняття

Виконати завдання з підготовки до ЗНО.

86 переглядів

303. Біологія |факультатив|

23.03.2022 р. Урок 15. Травна система людини.

Опрацюйте додаткову літературу, перегляньте відео за покликанням

Виконайте тестові завдання за покликанням

Дихальна система людини.

Опрацюйте додаткову літературу, перегляньте відео за покликанням

Виконайте тестові завдання за покликанням

83 переглядів

303. Історія України |факультатив|

Тема 7. РозгортанняУкраїнської революції.Боротьба за відновлення державності.

10.01.22. Урок 14. Гетьманський переворот. Українська держава. Західноукраїнська Народна Республіка. Український національний рух на Буковині й Закарпатті. Акт злуки УНР  та ЗУНР. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. Директорія. Друга війна більшовицької Росії з УНР. Більшовицький режим в Україні.Ухвалення Конституції УСРР 1919р.

Переглянути відеоматеріал

Прослухати відеолекцію

Опрацювати інформацію

Випишіть позитивні та негативні сторони гетьманату.

17.01.22. Урок 15. Політика воєнного комунізму. Червоний терор. Військова інтервенція Антанти на півднв України. Денікінський режим в Україні. Повернення більшовицької влади..Перший зимовий похід. Варшавська угода міх УНР та Польщею. Польсько-радянська війна на території України. Другий Зимовий похід армії УНР. Холодноярська республіка (1919-1922рр.). Культура та духовність.

Опрацювати матеріал

Переглянути відео

Прослухати відеолекцію, відео

Напишіть повідомлення на тему  «Холодноярська республіка (1919-1922рр.)»

Тема 8. Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні.

24.01.22. Урок 16. Масовий голод у південних губерніях УСРР. Неп в УСРР. Входження УСРР до складу СРСР. Утворення Кримської АСРР. Національна політика радянської влади в УСРР. Молдавська АСРР.

Прослухайте відео

Опрацюйте матеріал

Пройти тест

31.01.22. Урок 17. Соціально-політичне життя. Ліквідація багатопартійності. Політика коренізації/українізації в УСРР. Згортання  непу і перехід до директивної економіки. Індустріалізація. Кампанія з ліквідації неписьменності дорослих. Культура.

Переглянути відеоматеріал

Прослухати відеолекцію та відео

Пройти тест

Тема 9. Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні.

25.03.22. Урок 18. Форсована індустріалізація. Насильницька колективізація. Примусові хлібозаготівлі. Опір селянства. Голодомор 1932-1933 рр. – геноцид Українського народу. Масштаби та наслідки Голодомору. Масові репресії та їх ідеологічне виправдання більшовицьким режимом.

Опрацювати матеріал

Прослухати відеолекцію

Пройти тест

28.03.22. Урок 19. Політичні процеси 1920-х початку 1930-х рр.. Згортання українізації. Ідеологізація суспільного життя в Україні. Культ особи. Великий терор. Биківня та інші місця масових поховань жертв репресій. Національно-демографічні зміни.. Розстріляне відродження. Антирелігійна кампанія. Тематичний контроль.

Ознайомитись з інформацією та довідкою

Переглянути відеоматеріал

Переглянути відеолекцію

Пройти тест

Тема 10. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період.

29.03.22. Урок 20. Правовий статус українських земель в складі Польщі. Національна політика та міжнаціональні відносини. Економічне і соціальне становище населення. Українська кооперація. Просвітні організації краю. Українські політичні і громадські організації. Українська військова організація  та ОУН.

Опрацювати матеріал

Переглянути відео

Написати ессе на тему «Українці в умовах польської окупації»

31.03.22. Урок 21. Українські землі в складі Румунії. Татарбунарське повстання. Суспільно – політичне життя. Українські землі в складі Чехословаччини. Правовий статус Закарпаття. Суспільно-політичне й соціально-економічне життя. Карпатська Україна. Карпатська Січ. Політичне і культурне життя української еміграції.

Опрацювати матеріал

Переглянути відеоматеріал

Опрацювати інформацію

Переглянути  довідку

Напишіть повідомлення про Татарбунарське повстання 1924 року.

Пройти тест

Тема 11. Україна в роки Другої світової війни

05.04.22. Урок  22. Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Радянсько-німецькі договори 1939р. Початок Другої світової війни. Окупація Червоною армією Галичини, Волині, Північної Буковини,  Хотинщини та південної Бессарабії. Радянізація. Масові політичні репресії 1939 – 1940рр.Початок німецько-радянської війни. Бойові дії в 1941-1942рр.

Перегляньте відеоурок, прослухайте відео, прослухайте відеолекцію

Складіть хронологічну таблицю «Бойові дії в 1941-1942рр.»

06.04.22. Урок  23. «Новий порядок». Масове знищення мирного населення. Голокост. Опір окупантам. Український повстанський рух. Проголошення Акта відновлення  Української держави. Поліська Січ. УПА.  Радянський партизанський рух. Бойові дії 1942-1943рр. Вигнання німецьких військ та їх союзників з Правобережної та Південної України.  Депортація кримських татар та інших народів Криму. Завершення бойових дій на території України. Внесок українського народу в перемогу над нацизмом. Ціна війни.

Опрацюйте матеріал, прослухайте відеолекцію, відео, відеолекцію

Пройти тест

Тема 12. Україна в перші повоєнні роки

11.04.22. Урок  24. Україна – співзасновниця  ООН. Встановлення кордонів УРСР у міжнародних договорах. Посилення радянізації  та репресії у західних областях УРСР. Український визвольний руху 1944 – 1950-х рр. Обмін населенням міх Польщею й УРСР. Масові депортації (1944 – 1946рр.) Операція «Вісла» і «Захід».

Прослухати відеолекцію, ознайомитись з відео, опрацювати матеріал

Підготувати повідомлення на тему «Суть та наслідки проведення операцій «Вісла» і «Захід»

13.04.22. Урок  25. Ліквідація УГКЦ. Внутрішньополітична й економічна ситуація в УРСР. Масовий голод1946 – 1947рр. Ідеологічні кампанії. «Чистка» творчої інтелігенції. Культура й духовність.

Ознайомтесь з інформацією, опрацюйте відео

Виконайте завдання на формування предметних компетентностей:

Логічну. Використовуючи поняття ждановщина, лисенківщина, космополітизм, схарактеризуйте причини, мотиви й наслідки ідеологічних кампаній і «чисток» активної інтелігенції радянською владою.

Аксіологічну. «Сталінізм – це деперсоналізація суспільства, це винищення всіх найрозумніших і найсміливіших, це тотальне руйнування людської особистості» (Є. Сверстюк, колишній політв’язень). Висловте власне розуміння цього твердження. Аргументуйте свою позицію.

Тема 13. Україна в умовах десталінізації

14.04.22. Урок  26. Участь українців у повстаннях у сталінських концтаборах. ХХ з’їзд КПРС. Десталінізація і лібералізація суспільного життя. Зміни адміністративно-територіального устрою: входження Кримської області  до складу УРСР. Зміни в управлінні господарством.

Ознайомитись  з відео, прослухати відеоурок

Підготувати презентацію на тему «Роль ХХ з’їзду КПРС у проведенні десталінізації  і лібералізації  суспільного життя в Україні»

18.04.22. Урок  27. Зародження дисидентського руху та його течії. «Шістдесятництво». Анти режимні виступи 1960-х рр. Культура й духовність.

Прослухати відеолекцію, перегляньте відеоурок

Пройдіть тест

Тема 14. Україна в період загострення кризи радянської системи

19.04.22. Урок  28. Ідеологічні орієнтири партійно – радянського керівництва. Конституція УРСР 1978 р. Економічна ситуація в УРСР.

Опрацювати інформацію, ознайомитись з презентацією

Підготуйте повідомлення на тему «Чому, на вашу думку, у конституції республіки закріплювалася керівна роль КПРС, а не КПУ?»

21.04.22. Урок  29. Дисидентський рух: течії, форми і методи боротьби. Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод. Самвидав. Кримськотатарський національний рух. Культура й духовність. Тематичний контроль.

Прослухати відеоурок , ознайомитись з матеріалом, опрацювати інформацію

Складіть історичний портрет одного з дисидентів з даного переліку на ваш вибір: В.Симоненко, В.Стус, М.Джемілєв, Й. Тереля, М. Руденко, В.Чорновіл, А. Горська, В.Чорновіл, І.Світличний, Л.Лук’яненко.

Тема 15. Відновлення незалежності України

22.04.22. Урок  30. Початок перебудови в СРСР. Чорнобильська катастрофа. Стан економіки. Шахтарські страйки. Гласність і політичний плюралізм. Український національно-демократичний рух. Зміни в політичному керівництві  УРСР.

Опрацюйте відеоурок, переглянути відеоматеріал, прослухати відео

Підготуйте одну з перелічених презентацій  на ваш вибір на тему «Перебудова в СРСР і Україна» , «Декларація про державний суверенітет України», « Формування багатопартійної системи в Україні»

26.04.22. Урок  31. Революція на граніті. Створення Автономної республіки Крим (АРК). Меджліс кримськотатарського народу (червень 1991 р.) Спроба державного перевороту в СРСР у серпні 1991 р. Акт проголошення незалежності України. Референдум і вибори Президента України 1 грудня 1991 р. Розпад СРСР. Міжнародне визнання України. Духовне відродження.

Опрацювати матеріал, відеоурок, відео, відеоматеріал

Пройти тест

Тема 16. Становлення України як незалежної держави

27.04.22. Урок  32. Державотворчі процеси в незалежній Україні. Повернення кримських татар на батьківщину. Статус Криму. Суспільно – політичне життя . Особливості формування багатопартійності. Конституція України. Економіка України в 1991 – 1998рр. та в 1998 – 2004 рр.

Прослухати відеолекцію, опрацювати відеоматеріал, проаналізувати відео

Напишіть ессе на тему «Багатовекторність політики України у 1991 – 2005 роках: здобутки і поразки »

27.04.22. Урок 33. Демографічні та міграційні процеси. Олігархічна система. Початок інтеграції в європейський і світовий простір. Політична розбудова суспільства. Рухи протесту на початку 2000-х рр.. Помаранчева революція. Україна в системі міжнародних відносин.

Ознайомтесь з інформацією, опрацюйте відеоматеріал

Дайте відповідь на запитання «Чому Україні не вдалося стати членом ЄС чи НАТО у час, коли більшість країн Східної Європи стали учасниками цих організацій?»

Тема 17. Творення нової України

28.04.22. Урок  34. Суспільно-політичне  життя України в 2005 – 2013 рр. Авторитарний режим Віктора Януковича. Революція Гідності. Небесна Сотня. Анексія Росією Криму. Агресія Росії проти України. Російсько-українська війна. Добровольчі батальйони. Волонтерський рух. Реакція світової спільноти. Спроби мирного врегулювання.

Переглянути відеоурок, ознайомитись з відео, переглянути відеорепортаж, прослухати відеолекцію, відео

Складіть хронологічну таблицю основних подій Євромайдану і Революції Гідності. Підготуйте презентацію на тему «Небесна Сотня воїнів Майдану»

29.04.22. Урок 35. Соціально – економічний розвиток України до і після 2014 р. Євроінтеграційний поступ України: угода про асоціацію між Україною та ЄС. Режим безвізового в’їзду в країни ЄС для громадян України. Культура й духовність Підсумкове узагальнення знань та умінь учнів.

Прослухайте відеолекцію, опрацюйте матеріал, відео, відеоматеріал, відео

Пройдіть тест

Виконайте онлайн тести з картами

Виконайте тести із зображеннями пам’яток

Виконайте тести на розпізнання персоналій

   

86 переглядів

303. Українська мова та література |факультатив|

Електронна бібліотека Шепетівського професійного ліцею

Електронна пошта викладача kamforovich8@gmail.com

Урок 17. 24.03.2022. Тема. Василь Стус “Господи, гніву пречистого”. Іван Драч “Балада про соняшник”

Переглянути відеоуроки:

В.Стус.”Господи, гніву пречистого”

І.Драч.”Балада про соняшник”

Виконати тести онлайн:

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5979521

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3967478

Урок 18. 25.03.2022. Тема. Складнопідрядне речення, його будова. Складнопідрядні речення з кількома підрядними

Переглянути відеоуроки:

https://youtu.be/3__ty8-268A

https://youtu.be/sO9WTsrbW78

Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

Урок 19. 31.03.2022. Тема. Григір Тютюнник “Три зозулі з поклоном”. Ліна Костенко “Страшні слова, коли вони мовчать”, “Маруся Чурай”

Переглянути відео. Аналіз творів:

Г.Тютюнник “Три зозулі з поклоном”

Л.Костенко “Страшні слова, коли вони мовчать”

Л.Костенко “Маруся Чурай”

Виконати тест “Як на ЗНО”

Урок 20. 01.04.2022. Тема. Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні

Переглянути відеоурок

Лінгвістична тренувальна вправа

Виконати онлайн-тест

Урок 21. 04.04.2022. Тема. Твори українських письменників-емігрантів. Іван Багряний «Тигролови». Євген Маланюк «Уривок з поеми»

Переглянути відеоурок Українська еміграційна література. Іван Багряний “Тигролови”

Переглянути відео Аналіз поезії Євгена Маланюка “Уривок з поеми”

Інтерактивна вправа

Тестові завдання

Тест “Як на ЗНО”

Урок 22. 08.04.2022. Тема. Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв”язку

Переглянути відеоурок

Переглянути презентацію

Виконати тест онлайн

Урок 23. 11.04.2022. Тема. Способи відтворення чужого мовлення. Пряма й непряма мова. Цитата. Діалог. Розділові знаки

Переглянути відео:

Пряма і непряма мова. Розділові знаки при прямій мові

Цитата. Діалог

Лінгвістична гра

Лінгвістична гра

Виконати тестові завдання

Виконати тестові завдання

Урок 24. 12.04.2022. Тема. Стилістика. Розвиток мовлення. Основні ознаки тексту, зміст і його будова. Тема й основна думка висловлення

Переглянути відео:

https://youtu.be/ShqZWoqQ8Ac

https://youtu.be/9w-ubVHGgiE

https://youtu.be/xmouwyeJaBc

Виконати тренувальні вправи:

https://learningapps.org/10216432

https://learningapps.org/watch?v=pda15bn7c20

Виконати онлайн-тест

Урок 25. 20.04.2022. Тема. Сучасний літературний процес. Загальний огляд, основні тенденції. Постмодернізм як літературне явище

Преглянути відео

Переглянути відео

Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

Пройти онлайн-тест

100 переглядів

303. КРВ 3.4

Електронна бібліотека Шепетівського професійного ліцею

Електронний підручник.

Посилання на конференцію:
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/89332039333?pwd=Y3VYbmdsU2ZUVUd1RjREakdWOXkrdz09
Идентификатор конференции: 893 3203 9333
Код доступа: ACLsK5

КРВ 3.4.Виконання нескладного ремонту окремих деталей виробів, пошиття штор.

07.04.2022р. Урок 1-2. Асортимент, класифікація, характеристика та властивості матеріалів для виконання ремонту окремих деталей виробів. Значення ремонту та оновлення одягу.  Відомості про зношеність одягу та види його ремонту. ТУ на дрібний ремонт постільної білизни та виробів столового асортименту,рукавиць.
Опрацювати теоретичний матеріал до уроку:
1. Навчальний елемент підручника №32 ст.184-190
2. https://uabooks.top/3217-remont-onovlennya-odyagu.html
3. https://www.zahidknyga.com.ua/jak-vidremontuvaty/3/jak-polagoditi-odjag.html
4. https://studfile.net/preview/5601418

08.04.2022р. Урок 3-4. Способи ремонту одягу (накладання латки, виконання штопання, чищення виробів ). ТУ на ремонт натільної білизни (трусів і сорочок). Ремонт (заміна) застібки-«блискавка» у спідницях та штанах.
Опрацювати теоретичний матеріал до уроку:
1. Навчальний елемент підручника №32 ст.190-195
2. Скласти інструкційні картки з обробки(заміни)застібок на тасьму- «блискавку» (у виробах з пришивним поясом (джинси,спідниці),та у виробах з обшивками(в середньому шві сукні без коміра,тобто горловина оброблена підкрійною обшивкою)). 
Фото інструкційних карток надіслати на вайбер викладача.
3. Переглянути відео
https://www.youtube.com/watch?v=-rFRRk_EIFI
https://www.youtube.com/watch?v=knepP213VTE
https://www.youtube.com/watch?v=RLSivSzx41E
https://www.youtube.com/watch?v=z5Bc18lHrww
11.04.2022р. Урок 5-6. Лабораторно практична робота №1-2. Виконання середнього та складного ремонту(накладання латки, виконання штопання). Вивчення методів ремонту окремих вузлів одягу.
Ремонт (заміну) комірів, манжет.
Опрацювати теоретичний матеріал до уроку:
1. Навчальний елемент підручника №32 ст. ст.184-195, конспект(додаток) 
2. Переглянути відео:
https://www.youtube.com/watch?v=-rFRRk_EIFI
https://www.youtube.com/watch?v=knepP213VTE
https://www.youtube.com/watch?v=RLSivSzx41E
https://www.youtube.com/watch?v=z5Bc18lHrww
3. Виконати вправу.
4. Оформити ЛПР 1,ЛПР 2.- в зошитах з КРВ.
5.Виконати тест 1, тест2 з додатку в зошитах.
Фото виконаних завдань та вправи надіслати на вайбер викладача.  

13.04.2022р. Урок 7- 8. Асортимент матеріалів для виготовлення штор;   технологічна  послідовність пошиття штор. Модульний контроль.
Опрацювати теоретичний матеріал до уроку:
1. Теоретичний матеріал підручника розділ 5.ст.84-120.
2. Дати відповіді на питання ст.159 пункт 11. Обробка штор ,ламбрекенів,аксесуарів.
Фото відповідей надіслати на вайбер викладача.

106 переглядів

303. Фізична культура


08.04.2022р. Урок 58. Фізична підготовленість волейболіста
Опрацювати теоретичний матеріал уроку
 08.04.2022р. Урок 59. Суддівство змагань
Опрацювати теоретичний матеріал уроку 
Переглянути відео 

13.04.2022р. Урок 60 Багаторазові передачі м`яча в стіну.
Переглянути відео
13.04.2022р. Урок 61. Стрибки з просуванням вперед, назад, з подоланням перешкод
Опрацювати теоретичний матеріал.

20.04.2022р. Урок 62. Передачі в стіну при повільному збільшені відстані до неї.
Опрацювати теоретичний матеріал.
20.04.2022р. Урок 63. Пересування уздовж сітки приставним кроком правим та лівим боком. Імітація блокування.
1. Виконуємо спеціальні підготовчі вправи для гри в волейбол.
2. Продовжуємо розвивати  швидкісно-силові якості.  Відео
3. Вдосконалення техніки верхніх та нижніх передач. Відео

114 переглядів

303. Біолого-екологічний модуль

07.04.2022 р. Урок 48. Історичний розвиток органічного світу.

Працюємо в Classroom за покликанням

07.04.2022 р. Урок 49. Періодизація еволюційних явищ.

Працюємо в Classroom за покликанням

11.04.2022 р. Урок 50. Семінар 6. Історія розвитку життя на Землі.

Працюємо в Classroom за покликанням

14.04.2022 р. Урок 51. Узагальнення знань з теми.

Працюємо в Classroom за покликанням

14.04.2022 р. Урок 52. . Еволюція прородничо-наукової картини світу.

Працюємо в Classroom за покликанням

18.04.2022 р. Урок 53. Сучасна природничо-наукова картина світу.

Працюємо в Classroom за покликанням

18.04.2022 р. Урок 54. Урок у довкіллі. Екологічна ситуація в твоїй місцевості.

Працюємо в Classroom за покликанням

19.04.2022 р. Урок 55. Умови втілення ПНКС стратегії сталого розвитку суспільства та відомостей про причини екологічних криз.

Працюємо в Classroom за покликанням

19.04.2022 р. Урок 56. Узагальнення екологічного образу природи.

Працюємо в Classroom за покликанням

94 переглядів

303. Математика

08.04.22 Алгебра.

Урок №31. Тригонометричні рівняння.

Урок №32. Показникова функція. Показникові рівняння і нерівності.

Працюємо за посиланням в класрумі

14.04.22

Онлайн урок в ZOOM

Алгебра. Урок №33. Логарифмічна функція. Логарифмічні рівняння і нерівності.

Геометрія. Урок №32. Правильні многокутники.

Працюємо за посиланням в класрумі

19.04.22 Геометрія.

Урок №33. Многогранники

Урок №34. Тіла обертання.

Працюємо за посиланням в класрумі

20.04.22

Геометрія. Урок №35. Розв’язування задач на встановлення відповідностей.

Алгебра. Урок №34. Похідна та її застосування.

Працюємо за посиланням в класрумі

21.04.22

Алгебра.

Урок №35. Інтеграл та його застосування.

Урок №36. Розв’язування задач на встановлення відповідностей.

Працюємо за посиланням в класрумі

130 переглядів

303. Всесвітня історія

18.04.22.Урок 32. Практичне заняття. Модерне (індустріальне) та постмодерне (інформаційне) суспільства: тяглість та зміни.

18.04.22.  Урок  33. Освітні системи. Університети як автономні осередки науки й освіти. Розвиток літератури, образотворчого мистецтва, архітектури, музики, театру, кіно й спорту: домінуючі тенденції.

Завдання виконуємо у classroom

19.04.22. Урок  34. Узагальнення до курсу. Основні тенденції розвитку світу в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Національні та глобальні виклики. Виміри цінностей людського буття в сучасному світі. Україна у світовому співтоваристві.

Завдання виконуємо у classroom

99 переглядів

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x